Öne Çıkanlar memurlar EYT yüz yüze eğitim Lgsde Alınacak önlemler Iş Günü Esası

Okul Öncesi Eğitim ve İlkokul 1. Sınıflarda Uyum Eğitimi (Dikkat Edilecek Hususlar)
Abone Ol

Okula başlama ve okula uyum çocuğun yaşamındaki önemli dönüm noktalarından biridir. Bu nedenle hayatında yeni bir döneme başlayan çocuğun uyması gereken kurallar, yerine getirmesi gereken yeni görevler ve faklı çevre koşullarından kaynaklanan sorumluluklar bulunmaktadır. Covid19 salgını ile bu süreç çok daha kritik öneme sahip bir noktaya gelmiş bulunmaktadır.

Okula uyum sadece öğretmenle ya da aileyle başarılabilecek bir süreç değildir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu süreci sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için okul yöneticileri, öğretmenler, aileler, okul servis görevlileri, kantin görevlileri ve temizlik personeli gibi herkesin katkısına ihtiyaç bulunmaktadır.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını ile birlikte uzun bir süre evde kalmak zorunda olan çocuklarımıza verilmesi gereken destek, bu yılki uyum çalışmalarımızın odak noktasını oluşturmaktadır.

Okulların başlamasıyla birlikte öğrenmenin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için siz değerli öğretmenlerimizin ve velilerimizin alması gereken tedbirler bulunmaktadır. Covid-19’dan korunma yollarını bilmek ve gerekli önlemleri alarak yaşamak hem kendi sağlığımız hem de çevremizdekilerin sağlığı açısından oldukça önemlidir

Çocuğun okula uyumu ve normalleştirme süreci nasıl olmalıdır?

Uyum sürecinin amacı yeni bir başlangıçtan kaynaklanan kaygı ve korkuları en aza indirerek koşullara uyum sağlama olduğundan uyum programı mümkün olan en sağlıklı şekilde uygulanmalıdır. Bu süreç; öğrencilere bu kaygı ve korkuları hissettirmeden, öğrencinin dikkatini farklı yönlere çekerek bazen etkinliklerle bazen de görsel ve işitsel materyallerle yürütülmelidir.

Okulların yüz yüze eğitime açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül 2020 haftası içinde okul yönetimince belirlenecek 1 (bir) gün okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıflarda uyum programı gerçekleştirilecektir.

Okulların planlayacağı uyum programında dikkat ve özenle ele alınması gereken hususlar şunlardır:

• Okula uyum çalışmalarında, Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler nedeni ile değişen sosyal yaşam şartları ve hijyen önlemleri göz önünde bulundurularak birlikte yaşamaya uyum konusu üzerinde durulmalıdır.

• Okula uyum çalışmaları sadece öğrenciler için gerçekleştirilmemeli, okul personeli ve velileri de kapsayan bir organizasyon şeklinde yürütülmelidir.

• Öğrencilerin okula gelmeden önce yapması gereken hazırlıklar (temizlik, beslenme, öz bakım, uyku vb.) ile öğrencilere verilecek destekler konusunda açıklamalar yapılmalıdır

• Uyum Programı çalışmaları için varsa okulda rehber öğretmen/psikolojik danışmanlardan yoksa Rehberlik Araştırma Merkezlerinden (RAM’dan) destek alınmalıdır

• Covid-19 pandemisi nedeniyle okula uyum çalışmaları okul idaresi tarafından öğretmenlerle birlikte yapılmalıdır

Okula Uyum Programı kapsamında aşağıdaki kılavuzlardan yararlanılmalıdır:

• Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanarak https://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanan "Salgın (Covid-19) Sonrası Okula Uyum Kılavuzu ve Etkinlikler",

• http://okullaribirlikteacacagiz.meb.gov.tr/ sitesinde yayınlanan "Okulum Temiz Belgesi" Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi, "Okulum Temiz Belgesi" Veli Bilgilendirme Rehberi ile "Okulum Temiz Belgesi" Öğrenci Bilgilendirme Rehberi ,

• http://okullaribirlikteacacagiz.meb.gov.tr/ sitesinde yayınlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi Ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”,

• Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanan “Temassız Oyunlar” isimli materyaller.

• Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.orgm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanan “Özel Öğrencilerimiz İçin Okula Uyum Etkinlik Kitabı” ve “Psikososyal Destek Hizmetleri Kapsamında Psikoeğitim Programı” isimli kılavuzlar

Öğretmenlerimizden Beklentiler… Sağlık olmadan eğitim olmaz…

• Öğrencilerle COVID-19 salgını hakkında konuşurken kaygılı olmayın, sakin kalın ve gereksiz bilgilerden kaçının.

• Gün içinde gerçekleştirilecek eğitim içeriklerini oyun temelli kurgulayın.

• Öğrencileri çekinmeden soru sormaya, duygularını ifade etmeye teşvik edin. Endişelerini dinleyin. Tekrarlayan sorularını sabırla cevaplayın.

• Öğrencilerin COVID-19 salgını ile ilgili sorularına yaşlarına uygun bir şekilde kısa, gerçekçi ve güven verici cevaplar verin.

• Korona virüsle ilgili açıklama yapmadan önce öğrencilerin yanlış bilgileri varsa düzeltin. Hasta olmadığımızı, hasta olmamak için kendimize iyi bakmamız ve kurallara uymamız gerektiğini önemle vurgulayın. Hastaları iyileştirmek için çok iyi doktorlarımızın olduğunu söyleyerek her zaman iyileşmeye vurgu yapın.

