Öne Çıkanlar yüz yüze eğitim Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TRT EBA TV uzaktan eğitim Mevlidi Nebi Haftası

Eğitim Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri (2020-2021)

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Veri Toplama Sürecinin detayları da belli oldu. Buna göre; MEİS Modülünün açılması için sorumlu birim SGB, BİDB, İl ve İlçe MEM'dir ve 2 Aralık 2020 tarihindedir.

Tüm öğrenci (okullaşma oranlarında kullanılmak üzere) ve kursiyer sayılarının (örgün ve yaygın) e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi, MEİS Modülü ve e-Yaygın Modülünden MEİS Sorgu Modülüne verilerin aktarılması (mezun ve yeni kayıt dahil), ayrıca açık öğretim 1. dönem verilerinin alınması için sorumlu birim BİDB ve 4 Ocak 2021 tarihindedir.

MEİS Modülünde il onaylarının verilmesi için son gün 18 Ocak 2021'dir ve sorumlu birim İl MEM'dir.

Geçici verilerin kullanılabilmesi için e-Okul ve MEİS modülündeki verilerin MEİS Sorgu Modülüne tekrar aktarımın yapılması işlemi 25 Ocak 2021 tarihindedir ve sorumlu birim BİDB'dir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı okullaşma oranları hesaplamalarında kullanılmak üzere 4 Ocak 2021 tarihinde MEİS Sorgu Modülünden alınan öğrenci sayılarının (tüm eğitim kademelerinde) hazırlanarak, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na gönderilmesi işlemi 1 Şubat 2021'dir ve sorumlu birim SGB'dir.

MEİS Modülünde tüm il onaylarının kaldırılarak il milli eğitim müdürlüklerine, okul ve kurumların MEİS Modülündeki bina bilgileri ekranlarında son kez güncelleme/düzeltme yapabilme imkanı verilmesi işlemi 15 Şubat 2021 tarihindedir ve sorumlu birim SGB, BİDB, İl ve İlçe MEM'dir.

MEİS Modülünün kapatılası (MEİS Modülünde il onaylarının tekrar verilmesi için son gün) işlemleri 31 Mayıs 2021 tarihindedir ve sorumlu birim SGB, BİDB, İl ve İlçe MEM'dir.

2020-2021 resmi istatistik kitabı tablolarının hazırlanmaya başlanması süreci 1 Haziran 2021 tarihindedir ve sorumlu birim SGB'dir.

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi, MEİS Modülü ve e-Yaygın Modülündeki verilerin MEİS Sorgu Modülüne son kez aktarımının yapılması işlemi 21 Haziran 2021 tarihindedir ve sorumlu birim SGB ve BİDB'dir.

Resmi istatistik kitabında yer alan, diğer kurum ve kuruluşlara ait tabloların istenmesi işlemi 25 Haziran 2021 tarihindedir ve sorumlu birim SGB'dir.

Açık Öğretim 1, 2 ve 3. dönem bilgilerinin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından alınması işlemi 4 Temmuz 2021 tarihindedir ve sorumlu birim SGB ve BİDB'dir.

Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2020-2021 Kitabı'nın tamamlanması işlemi 6 Ağustos 2021 tarihindedir ve sorumlu birim SGB'dir.

Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2020-2021 resmi istatistik kitabının Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre yayınlanması 10 Eylül 2021 tarihindedir ve sorumlu birim SGB'dir.

Bakan Yardımcısı Bakan a. Reha Denemeç imzalı resmi yazıda ''Resmi İstatistik Programı kapsamında örgün ve yaygın eğitim istatistiklerinin üretilmesi ve örgün eğitim istatistiklerinin yayınlanmasında Bakanlığımız sorumlu kuruluş olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla okul ve kurumlar tarafından MEİS Modülüne girilen veriler ve hazır nitelikteki veriler, MEBBİS Modülleri, e-Yaygın Modülü ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemlerinden aktarılarak 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı eğitim istatistikleri oluşturulacaktır.

Bu amaçla bilgilerin elektronik ortamda doğru alınabilmesi ve güvenilir, tutarlı istatistikler üretilebilmesi için ilgili genel müdürlükler, il-ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlarımızın yapması gereken işlemler açıklanmıştır. 

Buna göre; MEİS Modülü giriş ekranları veri girişi için açıldığında, her kurum kullanıcı adı ve şifresini girdiğinde karşısına gelen soldaki menü başlıklarından sadece ''Kurum Genel Bilgileri'' başlığı altındaki ilgili ekranlara ve kurumun bağlı olduğu genel müdürlük başlığı altındaki ekranlara bilgi girişi yapacaktır.

