Öne Çıkanlar Sosyal Hizmetler Kanunu ATA AÖF Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı Giriş Belgeleri emeklilikte yaşa takılanlar Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi E fatura

Okullarda Yaz Etkinlikleri Kursu (15 Haziran 2022)

Bakan Yardımcısı Bakan a. Sadri ŞENSOY imzalı resmi yazıda "Bilindiği üzere 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 17 Haziran 2022 tarihinde sona erecek, örgün öğretimde derslerine devam eden öğrencilerimiz için yaz tatili başlayacaktır. Öğrencilerimizin yaz tatili sürecinde daha verimli ve etkin zaman geçirebilmeleri adına Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce "Okullarda Yaz Etkinlikleri Kursu" hazırlanmıştır.

Tüm kademedeki okullarımızda halk eğitimi merkezleri aracılığıyla uygulanacak olan "Okullarda Yaz Etkinlikleri Kursu" ile öğrencilerimizin yeni bilgiler edinmelerine, sosyal yönden gelişmelerine ve yeteneklerinin güçlendirilmesine fırsat sağlanmış olacaktır. Öğrencilerimizin grup çalışmalarına katılmalarını, akran ve arkadaşlarıyla bir araya gelmelerini böylece hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri etkinliklerin yer alacağı Okullarda Yaz Etkinlikleri Kurs Programı e-Yaygın sistemine tanımlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Okullarda Yaz Etkinlikleri Kurs Programı’nda temel spor becerileri, satranç, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, badminton gibi spor etkinlikleri; halay, zeybek, horon, bar, karşılama gibi halk oyunları; çeşitli müzik aletlerinin kullanılmasına yönelik müzik ve gösteri etkinlikleri; boyama teknikleri, boyama çeşitleri, desen çalışmaları, kil çalışmaları, seramik çalışmaları gibi görsel sanat etkinlikleri; bilgisayar etkinlikleri; çeşitli konularda kişisel gelişim etkinlikleri; on altı çeşit oyun içeren geleneksel çocuk oyunları; yabancı dil; koşarak oryantiring; robotik kodlama; on beş konu üzerinde eğlenceli bilimsel deneyler; model uçak yapımı ve mutfak sanatları içerikleriyle öğrencilerimizin yaş gruplarına göre seçilerek uygulanacak on dört çeşit etkinlik bulunmaktadır. Etkinlikler, etkinlik konularına göre öğretmenler, usta öğreticiler ve antrenörlük belgesi sahibi eğiticiler tarafından verilebilecektir. Seçilen her etkinlik halk eğitimi merkezlerimizin planlaması doğrultusunda günde en fazla 6 ders saati olacak şekilde 60 ders saati olarak uygulanacaktır. 

Okullarda Yaz Etkinlikleri Kursu Programı’nın amacına ulaşması için Bakanlığımızın ilgili bütün birimlerinin iş birliği önem arz etmekte olup; kursların uygulanmasına yönelik gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesi ve uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim." denilmiştir. 

Kişisel Gelişim ve Eğitim Alanı Okullarda Yaz Etkinlikleri Kurs Programı Kılavuzu Milli Eğitim Bakanı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Programın içeriğinde; programın dayanağı, programa giriş koşulları, eğitimcilerin niteliği, programın amaçları, programın uygulanmasıyla ilgili açıklamalar, programın kredisi, programın süresi ve içeriği, ölçme ve değerlendirmeyle ilgili esaslar, programın uygulanmasında kullanılacak öğretim araç ve gereçleri, belgelendirme konuları yer almaktadır.

PROGRAMIN ADI

Okullarda Yaz Etkinlikleri

PROGRAMIN DAYANAĞI

1. 24.06.1973 Tarihli ve 14574 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.

2. 10.07.2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1).

3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği.

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.

5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.01.2018 tarihli 11 sayılı kararı ile kabul edilen İlkokul (3-4. Sınıflar), Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu ( 5-8. Sınıflar) Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı.

6. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.06.2018 tarihli 91 sayılı kararı ile kabul edilen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (1-4. Sınıflar) Öğretim Programı.

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 13.06.2018 tarihli 81 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Seçmeli Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi (7 ve

8. Sınıflar) Öğretim Programı.

8. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli 124 sayılı kararı ile kabul edilen İlkokul Beden Eğitimi ve Oyun (1-4. Sınıflar) Öğretim Programı.

9. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.01.2018 tarihli 6 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu (5-8. Sınıflar) Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı.

10. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 15.04.2016 tarihli 18 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaokul Düşünme Eğitimi Dersi (7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı.

11. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.01.2018 tarihli 8 sayılı kararı ile kabul edilen İlkokul (1-4. Sınıflar), Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu ( 5-8. Sınıflar) Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı.

12. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.01.2018 tarihli 5 sayılı kararı ile kabul edilen İlkokul (1-4. Sınıflar), Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu ( 5-8. Sınıflar) Müzik Dersi Öğretim Programı.

13. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 13.06.2018 tarihli 8 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Drama ( 5 ve 6. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı.

14. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli 57 sayılı kararı ile kabul edilen mesleki ve teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı Çerçeve Öğretim Programları

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. 6-18 yaş arasında olmak.
2. Örgün veya açık öğretim kurumlarında kayıtlı olmak.
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
4. Veli/vasi izin belgesine sahip olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına ve açıklamalara uygun şekilde görevlendirilirler;

1. Etkinlikler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgesine” göre ilgili öğretmenlerce verilecektir. Öğretmeni bulunmayan alanların etkinlik içerikleri ise usta öğreticiler tarafından verilecektir.

2. Kursta görev alacak olan usta öğreticilerin etkinlikler ile ilgili ustalık belgesi veya antrenörlük belgesinin olmasına özen gösterilecektir.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Okullarda Yaz Etkinlikleri Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayan bireyin;

