Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim yüz yüze eğitim emeklilikte yaşa takılanlar öğretmen

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu

E- sınav, Deneyap Türkiye'nin belirlediği merkezlerde bilgisayar üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilen sınavdır. Sınava, yalnızca sınav merkezi olarak belirlenen illerde öğrenim gören; 2020-2021 eğitim öğretim yılında 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf düzeyinde olan öğrenciler başvuru yapabilecektir.

Sınav başvurusu için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri öğrenci seçme sınavı (e-sınav), elektronik ortamda yapılacaktır. Bu nedenle sınava başvuracak adayların basit düzeyde bilgisayar kullanma bilgisine/becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Sınav esnasında bilgisayar kullanımına dair adaylara yönlendirme yapılmayacak olup sadece sınav sistemi ve uygulaması hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Adayların elektronik ortamda yapılacak olan öğrenci seçme sınavına (e-sınava) ön başvurularını https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ web sitesi üzerinden 4 Temmuz 2021 saat 23.59'a kadar tamamlamaları beklenmektedir.

Ön başvuru süresi dolana kadar adaylar; kişisel bilgiler, ikamet bilgileri vb. konularda değişiklik yapabilmektedir.

Ön başvuru süresi dolduktan sonra adaylar; kişisel bilgiler, ikamet bilgileri vb. konularda değişiklik yapamayacaktır.

Adaylar başvuru sürecini KYS (Kurumsal Yönetim Sistemi) https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ üzerinden takip etmekle yükümlüdür.

Ön başvurusu onaylanan adaylara sınav salonu ve sınav saatini seçme imkanı sunulacaktır. Ön başvuru süreci tamamlandıktan sonra sınav yeri ve seans seçimi 5-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında KYS (Kurumsal Yönetim Sistemi) https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ üzerinden yapılabilecektir.Belirtilen tarihe kadar sınav salonunu ve saatini seçmeyen adaylar Sınav Giriş Belgesi oluşturamayacaklar ve sınava alınmayacaklardır. Aday, sınav başvuru aşamalarını ve Tablo-1'de yer alan sınav takvimini takip etmekle yükümlüdür.

Sınav salonu ve saatini seçen adaylar, Sınav Giriş Belgesini https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ web sitesi üzerinden alabilecektir.

Adayların beyan ettikleri bilgilerin doğruluğundan adaylar ve velileri sorumludur. Adaylar, eksik veya hatalı olarak bildirdikleri bilgilerini, belirtilen süre içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Beyan ettikleri bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlara ilişkin itirazlar dikkate alınmayacaktır. Eksik ya da yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılacaktır.

KYS (Kurumsal Yönetim Sistemi)’de kayıt oluşturarak başvuru yapan adayların güncel ve geçerli bir fotoğraflarını yüklemeleri gerekmektedir. Fotoğraflarını yüklemeyen adayların Sınav Giriş Belgesi düzenlenemeyecektir.

Sınav Giriş Belgesi ve kimliği yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Sınava katılım koşullarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar kayıtlı oldukları okulun bulunduğu illerde sınava gireceklerdir. Adayın sınav tarihinde özel ya da mücbir bir sebeple farklı bir ilde bulunması durumunda (sebebini KYS üzerinden belirtme koşulu ile) bulunduğu il sınavın gerçekleşeceği 27 il içerisinde ise, adaya o ilde sınava girme imkanı sağlanacaktır. Ancak bu durumu ön başvuru sonrası sınav yeri seçimi aşamasında KYS (https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/) üzerinden belirtmelidir.

Öğrencinin özel ya da mücbir bir sebeple farklı bir ilde sınava girmesi durumunda, sınav puanı başvuru yaptığı okulun ilinde değerlendirilecek olup tüm aşamaları geçerek sınavı kazanması durumunda yine başvuru yaptığı ilde kayıt hakkı kazanacaktır.

Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek için Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu’nu başvuru sisteminden doldurarak üniversite veya devlet hastanesinden alınan (Adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneğini, sınav başvuru süresi içinde, KYS üzerinden söz konusu forma ek dosya olarak yüklemelidir. Başvuru sürecinde zamanında yüklenmeyen dosyalar dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar imkanlar dahilinde sınava alınacaklardır.

