Öne Çıkanlar öğretmen Talip Geylan Ali İhsan KARACA Engelli Öğretmen Ataması Yapılacak güvenlik ve koruma personeli

Akademik Oyunlarla Oyun Temelli Matematik Eğitimi Kurs Programı

Akademik Oyunlarla Oyun Temelli Matematik Eğitimi Kurs Programı'nın dayanağı; 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:

1, 184 ve 186. Maddeler), 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği, Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı, Talim Terbiye Kurulunun 05.09.2013 tarihli “Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Zekâ Oyunları Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programında Değişiklik Yapılması” hakkındaki 118 sayılı kararı, 08.06.2017 tarihli ve 30090 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Talim Terbiye Kurulunun 29.06.2016 tarihli ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen Spor Lisesi Temel Spor Eğitimi Dersi, Spor Anatomisi ve Fizyolojisi Dersi, Beden Eğitimi ve Spor Tarihi Dersi, Antrenman Bilgisi Dersi, Sporcu Sağlığı Dersi, Spor Yönetimi ve Organizasyonu Dersi, Spor Psikolojisi ve Sosyolojisi Dersi, Spor ve Beslenme Dersi, Eğitsel Oyunlar Dersi, Genel Jimnastik Dersi, Ritim Eğitimi ve Halk Dansları Dersi, Atletizm Dersi (11 ve 12. Sınıflar), Artistik Jimnastik Dersi, Takım Sporları Dersi (9,10, 11 ve 12. Sınıflar) ile Bireysel Sporlar (Halter, Yüzme, Güreş, Kayak, Tenis, Masa Tenisi, Badminton, Oryantring, Eskrim, Bisiklet, Okçuluk, Judo, Karate, Boks, Taekwondo) Dersi Öğretim Programları'dır.

Programa girmek için en az ilkokul mezunu olmak ve 6 yaşını tamamlamış olmak gerekmektedir.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler; 

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre atanan tüm alan öğretmenlerinden,

 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Öğrenmeyi Öğreten Akademik Oyunlarla Oyun Temelli, Öğrenci Merkezli Matematik Eğitimi Kurs Programı”nı,

 Veya Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Zekâ Oyunları Eğitici Eğitimi Kurs Programı”nı başarıyla tamamlamış olanlar,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, herhangi bir alana öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlardan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Müdürlüğünce hazırlanan “Öğrenmeyi Öğreten Akademik Oyunlarla Oyun Temelli, Öğrenci Merkezli Matematik Eğitimi Kurs Programı” nı başarıyla tamamlamış olanlar,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” de belirtilen alanlara kaynak teşkil eden Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden, akademik eğitici öğretici oyunlar üzerine inceleme, araştırma (ARGE) çalışması yapanlar veya makale ve kitap yayımlayanlar,

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ye göre; herhangi bir alana kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunlarından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Öğrenmeyi Öğreten Akademik Oyunlarla Oyun Temelli, Öğrenci Merkezli Matematik Eğitimi Kurs Programı” nı başarıyla tamamlamış olanlar,

5. Millî Eğitim Bakanlığa bağlı kurumlarda öğretmen veya emekli öğretmen olup akademik oyunlarla oyun temelli matematik eğitimi veya matematik eğitimiyle ilgili en az 360 ders saati eğitim aldığını veya verdiğini belgelendirenler öğretmen ve eğitimci olarak görevlendirilirler.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Akademik Oyunlarla Oyun Temelli Matematik Eğitimi Kurs Programı” nı tamamlayan bireyin;

1. Problem çözme becerilerini geliştirmesi,

2. Sıralı düşünme becerilerini kazanması

3. Planlı hareket etme becerisi kazanması,

4. Çocuk, genç ve yetişkinlerin bağımlılık yapan dijital, uyuşturucu, kumar ve şiddet içerikli oyunların zararlarından korunması,

5. Eğitici öğretici, hafıza geliştirici akademik matematik oyunları ile tanıştırarak öğrenmenin kolaylaştırılması,

6. Öğrencilerin öğrenmekte sıkıntı çektiği ve korkulu rüyası olan matematik ve geometri derslerini akademik oyunlar aracılığı ile sevdirilmesi, başarının arttırması ve derslerindeki verim ve kalitenin yükseltilmesi,