1. Çalışma esnasında kullanacağı her türlü el aletlerini kullanabilmesi ve koruması,
2. Isınma tanımları ve çeşitlerini açıklaması,
3. Sporcu beslenmesi kurallarına uyabilmesi,
4. Destekleyici spor egzersizlerini uygulayabilmesi,
5. Bağımsız ve yapılandırılmış oyunlarda temel hareket becerilerini göstermesi,
6. Temel hareket becerilerini; oyun, sportif etkinlikler veya rekreasyonla etkinliklerde göstermesi,
7. Spor, oyun, karşılaşma ve rekreasyonla ilgili gelenek, kurallar ve stratejileri etkinliklerde göstermesi,
8. Karar verme, amaç belirleme, zaman yönetimi ve stresle başa çıkma gibi öz-yönetim becerilerini ve sosyal davranışları, yaşantılarının tüm bölümlerinde göstermesi,
9. Etkili ilişkiler kurmak, hak arama, savunma, işbirliği iletişim, yapıcı eleştirilerde bulunmak ve liderlik becerileri göstermesi,
10. Bireysel farklılıklara saygılı olması, farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılaması,
11. Çevreyi koruma bilinciyle hareket etmesi
12. Atatürk’ün spor anlayışının, ulusal ve evrensel değerlerin spor etkinliklerine yansımalarını kavraması,
13. Bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini artırmak için sağlıklı, mutlu ve verimli olmanın gerekliliğini bilmesi,
14. İstiklal Marşı’mızla beraber millî birlik ve bütünlüğümüzü pekiştiren diğer marşlarımızı da doğru ve etkili seslendirmenin önemini benimsemesi,
15. Türkçeyi doğru ve etkili kullanması,
16. Atatürk’ün müzik görüşleri doğrultusunda yapılan çalışmalarla ulaşılan aşamaları takip etmesi,
17. İyiye ve güzele yönelerek iyi alışkanlıklar edinmesi,
18. Entelektüel merakını geliştirmesi,
19. Araştırma yapma, bilgi üretme ve bilgiyi kullanma gücünü geliştirmesi,
20. Müziksel bilgi, görgü, ilgi, istek ve yeteneğini geliştirmesi,
21. Müzik terminolojisini ve dilini doğru kullanması,
22. Müziksel algı ve bilgilenme ile müziksel temel okuma ve yazma becerisine sahip olması,
23. Ülkemiz müzik türleri ile birlikte evrensel bir müzik kültürüne sahip olması,
24. Kursiyere doğayı gözlemleme duyarlılığı kazandırması,
25. Kursiyerlerin, analiz ve sentez yeteneği (seçme, ayıklama, birleştirme, yeniden organize etme) ile eleştirel bakış açısını geliştirmesi,
26. Kursiyerin yeteneklerini fark etmesini, kendine güven duygusu kazanması ve geliştirmesi
27. Kursiyerin görsel biçimlendirme yolları ile kendini ifade etmesini sağlaması,
28. Kursiyerin her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirmesi,
29. Kursiyerin ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanıması,
30. İş birliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma, kendi işine saygı duyduğu kadar başkalarının işine de saygı duyma bilinci kazanması,
31. Kursiyerin görsel algılarını sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesine imkân tanıması,
32. Kursiyerin birikimlerini başka alanlarda kullanabilme becerisini geliştirmesi,
33. Kursiyerin sanatın ve sanat eserlerinin birer değer olduğunu kavraması,
34. Kursiyerin kendini ifade edebilmede estetik değerlerden yararlanma yeteneği kazanması,
35. Kursiyerin, amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma becerisi kazanması,
36. Günlük yaşamda hareketlerin bir ritim içerisinde geliştiğini fark etmesi,
37. Ritmin halk oyunlarındaki önemini kavraması,
38. Halk oyunlarındaki temel tekniklerini öğrenmesi,
39. Duyduğu ritimleri algılaması ve vücut dilini kullanarak hareketlerle ifade etmesi,
40. Türk halk oyunlarını kavraması,
41. Millî kültürünü grup dinamiği içerisinde sergilemesi,
42. Bilgi Teknolojisinin temel kavramlarını açıklaması,
43. Bilgisayarın ilk açılış işlemlerini yapılandırması,
44. Bilgisayar sistemine uygun işletim sistemini yüklemesi,
45. İşletim sistemi üzerinde temel işlemleri gerçekleştirmesi,
46. İnternet ve temel internet kavramlarını açıklaması,
47. Web tarayıcı programını kullanması,
48. E-postayı etkin kullanması,
49. E-posta adresini bir yönetim programı aracılığı ile takip etmesi,
50. Bilgisayar ve erişim güvenliğini sağlaması,
51. İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturması,
52. Belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygulaması,
53. Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapması,
54. İstenilen satır/ sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirmesi,
55. İstenilen işe uygun nesneyi belgeye eklemesi,
56. İstenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturması,
57. İstenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak yapması,
58. Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturması,
59. İstenilen formatta belgenin çıktısını alması,
60. İstenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlaması,
61. Fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturması,
62. Kendini ve yeteneklerini keşfetmesi, karşılaştığı sorunlarda olumlu tutum geliştirmesi,
63. Çevresindeki insanlarla iletişim becerilerini geliştirmesi,
64. Özgüven kazanması,
65. Çevresindeki insanları doğru anlayabilmesi ve ilişkilerini ona göre düzenlemesi,
66. Kendine doğru hedefler koyup kişiliğini bu yönde geliştirmesi,
67. Farklı ulustan insanlarla iletişimde bulunması,
68. Başka kültürleri tanıması,
69. Yabancı bir dille kendisini ve kendi kültürünü ifade etmesi,
70. Eğitim ve araştırmalarında farklı dilde kaynaklardan yararlanması,
71. Robot ve kodlama kavramlarını kavraması,
72. Algoritma mantığını kullanarak problem çözme becerilerini artırması,
73. Robotun temel hareketlerini tanıyıp kod bloklarını kullanarak problemi çözmesi,
74. Günlük hayatta karşılaşabileceği bir probleme çözüm üretmesi.
75. Robotun kontrol sistemini sağlayan ve akıllı sistemler tasarlamaya yarayan sensörleri bilmesi ve kullanması,
76. Oryantiring sporunun önemini kavraması,
77. Oryantiring harita ve malzemeleri hakkında bilgi sahibi olması,
78. Oryantiring yarışma kurallarını kavraması ve bu kurallara uygun davranışlar sergilemesi,
79. Oryantiringdeki temel teknikleri kavraması ve uygulaması,
80. Kazandığı hareket becerileri ile kendini sözlü ve bedensel olarak ifade etmesi,
81. Sportif etkinliklerde liderlik yapması, lidere uyması ve iyi bir izleyici olması,
82. Yeteneklerini ve güçlü yönlerini tanıması, kazandığı becerileri en üst düzeyde kullanması,
83. Fizik, kimya, biyoloji ile ilgili temel bilgiler kazanması,
84. Doğayı keşfetmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkiyi anlaması,
85. Bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimsemesi ve bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmesi,
86. Doğru değerlendirmenin nasıl yapılacağını bilmesi,
87. Bilgiye dayanarak bağlantı kurarak düşünmeyi öğrenmesi,
88. Eleştirel düşünmesi
89. Dinleme becerisi edinmesi,
90. Düşüncelerini ifade edebilmesi,
91. Serbest Uçuş Model Uçaklarla ilgili gerekli teknik bilgiye sahip olması,
92. Serbest uçuş yarışmalarını kavraması,
93. Kurallara uygun olarak serbest uçuş ata, leylek veya flamingo model uçaklarını yapabilmesi,
94. Uygun malzeme kullanarak ölçüsüne ve standartlara uygun olarak kanat yapabilmesi,
95. Plana uygun olarak yükseliş ve dönüş dümeni yapabilmesi,
96. Plana uygun olarak model uçağın gövde inşaatını yapabilmesi,
97. Uygun malzemeleri kullanarak model uçağın kaplamasını yapabilmesi,
98. Model uçak montajını yapabilmesi,
99. Model uçağın uçuş ayarlarını yaparak uçuşunu yapabilmesi,
100. Çalışma esnasında kullanacağı her türlü el aletlerini kullanabilmesi ve koruması,
101. Mutfakta çalışırken güvenliğin ve hijyenin önemini kavraması,
102. Mutfak araçlarını tanıması ve kuralına uygun kullanması,
103. Temel mutfak becerilerini uygulayabilmesi,
104. Yemek yaparken yaratıcılık becerisinin gelişmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Bu kurs programı ile kursiyerlere; yaşam boyu kullanabilecekleri kişisel gelişimlerine yararlı olabilecek genel bilgi ve becerilere kazandırmak amaçlanmıştır.

