Öne Çıkanlar Esra Erol Ercan Gülsuyu Koronavirüs AK PARTİ Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü Türkiye

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı İşlemleri ile Uyum Eğitimine ve Yüz Yüze Eğitime İlişkin Açıklamalar
Abone Ol

Genel Müdür Mehmet Nezir Gül imzalı resmi yazıda ‘’Covid-19 salgını nedeniyle Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında yapılacak eğitimlere ilişkin hususlar Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 15.08.2020 tarihli ve 83203306-10.07.02-E. 10700187 sayılı yazısıyla bildirilmiştir. Ancak Covid-19 salgının ilerleyişindeki gelişmeler nedeniyle uyum eğitimi ve yüz yüze eğitim ile sene başında yapılması gereken iş ve işlemlerde uygulamada birlik sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarının birlikte kullanılması ile sürdürülecektir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bir kısmının tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam edecek olmaları nedeniyle ) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 11.09.2020 tarihli ve 45512797-10.03-E.12521847 sayılı yazısıyla yapılan açıklamalarla birlikte özel eğitim sınıfları ile özel eğitim okullarında yapılacak eğitimlere ilişkin bu yazı ile yapılan açıklamaların esas alınması gerekmektedir. Bu bağlamda özel eğitim anaokulları, özel eğitim anasınıfları, özel eğitim uygulama okulları 1 inci kademede 1 inci sınıfa kayıtlı olanlar ile özel eğitim ilkokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim sınıflarında 1 inci sınıfa kayıtlı olanlar 21 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitim ve uzaktan/canlı, diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan/canlı olarak eğitim öğretime devam edecektir. Ancak yüz yüze eğitimde öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacaktır. Velilerin öğrencileri yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan etmesi durumunda öğrenciler uzaktan/canlı eğitime devam edecektir.

2. Yüz yüze eğitim alacak olan öğrenciler uyum haftasında 1 (bir) gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 (iki) gün olacak şekilde eğitime devam edecektir. Yüz yüze eğitimin uzaktan/canlı derslerle desteklenmesi sağlanacaktır.

3. Uyum haftasında yüz yüze eğitim faaliyetinde bir şubede bulunan öğrencilerden okulun fiziki şartları ve öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak gruplar oluşturulacaktır. Ders süreleri 30 dakikaya azaltılarak öğrencilerin en geç 12.30 da okuldan ayrılmaları sağlanacaktır. Ayrıca Covid-19 ile mücadele kapsamında okullardaki öğle yemeği verilmesi uygulamasına ara verilecektir.

4. Uyum haftasında, özel eğitim anaokulları, özel eğitim anasınıfları, özel eğitim uygulama okulları 1 inci kademede 1 inci sınıfa kayıtlı olanlar ile özel eğitim ilkokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim sınıflarında 1 inci sınıfa kayıtlı olanlardan öğrenci yoğunluğuna göre bir şubeden oluşturulan grup öğrenci / öğrencileri farklı günlerde olacak şekilde bu haftada sadece 1 (bir) gün uyum etkinliklerine katılacaktır. Diğer sınıf seviyelerinde ise uyum haftası etkinlikleri aynı yöntemle öğretmenler tarafından uzaktan/canlı ders olarak yapılacaktır.

5. 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında, uyum etkinlikleri ve öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarına (BEP) esas olacak değerlendirme ve performans belirleme çalışmaları yapılacaktır. Öğrencinin bireysel özelliklerine göre oluşturulacak grup ve bireysel yüz yüze ve/veya uzaktan/canlı ders programı velilerle paylaşılacaktır. Uzaktan/canlı ders erişimi için gerekli önlemler okul idaresi tarafından mutlak suretle alınacaktır.