Sınav, 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak olup birden fazla oturumlar halinde Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Van olmak üzere toplam 27 ilde belirlenecek merkezlerde gerçekleştirilecektir.

Sınav, ortaokul ve lise düzeyi olmak üzere 2 farklı grup için ayrı ayrı yapılacaktır. Ortaokul grubu 4. ve 5.sınıfları kapsamaktadır. Lise grubu 8, 9. ve lise hazırlık sınıflarını kapsamaktadır. Ortaokul ve lise grupları farklı sınavlara tabi tutulacaktır.

Sınavda hem ortaokul grubu hem de lise grubu öğrencileri için 15 Matematik, 15 Fen Bilimleri (5 Fizik, 5 Kimya, 5 Biyoloji), 6 Algoritma ve 4 Genel Kültür olmak üzere toplam 40 adet soru sorulacaktır. Adaylara 100 (yüz) dakika sınav süresi verilecektir.

Puan hesaplamasında “Puan = (Doğru Sayısı/Soru Sayısı) × 100” formülü kullanılacaktır. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir.

Adaylar eğitim almaya hak kazanmaları durumunda başvuru yaptığı okulun ilinde eğitim göreceklerdir.

Sınavda adayların uyması gereken kurallar Ek-1’de verilmektedir.

Adayların sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmeleri gerekmektedir. Ancak, ilgili mevzuat gereğince 15 yaşından küçük adayların nüfus cüzdanı/kimlik kartı üzerinde fotoğraf bulunmayabilir. Bu durum problem teşkil etmeyecektir. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

Adaylar sınava gelirken yanında kalem, kalemtıraş ve silgi getirmelidir. Sınav salonlarında öğrencilere kalem, kalemtıraş ve silgi verilmeyecektir.

E-sınav sonucunda puan sıralamasına göre en yüksek puanı alan adaydan başlayarak kontenjanın 2,5 katı kadar sayıda aday başarılı sayılacak ve uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Ortaokul ve lise seviyeleri için ayrı kontenjanlar belirlenecek olup buna göre hesaplanacak yüzdelik dilim eşiği dikkate alınarak her bir sınıf seviyesi kendi içinde sıralamaya tabi tutulacaktır. Kontenjan sayısının son sırasında birden fazla aynı puana sahip aday olduğu takdirde, söz konusu adayların tamamı başarılı sayılacaktır.

Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav takviminde belirtilen tarihlerde KYS (https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/) üzerinden çevrim içi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapabilecektir.

Adayların e-sınava ön başvuru yapması için son tarih 4 Temmuz 2021 olarak belirlendi. Ön başvurusu kabul edilen adayların sınav yeri ve seans seçimleri 5-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Sınav giriş belgeleri 18 Temmuz 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav 2-23 Ağustos 2021 tarihler arasında seanslar halinde gerçekleştirilecek. Adayların sınav sorularına yönelik itirazları 24-25 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. Sınav sorularına yönelik itirazlar 28 Ağustos 2021 tarihinde değerlendirilip sonuçlar adaylara duyurulacak. Sınav sonuçları 29 Ağustos 2021 tarihinde adaylara duyurulacak. Adaylardan sınav sonuçlarına yönelik itirazları 29-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar 31 Ağustos-2 Eylül 2021 tarihleri arasında değerlendirilip sonuçlar adaylara duyurulacak.

Adayların sınavlarda başarılı olması halinde eğitim alacakları 36 Deneyap Teknoloji Atölyesinin adresleri aşağıdaki gibidir:

1. Ankara Mamak Deneyap Teknoloji Atölyesi: Mamak Gençlik Merkezi, Demirlibahçe Mahallesi No:11 Mamak Gençlik Merkezi Mamak/Ankara

2. Ankara Çankaya Deneyap Teknoloji Atölyesi: Şehit Ümit Çoban Gençlik Merkezi, Koru Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi No:2 Çankaya/Ankara

3. Aksaray Deneyap Teknoloji Atölyesi: Aksaray Gençlik Merkezi, İstiklal Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı N0: 152/1 Merkez/Aksaray

