Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim yüz yüze eğitim emeklilikte yaşa takılanlar öğretmen

MEB UDS Alınacak Tedbirler (23 Şubat 2021)

Genel Müdür Bakan a. Dr. Sadri ŞENSOY imzalı resmi yazıda "Bakanlık Makamının 27. 01.2021 tarihli ve 19799189 sayılı Olur’u ile koronavirüs (Covid-19) tedbirleri gereği iptal edilen Millî Eğitim Bakanlığı Personel Unvan Değişikliği Sınavının, 02-04 Mart 2021 tarihleri arasında 81 il merkezinde elektronik sınav olarak yapılması uygun görülmüştür.

Bakanlık Makamının 19.02.2021 tarihli ve 20938109 sayılı Olur’u ile 02-04 Mart 2021 tarihlerinde elektronik olarak yapılması onaylanan Millî Eğitim Bakanlığı Personel Unvan Değişikliği Sınavında görevlendirilecek sınav görevlilerine ödenecek sınav görev ücretlerinin, 18/01/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından ödenmesi uygun görülmüştür.

Bakanlık Makamının 27. 01.2021 tarihli ve 19799189 sayılı Olur’u ve Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 2020/Pr No: 09 Numaralı Protokol gereği; Millî Eğitim Bakanlığı Personel Unvan Değişikliği Elektronik Sınavlarına başvuran aday sayısı, branş sayısı, e-Sınav merkezlerinin bilgisayar ve salon kapasiteleri Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilerek, bahsi geçen sınavın 2 Mart 2021 tarihinde 10.00, 12.00 ve 14.00 saatlerinde 3, 3 Mart 2021 tarihinde 10.00 ve 12.00 saatlerinde 2 olmak üzere, toplam 5 oturum halinde yapılması planlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Unvan Değişikliği Elektronik Sınavında; görevlilerin belirlenmesi, görev mahalli dışında sınava girecek adaylar ile engelli adaylara verilecek sınav hizmeti, sınavın uygulanması ve sınav ücretlerinin ödenmesi gibi iş süreçlerinde, sınav güvenliğinin ve uygulama birliğinin sağlanması, sınavın kurallara uygun olarak yapılması için ilgili milli eğitim müdürlüklerince alınacak tedbirler yazımız ekinde belirtilmiştir.

Bahsi geçen sınavın kurallara uygun olarak tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınması, konu hakkında ilgili birim ve personele bilgi verilmesi hususunda, bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim." denilmiştir.

2- Sınav Giriş Belgeleri 

MEB Personel e-UDS sınavına katılacak adaylara, SMS gönderilerek HES kodlarını ve fotoğraflarını güncellemeleri için 23 Şubat 2021 Salı günü saat 18.00’e kadar süre verilmiştir. Güncelleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 Şubat 2021 Çarşamba günü sınav giriş belgeleri yayımlanacaktır. Sınav giriş belgeleri adayın bağlı olduğu kurum/müdürlük tarafından onaylanacaktır. 

Adaylar, sınav giriş yeri belgesinde belirtilen e-Sınav merkezi, oturum gün ve saatlerinde sınava alınacaktır. Sınav giriş yeri belgesinde belirtilen gün ve saate sınava katılmayan adayların, başka bir gün veya saatte sınava alınması mümkün değildir. 

3- İl Dışında Sınava Girecek Adaylar 

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 2020/Pr No: 09 Numaralı Protokol'ün 6.2.3 maddesi gereğince, görev yaptığı ilde bulunan e-Sınav salonlarına yerleştirilemeyen adaylar tercih ettikleri veya Bakanlıkça yerleştirildikleri farklı bir ilde sınava katılmaları durumunda, adayların yol masrafı ve yevmiyeleri bağlı oldukları kurum tarafından karşılanacaktır.

4- Görevlendirme İşlemleri 

a) Görevlendirme işlemleri sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından 26 Şubat 2021 Cuma günü başlayacaktır. 

b) e-Sınav bina yöneticileri: Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nin 19 uncu maddesi gereğince; 2-3 Mart 2021 tarihlerinde MEB Personel e-UDS yapılacak binalarda, her sınav günü için bir (1) kişi e-Sınav bina yöneticisi olarak görevlendirilecek ve kendilerine günlük sınav ücreti ödenecektir. e-Sınav bina 2-3 Mart 2021 tarihinde yapılacak Millî Eğitim Bakanlığı Personel Unvan Değişikliği Sınavında Alınacak Tedbirler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü yöneticileri, görevli oldukları binada gün içinde yapılan tüm sınav ve oturumların yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. 

c) e-Sınav uygulama ve izleme sorumluları: Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nin 19 uncu maddesi gereğince; 2-3 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak MEB Personel e-UDS oturumlarında görev alacak e-Sınav uygulama ve izleme sorumluları, ilgili milli eğitim müdürlüklerince resen yapılacak görevlendirmeler ile belirlenecektir. e-Sınav uygulama ve izleme sorumlularına görev aldıkları her oturum için ayrı sınav ücreti ödenecektir. 

