Öne Çıkanlar 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu Kayseri Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Gürel İl Müftü Yardımcılığı 696 sayılı yasa 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

2021 Yılı Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru e-Kılavuzu

"e-OKUL SİSTEMİNDE YAPILACAK İŞLEMLER" kısmına bakacak olursak; Kontenjan giriş işlemleri 13 Haziran 2021 tarihinde tamamlandı. Yetenek Sınavı ile öğrenci alan okullar 14 Haziran 2021 tarihinde ilan edildi.

Yetenek Sınavı başvuruları 14-30 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adayların Yetenek Sınavı giriş tarihleri 1 Temmuz 2021 tarihinde duyurulacak. Yetenek Sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi süreci 5-14 Temmuz 2021 tarihleri arasındadır. Merkezi yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde duyurulacak.Kazanan adayların kayıtları 26 Temmuz – 06 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

"EK YERLEŞTİRME" kısmına bakacak olursak; Boş kontenjanlar 9 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek. Boş kontenjanlar için tercihler 9-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. Boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları 12 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek. Boş kontenjanlara kayıt hakkı kazananların kayıtları 12-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Bu kılavuz, 7 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 20, 25 ve 39 uncu Maddeleri hükümlerine göre güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alımı ile ilgili usul ve esasları belirlemek için hazırlanmıştır.

Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırarak güzel sanatlar alanında,spor liseleri ise öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırarak, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesinde kaynaklık etmek amacıyla açılan, öğretim süresi 4 yıl olan okullardır.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri Yetenek Sınavı Puanına göre öğrenci alır.

Hafızlık Programı/Projesi Yetenek Sınavlarında uygulanacak Sınav Usul ve Esaslarının belirlenmesi ve duyurulması Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

Ortaokulu, imam hatip ortaokulu veya bünyesinde özellikle öğretim programı uygulanan Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi’ni 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler bu okullara başvuru yapabilir.

Güzel sanatlar liselerinde; görsel sanatlar, müzik, Türk halk müziği, Türk sanat müziği bölümlerinde eğitim verilir.

Spor liselerinde bireysel ve takım sporları ile ilgili eğitim verilebildiği gibi voleybol, futbol, güreş, basketbol gibi belirli bir tema üzerinde de eğitim verilebilmektedir. Yeni yapılan düzenlemeyle spor liselerinden mezun olan öğrencilere 1. Kademe Antrenörlük (yardımcı antrenör) Belgesi verilecektir.

Yetenek Sınavı ile öğrenci alınan okulların başvuru süreci Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme işlemleri başlamadan önce tamamlanacaktır. Bu okullara kesin kaydı yapılan adaylar diğer okul türlerini tercih edemeyecektir. Ancak,adaylar Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptırdığı okuldaki kaydını iptal ettirmesi durumunda başka okul türleri için tercih yapabileceklerdir.

MEB 8383 Mobil Bilgi Servisi üyelerine, Yetenek Sınavı süreçlerinde Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile de bilgilendirme yapılabilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının devamı halinde; Sınav Komisyon üyeleri ve görevli personel görev belgelerini, sınava girecek adaylar sınava giriş belgelerini ibraz etmeleri şartıyla öğrenci/velisi bu kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

2. OKUL TANITIMLARI

Okullar ve Yetenek Sınavı hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar ve velilerini bilgilendirmek için okulun internet sayfasında;

1. “Aday Öğrenci” bölümü açılarak Yetenek Sınavıyla ilgili tüm bilgiler,

2. Yetenek Sınavı ve Kılavuzla ilgili bilgilendirmeler,

3. Okul tanıtımı için hazırlanmış videolar,  

4. Adayların Yetenek Sınavıyla ilgili bilgi alabilecekleri iletişim numaraları,

5. Yetenek Sınavının yapılacağı Koordinasyon Parkuru ve Puanlama bilgileri (Örnek Ek-18-19),

6. Kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı uygulama videoları hazırlanarak yayımlanacaktır.

3. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ

3.1. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu Arasında İşbirliği Protokolü

Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalanan Protokol kapsamında, İstanbul/Beykoz Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesi’nde öğretim programları mesleki İngilizce ve hazırlık sınıfı yer alacak şekilde düzenlenecektir.

