Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı A101 4 Kasım 2021 Aktüel Ürünler Hakmar Express

Kazanım Değerlendirme Uygulamaları (19 Ekim 2021)

Genel Müdür V. Bakan a. Dr. Murat İLİKHAN imzalı resmi yazıda "Covid-19 salgınının yayılımını engelleme çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda gerekli koruma ve kontrol tedbirleri uygulanmaya başlanmış ve eğitim öğretim süreçleri Bakanlığımıza bağlı tüm resmî/özel okul ve kurumlarda 14 Mart 2020 tarihinden itibaren yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri ile devam ettirilmiştir.

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda eğitim öğretim faaliyetleri 06 Eylül 2021 tarihinden itibaren tam zamanlı ve yüz yüze olarak başlamıştır. Covid-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda;

1) Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ortaokul / imam hatip ortaokulları 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden oluşan Kazanım Değerlendirme Uygulaması'nın 26 Ekim 2021 tarihinde,

2) Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel liselerin 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden oluşan Kazanım Değerlendirme Uygulaması'nın ise 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi Bakanlık Makamının 06.10.2021 tarihli ve E-57750415-20-34021811 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

Söz konusu Kazanım Değerlendirme Uygulamaları'nın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Ek-1'de yer alan "Dikkat Edilecek Hususlar" çerçevesinde gerçekleştirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim." denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından E-57750415-20-34021811 sayılı 6 Ekim 2021 tarihli Kazanım Değerlendirme Uygulamaları konulu resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür V. Dr. Murat İLİKHAN ve Bakan Yardımcısı Bakan a. Sadri ŞENSOY imzalı resmi yazıda "Covid-19 salgınının yayılımını engelleme çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda gerekli koruma ve kontrol tedbirleri uygulanmaya başlanmış ve eğitim öğretim süreçleri Bakanlığımıza bağlı tüm resmî/özel okul ve kurumlarda 14 Mart 2020 tarihinden itibaren yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri ile devam ettirilmiştir.

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda eğitim öğretim faaliyetleri 06 Eylül 2021 tarihinden itibaren tam zamanlı ve yüz yüze olarak başlamıştır. Covid-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede 7, 8, 11 ve 12. sınıflara ait kazanımların değerlendirilmesi planlanmaktadır. 

Bu bağlamda;

1) Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ortaokul / imam hatip ortaokulları 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden oluşan Kazanım Değerlendirme Uygulaması'nın 26 Ekim 2021 tarihinde,

2) Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel liselerin 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden oluşan Kazanım Değerlendirme Uygulaması'nın ise 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi uygun mütalaa edilmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde olurlarınıza arz ederim." denilmiştir.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI’NDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Kazanım Değerlendirme Uygulaması’na resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının yedi ve sekizinci sınıf öğrencileri, tüm resmî ve özel liselerin on bir ve on ikinci sınıf öğrencileri katılacaktır.

2- Uygulamanın tarih ve saati, resmî ve özel ortaokul ile imam hatip ortaokullarında (yedi ve sekizinci sınıflar) 26.10.2021, 09.00; tüm resmî ve özel liselerde (on bir ve on ikinci sınıflar) ise 27.10.2021, 09.00 olarak belirlenmiştir. İkili eğitim yapan okullarla ilgili, tarih değişikliği yapmamak kaydıyla, gerekli tedbirler il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır. 

3- Uygulama evraklarının okullara sevke hazır hâle getirilmesi hususunda il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumludur. İlçelere sevk işlemleri, il millî eğitim müdürlüklerinin destek hizmetleri bölümü tarafından uygulama tarihi dikkate alınarak gecikmeye sebep olmayacak şekilde gerçekleştirilecektir. Uygulama evraklarının il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinden okul yönetimlerince teslim alındığı andan, geri dönüşüne kadarki süreçte tüm evrakların güvenliğinden okul yönetimleri sorumludur.

4- İl veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince okul yönetimlerine teslim edilen evraklar, uygulama öncesine kadar açılmayacak ve salon görevlilerine ancak uygulama öncesi teslim edilecektir. 