2. Yaş grupları dikkate alındığında 6 yaş ve üzerinde olan bireyler için düzenlenecek etkinlikleri kapsamaktadır.

3. Kurs programının azami süresi 60 ders saati olacaktır. Her kurs için bir etkinlik alanı seçilecektir.

4. Etkinliklerin seçiminde kursun açılacağı yerin donanımları, kursiyerlerin hazır bulunuşlukları dikkate alınacaktır.

5. Etkinlik içerisindeki faaliyetlerin alt başlıklarından kursa uygun olanlar seçilerek uygulanabilecektir.

6. Kurs programı yaz tatilinde ve aktif eğitim öğretim döneminde de uygulanabilecektir.

7. Açılacak kurslara katılacak kursiyerlerin, pedagojik açıdan kendi yaş gruplarında kurs almasına dikkat edilecektir.

8. Kursun uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler kullanılacaktır.

9. Programın amaçları ve içeriği yoluyla bu programa katılan bireylere kurallara uyma, saygı, sabır, sevgi, empati, yardımlaşma, dayanışma, merhamet, dürüstlük başta olmak üzere temel değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

PROGRAMIN KREDİSİ

Genel kurs programlarında kredilendirilme yapılmamaktadır.

PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 6 ders saati uygulanacak şekilde toplam (60) saattir.

Konular ve Süre (Ders Saati)

SPOR ETKİNLİKLERİ
HALK OYUNLARI
MÜZİK VE GÖSTERİ ETKİNLİKLERİ
GÖRSEL SANATLAR ETKİNLİKLERİ
KİŞİSEL GELİŞİM
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI
YABANCI DİL
KOŞARAK ORYANTİRİNG KÜÇÜKLER
ROBOTİK KODLAMA
EĞLENCELİ BİLİMSEL DENEYLER
ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE (DÜŞÜNME EĞİTİMİ)
MODEL UÇAK YAPIMI
BİLGİSAYAR ETKİNLİKLERİ
MUTFAK SANATLARI
TOPLAM : 60