Bu okulu tercih etmek isteyen adayların Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi kapsamında 6 Haziran 2021 tarihinde yapılan sınava girmiş olmaları gerekir. Okulun, Yetenek Sınavları, bu Kılavuzda belirlenen esaslara ve Çalışma Programına göre yapılacak olup adaylar, OBP yerine Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi kapsamında yapılan Merkezi Sınav Puanının %30’u alınarak merkezi olarak yerleştirilecektir. Ek Yerleştirmeden sonra boş kontenjan kalması durumunda Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uygulanacaktır.

3.2. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü

Protokol kapsamında her iki Bakanlığa ait okul/kurum ve spor tesisleri; resmi spor yarışmaları, gençlik etkinlikleri ve antrenman amaçlı çalışmalar, sosyal ve kültürel faaliyetler, sportif etkinlikler ile tören ve kutlamalar için ücretsiz olarak kullanıma açılmıştır. Yapılacak Yetenek Sınavlarında sosyal mesafeleri arttırarak daha geniş alanları kullanabilmek ve COVID-19 salgını nedeniyle yaşanabilecek riskleri en az seviyeye indirmek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile koordineli bir şekilde çalışılarak tesislerin ortak kullanılması sağlanacaktır.

Spor lisesi mezunlarına 1. Kademe Antrenörlük (yardımcı antrenör) hakkını sağlayacak belge verilecektir. Öğrencilerin 1. Kademe Antrenörlük Belgesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde eğitim almaları sağlanacaktır.

4. YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALACAK OKULLARIN İLANI

Yetenek Sınavı ile öğrenci alan okullarla ilgili listeler Kılavuzda yer alan Çalışma Takvimine göre e-Okul Sisteminden yayımlanır. İlan edilen listelerde okulların ili, ilçesi, adı, adresi, pansiyonu olup olmadığı, okulda bulunan bölümler ve kontenjan bilgisi yer alır.Okulun pansiyonu varsa boş kontenjanı ve müracaatlar konusunda okul yönetiminden mutlaka bilgi alınmalıdır.

5. KONTENJAN BELİRLEME İŞLEMLERİ

2021-2022 eğitim-öğretim yılında güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanları Çalışma Takviminde belirlenen tarihler arasında okul müdürlüklerince kontrol edilerek gerekiyorsa e-Okul Sistemi üzerinden güncellenecektir.

Spor liselerinde 9 uncu sınıfa her yıl alınacak öğrenci sayısının 5 şube, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alana alınacak öğrenci sayısının 2’şer şube olması esastır.Güzel sanatlar liselerinin Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve müzik alanlarının kontenjanlarının bağımsız olarak değerlendirilecektir.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30’dur. Ancak sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak üzere şube öğrenci sayısı 36’yı geçemez.

6. BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yetenek Sınavına girmek için başvurular Çalışma Takviminde belirtilen yarihler arasında veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 Formun doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda da veli adına okul idaresince bireysel başvuru yapılabilecektir.

Bu işlemler yapılırken COVID-19 salgını dikkate alınarak Ek-13 de belirtilen önlemler okul yönetimince alınacaktır.

Başvuru sırasında;

a) Adaylar Yetenek Sınavına girmek için istedikleri farklı okul türlerinden(güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri) en fazla 2 (iki) okul seçebilecektir. 2 (iki) den fazla okul için müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b) Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ya da “ÇÖZGER” sahibi adaylar Yetenek Sınavına belgeleriyle birlikte geleceklerdir.

c) Sporcu özgeçmişi bulunan adaylar durumlarını ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları belgelerle ibraz edecektir.

d) Adaylar, Yetenek Sınavına girmelerine engel teşkil edebilecek bir sağlık sorunlarının olup olmadığını başvuru sırasında mutlaka bildirecektir. Bildirilmeyen sağlık sorunları ile ilgili sorumluluk öğrenci velisine aittir.

e) Güzel sanatlar liselerine başvuru yapacak adaylar müzik, Türk halk müziği, Türk sanat müziği veya görsel sanatlar bölümlerinden birisini seçecektir.