6. Okula uyum etkinlikleri Genel Müdürlüğümüz web sayfasından yayınlanacak "Özel Öğrencilerimiz İçin Uyum Etkinlikleri" kitabından yararlanılarak gerçekleştirilebilecektir. Etkinlikler kitabından yüz yüze eğitim için farklı, uzaktan/canlı eğitim için farklı etkinlikleri öğretmenlerimiz belirleyerek uygulayabileceklerdir.

7. Yüz yüze eğitime ara verilen çarşamba günleri dezenfekte çalışması yapılacaktır. Uyum haftası da dahil olmak üzere öğretmenler tarafından uzaktan/canlı eğitim faaliyeti bu günlerde de devam edecektir.

8. Uyum etkinliklerinin uygulanması esnasında branş/alan öğretmenleri de (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Bilişim vb.) okul idaresi tarafından görevlendirilecektir. Uyum haftası ve daha sonraki tüm süreçte öğretmenlerimizin ek ders mağduriyeti yaşamaması için gerekli koordine okul idaresince yapılacaktır.

9. 28 Eylül 2020 tarihinden sonraki haftalarda yüz yüze eğitim gören sınıflarda eğitim öğretim, ders süreleri 30 dakikaya azaltılarak ve en geç 12:30' da öğrencilerin okuldan ayrılmaları sağlanarak 2 (iki) grup oluşturularak devam edecektir. EK-1 de verilen örnek ders çizelgelerinde, tüm öğrencilerin yüz yüze ve uzaktan/canlı olarak tüm programı almaları amaçlanmıştır. ( Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan özel eğitim sınıfı öğretmenleri, 1 inci sınıf seviyesindeki öğrenci/öğrencilerden bir grup oluşturularak 2 (iki) gün yüz yüze eğitim uygulaması yapacaktır. Diğer sınıf seviyelerindeki öğrencilerine ise uzaktan/canlı olarak eğitim verecektir.)

10. Yüz yüze eğitim gören öğrenci grupları (1. Grup) Pazartesi-Salı ve (2. Grup) Perşembe-Cuma günleri yüz yüze eğitim öğretim yapacaktır. Okul idaresi koordinesiyle öğretmen tarafından yüz yüze eğitim verdiği grubun dersine, o gün yüz yüze eğitim almayan diğer grubun da uzaktan/canlı olarak katılmaları sağlanabilecektir. Çarşamba günleri tüm grupların uzaktan/canlı eğitimine devam etmesi sağlanacaktır.

11. 28 Eylül 2020 tarihinden sonra diğer sınıf seviyelerindeki tüm öğrencilerimize uzaktan/canlı ders uygulaması haftalık ders çizelgeleri doğrultusunda öğretmenleri tarafından yapılacaktır. Uzaktan/canlı ders planlaması, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak, gruplar halinde veya bireysel olarak yapılacaktır. Ders sürelerinde kısaltma yapılabilecek ve tüm öğrencilere ulaşılmaya azami özen gösterilecektir. Uzaktan/canlı ders planlaması öğretmenler tarafından velilere bildirilerek veli takibi sağlanacaktır. İl / İlçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlükleri, tüm engel grubundaki öğrencilerimizin sağlıklı olarak eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını yerel imkanlar dahilinde en iyi şekilde sağlamakla yükümlüdür.

12. Özel eğitim okulları uygulama/meslek dersleri, uzaktan/canlı olarak Bakanlığımıza ait dijital platformlarda oldukça zengin içerikleri bulunan uygulama ve örnek ders videoları ile gerçekleştirilecektir. Bu dersler Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ileri tarihlerde yüz yüze yapılabilecektir.

13. Özel eğitim meslek liselerinde de (İşitme ve bedensel engelliler meslek liselerinde) uyum etkinlikleri, uyum haftası örnek ders çizelgesine göre uzaktan/canlı olarak yapılacaktır. 28 Eylül 2020 tarihinden sonra ise 2 (iki) gruba ayrılan öğrencilere TTKB 12/01/ 2016 tarih ve 1 sayılı kararı doğrultusunda kabul edilen ve bu okullarımızda uygulanan Anadolu Meslek Programı haftalık ders çizelgesi doğrultusunda dersler, uzaktan/canlı eğitimle verilecektir.

14. Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer alan "Öğrenci dosya bilgileri/genel bilgiler" bölümüne eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve bu öğrencilere ait ders programları ile öğretmen görevlendirmelerinin yapılması gerekmektedir. Evde eğitim kararı bulunan öğrencilerden anaokulu/sınıfı ve 1 inci sınıf seviyesinde olanlar için yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu sınıflar seviyesinde evde eğitim alan öğrenciler için de yüz yüze eğitim koşulları aynı şekilde uygulanacaktır. Diğer sınıf seviyelerinde evde eğitim alan öğrenciler, kayıtlı olduğu sınıf öğretmeni kontrolünde ve kendi sınıf seviyesindeki uzaktan eğitim programını izleyeceklerdir.

15. Genel Müdürlüğümüz tarafından www.orgm.meb.gov.tr, EBA, #Ozelim Egitimdeyim, #EKPSS MEBOZEL mobil uygulamaları, tid.meb.gov.tr, özel eğitim youtube, instragram gibi dijital platformlardan hazırlanan içerikler kaynak olarak kullanılabilir. Ayrıca EBA TV'de Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve haftalık 20 ders saati olarak planlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik ders videolarının da öğretmenlerimiz tarafından öğrencinin bireysel ihtiyacına göre velilere bildireceği programa dahil edilmesine özen gösterilmesi önem arz etmektedir. EBA TV ilkokul ve ortaokulda hafta içi her gün 13:30-14:30 arasında yayınlanacak özel eğitim bir aylık ders akışı EK- 2 de verilmiştir.

16. Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan psikososyal destek programı tüm öğretmenler tarafından yüz yüze eğitim ya da uzaktan eğitim yoluyla uygulanarak öğrenci ve velilere psikososyal destek hizmet sağlanacaktır. Ayrıca yine Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan "Özel Öğrencilerimiz İçin Uyum Etkinlikleri" kitabında yer alan veli etkinliklerinden de faydalanabileceklerdir.

17. Okullarda hijyen için gerekli olan koşulların sağlanmasına yönelik iş ve işlemlerin Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.08.2020 tarihli ve 21525590-918.01- E.10942520 sayılı yazısında yer alan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nda yer alan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" ile Covid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte Bakanlığımızca hazırlanan "Öğrenci Bilgilendirme Rehberi, Veli Bilgilendirme Rehberi ile Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi" içeriklerinin ilgililerle paylaşılarak bilgilendirme yapılması ve farkındalık oluşturulması büyük önem arz etmektedir.

18. Genel Müdürlüğümüze bağlı özel eğitim okul ve kurumlarının "Okulum Temiz" belgelendirme programı kapsamındaki faaliyetleri yürütmeleri ve bu süreçte tüm kurumlarımızın "Okulum Temiz" belgesi almaları için çalışmalarını tamamlamaları beklenmektedir.

19. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bazılarında yüz yüze eğitimde maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda sorunlar yaşanabileceği göz önünde bulundurularak, öğretmenler tarafından bu alışkanlığın kazandırılmasına çalışılmalıdır.

20. Öğrenci iş ve işlemlerinin gerçekleştirildiği e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili olarak; kayıt, nakil, sınıf yükseltme, sınıf atlatma vb. sorunlar öncelikli olarak il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla çözülecek, varsa çözülemeyen durumlar valilikler aracılığıyla Bakanlığımıza iletilecektir.