İÇERİK

1.SPOR ETKİNLİKLERİ

1.1. Sporda Temel Beceriler
1.1.1. Temel ve Birleştirilmiş Hareket Becerileri
1.1.1.1. Karma Grupların Tanıtılması
1.1.1.2. Oyunların Tanıtılması
1.1.1.3. Kurallar ve Takım Olma Becerilerinin Kazandırılması
1.1.1.4. Yer Değiştirme Hareketleri ( Yürüme, Duruş, Oturuş, Koşma, Atlama, Sıçrama, Tırmanma )
1.1.1.5. Dengeleme Hareketleri (Dönme, Salınım, Eğilme, Bükülme)
1.1.2. Koordinatif Yetiler
1.1.2.1. Denge Yetisi
1.1.2.2. Ritim Yetisi
1.1.2.3. Tepki ( Reaksiyon ) Yetisi
1.1.2.4. Kinestetik Ayrımlama Yetisi
1.1.2.5. Oryantasyon ( Mekânsal ).Yetisi
1.1.3. Kondisyon
1.1.3.1. Hareketlilik
1.1.3.2. Sürat
1.1.3.3. Kuvvet
1.1.3.4. Dayanıklılık
1.1.3.5. Çabukluk
1.1.4. Teknik
1.1.4.1. Yer Değiştirmeler
1.1.4.2. Duruşlar
1.1.5. Taktik
1.1.5.1. Oyun Strateji ve Taktikleri
1.2. Satranç
1.2.1. Satranç Malzemesi ve Sahası
1.2.2. Açılış Teknikleri
1.2.3. Oyun Teknikleri
1.2.4. Müsabaka ve Antrenman Oyunları
1.3. Futbol
1.3.1. Futbol Oyun Kuralları
1.3.2. Futbol Temel Teknikleri
1.3.3. Futbol Kaleci Teknikleri
1.3.4. Futbolda Koordinasyon
1.3.5. Futbolda Hücum Oyunu
1.3.6. Futbolda Oyunun Seyri
1.3.7. Futbolda Savunma Oyunu
1.3.8. Futbolda Gol Vuruşları
1.3.9. Futbolda Topla Oynama
1.3.10. Futbolda Takım Oyunu
1.4. Voleybol
1.4.1. Voleybol Temel Tekniklere Ait Duruşlar
1.4.2. Voleybolda Koordinasyon
1.4.3. Voleybolda Temel Teknikler
1.4.4. Voleybolda Hücum
1.4.5. Voleybolda Servisler
1.4.6. Voleybol Servis Karşılama
1.4.7. Voleybol Oyun Kurma
1.4.8. Voleybol Hücum ve Defans
1.4.9. Voleybol Takım Oyunu
1.5. Basketbol
1.5.1. Temel Beceri Hareketleri
1.5.2. Temel Basketbol Teknikleri
1.5.3. Basketbolda Koordinasyon
1.5.4. Basketbolda Hücum Oyunu
1.5.5. Basketbolda Oyunun Seyri
1.5.6. Basketbolda Savunma
1.5.7. Basketbolda Atış(Şut) Çalışmaları
1.5.8. Basketbolda Topla Oynama
1.5.9. Basketbolda Takım Oyunu
1.6. Masa Tenisi
1.6.1. Masa Tenisi Başlangıç Çalışma Teknikleri
1.6.2. Masa Tenisi Temel Teknikleri
1.6.3. Masa Tenisi Atak ve Spin Atak Teknikleri
1.6.4. Masa Tenisi Müdafaa Teknikleri
1.6.5. Masa Tenisi Kontrol ve Koordinasyon Teknikleri
1.6.6. Masa Tenisi Temel Taktik Çalışmaları
1.6.7. Masa Tenisi Genel ve Özel Kombinasyon Teknikleri
1.6.8. Masa Tenisi Maç Teknikleri
1.7. Badminton
1.7.1. Badminton Oyun Alanı
1.7.2. Badmintonda Raket Tutuş, Duruş ve Top Sektirme
1.7.3. Badminton Forehand - Backhand Vuruş ve Servis Tekniği
1.7.4 Badminton Ön Kort Vuruşları
1.7.5. Badminton Orta Kort Vuruşları
1.7.6. Badminton Dip Kort Vuruşları
1.7.7. Kortta Ayak Hareketleri
1.7.8. Badminton Drill Tekniği
1.8. Dart
1.8.1. Dartta Oyun Kuralları
1.8.2. Dartta Nefes, Denge, Duruş, Tutuş ve Atış Teknikleri
1.8.3. Dartta Sayı Stratejileri
1.8.4. Dartta Antrenman
1.8.5. Dartta Bitirme / Çıkış Teknikleri
1.8.6. Dartta Müsabakalar

