Öne Çıkanlar Koronavirüs Milli Eğitim Bakanlığı KPSS EBA Bu Benim Günüm

Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar
Abone Ol

Genel Müdür Bakan a. Cengiz METE imzalı resmi yazıda ''Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükmü gereğince ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için uygulanan ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan 14.01.2021 tarihli ve E-23642684-010.06.99 sayılı yazı ekindeki güncel "Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar" listesi ekte gönderilmiştir.

Söz konusu güncel liste, Bakanlığımızın mevzuat sayfası ile Genel Müdürlüğümüz resmî internet sayfasında da yayımlanmaktadır.'' denilmiştir.

HEMATOLOJİK HASTALIKLAR

1 C91.0 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (TEDAVİ SÜRESİNCE VE TEDAVİ KESİMİNDEN 1 YIL SONRAYA KADAR)
2 C92.0 AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ (TEDAVİ SÜRESİNCE VE TEDAVİ KESİMİNDEN 1 YIL SONRAYA KADAR)
3 C92.1 KRONİK MYELOSİTİK LÖSEMİ
4 C95.0 AKUT BİFENOTİPİK LÖSEMİ (TEDAVİ SÜRESİNCE VE TEDAVİ KESİMİNDEN 1 YIL SONRAYA KADAR)
5 C96.7 KALITSAL KEMİK İLİĞİ YETMEZLİK DİĞER SENDROMLARI
6 D46.7 MYELODİSPLASTİK SENDROM
7 D57.0 ORAK HÜCRELİ ANEMİ
8 D61.9 APLASTİK ANEMİ
9 D61.0 FANKONİ APLASTİK ANEMİS
10 D61.0 DAİMOND BLACKFAN ANEMİSİ
11 D61.0 SHWACHMAN DİAMOND SENDROMU
12 D76.1 HEMOFAGOSİTİK SENDROM
13 Q78.2 OSTEOPETROZİS
14 D72.1 HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM
15 D70 KONJENİTAL NÖTROPENİ
16 D46.7 JUVENİL MYELOMONOSİTİK LÖSEMİ
17 D69.1 GLANZMA
18 D69.3 İDİYOPATİK, TROMBOSİTOPENİK, PURPURA(KRONİK
19 D69.4 PRİMER TROMBOSİTOPENİLER, DİĞER
20 D56 TALASEMİLER(2 ayda bir ve daha fazla transfüzyon alanlar)
21 D68.2 PIHTILAŞMA FAKTÖRLERİ KALITSAL EKSİKLİĞİ, DİĞER
22 D80.0 HİPOGAMMAGLOBULİNEMİ, KALITSAL
23 C81 HODGKİN HASTALIĞI
24 C83 YAYGIN NON-HODGKİN LENFOMA
25 C83.5 YAYGIN NON-HODGKİN LENFOMA, LENFOBLASTİK (YAYGIN)
26 C83.8 YAYGIN NON-HODGKİN LENFOMA, DİĞER
27 C83.7 BURKİTT TÜMÖRÜ
28 C85.7 NON-HODGKİN LENFOMANIN, DİĞER TANIMLANMIŞ TİPLER
29 C84 PERİFERAL VE KUTANÖZ T- HÜCRELİ LENFOMALAR
30 D76 LENFORETİKÜLER DOKU VE RETİKÜLOHİSTİYOSİTİK SİSTEMİ TUTAN BAZI HASTALIKLAR 

KARDİOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI

31 I27.0 PRİMER PULMONER HİPERTANSİYON
32 I27.2 SEKONDER PULMONER HİPERTANSİYON
33 I42.0 DİLATE KARDİYOMİYOPATİ
34 I42.2 HİPERTROFİK DİĞER KARDİYOMİYOPATİLER
35 I42.8 KARDİYOMİYOPATİLER DİĞER
36 I44.3 AV BLOKLAR, DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ
37 I47.1 SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ
38 I49.9 VENTRİKÜLER ARİTMİ
39 Q20.0 ORTAK ARTERİYEL TURUNKUS
40 Q20.1 ÇİFT ÇIKIŞLI SAĞ VENTRİKÜL
41 Q20.2 ÇİFT ÇIKIŞLI SOL VENTRİKÜL
42 Q20.3 DİSKORDAN VENTRİKÜLOARTERİAL BAĞLANTI
43 Q20.4 ÇİFT GİRİŞLİ VENTRİKÜL
44 Q20.5 DİSKORDAN ARTRİOVENTRİKÜLER BAGLANTI
45 Q20.6 ATRİAL APANDİSLERİN İZOMERİZMİ
46 Q21.4 AORTOPULMONER SEPTAL DEFEKT
47 Q21.8 KARDİAK SEPTANIN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI
48 Q21.9 KARDİAK SEPTUM KONJENİTAL MALFORMASYONU, TANIMLANMAMIŞ
49 Q22.0 PULMONER KAPAK ATREZİSİ
50 Q22.1 KONJENİTAL PULMONER KAPAK STENOZU
51 Q22.4 KONJENİTAL TRİKÜSPİT STENOZU VE ATREZİSİ
52 Q22.41 KONJENİTAL TRİKÜSPİT STENOZU
53 Q22.42 KONJENİTAL TRİKÜSPİT ATREZİSİ
54 Q22.5 EBSTEİN ANOMALİSİ
55 Q22.6 HİPOPLASTİK SAĞ KALP
56 Q23.0 AORT KAPAĞI KONJENİTAL KALP BLOĞU
57 Q23.01 AORT KAPAĞI KONJENİTAL STENOZU
58 Q23.02 AORT KAPAĞI KONJENİTAL ATREZİSİ
59 Q23.2 KONJENİTAL MİTRAL STENOZU
60 Q23.4 HİPOPLASTİK SOL KALP
61 Q24.2 KOR TRİATRİATUM
62 Q24.3 PULMONER İNFUNDİBULER STENOZ
63 Q24.4 KONJENİTAL SUBAORTİK STENOZ
64 Q24.5 KORONER DAMARLARIN MALFORMASYONU
65 Q24.6 KONJENİTAL KALP BLOĞU
66 Q25.1 AORT KOARKTASYONU
67 Q25.2 AORT ATREZİSİ
68 Q25.3 AORT DARLIĞI
69 Q25.4 AORTANIN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI
70 Q25.5 PULMONER ARTER ATREZİSİ
71 Q25.6 PULMONER ARTER STENOZU
72 Q25.7 PULMONER ARTERİN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI
73 Q26.0 VENA KAVA KONJENİTAL STENOZU
74 Q26.1 PERSİSTEN SOL SÜPERİOR VENA KAVA
75 Q26.2 TOTAL ANORMAL PULMONER VENÖZ BAĞLANTI
76 Q26.3 PARSİYEL ANORMAL PULMONER VENÖZ BAĞLANTI
77 Q26.4 ANORMAL PULMONER VENÖZ BAĞLANTI, TANIMLANMAMIŞ
78 I11.0 HİPERTANSİF KALP HASTALIĞI, KALP YETMEZLİĞİ(KONJESTİF)İLE BİRLİKTE
79 I35 AORTİK KAPAK BOZUKLUKLARI ROMATİZMAL OLMAYAN
80 I36 TRİKUSPİD KAPAK BOZUKLUKLARI ROMATİZMAL OLMAYAN
81 I37 PULMONER KAPAK BOZUKLUKLARI
82 I38 ENDOKARDİT, KAPAK TANIMLANMAMIŞ
83 I39 ENDOKARDİT VE KALP KAPAK BOZUKLUKLARI BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA
84 I43 KARDİYOMİYOPATİ, BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA
85 I49 KARDİYAK ARİTMİLER, DİĞER

METABOLİZMA HASTALIKLARI

86 E72.2 ÜRE SİKLUS METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI (UCD)
87 E71.1 DALLI ZİNCİRLİ AMİNO-ASİT METABOLİZMASININ DİĞER BOZUKLUKLARI (MMA, PA, IVA)
88 E70.0 KLASİK FENİLKETONÜRİ
89 E.70.2 TİROZİN METABOLİZMA BOZUKLUKLARI
90 E71.0 MAPLE- ŞURUP İDRAR HASTANLIĞI (MSUD)
91 G71.3 MİTOKONDRİYAL HASTALIK
92 E74.0 GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARI
93 E-84.0 KİSTİK FİBROZİS

NÖROLOJİK HASTALIKLAR

94 G40 EPİLEPSİ ( ayda 1’den fazla nöbet geçirenler)
95 G31 SİNİR SİSTEMİNİN DİĞER DEJENERATİF HASTALIKLARI, BAŞKA YERDE SINIFLANMAMIŞ
96 G80 SEREBRAL PALSİ
97 Q04 BEYNİN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI
98 G37 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN DEMİYELİNİZAN HASTALIKLARI, DİĞER
99 G35 MULTİPL SKLEROZ
100 168 SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR 