• Öğrencileri Covid-19 salgını ve diğer hastalıklardan korumak için en az 20 saniye boyunca düzenli el yıkamaya teşvik edin. Öğrencilerin ellerini nasıl yıkadığını izlemek için bir yol geliştirin ve el yıkama davranışları için onları ödüllendirin.

• Öğrencilere öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmelerini, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanmalarını söyleyin.

• Sosyal mesafe kavramını tanıtın. Arkadaşlarına dokunmamalarını ve birbirleri arasında yeterli boşluk bırakmaları gerektiğini vurgulayın.

• Maske takmanın önemi üzerinde durarak maske takma ve çıkarmanın nasıl olması gerektiğini gösterin.

• Pencereleri açarak ortamı sık sık havalandırın.

• Sınıfta hastalık belirtileri gösteren bir öğrenci varsa gerekli önemleri alarak yetkililere haber verin.

• Çocuklara kişisel eşyalarını (diş fırçası, panduf vb.) birbirleri ile paylaşmamaları gerektiğini hatırlatın.

Öğrenci ve velilerde korku ve endişeye sebep olabilecek her türlü paylaşımlardan kaçınılmalıdır. Çocukların COVİD-19 salgını ile ilgili korku ve endişelerini azaltmada öğretmenlerimizin rolü büyüktür. Öğrencilerin; salgının etkilerini anlamaları, salgından korunmaya yönelik tutum ve davranış geliştirmeleri için okullar ve öğretmenler hayati bir rol oynamaktadır. COVID-19 salgını hakkında doğru bilgi ve bilim temelli gerçeklerin paylaşılması, öğrencilerin hastalık hakkındaki korku ile endişelerinin azalmasına yardımcı olacaktır. Çocukların evde kaldıkları dönemde maruz kalınan salgın kaynaklı endişelere, sosyal izolasyon ile öğrenme güçlüklerine bağlı olarak oluşan sosyal ve psikolojik kayıpların telafisine, öğrencilerin duygusal olarak okula ve sosyal hayata uyum sağlamalarına odaklanılmalıdır

Öğrencilerimizden Beklentiler;

Öğretmenin uyarılarının dikkatle dinlenilmesi,

• Kişisel eşyaların arkadaşlarla paylaşılmaması,

• Okulda salgına yönelik alınan önlemlere dikkat edilmesi,

• Çantanda yedek maske, kâğıt mendil ve dezenfektan bulundurulması,

• Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi.

• Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzın tek kullanımlık kâğıt mendil ile kapatılması, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması,

• Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlere dokunulmaması,

• Bağışıklık sitemini güçlendirmek için sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edilmesi

Velilerimizden Beklentiler;

• Yaşanan korku ve kaygıları görmezden gelmek ya da hiçbir şey yokmuş gibi davranmak yerine çocuğu zorlamadan konuşmasını sağlamak ve düşüncelerini dinlemek gerekir.

• Güvenilir ve doğru kaynaklardan alınan bilgilerle çocukların yaş ve gelişim özelliklerine göre yeni normale alışması kolaylaştırılmalıdır. • Çocukların istediği zaman soru sorabileceği, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebileceği ortam sağlanmalıdır.

• Ailemizden kimse hasta olmayacak demek yerine, hasta olmamak için alınması gereken önlemler konuşulmalıdır.

• Öğretmen ve okul yöneticileriyle her an iletişime geçebilmek ve olası olumsuz durumlar karşısında sağlıklı şekilde iletişimde kalabilmek için gerekli iletişim numaraları temin edilmeli ve velilerin iletişim kanalları da sürekli ulaşılabilir konumda bulundurulmalıdır.

• Çocuğun hijyenik süreçlere titizlikle uyabilmesi için steril maskesini doğru şekilde taktığı, gün içinde yenisi ile değiştirdiği kontrol edilmeli; okulda yaşanabilecek maske tahribatı olasılığına yönelik ekstra steril maske bulundurulması sağlanmalıdır.

• Çocuğun eve döndüğünde kişisel temizliğini yapması sağlanmalıdır.

• Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için çocukların dengeli ve sağlıklı beslenmesine özen gösterilmeli, uyku saatlerine dikkat edilmeli ve ayrıca her gün kıyafetlerinin temiz olmasına ayrı bir hassasiyet gönsterilmelidir.

• Çocuğunun yüz yüze eğitim için okula gönderilmek istenilmemesi halinde okul yönetimi hemen bilgilendirilmelidir.

• Uzaktan eğitim çalışmaları kapsamında çocuğun dersleri etkin ve sürekli bir şekilde takip etmesin sağlanmalıdır.

Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıflar Uyum Programı Etkinlikleri

Çocukların Tanışma Etkinliği

Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri (Hijyen Kurallarına Uyma)

Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Sınıf İçi)

Ailelerin Tanışma Etkinliği

Korku ve Kaygılardan Kurtulma

Öğrenme Merkezlerini/Okulun Bölümlerini Tanıtma Etkinliği

Sınıf Kurallarını Tanıtma Etkinliği

Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Beslenme Kurallarına Uyma)

Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Okul Dışı)

Okulu ve Çalışanlarını Tanıma Etkinliği

Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Okul Sonrası Beslenme ve Hijyen)

Yukarıdaki etkinlikler sadece örnek olarak verilmiş olup öğretmenlerimizin kendi özgün etkinliklerini yapmaları sağlanacaktır.

• Okulun imkân ve şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri dikkate alınarak yüz yüze ve uzaktan eğitim şeklinde “Uyum Programı” uygulanacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.