2.HALK OYUNLARI

2.1. Halay Türünden Halk Oyunları
2.1.1. Diyarbakır
2.1.2. Sivas
2.1.3. Gaziantep
2.1.4. Tokat
2.1.5. Elazığ
2.1.6. Çorum
2.1.7. Mardin
2.1.8. Bitlis
2.1.9. Şanlıurfa
2.2. Zeybek Türünden Halk Oyunları
2.2.1. İzmir
2.2.2. Aydın
2.2.3. Muğla
2.2.4. Çanakkale
2.2.5. Burdur
2.3. Horon Türünden Halk Oyunları
2.3.1. Trabzon
2.3.2. Rize
2.3.3. Ordu
2.4. Bar Türünden Halk Oyunları
2.4.1. Artvin
2.4.2. Erzurum
2.4.3. Kars
2.4.4. Ağrı
2.4.5. Gümüşhane
2.5. Karşılama Türünden Halk Oyunları
2.5.1. Kırklareli
2.5.2. Tekirdağ
2.5.3. Çanakkale
2.5.4. Bursa
2.6. Kaşık Türünden Halkoyunları
2.6.1. Bursa
2.6.2. Mersin
2.6.3. Antalya
2.6.4. Eskişehir

3.MÜZİK VE GÖSTERİ ETKİNLİKLERİ

3.1. Gitar
3.2. Bağlama
3.3. Mandolin
3.4. Flüt
3.5. Org
3.6. Keman
3.7. Tulum
3.8. Kemençe
3.9. Kabak Kemane
3.10. Ritim Sazları ( Darbuka, Bendir, Bateri )
3.11. Klarnet
3.12. Davul
3.13. Zurna
3.14. Yaratıcı Drama
3.15. Semah

4.GÖRSEL SANATLAR ETKİNLİKLERİ

4.1. Boyama Teknikleri
4.1.1. Nokta ve Çizgi
4.1.2. Açık, Koyu, Işık ve Gölge
4.1.3. Perspektif
4.1.4. Tasarı İlkeleri
4.1.5. Renk
4.1.6. Doku
4.1.7. Strüktür
4.2. Boyama Çeşitleri
4.2.1. Sulu Boya Tekniği
4.2.2. Yağlı Boya Tekniği
4.2.3. Pastel Boya Tekniği
4.2.4. Akrilik Boya Tekniği
4.2.5. Ebru
4.2.5.1. Geleneksel Türk Süsleme Sanatları
4.2.5.2. Renk
4.2.5.3. Ebru Boyamaya Hazırlık
4.2.5.4. Ebru Boyama Yapma
4.3. Desen Çalışmaları
4.4. Kil Çalışmaları
4.5. Seramik Çalışmaları

5.KİŞİSEL GELİŞİM

5.1. Temel Dini Bilgiler
5.2. Görgü Kuralları
5.3. Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
5.4. Etkili ve Hızlı Okuma Teknikleri
5.5. Etkili Ders Dinleme ve Not Alma
5.6. Diksiyon Kursu
5.7. Yazma Becerileri
5.8. Zekâ Oyunları

6.GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI

6.1. Körebe
6.2. Arapsaçı
6.3. Çelik Çomak
6.4. Kukalı Saklambaç
6.5. Bülbül Kafeste
6.6. Çatlak Patlak
6.7. İstop
6.8. Aç Kapıyı Bezirgânbaşı Kapı Hakkı
6.9. İp Atlama
6.10. Yakan Top
6.11. Topaç
6.12. Beş Taş
6.13. Yedi Kiremit
6.14. Mendil Kapmaca
6.15. Yağ Satarım Bal Satarım
6.16. Sek Sek