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI

101 I85.0 ÖZOFAGUS VARİSLERİ, KANAMALI
102 K76.6 PORTAL HİPERTANSİYON
103 K72 KARACİĞER YETMEZLİĞİ

NEFROLOJİK HASTALIKLAR

104 Z94.0 BÖBREK NAKLİ
105 N25.1 NEFROJENİK DİYABETES İNSİPİDUS
106 N31 NÖROPATİK MESANE
107 N32 URİNER İNKONTİNANS
108 N11 KRONİK TÜNÜLOİNTERSTİSYEL NEFRİT
109 N15 RENAL TÜBÜLOİNTERSTİSYEL HASTALIKLAR
110 N16 RENAL TÜBÜLOİNTERSTİSYEL BOZUKLUKLAR
111 N18 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞ
112 N18.0 SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ

KAS İSKELET SİSTEMİ

113 Q78.0 OSTEOGENEZİS İMPERFEKTA
114 G71 PRİMER KAS HASTALIKLARI
115 Q77.4 AKONDROPLAZİ

ONKOLOJİK HASTALIKLAR

116 C00 DUDAK MALİGN NEOPLAZMLARI
117 C97 BAĞIMSIZ (PRİMER) BİRDEN FAZLA BÖLGENİN MALİGN NEOPLAZMI
118 C80 MALİGN NEOPLAZM , BÖLGE BELİRTİLMEMİŞ (tedavi devam ettiği sürece)
119 C84 PERİFERAL VE KUTANÖZ T- HÜCRELİ LENFOMALAR
120 C64 BÖBREK MALİGN NEOPLAZMI, RENAL PELVİS HARİÇ
121 C74 ADRENAL BEZ MALİGN NEOPLAZMI
122 C47 PERİFERİK SİNİRLER VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ MALİGN NEOPLAZMI
123 C71 BEYİN MALİGN NEOPLAZMI
124 C72 SPİNAL KORD, KRANİAL SİNİRLER VE MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN DİĞER
125 C56 OVER MALİGN NEOPLAZMI
126 C62 TESTİS MALİGN NEOPLAZMI
127 C49 BAĞ DOKUSU VE YUMUŞAK DOKU DİĞER MALİGN NEOPLAZMI
128 C73 TİROİD BEZ MALİGN NEOPLAZMI
129 C22 KARACİĞER VE İNTRAHEPATİK SAFRA YOLLARI MALİGN NEOPLAZMI
130 C41 KEMİK VE EKLEM KIKIRDAĞININ MALİGN NEOPLAZMI, DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ
131 C69 GÖZ VE ADNEKS MALİGN NEOPLAZM
132 C44 DERİNİN DİĞER MALİGN NEOPLAZMLARI
133 C43 DERİ MALİGN MELANOMU
134 C91 LENFOİD LÖSEMİ
135 C92 MYELOİD LÖSEMİ
136 D76 LENFORETİKÜLER DOKU VE RETİKÜLOHİSTİYOSİTİK SİSTEMİ TUTAN BAZI HASTALIKLAR 

ORGAN NAKİLLERİ

137 Z94 ORGAN VE DOKU NAKİLLERİ

ROMOTOLOJİK HASTALIKLAR

138 M08.0 JÜVENİL İDİOPATİK ARTRİT
139 M33.0 JÜVENİL DERMATOMİYOZİT
140 M32 SİSTEMİK LUPUSERİTEMATOZUS
141 M34.9 PROGRESİF SİTEMİK SKLEROZ
142 M35.2 BEHÇET HASTALIĞI
143 M30.0 POLİARTERİTİS NODOZA
144 M30.l POLİARTERİTİS, AKCİĞER TUTULUMU İLE (CHURG-STRAUSS)
145 M31.4 AORTİK ARK SENDROMU (TAKAYASU)
146 E85.0 AMİLOİDOZ, NÖROPATİK OLMAYAN
147 E85.2 AMİLOİDOZ, HEREDOFAMİLYAL
148 D86 SARKOİDOZ

ENDOKİNOLOJİK HASTALIKLAR

149 E23 HİPOPİTUİTARİZM
150 E27 ADRENAL BEZ BOZUKLUKLARI
151 E83.5 KALSİYUM METABOLİZMA BOZUKLUKLARI

DERİ HASTALIKLARI

152 Q82.9 DERİNİN KONJENİTAL MALFORMASYONU, TANIMLANMAMIŞ (Ektodermal Displazi tanısı alan hastalık için geçerli)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.