7. SINAV GİRİŞ YERİ BELGESİ

Başvuru süreci tamamlandığında okul müdürlükleri; başvuru yapan adayların sınav tarihi ve saati bilgilerini her aday için ayrı ayrı belirleyerek e-Okul Sistemine gireceklerdir. Adaylar,e-Okul Sistemine Çalışma Takviminde belirtilen tarihte girerek, sınava girecekleri okuldaki Yetenek Sınavı tarihi ve saatini öğreneceklerdir (Ek-2).

2 (iki) farklı okul türü için sınav başvurusu yapan adayların sınav tarihleri çakışmayacak şekilde düzenleme yapılarak adaylara duyurulacaktır.

Adaylar kendilerine bildirilen tarihte sınava girmek zorundadırlar. Ancak, mücbir sebebini (yakınlarından birisinin ölümü, kaza geçirme, hastalık,..,vb.) belgelendirenler okul müdürlüğünce sınav tarihleri süresince değerlendirilebilecektir.

8. SINAV KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI

Okul müdürünün başkanlığında sorumluluk sınavları esaslarına göre oluşturulacak komisyonlarda; ilgili okulun 4 (dört) alan öğretmeni, il/İlçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek diğer okullardan 2  (iki) alan öğretmeni ile alan uzmanı en az 1 (bir) akademisyen yer alacaktır. Alan uzmanı akademisyen bulunamadığı durumlarda il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 1 (bir) alan öğretmeni daha görevlendirilebilecektir. Komisyonda görevli yönetici ve öğretmenlere,“Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 12 inci Maddesinin 5 fıkrası kapsamındaher sınav oturumu için 5 (beş) saat ek ders ücreti ödenecektir.

Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri için oluşturulacak komisyonlarda gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü veya tematik spor liseleri için ilgili federasyonlardan ayrıca 2 (iki) temsilci de görevlendirilebilecektir. İhtiyaç duyulması durumunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak olanların değerlendirilmesi için 1 (bir) rehberlik veya özel eğitim branş öğretmeni görevlendirmesi de yapılabilecektir.

Ayrıca ihtiyaç duyulması hâlinde komisyonlara yardımcı olmak üzere değerlendirmeye katılmamak kaydıyla en fazla 10 (on) gözetmen öğretmen daha görevlendirilebilecektir. Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerindeki sınavlarda il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.

9. YETENEK SINAVININ UYGULANMASI

Adaylar, e-Okul Sisteminden öğrendikleri tarih ve saatte Yetenek Sınavına gireceklerdir.

Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerindeki Yetenek Sınavına girecek adaylar eşofman ve spor ayakkabıları ile sınava alınacaktır.

Güzel sanatlar liseleri için Yetenek Sınavına girecek adaylar, COVID-19 salgını nedeniyle ortak kullanımdan dolayı risk oluşturabilecek malzemeleri(35x50 ebadında duralit, B2B kalem,kalemtıraş, yumuşak ve iz bırakmaz silgi, enaz 4 adet resim kağıdı kıskacı) kendilerinin getirmesi gerekmektedir.

Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ya da “ÇÖZGER” sahibi adaylar bu Kılavuzda belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında Beceri/Yetenek Sınavına alınarak sıralama yapılacaktır.

Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerindeki fiziksel uygunluk testlerinden koordinasyon testi bütün sınavlarda uygulanmak zorundadır. Bu testle birlikte toplam üç testin uygulanması gerekmektedir. Komisyon, bu testlerden hem dayanıklılık-çabukluk ve hız testlerinden birisini hem de esneklik ve kuvvet testlerinden birisini seçmek zorundadır.

Tematik program uygulanan spor liselerinde branşlarına göre Koordinasyon Parkuru düzenlenebilir.

Özel eğitim ihtiyacı olan adaylardan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak olanlar için ihtiyaç duyulması halinde koordinasyon testlerinde değişiklik yapılabilir.