7. Kafasında oluşan matematik fobisinin ortadan kaldırılması ve matematik hobisine dönüşmesi,

8. Güncel öğretim metotlarından STEM ve Kodlamanın temelinin matematik dersleri ile verilebileceğini kavraması,

9. Akademik oyunlar aracılığı ile evde, okulda, ailesi ve arkadaşlarıyla eğlenceli bir şekilde oynarken, matematik ve geometrideki konularını kolay, hızlı ve kalıcı bir şekilde öğrenmesi, matematiksel düşünmeyi problem çözme ve analitik düşünme becerileri kazanması,

10. Millî, manevi, ahlaki, kültürel ve sosyal değerlerimizin, yapılandırılmış akademik eğitici oyunlar aracılığı ile motivasyonunu artırarak uygulamalı olarak sınıf ve atölye ortamında öğrenmesi,

11. Evrensel etik değerlerimizden olan doğruluk, dürüstlük, yardımlaşma, dayanışma, sabır, hoşgörü, başkasının hakkın saygı gösterme, kendi haklarını koruma ve sorumluk duygusunun geliştirmesi,

12. Akademik seviyesi farklı öğrencilerin aynı oyun içerisinde akran eğitimi aracılığı ile aradaki akademik farkın asgari seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Öğrenmeyi Öğreten Akademik Oyunlarla Oyun Temelli, Öğrenci Merkezli Matematik Eğitimi Kurs Programı, 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine uygun olarak hazırlanmıştır. Söz konusu öğretim programı, öğretme-öğrenme etkinliklerinin hazırlanması ve uygulanmasında yapılandırmacı öğretme, göstererek, yaparak yaşayarak uygulayarak, öğretme ve öğrenme etkinlikleri, çok boyutlu zekâ kuramı, etkin-aktif öğrenme, iş birliğine dayalı öğrenme gibi unsurları içinde barındıran bir metot ve yaklaşımla uygulanır.

2. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve gerektiğinde bilgisayar destekli öğretim faaliyetlerinden faydalanılmalıdır.

3. Kursun işlenmesinde bölge, çevre, saha, malzeme, materyal, ilgi, ihtiyaç ve öğrenme ortamının durumu dikkate alınmalıdır.

4. Başlıklara ayrılacak süreler ve başlıkların işleniş sırası; kursiyer seviyesine, ortam ve olanaklara, çevre etkenlerine göre belirlenebilir.

5. Kursiyerlerin sportif ve kültürel alanlarda iletişim düzeyini geliştirmesi, yazılı ve görsel kaynakları belirleyerek bunlara ulaşabilmesi, kazanımlarını günlük yaşantılarında kullanmasına olanak sağlayacak etkinliklere yer verilmelidir.

6. Akademik Oyunlarla Oyun Temelli Matematik Eğitimi Kurs Programı’nın amaçları ve içeriği yoluyla; kursa katılan bireylere, aşağıda tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir

Değerler : Sevgi ve Saygı, Dayanışma, Sabırlı ve hoşgörü, Vatanseverlik, Doğruluk, Sorumluluk.

7. Programın uygulanma sürecinde bireylere, eğitici matematik oyunlarının önemi ve faydaları hakkında tanıtım videoları izletilmelidir.

8. Program, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak oyunlar; atölye, istasyon, beyin fırtınası, gösteri metodu, soru cevap metodu, analiz sentez metodu, işleme cevap bulma, cevaba işlem bulma ve işleme cevap bulma ile cevaba işlem bulma aynı anda uygulamalarının yapılması, problem kurma ve bir probleme farklı çözümler üretme uygulamaları şeklinde eğitimler verilir.

9. Ayrıca Öğrenmeyi Öğreten Akademik Oyunları entelektüel bilgi ve birikimin evrensel bir göstergesi olarak görülür. Bu sayede akademik matematik ve geometri oyunları bağlamında dünyanın her yerinden insanlarla iletişim kurma fırsatı olabilecektir.

PROGRAMIN KREDİSİ

Genel kurs programlarında kredilendirme yapılmamaktadır. 

Kılavuza http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kurslar/Ki%C5%9Fisel%20Geli%C5%9Fim%20ve%20E%C4%9Fitim_Akademik%20Oyunlarla%20Oyun%20Temelli%20Matematik%20E%C4%9Fitimi.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.