7.YABANCI DİL

8.KOŞARAK ORYANTİRİNG KÜÇÜKLER

8.1. Başlangıç Uygulamaları
8.1.1. Oryantiring Nedir?
8.1.2. Oryantiring Terimleri
8.1.3. Yapmak İçin Gerekenler
8.1.4. Oryantiring Türleri
8.2. Oryantiring Haritası
8.2.1. Harita Bilgisi
8.2.2. Oryantiring Haritası
8.2.2.1. Ölçek
8.2.2.2. Renk Bilgisi
8.2.2.3. Semboller
8.3. Oryantiring Pusulası
8.3.1. Pusula
8.3.2. Pusula Kullanımı
8.3.2.1. Pusula İle Haritayı Yönüne Koymak
8.3.2.2. Pusula Bağlamak
8.4. Rota Planlama
8.5. Oyun Kuralları
8.6. Küçükler İçin Antrenman Teknikleri
8.6.1. Koşu Antrenmanı
8.6.1.1. Düz Koşu
8.6.1.2. Orman Koşusu
8.6.2. Özel Antrenman
8.6.2.1. Salon Çalışmaları
8.6.2.2. Hafıza Çalışmaları
8.6.2.3. Sınıf Çalışmaları
8.6.2.4. Spor Salonunda Oryantiring
8.6.3. Kroki Çalışmaları
8.6.3.1. Hayali Manzara Haritası
8.6.3.2. Sınıf Kroki Çalışması

9.ROBOTİK KODLAMA

9.1. Robot Nedir?
9.1.1. Robotların Çalışma Şekli
9.1.2. Robotların İşlevleri
9.1.3. Günlük Hayatta Kullanıldığı Alanlar
9.2. Kodlama Nedir
9.2.1. Kodlama Kavramı
9.2.2. Kodlamanın Günlük Yaşantımızda Kullanıldığı Yerler
9.2.3. Algoritma
9.2.4. Robotun Temel Hareketleri
9.2.5. Robotun Kontrol Sistemleri

10.EĞLENCELİ BİLİMSEL DENEYLER

10.1. Bilimsel Deney Yapma Basamakları
10.1.1. Problemin/ Konunun Belirlenmesi
10.1.2. Veri Toplama
10.1.3. Olası Değişkenler
10.1.3.1. Adil Deney
10.1.4. Bulguları Kaydetme
10.1.5. Değerlendirme
10.2. Güneş’ in Gücü
10.3. Işık
10.3.1. Çiçek Dürbünü
10.3.2. Gölge Oyunu
10.4. Görme
10.4.1. Hareketli Resim Defteri
10.4.2. Düz mü? Yoksa eğri mi?
10.5. Ses
10.5.1. Şişe Flüt
10.5.2. Paket Lastik Gitarı
10.6. Kuvvetler
10.6.1. İtme ve Çekme ( Balondan Roket Yapımı)
10.6.2. Düşüş ve Denge (Dengeli Cambazlar)
10.6.3. İtme ve Çekme( Mıknatıs)
10.7. Basınç
10.7.1. Hava Basıncı( Islanmayan Kâğıt)
10.7.2. Hava Basıncı ( Dalgıç)
10.8. Statik Elektrik
10.8.1. Statik Elektriğin Gücü (Poşet Uçurma)
10.8.2. Statik Elektrikle Dokunmadan Hareke Ettirme (Pervane Çevirme)
10.9. Donma ve Erime
10.9.1. Suyun Hal Değiştirmesi
10.10. Karışımlar
10.10.1. Yoğunluk (Yüzen Yumurta)
10.10.2. Ayrışan Karışımlar (Tereyağı Yapımı)
10.11. Asit ve Bazlar
10.11.1. Lahanadan Gösterge Kâğıdı
10.11.2. Köpüren Canavar
10.12. Hava durumu
10.12.1. Rüzgârgülü
10.12.2. Kavanozdaki Hortum
10.13. Bitkilerde Büyüme
10.14. Duyularımız
10.14.1. Tat Alma Duyusu( Dil haritası)
10.14.2. Koku alma Duyusu ( Kokunun Gücü)
10.14.3. Dokunma Duyusu ( El Termometresi)
10.15. Organlarımız
10.15.1. Akciğer ( Akciğer Modeli)
10.15.2. Kalp ( Nabız Sayma)

11.ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE (DÜŞÜNME EĞİTİMİ)

11.1. Bilgi
11.1.1. Bilgi Nedir?
11.1.2. Doğru Bilginin Önemi
11.2. Etik
11.2.1. İyi-kötü
11.2.2. Doğru- yanlış
11.2.3. Haklar
11.2.4. Mutluluk – Mutsuzluk
11.2.5. Yardımlaşmak
11.3. Estetik
11.3.1. Güzel- Çirkin
11.3.2. Beğenmek
11.4. Varlık Sorunu
11.4.1. Ben ve Diğerleri
11.4.1.1. İnsanlar ve Çeşitlilik
11.4.1.2. Çevre ve İklim
11.4.1.3. Soyut Varlıklar