Koordinasyon parkurlarında imkanlar dahilinde dijital fotoselli süreölçer, kronometre ve video kayıtlarının alınması sağlanacaktır.

Okul müdürlükleriYetenek Sınavına gelen adaylara, kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda kayıt için gerekli olan belgelerle ilgili bilgilendirme yapacaktır. Adaylar kesin kayıta geldiklerinde istenilen kayıt belgelerinin getirilmemesi durumunda kesin kayıtları yapılmayacaktır.

Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra okul müdürlüklerince öğrencilerin Yetenek Sınavından elde ettikleri puanlar Çalışma Programında belirtilen süre içinde e-Okul Sistemine işlenecektir.

10. BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirmeler, bölümler bazında Sınav Değerlendirme Ölçütlerine Ait Çizelgeler (Ek- 3, 4, 5, 6 ve 7) ile Sınav Değerlendirme Çizelgeleri (Ek- 8, 9, 10, 11) doğrultusunda yapılacaktır.

Sporcu özgeçmişi değerlendirilirken birden fazla kategoride derecesi bulunan adayların en yüksek puanı aldığı kategori değerlendirilecektir.

Sporcu özgeçmişi bulunan adaylar durumlarını ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları belgelerle Yetenek Sınavına girmeden ibraz edecektir.

Tematik program uygulanan spor liselerinde sporcu özgeçmişi belgeleri sadece kendi branşlarında olması halinde değerlendirilecektir.

Grup maçlarında, grup birincisi olanlara veya bir üst tura gitmeye hak kazananlara grup puanı olarak 7 puan verilecektir.

Yetenek Sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak ve bu adaylar için Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanacaktır.

11. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Yetenek Sınavı Puanının %70’i ve OBP’nin %30’unu toplamak suretiyle elde edilecek Yerleştirme Puanı merkezi olarak 100 (yüz) puan üzerinden hesaplanacaktır.

En yüksek YP puanından aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar aday yerleştirilerek kayıt hakkı kazanacaktır.

Bakanlıkça yapılacak merkezi yerleştirme işleminde, aday Yetenek Sınavına girdiği okul/okullardan birisine yerleştirilecektir. Kayıt hakkı kazanamayan adaylar daha sonra Ek Yerleştirme için en fazla 5 (beş) okul için tercihte bulunabilecektir.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak adayların, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ya da “ÇÖZGER” doğrultusunda engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde her bir şubede 2 (iki) adayı geçmeyecek şekilde mevcut kontenjana dahil edilmeden merkezi olarak yerleştirilecektir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91'inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında olan adaylar, okulun ilan edilen kontenjanı dışında her şubede 2 (iki) adayı geçmeyecek şekilde merkezi olarak yerleştirilecektir.

Merkezi olarak yapılan yerleştirmeler haricinde Yönetmelik kapsamında kurulan Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca ayrıca yerleştirme yapılmayacaktır.

Ek Yerleştirme işlemleri de aynı esaslara göre yapılacaktır.

12. SONUÇLARIN İLANI

Merkezi olarak yapılacak yerleştirme işleminden sonra kayıt hakkı kazanan adaylar Çalışma Takviminde belirtilen tarihte e-Okul Sisteminden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

13. KAYITLARIN YAPILMASI

Merkezi Yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylar,okul müdürlüklerince kendilerinden istenen belgelerle birlikte kayıt yaptıracakları okula gelerek Çalışma Takviminde bildirilen süre içinde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek,bu suretle boşalan kontenjanlar Ek Yerleştirmede değerlendirilecektir.

Kesin kayıt işlemleri okul müdürlüklerince mutlaka e-Okul Sisteminde yapılacaktır. Bilgileri işlenmeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir. Adaylar kesin kayıtlarının yapılıp yapılmadığını e-Okul Sisteminden takip edebileceklerdir.

Yetenek Sınavı sonucunda kesin kayıtlarını yaptıran adaylar Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme İşlemleri sırasında tercih yapamayacaklardır. Ancak hhaklarından vazgeçerek tercih yapmak istemeleri durumunda kayıt yaptırdıkları okula başvurarak kayıtlarını iptal ettirmeleri gereklidir.