21. Okul servis araçlarında yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak ve birbirleriyle teması engelleyecek şekilde düzenlenecektir. Ayrıca velilerin okul servislerine binmesi yasaklanmalı mücbir sebeplerle okul servisine binmeleri gerektiğinde maske takmaları ve belirtilen koltuk dışında bir koltuğa oturmamaları gerektiği açıklanmalıdır. Okul servis araçlarıyla yürütülen taşıma hizmetinin takibi il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

22. Yüz yüze eğitime devam eden öğrencisinin durumu nedeniyle zorunlu olarak okulda bulunması gereken veliler için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bir bölüm oluşturulmalı ve velilerin okulda bulundukları süre boyunca maske takmalarının zorunlu olacağı ve hijyen kurallarına uymaları konusunda hassas davranmaları gerektiği açıklanmalıdır.'' denilmiştir.

EK-1 ÖRNEK DERS ÇİZELGELERİ

ÖZEL EĞİTİM OKULLARI SINIFLARI 21-25 EYLÜL 2020 UYUM HAFTASI ÖRNEK DERS ÇİZELGESİ *

21 Eylül 2020

22 Eylül 2020

23 Eylül 2020

24 Eylül 2020

25 Eylül 2020

1. Ders

Uyum Etkinlikleri

Uyum Etkinlikleri

Uzaktan Eğitim/Dezenfekte Çalışmaları

Uyum Etkinlikleri

Uyum Etkinlikleri

2. Ders

Uyum Etkinlikleri

Uyum Etkinlikleri

Uzaktan Eğitim/Dezenfekte Çalışmaları

Uyum Etkinlikleri

Uyum Etkinlikleri

3. Ders

Uyum Etkinlikleri

Uyum Etkinlikleri

Uzaktan Eğitim/Dezenfekte Çalışmaları

Uyum Etkinlikleri

Uyum Etkinlikleri

4. Ders

Uyum Etkinlikleri

Uyum Etkinlikleri

Uzaktan Eğitim/Dezenfekte Çalışmaları

Uyum Etkinlikleri

Uyum Etkinlikleri

5. Ders

Uyum Etkinlikleri

Uyum Etkinlikleri

Uzaktan Eğitim/Dezenfekte Çalışmaları

Uyum Etkinlikleri

Uyum Etkinlikleri

* Uyum haftası etkinlikler günlük 5 ders saati planlanacaktır. Ders süreleri 30 dakikaya kısaltılacaktır. Yüz yüze eğitim çarşamba günü yapılmayacaktır. Özel eğitim anaokulu/sınıfı ve özel eğitim okulları / sınıflarında (1. sınıf seviyesi) haricinde tüm sınıf seviyelerinde Uyum Etkinlikleri ve eğitim faaliyetleri uzaktan/canlı eğitim yoluyla yapılacaktır. Örnek ders çizelgeleri okul/sınıf şartlarına göre okul idaresi-öğretmen koordinesinde sağlanacaktır.

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULLARI-SINIFLARI 1. KADEME (İLKOKUL 1. SINIF SEVİYESİ) ÖRNEK DERS ÇİZELGESİ

Pazartesi

Salı

Çarşamba (UZAKTAN CANLI)

Perşembe

Cuma

Okuma Yazma

Hayat Bilgisi

Okuma Yazma

Okuma Yazma

Hayat Bilgisi

Matematik

İletişim Becerileri

Hayat Bilgisi

Matematik

İletişim Becerileri

İletişim Becerileri

Müzik

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Müzik

Beslenme Sağlık Güvenlik

Beslenme Sağlık Güvenlik

Beslenme Sağlık Güvenlik

Beslenme Sağlık Güvenlik

Beslenme Sağlık Güvenlik

Sosyal Beceriler

Görsel Sanatlar ve El Becerileri

Oyun, Spor ve Fiziki Etkinlikler

Sosyal Beceriler

Görsel Sanatlar ve El Becerileri

Görsel Sanatlar ve El Becerileri

Oyun, Spor ve Fiziki Etkinlikler

Müzik

Müzik

Oyun, Spor ve Fiziki Etkinlikler

HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLER (İLKOKUL 1.SINIF) ÖRNEK DERS ÇİZELGESİ

Pazartesi

Salı

Çarşamba (UZAKTAN CANLI)

Perşembe

Cuma

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi

Toplumsal Uyum Becerileri

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi

Serbest Etkinlikler

Seçmeli Ders

Müzik

Serbest Etkinlikler

Seçmeli Ders

Oyun Spor ve Fiz. Etk.