4. Aydın Deneyap Teknoloji Atölyesi: Aydın Gençlik Merkezi, Hasan Efendi-Ramazan Paşa Mahallesi 1913 Sokak No : 62 Efeler/Aydın

5. Balıkesir Deneyap Teknoloji Atölyesi: Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi, Atatürk Mahallesi Kepsut Caddesi No:75 Karesi/Balıkesir

6. Batman Deneyap Teknoloji Atölyesi: Petrolkent Gençlik Merkezi, Site Mahallesi Batı Raman Yolu No:10 72040 Merkez/Batman

7. Bingöl Deneyap Teknoloji Atölyesi: Bingöl Gençlik Merkezi, Karşıyaka Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi No:3 Merkez/Bingöl

8. Bursa Nilüfer Deneyap Teknoloji Atölyesi: Işıktepe OSB Mah. Arıtma Cad. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Hizmet Binası 16215 Nilüfer/ Bursa

9. Bursa Osmangazi Deneyap Teknoloji Atölyesi: Osmangazi Gençlik Merkezi, Veyselkarani Mahallesi 3. Vakıf Sokak No:4 Osmangazi/Bursa

10. Denizli Deneyap Teknoloji Atölyesi: Denizli Gençlik Merkezi, İncilipınar Mahallesi İstiklal Caddesi No:164 Pamukkale/Denizli

11. Diyarbakır Yenişehir Deneyap Teknoloji Atölyesi: Yenişehir Gençlik Merkezi, Şehitlik Köşkler Mahallesi 71. Sok. No:4 Yenişehir/Diyarbakir

12. Diyarbakır Bağlar Deneyap Teknoloji Atölyesi: Diyarbakır Gençlik Merkezi, Yeniköy Mah. Sokak No: 1056 Kapi No: 44 Bağlar/Diyarbakır

13.Erzincan Deneyap Teknoloji Atölyesi: Erzincan Gençlik Merkezi, Taksim Mahallesi 13 Şubat Caddesi No:82 Merkez/ Erzincan

14. Giresun Deneyap Teknoloji Atölyesi: Giresun Gençlik Merkezi, Seldeğirmeni Mahallesi Saffet Beyazıtoğlu Sokak No:1 Merkez/Giresun

15. Hatay İskenderun Deneyap Teknoloji Atölyesi: İskenderun Gençlik Merkezi, Piri Reis Mahallesi 152. Sokak Şehit Ahmet Yayman Caddesi No:20/1 İskenderun/Hatay

16. Hatay Antakya Deneyap Teknoloji Atölyesi: Antakya Gençlik Merkezi, Saraykent Mahallesi 299. Sokak No:28 Antakya/Hatay

17. İstanbul Maltepe Deneyap Teknoloji Atölyesi: Maltepe Gençlik Merkezi, Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi No:8 Maltepe/İstanbul

18. İstanbul Fatih Deneyap Teknoloji Atölyesi: Asım Gültekin Gençlik Merkezi, Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi No: 78 341104 Fatih/İstanbul 

19. İstanbul Sultangazi Deneyap Teknoloji Atölyesi: Sultangazi Gençlik Merkezi, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 45/1 No:5 Sultangazi/İstanbul

20. Karaman Deneyap Teknoloji Atölyesi: Karaman Gençlik Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Adnan Ateş Caddesi No:36 Karaman/Merkez

21. Kars Deneyap Teknoloji Atölyesi: Kars Gençlik Merkezi, Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı Merkez/Kars

22. Kayseri Talas Deneyap Teknoloji Atölyesi: Talas Gençlik Merkezi, Mevlana Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:18 Talas/Kayseri

23. Kayseri Kocasinan Deneyap Teknoloji Atölyesi: Kayseri Gençlik Merkezi, Gevher Nesibe Mah. İstasyon Caddesi No: 45 Kocasinan/Kayseri

24. Kırıkkale Deneyap Teknoloji Atölyesi: Kırıkkale Gençlik Merkezi, Fabrikalar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:4 Merkez/Kırıkkale

25. Kilis Deneyap Teknoloji Atölyesi: Kilis Gençlik Merkezi, Doğan Güreş Paşa Mahallesi Saffet Necioğlu Bulvarı No:103 Merkez /Kilis