5- Uygulama evraklarının görüntülerinin herhangi bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır. 

6- Kazanım Değerlendirme Uygulaması’nda resmî ve özel ortaokul ve imam hatip ortaokullarının yedi ve sekizinci sınıflarında Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden yirmi beşer soru sorulacaktır. Her ders için uygulama süresi 40 dakika olacak ve her uygulama sonunda 10 dakikalık aralar verilecektir. Uygulama, kitapçıkta yer alan derslerin kitapçıktaki sırası takip edilerek gerçekleştirilecektir. Bu süre zarfında, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları sınıftan dışarı çıkarılmayacak ve evrakların güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler okul yönetimlerince alınacaktır.

Türkçe'den 25 soru sorulacak 40 dakika süre verilecek. Ardından 10 dakika ara verilecek. 

Matematik'ten 25 soru sorulacak 40 dakika süre verilecek. Ardından 10 dakika ara verilecek.

Fen Bilimleri'nden 25 soru sorulacak 40 dakika süre verilecek. 

7- Kazanım Değerlendirme Uygulaması’nda liselerin on bir ve on ikinci sınıflarında Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden otuzar; fizik, kimya ve biyoloji derslerinden on beşer soru sorulacaktır. Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin uygulama süreleri ellişer, fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinin toplam uygulama süreleri ise 75 dakikadır. Türk dili ve edebiyatı, matematik ve fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinin uygulamaları arasında 10 dakikalık aralar verilecektir. Uygulama, kitapçıkta yer alan derslerin kitapçıktaki sırası takip edilerek gerçekleştirilecektir. Bu süre zarfında soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları sınıftan dışarı çıkarılmayacak ve evrakların güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler okul yönetimlerince alınacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 30 soru sorulacak, 50 dakika süre verilecek. Ardından 10 dakika ara verilecek.

Matematik'ten 30 soru sorulacak, 50 dakika süre verilecek. Ardından 10 dakika ara verilecek.

Fizik'ten 15, Kimya'dan 15, Biyoloji'den 15 soru olmak üzere toplam 45 soru sorulacak 75 dakika süre verilecek.

8- Liselerdeki uygulama için Türk dili ve edebiyatı, matematik ve fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinin tümünü alan öğrenciler bütün uygulamalara katılacaktır. Türk dili ve edebiyatı, matematik ve fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinden herhangi birini almayan öğrenciler ise uygulamaya sadece aldıkları derslerden katılacaktır. Ancak hiçbir koşulda uygulamanın başlangıç saati ve süreleri değiştirilmeyecektir. 

9- Uygulama öncesi okul yönetimleri il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince uygulama süreçleri hakkında bilgilendirilecektir. 

10- Uygulamayı yürütecek salon görevlileri, uygulamanın yapıldığı okul öğretmenleri veya okul yöneticilerinden seçilecektir. Bu görevliler, okul yönetimlerince belirlenecektir. Görevliler belirlenirken imkânlar dâhilinde uygulamanın yapıldığı dersin dışındaki branşlar dikkate alınacaktır.

11- Uygulama sonunda, kitapçıklar dâhil tüm sınav evrakları toplanarak kitapçıklar okulda muhafaza edilecektir. Kitapçıklar, öğrencilere sınavdan en erken bir gün sonra dağıtılacaktır.

Cevap kâğıtları, uygulama evraklarının geliş biçimine uygun şekilde ivedilikle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine ulaştırılarak il ölçme değerlendirme merkezine sevki sağlanacaktır. 

12- Uygulamalar süresince, uygulamaya katılmayan sınıflar eğitim öğretime devam edecektir. 

13- İllerde uygulama verileri kullanılarak herhangi bir analiz ya da raporlama çalışması yapılmayacaktır. 

14- Uygulama sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır. 

15- Kazanım Değerlendirme Uygulaması’na yönelik mazeret uygulaması yapılmayacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.