14. EK YERLEŞTİRME

Kayıtlar yapıldıktan sonra kesin kaydını yaptırmayan, kayıt yaptırdığı halde vazgeçerek iptal ettiren, e-Okul Sistemine kaydı işlenmeyen, yeterli başvuru olmamasından dolayı kontenjanı dolmayan okullarda boş kalan kontenjanlar için Çalışma Takviminde bildirilen tarihlerdeEk Yerleştirme yapılacaktır.

Ek yerleştirme için en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir.

Yetenek Sınavı sonucunda bir okula kayıt yaptıran adaylar ek yerleştirme için başvuru yapamayacaktır.

Aday, Yetenek Sınavına girdiği programa uygun okulları tercih edebilecektir.

Tematik program uygulanan spor liselerine sadece kendilerinde Yetenek Sınavına giren öğrenciler arasından yerleştirme yapılacaktır.

14.1. Boş Kontenjanların İlanı

Boş kalan kontenjanlar e-Okul Sisteminde Çalışma Takviminde bildirilen tarihlerde ilan edilecektir.

14.2. Boş Kontenjanlar İçin Tercihlerin Alınması

Herhangi bir okula yerleşemeyen ve Yetenek Sınavında başarılı olan adaylar istemeleri halinde yeniden Yetenek Sınavına girmeden mevcut puanlarıyla boş kontenjanı olan aynı türdeki diğer okullar için en fazla 5 (beş) tercih yapabileceklerdir. Tercihler, Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında Bu Kılavuzda açıklanan usullerle bireysel olarak yapılacaktır (Ek-1A).

14.3. Boş Kontenjanlara Yerleştirme ve Sonuçlarının İlanı

Adaylar yaptıkları tercihler doğrultusunda boş kontenjanlara yerleştirilirken,öncelikli olarak Yetenek Sınavına girdiği okullardaki boş kontenjanlara, bu okullarda boş kontenjan olmaması durumunda YP ve tercih sıralarına göre diğer okullara merkezi olarak yerleştirilecektir. Kayıt hakkı kazanan adaylara sonuçlar, e-Okul Sisteminden Çalışma Takviminde belirtilen tarihte ilan edilecektir.

14.4. Boş Kontenjanlara Kayıt

Adaylar Çalışma Takviminde belirtilen sürede ilgili okul müdürlüğüne başvuru yaparak kayıtlarını yaptıracak ve kayıt yaptıranların bilgileri e-Okul Sisteme işlenecektir. Süresi içerisinde kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecektir.

15. DİĞER OKULLARDAN NAKİL YOLUYLA GEÇİŞ

Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre Yetenek Sınavı ile öğrenci alınan okullara kendi türlerinden sadece aynı alan/bölüm arasında her sınıf seviyesinde öğrenci nakli yapılır. Üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumları ile özel ortaöğretim kurumlarından da nakil ve geçiş yapılabilir.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, musiki ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde açık kontenjan bulunması hâlinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10 uncu sınıflarından Bu Kılavuzda belirlenen esaslara göre eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak Yetenek Sınavı ile öğrenci geçişi yapılabilir.Yapılacak Yetenek Sınavı başvuruları ilgili okul müdürlükleri tarafından yürütülür.

Başvuran adayların Yetenek Sınavı puanı bulunması durumunda tekrar Yetenek Sınavı yapılmaz. Ancak puanını yükseltmek isteyen ya da daha önceden puanı olmayan adaylar için Yetenek Sınavı yapılabilir.

Ortaöğretim kurumlarının 9 uncu ve 10 uncu sınıflarında öğrenim gören millî sporcu unvanını kazanmış öğrenciler ile Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla yetenek komisyonu kurulmadan, ilgili okul öğretmenlerince yapılacak değerlendirme sonucunda, okullara her şube bazında ikişer kontenjan kullanılarak 1 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında nakilleri yapılır.

Bu tarihten sonra diğer ortaöğretim kurumlarından öğrenci nakli ve geçişi yapılmaz.

Kılavuz için https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/photos/2021/06/12/kilavuz-yetenek_60c4d8c374969.docx linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.