26. Kocaeli Gebze Deneyap Teknoloji Atölyesi: Gebze Gençlik Merkezi, Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi No: 627 Gebze/Kocaeli

27. Kocaeli İzmit Deneyap Teknoloji Atölyesi: Uluslararası Gençlik Merkezi, Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:98 İzmit/Kocaeli

28. Kütahya Deneyap Teknoloji Atölyesi: Kütahya Gençlik Merkezi, Ziraat Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi No:3 Merkez/Kütahya

29. Mardin Deneyap Teknoloji Atölyesi: Mardin Gençlik Merkezi, Nur Mahallesi Vali Ozan Caddesi No:128/2 Diyarbakır Yolu Karayollari 93. Şube Şefliği Arkası Artuklu/Mardin

30. Mersin Deneyap Teknoloji Atölyesi: Mersin Gençlik Merkezi, Afetevler Mahallesi 32. Cad . No: 2 33110 Yenişehir/Mersin

31. Ordu Deneyap Teknoloji Atölyesi: Ordu Gençlik Merkezi, Durugöl Mah. Orgeneral İbrahim Fırtına Bulvarı No:119/1 Altınordu/Ordu

32. Sivas Deneyap Teknoloji Atölyesi: Farabi Gençlik Merkezi, Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü Şemseddin Sivasi Erkek Öğrenci Yurdu - Yurt Müdürlüğü Binası 2. Kat Sivas

33. Şırnak Deneyap Teknoloji Atölyesi: Şırnak Gençlik Merkezi, Gündoğdu Mahallesi 22. Cadde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İçi Merkez/Şırnak

34. Tekirdağ Deneyap Teknoloji Atölyesi: Tekirdağ Gençlik Merkezi, Değirmenaltı Mahallesi Değirmenaltı Caddesi No:14 Süleymanpaşa/Tekirdağ

35. Van Tuşba Deneyap Teknoloji Atölyesi: Tuşba Gençlik Merkezi, Abdurrahman Gazi Mah. İskele Cad. 65040 Tuşba/Van

36. Van İpekyolu Deneyap Teknoloji Atölyesi: İpekyolu Gençlik Merkezi, Şerefiye Mah. Cumhuriyet Bulvarı Ezbercier İş Merkezi Kat 2 No:79 İpekyolu/Van

Ankara, Bursa, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Van illeri için adayların sınavlarda başarılı olması halinde, öğrencinin kaydı öğrenim gördüğü ildeki okulun adresine yakın olan Deneyap Teknoloji Atölyesine yapılacaktır. 

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını KYS (Kurumsal Yönetim Sistemi) https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ üzerinden takip etmekle yükümlüdür.

İlk aşamada e-sınavı geçerek ikinci aşama olan uygulama sınavına girmeye hak kazanan ve uygulama sınavını da başarı ile geçen adaylardan; her Deneyap Teknoloji Atölyesine 100 ortaokul, 60 lise olmak üzere toplamda 160 öğrenci kayıt olmaya hak kazanacaktır.

Sınıf seviyesi uygun olmayan öğrenciler, 2 sınavı da geçerek başarılı olsa dahi Deneyap Teknoloji Atölyelerine kayıt olamayacaktır.

Diğer öğrencilere eğitim hakkı tanımak adına; daha önce Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim alma hakkı kazanan ancak eğitimlerini tamamlamayan öğrencilerimize tekrar eğitim hakkı tanınmamaktadır. Daha önce Deneyap Teknoloji Atölyelerine kayıt olmuş öğrencilerimiz 2 sınavı da geçerek başarılı olsa bile Deneyap Teknoloji Atölyelerine kayıt olamayacaktır.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim alan ortaokul öğrencilerimizin, tekrar lise seviyesi için eğitim almak üzere yaptığı başvurular kabul edilmeyecektir. Ortaokul grubunda eğitim alan öğrenciler, lise grubunda 2 sınavı geçerek başarılı olsa dahi Deneyap Teknoloji Atölyelerine kayıt olamayacaktır.

Ek-1 : Sınav Kuralları

1. Adayların sınav başlangıç saatinden 30 dakika önce, sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav salonuna zamanında gelmeyen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.