Oyun Spor ve Fiz. Etk.

Görsel Sanatlar

Oyun Spor ve Fiz. Etk.

Oyun Spor ve Fiz. Etk.

İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLER (İLKOKUL 1.SINIF) ÖRNEK DERS ÇİZELGESİ

Pazartesi

Salı

Çarşamba (UZAKTAN CANLI)

Perşembe

Cuma

Türkçe

Türkçe

Beden Eğitimi ve Oyun

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Serbest Etkinlikler

Türkçe

Türkçe

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi

Toplumsal Uyum Becerileri

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi

İşaret Dili

Serbest Etkinlikler

Müzik

Serbest Etkinlikler

İşaret Dili

Türkçe

Beden Eğitimi ve Oyun

Görsel Sanatlar

Beden Eğitimi ve Oyun

Türkçe

GÖRME VEYA ORTOPEDİK ENGELLİ ÖĞRENCİLER (İLKOKUL 1.SINIF) ÖRNEK DERS ÇİZELGESİ

Pazartesi

Salı

Çarşamba (UZAKTAN CANLI)

Perşembe

Cuma

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi

Toplumsal Uyum Becerileri

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi

Serbest Etkinlikler

Seçmeli Ders

Müzik

Serbest Etkinlikler

Seçmeli Ders

Oyun Fiz. Etk. Bağ. Hrkt.

Oyun Fiz. Etk. Bağ. Hrkt.

Görsel Sanatlar

Oyun Fiz. Etk. Bağ. Hrkt.

Oyun Fiz. Etk. Bağ. Hrkt.

HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLER (İLKOKUL 3.SINIF) ÖRNEK DERS ÇİZELGESİ (Uzaktan/Canlı)

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Türkçe

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Hayat Bilgisi

Müzik

Toplumsal Uyum Becerileri

Görsel Sanatlar

Hayat Bilgisi

Serbest Etkinlikler

Seçmeli Ders

Hayat Bilgisi

Serbest Etkinlikler

Seçmeli Ders

Oyun Spor ve Fiz. Etk.

Oyun Spor ve Fiz. Etk.

Türkçe

Oyun Spor ve Fiz. Etk.

Oyun Spor ve Fiz. Etk.

İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLER (İLKOKUL 3.SINIF) ÖRNEK DERS ÇİZELGESİ (Uzaktan/Canlı)

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Türkçe

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Hayat Bilgisi

Müzik

Toplumsal Uyum Becerileri

Görsel Sanatlar

Hayat Bilgisi

İşaret Dili

Seçmeli Ders

Hayat Bilgisi

Serbest Etkinlikler

Seçmeli Ders

Beden Eğitimi ve Oyun

Beden Eğitimi ve Oyun

Türkçe

İşaret Dili

Beden Eğitimi ve Oyun

HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL VEYA İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLER (İLKOKUL 4.SINIF) ÖRNEK DERS ÇİZELGESİ (Uzaktan/Canlı)

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Türkçe

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Sosyal Bilgiler

Müzik

Oyun Spor ve Fiz. Etk.

