Öne Çıkanlar Sağlık Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk memur Koronavirüs

2020-2021 İYEP Duyurusu
Abone Ol

Buna göre; Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA)’nın uygulanması süreci 23 - 27 Kasım 2020 tarihleri arasındadır. ÖBA uygulanan öğrencilerin, cevaplarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki İYEP Modülü'ne işlenmesi süreci 23 Kasım - 02 Aralık 2020 tarihleri arasındadır. Sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunun karara bağlanması süreci 30 Kasım - 04 Aralık 2020 tarihleri arasındadır. Programda görev alacak öğretmenlerin görevlendirilmesi ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülü'nde tanımlanması, İYEP öğrenci gruplarının oluşturulması süreci 30 Kasım - 04 Aralık 2020 tarihleri arasındadır. Okul komisyonlarınca çalışma çizelgesinin hazırlanması süreci 30 Kasım - 04 Aralık 2020 tarihleri arasındadır. Program 7 Aralık 2020 tarihinde başlayacak. Öğrenci Değerlendirme Aracı (ÖDA)’nın uygulanması süreci 24 – 28 Mayıs 2021 tarihleri arasındadır. ÖDA uygulanan öğrencilerin cevaplarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki İYEP Modülü'ne işlenmesi süreci 24 Mayıs – 02 Haziran 2021 tarihleri arasındadır. Okul komisyonunun değerlendirme raporunu düzenlemesi ve üst makama sunması süreci program bitimini takip eden 2 hafta içerisindedir. İl ve ilçe komisyon raporlarının oluşturulması ve üst makama sunulması süreci Haziran ayının son haftasına kadardır.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 70297673-135.04-E.16476559 10 Kasım 2020 tarihli İYEP Uygulama Süreci konulu resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür Bakan a. Dr. Cem GENÇOĞLU imzalı resmi yazıda ''Genel Müdürlüğümüzce ilkokulların 3 üncü sınıflarına devam eden, çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ve doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarındaki kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) hazırlanmış ve Bakanlık Makamı’nın 18.09.2018 tarihli ve 16702389 sayılı Onay, Bakanlık Makamı’nın 02.09.2019 tarihli ve 15733452 sayılı Onay ile uygulanmaya başlanmıştır.

Covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanmakta olan yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim süreci birlikte değerlendirilmiş; 2020-2021 eğitim öğretim yılına özgü yeni bir İYEP çalışma takvimi ve planı Bakanlık Makamı’nın 10.11.2020 tarihli ve 16434352 sayılı Onay ile hazırlanmıştır.

Bu kapsamda 2020-2021 eğitim öğretim yılı İlkokullarda Yetiştirme Programı’na ait iş ve işlemlerin; uygulama usul ve esaslarını belirlemek için hazırlanan 02.09.2019 tarih ve 15733452 sayılı Makam Oluru ile yayımlanan İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi ve Bakanlık Makamı’nın 10.11.2020 tarihli ve 16434352 sayılı Onay'ı ile onaylanan Ek'te yer alan "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi" doğrultusunda gerçekleştirilmesi hususunda; bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 70297673-20-E.16434352 sayılı 10 Kasım 2020 tarihli İYEP Uygulama Süreci konulu resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür Dr. Cem GENÇOĞLU, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa SAFRAN ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı resmi yazıda ''Genel Müdürlüğümüzce ilkokulların 3 üncü sınıflarına devam eden, çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ve doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarındaki kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) hazırlanmış ve Bakanlık Makamının 18.09.2018 tarihli ve 16702389 sayılı Onayı, Bakanlık Makamının 02.09.2019 tarihli ve 15733452 sayılı Onayı ile uygulanmaya başlanmıştır. Covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanmakta olan yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim süreci birlikte değerlendirilmiş; 2020-2021 eğitim öğretim yılına özgü yeni bir İYEP çalışma takvimi ve planı hazırlanmış, programa ait tüm iş ve işlemler ekte yer alan 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi'nde açıklanmıştır.

Bu kapsamda; İYEP dahilinde yapılacak yüz yüze eğitimlerde program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 6 ders saatini geçmeyecek ve dersler 30'ar dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak şekilde planlanacaktır.

Bahse konu programın 02.09.2019 tarih ve 15733452 sayılı Makam Oluru ile yayımlanan İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi ve Ek'te yer alan 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi doğrultusunda yapılması hususunu; Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde Olurlarınıza arz ederim.'' denilmiştir.