ç) e-Sınav salon başkanı ve gözetmenler: Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nin 19 uncu maddesi gereğince; 2-3 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak MEB Personel e-UDS oturumlarında görev alacak e-Sınav salon başkanı ve gözetmenler ilgili milli eğitim müdürlüklerince resen yapılacak görevlendirmeler ile belirlenecektir. e-Sınav salon başkanı ve gözetmenlere görev aldıkları her oturum için ayrı sınav ücreti ödenecektir. 

d) Hizmetli: Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nin 19 uncu maddesi gereğince; 2-3 Mart 2021 tarihlerinde MEB Personel e-UDS yapılacak binalarda, destek görevlisi olarak bir (1) hizmetli görevlendirilecektir. Destek görevlisi olarak görev yapanlar hizmetliler görevli oldukları binada gün içinde yapılan tüm oturumlarda görevli olacak ve kendilerine günlük sınav ücreti ödenecektir. 

e) Bina güvenlik görevlisi: Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nin 28 inci maddesi gereğince; 2-3 Mart 2021 tarihlerinde 16.45, 18.15 ve 19.30 saatlerinde başlayacak MTSK, Amatör Telsizcilik ile Ustalık ve Kalfalık e-Sınav oturumları için 1, 10.00, 12.00 ve 14.00 saatlerinde başlayacak MEB Personel e-UDS oturumları için ayrıca 1 kişi bina güvenlik görevlisi olarak görevlendirilecektir.

f) MEB Personel e-UDS oturumlarında görev alacak bina yöneticileri, uygulama ve izleme sorumluları, salon başkanı ve gözetmenler ile hizmetli ve bina güvenlik görevlilerine ait görevlendirme ve ücret tahakkuk işlemleri, MTSK, Amatör Telsizcilik ile Ustalık ve Kalfalık Sınavlarında olduğu gibi yine MEBBİS/e-Sınav İşlemleri modülüne işlenecektir. Bu görevlilere ait görevlendirme ve ücret tahakkuk işlemleri ilgili milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

5- Engelli Aday İşlemleri 

a) MEB Personel e-UDS’ye katılacak engelli adaylar, diğer adaylar ile birlikte aynı salonlara yerleştirilmiştir. e-Sınav salonlarında bulunan yedek bilgisayarlar, sınav anında oluşabilecek teknik sorunlar ve arızalar için ayrılmış ve bu bilgisayarlara aday yerleştirilmemiştir. 

b) Ortopedik engelli adayların sınava gireceği bina ve salonlara giriş çıkışları için rampa, asansör vb. mevcutsa bu adaylara ayrıca bir sınav tedbiri uygulanmayacaktır. Ancak rampa, asansör vb. olmayan bina veya salonlarda ortopedik engelli adaylar için e-Sınav salonlarında bulunan yedek bilgisayar bina giriş katlarında bulunan engelli salonuna veya bina içinde uygun bir odaya taşınarak sınava katılması sağlanacaktır. Ortopedik engelli adaylar için ayrıca görevlendirme yapılmayacak, sınava gireceği salonda görevli olan salon başkanı adaya nezaret edecektir.

c) Sınav giriş yeri belgesinde kendisine okuyucu/kodlayıcı hizmeti verileceği ifade edilen ve diğer adaylarla aynı salona yerleştirilen engelli adaylar için e-Sınav salonlarında bulunan yedek bilgisayar bina içinde bulunan engelli salonuna veya bina içinde uygun bir odaya taşınarak sınava katılması sağlanacaktır.

Okuyucu/kodlayıcı hizmeti verilen engelli adayların sınavı, sınav giriş yeri belgesinde belirtilen salon ile aynı anda başlayıp aynı anda bitecektir. Bu adaylara ayrıca ek süre verilmeyecektir.

ç) Okuyucu/kodlayıcı hizmeti verilen engelli adayların sınava alınacağı engelli salonu veya sınava katılması için düzenlenen odaya, ilgili milli eğitim müdürlüklerince ayrıca 1 salon başkanı ve 1 gözetmen görevlendirilecektir. Bu görevlilere e-Sınav salon başkanı ve gözetmenler için uygulanan gösterge rakamları ile aynı olmak görev aldıkları her oturum için ayrı ücret ödenecektir.

d) Okuyucu/kodlayıcı olarak görev alacakların belirlenmesinde uygulama ve izleme sorumlusu sertifikasına sahip olanlara öncelik verilecektir. 

e) Engelli adayların sınava alınacağı engelli salonu veya sınava katılması için düzenlenen odada okuyucu/kodlayıcı olarak görev yapanlardan MEBBİS/e-Sınav İşlemleri modülüne bilgileri kaydedilemeyenler, AÖK sınavlarında yapılan resen görevlendirme işleminde olduğu gibi MEBBİS/Sınav İşlemleri/Bina görevlisi ekleme (Resen) menüsünden sisteme eklenecek, görev sonunda MEBBİS/Sınav İşlemleri/Görevli bilgi girişi ekranından göreve gelip gelmedikleri kayıt edilecektir.