Görsel Sanatlar

Sosyal Bilgiler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Seçmeli Ders

Sosyal Bilgiler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Seçmeli Ders

İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi

Toplumsal Uyum Becerileri

Türkçe

İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi

Trafik Güvenliği

EK-2 TRT EBA TV ÖZEL EĞİTİM PROGRAM AKIŞI **

21-25 EYLÜL 2020

İLKOKUL

Sınıf

Saat

Tekrar Saati

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

ÖZEL EĞİTİM

13:30

19:30

TÜRKÇE

TÜRKÇE

BİLİŞSEL BECERİLER

TÜRKÇE

BİLİŞSEL BECERİLER

ÖZEL EĞİTİM

14.00

20:00

MATEMATİK

HAYAT BİLGİSİ

MATEMATİK

HAYAT BİLGİSİ

TÜRK İŞARET DİLİ

ORTAOKUL

Sınıf

Saat

Tekrar Saati

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

ÖZEL EĞİTİM

13:30

19:30

TÜRKÇE

TÜRKÇE

SOSYAL BİLGİLER

TÜRKÇE

BECERİ ÖĞRETİMİ

ÖZEL EĞİTİM

14.00

20:00

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ

MATEMATİK

BECERİ ÖĞRETİMİ

TÜRK İŞARET DİLİ

28 EYLÜL-02 EKİM 2020

İLKOKUL

Sınıf

Saat

Tekrar Saati

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

ÖZEL EĞİTİM

13:30

19:30

TÜRKÇE

TÜRKÇE

BİLİŞSEL BECERİLER

TÜRKÇE

BİLİŞSEL BECERİLER

ÖZEL EĞİTİM

14.00

20:00

MATEMATİK

HAYAT BİLGİSİ

MATEMATİK

HAYAT BİLGİSİ

TÜRK İŞARET DİLİ

ORTAOKUL

Sınıf

Saat

Tekrar Saati

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

ÖZEL EĞİTİM

13:30

19:30

TÜRKÇE

TÜRKÇE

SOSYAL BİLGİLER

TÜRKÇE

BECERİ ÖĞRETİMİ

ÖZEL EĞİTİM

14.00

20:00

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ

MATEMATİK

BECERİ ÖĞRETİMİ

TÜRK İŞARET DİLİ

05-09 EKİM 2020

İLKOKUL

Sınıf

Saat

Tekrar Saati

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

ÖZEL EĞİTİM

13:30

19:30

TÜRKÇE

TÜRKÇE

BİLİŞSEL BECERİLER

TÜRKÇE

BİLİŞSEL BECERİLER

ÖZEL EĞİTİM

14.00

20:00

MATEMATİK

HAYAT BİLGİSİ

MATEMATİK

HAYAT BİLGİSİ

TÜRK İŞARET DİLİ

ORTAOKUL

Sınıf

Saat

Tekrar Saati

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

ÖZEL EĞİTİM

13:30

19:30

TÜRKÇE

TÜRKÇE

SOSYAL BİLGİLER

TÜRKÇE

BECERİ ÖĞRETİMİ

ÖZEL EĞİTİM

14.00

20:00

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ

MATEMATİK

BECERİ ÖĞRETİMİ

TÜRK İŞARET DİLİ

12-16 EKİM 2020

İLKOKUL

Sınıf

Saat

Tekrar Saati

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

ÖZEL EĞİTİM

13:30

19:30

TÜRKÇE

TÜRKÇE

BİLİŞSEL BECERİLER

TÜRKÇE

BİLİŞSEL BECERİLER

ÖZEL EĞİTİM

14.00

20:00

MATEMATİK

HAYAT BİLGİSİ

MATEMATİK

HAYAT BİLGİSİ

TÜRK İŞARET DİLİ

ORTAOKUL

Sınıf

Saat

Tekrar Saati

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

ÖZEL EĞİTİM

13:30

19:30

TÜRKÇE

TÜRKÇE

SOSYAL BİLGİLER

TÜRKÇE

BECERİ ÖĞRETİMİ

ÖZEL EĞİTİM

14.00

20:00

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ

MATEMATİK

BECERİ ÖĞRETİMİ

TÜRK İŞARET DİLİ

**Aylık olarak Genel Müdürlüğümüz web sayfasından ve www.eba.gov.tr web sayfasından ilan edilecektir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.