12.MODEL UÇAK YAPIMI

12.1. Model Uçak (Ata) Yapımı
12.1.1. THK, FAI (Uluslararası Havacılık Federasyonu )
12.1.2. Serbest Model Uçak
12.1.3. Model Planı
12.1.4. Kanat Yapımı
12.1.5. Yükseliş ve Dönüş Dümeni
12.1.6. Gövde Yapımı
12.1.7. Model Uçağın Kaplanması
12.1.8. Model Uçak Montajı
12.1.9. Uçuş Ayarları ve Modelin Uçurulması
12.2. Model Uçak (Flamingo-F1 H) Yapımı
12.2.1. Aerodinamik
12.2.2. Meteoroloji, Termik Hava Olayları
12.2.3. Model Planı İnceleme
12.2.4. Kanat Yapımı
12.2.5. Model Planı İncelemesi
12.2.6. Yükseliş Dümeni Yapımı
12.2.7. Dönüş Dümeni Yapımı
12.2.8. Model Planı İncelemesi
12.2.9. Gövde Yapımı
12.2.10. Model Uçağın Kaplanması
12.2.11. Model Uçak Montajı
12.2.12. Uçuş Ayarları ve Modelin Uçurulması
12.3. Model Uçak (Leylek-F1A) Yapımı
12.3.1. Serbest Uçuş
12.3.2. Serbest Uçuş Yarışmaları
12.3.3. Malzemeler ve Piyasadaki Yeri
12.3.4. Yapım Teknikleri
12.3.5. Ayrılabilen Kanatların İncelenmesi
12.3.6. Model Planı İncelemesi ve Malzemeler
12.3.7. Leylek Model Uçağı Ahşap Malzemelerin Tesviyelerinin Yapımı
12.3.8. Kanat İnşaatı
12.3.9. Yükseliş, Dönüş Dümeni İnşaatı Yapımında Kullanılan Ağaç Çeşitleri
12.3.10. Yükseliş, Dönüş Dümeni İnşaatı Yapımında Kullanılan Hammaddeler
12.3.11. Yükseliş, Dönüş Dümeni İnşaatı Yapımında Kullanılan Araçlar ve Gereçler
12.3.12. Hareketli Yükseliş Dümeni Yapımı
12.3.13. Hareketli Dönüş Dümeni Yapımı
12.3.14. İskelet Gövde Yapımı
12.3.15. Model Uçağın Kaplanması
12.3.15.1. Pellur Kâğıt ile Kaplama
12.3.15.2. Japon Kâğıdı ile Kaplama
12.3.16. Model Uçağın Birleştirilmesi
12.3.17. Uçuş Ayarları
12.3.17.1. Zaman Ayarlı Uçurma (Timern)
12.3.17.2. Pamuklu Fitil ile Uçurma

13.BİLGİSAYAR ETKİNLİKLERİ

13.1. İşletim Sistemleri
13.2. Kelime İşlemci
14.3. Elektronik Tablolama
13.4. Sunum Hazırlama
13.5. e- posta

14.MUTFAK SANATLARI

14.1. Giriş
14.1.1. Mutfakta Güvenlik
14.1.2. Mutfakta Hijyen
14.1.3. Mutfakta Kullanılan Basit Araçlar
14.1.4. Sofra Düzeni
14.2. Temel Beceriler
14.2.1. Yıkama
14.2.2. Kesme
14.2.3. Çırpma
14.2.4. Yoğurma
14.2.5. Pişirme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

Kursun amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmek için, bireyin süreç içerisinde yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilmeli ancak bu çalışmalarla ilgili not değerlendirmesi yapılmamalıdır.

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ

1. Ders kitabı olarak Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu yazılı materyaller,
2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notları,
3. Programın uygulanabilmesi için etkinliklerin ait olduğu alanların standart donanımları ve programın gerektirdiği donanımlar kullanılacaktır.

BELGELENDİRME

Kursu tamamlayanlara "Katılım Belgesi" verilir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.