ÖĞRENCİ BELİRLEME ARACI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA), 3. sınıf öğrenci sayısı; Öğretmen Yönergeleri Formları ise 3. sınıf şube sayısı kadar en geç 19 Kasım 2020 tarihinde okullara ulaştırılacaktır.

2. Uygulama 23 - 27 Kasım 2020 tarihleri arasında öğrencilerin yüz yüze eğitim geliş günlerine göre uygun gün ve saatte gerçekleştirilecektir. ÖBA uygulanamayan öğrencilere ise 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında okula geldiği herhangi bir zaman diliminde ÖBA uygulanır ve modüle işlenir.

3. ÖBA tüm 3. sınıf öğrencilerine, o sınıfın kendi sınıf öğretmeni tarafından Öğretmen Yönergeleri Formu'na uygun şekilde uygulanacaktır.

4. Öğrencilerin ÖBA cevapları uygulamanın gerçekleştiği tarih itibariyle 3 iş günü içerisinde (en geç 02.12.2020 tarihine kadar) e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü “İYEP Belirleme Aracı” ekranına, öğrencilerin kendi sınıf öğretmeni tarafından girilecektir.

5. Ayrışma hissine yol açılmaması için özel eğitim tanısı olan öğrencilere ÖBA’lar uygulanacak olup bu öğrenciler için e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü “İYEP Belirleme Aracı” ekranına veri girişi yapılamayacaktır. (Özel eğitim tanısı olan öğrencilerin isimleri ÖBA veri girişi ekranında yer almamaktadır.) Bunun ile birlikte özel eğitim tanısı olup RAM raporu yenilenmeyen öğrencilerin isimleri modülde görüneceği için varsa bu öğrenciler için gerekli kontroller yapılmalı, RAM raporları yenilenmelidir.

6. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince uygulama hakkında gerektiğinde okullara bilgi verilecektir.

7. Uygulama esnasında gizlilik sağlanarak okullara ulaştırılan formların kopya, fotoğraf ya da görüntüsü alınmayacak; okul dışına çıkarılmayacak, yetkilendirilmemiş kişilerle paylaşılmayacaktır.

8. İl MEBBİS Yöneticilerince e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü'nün kullanımında herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli yetkilendirmeler yapılacaktır.

9. Yetkilendirme sonrasında sınıf öğretmenlerine okul idaresi tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde “T.C. Kimlik No” kısıtlaması yapılıp yapılmadığı uygulama öncesinde kontrol edilecektir.

10.Uygulama sonunda kullanılan ya da kullanılmayan tüm formlar okul idaresince bir yıl muhafaza edilecektir.

11.ÖBA’nın uygulanmasında öğrenciler üzerinde sınav algısı oluşturacak açıklama veya davranışlardan kaçınılacaktır.

12.Uygulamanın sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için il, ilçe ve okul yöneticilerince gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

İYEP MATERYALLERİNİN BASIM VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ÖĞRENCİ BELİRLEME ARACI (ÖBA)

• Her ilkokula 3. sınıf öğrenci sayısı kadar en geç 19 Kasım 2020 tarihine kadar ulaştırılması sağlanacaktır.

ÖĞRENCİ BELİRLEME ARACI ÖĞRETMEN YÖNERGELERİ FORMU (ÖYF)

• Her ilkokula 3. sınıf şube öğretmen sayısı kadar 19 Kasım 2020 tarihine kadar ulaştırılması sağlanacaktır.

TÜRKÇE ETKİNLİK KİTABI

• ÖBA’lar uygulandıktan sonra Türkçe dersinden İYEP’e dâhil edilen öğrenci sayısı kadar okullara ulaştırılması sağlanacaktır. (En geç 04 Aralık 2020)

MATEMATİK ETKİNLİK KİTABI

• ÖBA’lar uygulandıktan sonra Matematik dersinden İYEP’e dâhil edilen öğrenci sayısı kadar okullara ulaştırılması sağlanacaktır. (En geç 04 Aralık 2020)

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle Matematik Etkinlik Kılavuz Kitabı hazırlanmamıştır.

TÜRKÇE ETKİNLİK KILAVUZ KİTABI

•İYEP kapsamında Türkçe dersinde görevlendirilen öğretmen sayısı kadar ilkokullara dağıtımı sağlanacaktır. (En geç 04 Aralık 2020)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.