2. Adaylar, sınava belirlenen sınav salonlarında https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ web sitesi üzerinden elektronik platformda katılım sağlayacaklardır. Sisteme kayıt oldukları kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapacaklardır.

Öğrencilerin kullanıcı adı ve şifrelerini önceden yazmış oldukları kağıtları yanlarında bulundurmalarına izin verilecektir.

3. Sınav süresi 100 dakikadır.

4. Sınava girmek için gerekli belgelerin tümü, sınav başlamadan önce sıranın üzerine bırakılmalıdır.

5. Sınav başladıktan sonra ilk 60 dakika ve son 10 dakika adayların sınav salonundan ayrılmaları yasaktır. Sınav tamamlansa bile salondan çıkılmayacaktır. Belirtilen süre tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Herhangi bir nedenle salondan çıkıldığı takdirde, tekrar sınava devam edilmesine izin verilmeyecektir.

6. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ekrana gelecek kullanım kılavuzu, sınav başlamadan önce dikkatle incelenmelidir.

7. Sisteme giriş yapıldığından emin olduktan sonra bilgisayarın kullanılabilirliği test edilmelidir. Bilgisayarın açılmaması, çalışmaması veya sisteme giriş yapılamaması gibi durumlarda derhâl sınav görevlilerine durum bildirilmelidir.

8. Sınavda uygulanacak test, sınav başlangıç saatinde aktifleşecektir. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden sınav başlatılamayacaktır.

9. Adayların sınav süresi başladığında “Sınavı Başlat” butonuna basarak sınavı başlatmaları gerekmektedir.

10. Yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle tüm soruların cevaplanması adayların yararına olacaktır.

11. Sınavdaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için dört farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır. Bilgisayar ekranında doğru olduğu düşünülen seçenek cevap olarak işaretlenmelidir. Sınavda sorulara verilen cevaplar değiştirilebilir veya boş bırakılabilir.

12. Sınav süresince diğer adaylarla ve görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler adayların yerini değiştirebilir.

13. Adaylar kendilerine verilen boş kağıdı sorularının çözümü için kullanabilir. Masada kağıt yoksa görevliden talep edilmelidir.

14. Sınavın bitiminde aday “Sınavı tamamla” butonuna basıp sınavını sonlandırmalıdır. Bu işlem yapılmadığı takdirde sınav süresi bitiminde sistem otomatik olarak sınavı sonlandıracaktır. Sınav sonlandırıldıktan sonra sınav sorularına tekrar ulaşılamaz. Sınav süresi bitmeden aynı işlemler yapılarak sınav sonlandırılabilir. Yanlışlıkla sınavı sonlandırma işlemi yapılması durumunda, salon görevlilerine durum bildirilmelidir. Salon görevlileri ve bina sınav sorumlusu tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra adayın sınava devam etmesi sağlanacaktır.

15. Sınav esnasında bilgisayarda veya sistemde sorun oluşması durumunda bu durumun salon görevlilerine vakit kaybetmeden söylenmesi gerekmektedir.

16. Aşağıda belirtilen durumlarda sınav görevlileri tarafından Salon Sınav Tutanağı düzenlenerek ilgili adayların sınavları geçersiz sayılacaktır:

a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

b) Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük, bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, vb. kartlar, cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar, her türlü kesici ve delici alet ve silah yerine geçebilecek nesneler, kâğıt, kitap, sözlük, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları adayın Sınav Giriş Belgesinde özel olarak belirtilenler hariç) yanında bulundurmak,

c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,

d) Cevapları, kâğıda veya farklı bir yere yazarak sınav salonundan dışarı çıkarmak,

e) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılmak,

f) Adayın kendine ait olmayan kimlik bilgileriyle sınava katıldığının tespit edilmesi,

g) Konuşmak, kopya çekmek, kopya vermek, kopya çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,

h) Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmak.

Sınav takvimi ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu: https://www.deneyapturkiye.org/pdf/Deneyap-Ogrenci-Secme-Klavuzu.pdf

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavına Başvuru: https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/tr/e-exam/program/

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı Başvuru Adımları Kılavuzu: https://www.deneyapturkiye.org/pdf/DENEYAP%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0%20SE%C3%87ME%20SINAVI%20BA%C5%9EVURU%20ADIMLARI.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.