f) Engelli adayların sınava alınacağı engelli salonu veya sınava katılması için düzenlenen odada okuyucu/kodlayıcı olarak görev yapanlardan, salon görev tutanağında ismi çıkmayanlara ait T.C. Kimlik 2-3 Mart 2021 tarihinde yapılacak Millî Eğitim Bakanlığı Personel Unvan Değişikliği Sınavında Alınacak Tedbirler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü numarası, adı, soyadı ve ifa ettiği görev unvanı bilgileri ile refakat ettikleri adayın kimlik bilgileri, adayın sınav giriş belgesinde belirtilen salonda görevli uygulama izleme sorumlusu tarafından salon görev tutanağı açıklama bölümüne yazılarak imzalarının atılması sağlanacaktır.

6- Görevli Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 

a) MEB Personel e-UDS’de kendisi veya yakını sınava girecekler, farklı bir oturumda olsa dahi sınav görevi alamazlar. 

b) Sınav günü bina veya salonlarda yaşanabilecek teknik sorunların giderilmesi, engelli adayların sınava alınacağı engelli salonlarının veya odanın hazırlanması için MEBBİS yöneticilerine öncelik verilecektir.

7- Sınav Güvenliği İle İlgili Alınacak Tedbirler 

a) İlgili milli eğitim müdürlüğü yetkililerince, sınavdan önce salonlar, bilgisayarlar ve kameralar kontrol edilecek. Varsa tespit edilen eksiklerin sınavdan önce giderilmesi sağlanacaktır. 

b) İlgili milli eğitim müdürlüğü yetkililerince, engelli adayların bina ve salonlara giriş, çıkış yapacağı alanlar ile sınava alınacağı engelli salonlarının uygunluğu kontrol edilecek. Engelli salonu yok ise adayların sınava katılabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.

c) İlgili milli eğitim müdürlüğü yetkilileri ve bina yöneticilerince, adaylar ve sınav görevlilerinin cep telefonu, iletişim aracı, kamera vb. yasaklı maddeler ile sınava girmelerini engelleyecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

ç) İlgili milli eğitim müdürlüğünce, aritmetik işlem yapılması gereken soruların çözümünde kullanılmak üzere, sınava girecek her aday için yeteri kadar boş karalama kâğıdı ve kalem temin edilecektir. Adaylar, kullandıkları her karalama kâğıdını adı, soyadı yazılı ve imzalanmış olarak salon görevlilerine teslim edecektir. 

d) Salon görevlilerince teslim alınan karalama kâğıtları, salon görevli tutanağı, salon aday yoklama listesi, aday cevap formları ve sınav giriş belgeleri ile birlikte zarfa konulacak ve en az bir yıl süre ile muhafaza edilecektir. 

e) Adayların sınav soruları ve sorulara verdikleri cevapları yanlarında götürmeleri yasaktır. Salon görevlileri, her oturum öncesinde e-Sınav bina yöneticileri tarafından bilgilendirilerek sınav soruları ve sorulara verilen cevapların adaylar tarafından götürülmesi engellenecektir. 

f) 2-3 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak MEB Personel e-UDS’de sınav yapılacak e-Sınav salonları, Genel Müdürlük merkezinde bulunan e-Sınav izleme merkezinden anlık olarak izlenecektir. 

g) Sınav/oturum başlama saatinden itibaren 15 dakika içinde salona gelen adaylar sınava alınır, ancak bu adaylara ek süre verilmez. Adaylar, sınav/oturum başladıktan sonra ilk 15 dakika hiçbir nedenle salondan dışarı çıkamaz. Bu sürelerin uygulanmasında e-Sınav merkezinde bulunan öğretmen bilgisayarındaki sistem saati baz alınır. Mücbir sebep ile bir adayın salondan ayrılması durumunda geç gelen aday/adaylar sınava alınmaz. Sınav başladıktan sonra salondan ayrılan aday tekrar sınav salonuna alınmaz. 

ğ) Adaylar ve görevlilerin bina ve salonlara giriş çıkışlarında, koronavirüs Covid-19 tedbirleri gereği maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilecek, her oturum öncesinde bilgisayarlar ve masalar temizlenecektir. 

8- Sınav Anında Sorun Yaşanırsa Ne Yapılacak 

2-3 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak MEB Personel e-UDS için Genel Müdürlük merkezinde sınav koordinasyon merkezi oluşturulmuştur. 

Sınav öncesi, sınav anı ve sınav bitiminde yaşanan sorunlar anında koordinasyon merkezine bildirilerek, Genel Müdürlüğün talimatı doğrultusunda işlem yapılacaktır. 

9- Koordinasyon Merkezi Telefon Numaraları 

(0312 ) 413 30 77 

(0312 ) 413 32 80 

(0312 ) 413 32 99 

(0312 ) 413 47 23

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.