Tüm resmi ve özel bağımsız anaokulları, ilkokul, ortaokul ve tüm ortaöğretim okuları ile bu okulların bünyesindeki anasınıfları öğrenci sayıları alınırken, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemleri üzerinden MEİS Sorgu Modülüne aktarılan veriler dikkate alınacaktır.

Tüm resmi ve özel kurumlar, bina adres kontrol, bina durumu, bina kullanımı, tahsis durumu ve eğitim olanakları ekranlarına MEİS Modülü üzerinden bilgi girişi yapacaklardır. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm kurumlar, öğretmen sayıları ile kursiyer sayılarını (özel öğretim kursu, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu ve özel muhtelif kurslar) MEİS Modülü üzerinden adı geçen Genel Müdürlük altındaki ekranlara bilgi girişi yapacaktır.

Okula dönüşen özel öğretim kurumları, geçmiş döneme ait kursiyer bilgilerini (eski kurum kodu ile) MEİS Modülüne, 2020-2021 eğitim öğretim yılı öğrenci bilgilerini (yeni kurum kodu ile) e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine, bina adres kontrol, bina durumu ve bina kullanım bilgilerini ise MEİS Modülüne gireceklerdir.

Halk Eğitim Merkezi ile kız teknik olgunlaşma enstitüsü kursiyer, personel ve bina bilgi girişlerini ''http://mebbis.meb.gov.tr'' adresindeki e-Yaygın Modülünden, eğitim olanakları bilgi girişleri ise önceki yıllarda olduğu gibi MEİS Modülü üzerinden yapılacaktır. Yaygın eğitim kapsamındaki özel eğitim okullarının rehabilitasyon birimleriyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin öğrenim durumları ''http://mebbis.meb.gov.tr'' adresindeki Engelli Birey Modülünden açılacak olan öğrenim bilgisi giriş ekranı kullanılarak girilecektir. Bina bilgileri, eğitim olanakları ve personel durumu bilgileri ise MEİS Modülünden girilecektir.

Okul ve kurumlardan; kendisine ait hizmet verenler; ''Bina Adres Kontrol'', ''Bina Durumu'' ve ''Bina Kullanımı'' ekranlarını, kendisine ait binası olmayan başka okulun binasını kullanan kurumlar; ''Bina Adres Kontrol'' ekranı ile ''Tahsis Durumu'' ekranlarını, kendi binası olup, dersliği yetersiz olduğu için başka okuldan ek derslik kullanan okullar ise; kendisine ait bina bilgileri için ''Bina Adres Kontrol'', ''Bina Durumu'' ve ''Bina Kullanımı'' ekranlarını, ilave kullandıkları derslikler için ise ''Tahsis Durumu'' ekranlarını dolduracaktır.

Ayrı kurum koduna sahip iki farklı türdeki okul aynı binada eğitim veriyor ise; MEİS Modülü içerisinde bulunan bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranlarına bilgi girişi yaparken; aynı binada eğitim yapan bina sahibi okul ''Bina Adres Kontrol'' ekranında ''Kendisine Ait Binası Var'' seçeneğini işaretleyip ''Bina Durumu'' ve ''Bina Kullanımı'' ekranlarına bilgi girişi yapacaktır. Aynı binada eğitim yapan diğer okul ise, ''Bina Adres Kontrol'' ekranında ''Kendisine Ait Binası Yok'' seçeneğini ve ''Farklı Kurumdan Derslik Kullanıyor Mu?'' sorusuna ''EVET'' seçeneğini işaretleyip, sadece ''Tahsis Durumu'' ekranına hangi okulun binasını ve kaç dersliğini kullandığı bilgisini girecektir.

Mükerrerliğin önlenmesi için, aynı binada eğitim yapan bina sahibi okul, ''Bina Kullanımı'' ekranına, tahsis ekranına bilgi girişi yapan diğer okulun kullandığı derslik sayısı dahil okulun yapım planında bulunan toplam fiziği kullanım alanlarının sayısını girecektir. Aynı binayı, iki okuldan birisi sabah, diğeri öğleden sonra (ikili eğitim) kullanıyor ise; bina sahibi okul ''Bina Kullanımı'' ekranına sabah ve öğleden sonra kullanılan derslik sayısının toplamını değil, binadaki toplam derslik sayısını yazacaktır. (Derslik bir kez sayılacaktır.)

Bina kullanım ekranları güncellenirken, derslik, anasınıfı olarak kullanılan derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar, tasarım beceri atölyesi vb. sayılarda hatalı veri girişi yapılmaması hususuna azami özen gösterilecektir. MESİ Modülünde güncellenen bilgiler, Bakanlığımız bünyesinde bulunan diğer modüller tarafından da (taşımalı eğitim modülü, ödenek takip modülü, e-yatırım modülü ve norm işlemleri modülü) değerlendirilmektedir. Bu nedenle bina adres kontrol, bina durumu, tahsis durumu, bina kullanımı (özellikle okulun toplam derslik sayısı) ekranlarındaki bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesi oluşabilecek mağduriyetleri engelleyecektir.

Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi girişleri; pansiyon açma, kapama, kapasite artırımı ve pansiyon türü değişikliği gibi işlemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun bağlı olduğu genel müdürlüklerde olduğundan bu gibi değişiklikler Devlet Kurumları Modülünden ilgili genel müdürlüklerce girilecektir. Yatılı öğrenci ekleme işlemi, öğrencinin pansiyonunda kaldığı okul müdürlüğü tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemlerinden, Kurum İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/Yatılı Öğrenci Bilgileri bölümünden zamanında yapılacaktır.

Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu, eğitim merkezi ve sosyal tesisler ile uygulama oteli bulunan mesleki ve teknik anadolu liseleri yatak kapasitelerini MEİS Modülünde bina bilgileri içerisindeki bina kullanımı ekranına girecektir.

Yaz/mobil anaokulu ekranı bilgi girişine kapatılmış olup söz konusu bilgiler MEİS Sorgu Modülüne e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminden aktarılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 191. maddesi gereğince sağlık müdürlüğü, PTT, belediye vb. kurumların bünyesinde açılan okulöncesi kurumları, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş kurslar, İş Kanunu'na göre işletmelerde açılan kreşler, belediyeler ve derneklerce açılan kreşler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda eğitim gören 36-68 ay arası çocuk sayıları ile öğretmen ve bina bilgileri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemleri üzerinden gerekli kontroller yapılarak güncelleme işlemi yapılacaktır. Ayrıca, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince de gerekli takip sağlanacaktır.

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemleri Modülünde; taşımalı eğitime tabi öğrenci, birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci ve kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci bilgilerinin özür grupları ile birlikte eksiksiz olarak tanımlamalarının yapılması gerekmektedir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ikili mesleki eğitim merkezlerinin tüm bilgi girişleri, MEİS Modülünden yapılacaktır. Daha önce Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olan Mesleki Eğitim Merkezleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne devredilmiş olup, örgün eğitimde değerlendirilecektir.

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlar bilgisayar sayılarını, MEİS Modülünde yer alan bina kullanım ekranlarına, ''Büroda Kullanılan Bilgisayar Sayısı'', ''Eğitim Amaçlı Kullanılan Bilgisayar Sayısı'' ve ''Fatih Projesi kapsamında tablet bilgisayar sayısı'' ayrıntısında gireceklerdir.

Bilgi girişi işlemi sırasında ilgili genel müdürlükler ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, kendilerine bağlı okul ve kurumlardaki bilgi girişini MEİS Sorgu Modülünden sorgu alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Ayrıca, bilgilerini güncellemeyen, hatalı ve eksik bilgi girişi yapan okul ve kurumlarla ilgili gerekli önlemleri alacaklardır.

MEİS Modülü bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından 3 aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır.

İlgili eğitim öğretim yılına ait istatistiki bilgiler için MEİS Sorgu Modülü kullanılarak alınan raporlar esas alınacaktır. Ayrıca, veri tutarlılığının sağlanması amacıyla ''http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64'' adresinde yayınlanan önceki yıllara ait resmi istatistik kitaplarındaki bilgilerin dikkate alınması gerekmektedir.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ile ilgili MESİ Modülüne veri giriş işlemleri 2 Aralık 2020 tarihinde başlayacaktır. 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren MEİS Modülü il onayları tamamlanmış olacaktır. Ayrıca veri toplama süreci tablosuna göre veri toplama işlemleri devam edecek ve MEİS Sorgu Modülüne Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca belirtilen tarihlerde veri aktarımı yapılacaktır. 31 Mayıs 2021 tarihinde MEİS Modülü veri girişine tamamen kapatılacaktır. Modüllerden raporlama amaçlı alınacak ve resmi istatistik yayınında kullanılmak üzere MEİS Sorgu Modülüne son veri aktarım işlemleri ise Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 21 Haziran 2021 tarihinde yapılacaktır.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı okullaşma oranlarının hesaplanması ve kullanılması, 2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyuna açıklanmasından sonra mümkün olacaktır.

Bilgi girişlerinde hata yapılmamasına özen gösterilecek, hatalı bilgi girişinden başta il milli eğitim müdürü olmak üzere illerdeki MEİS Modülünden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü ile okul müdürü sorumlu olacaktır. MEİS Modülü bilgi girişine kapatıldıktan sonra (şehven yanlış yazılmıştır, hatalı bilgi girilmiştir vb.) bilgilerin düzeltilmesi konusunda okul ve kurumlardan gelen düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır. Hatalı bilgi girişi yapanlar hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır.'' denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.