Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen Eğitim Bilgisi Onay İşlemleri BİLSEM Genel Yetenek ve Bireysel Değerlendirme Uygulaması 2023 Mart Oğlak Burcu Yorumu

Psikososyal Destek Eylem Planı (10 Şubat 2023)

Genel Müdür Bakan a. Cemal ÖZDEMİR imzalı resmi yazıda "Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrasında Psikososyal Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Bakanlığımızca yürütülmektedir. Bu kapsamda söz konusu hizmetlerin daha hızlı, etkili, verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Psikososyal Koordinasyon Birimi oluşturulmuştur. Birim amirleri ve gönüllü rehber öğretmen/psikolojik danışmanlardan oluşan psikososyal destek müdahale ekipleri 10 afet bölgesinde ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilerek afetin ilk gününden itibaren sahada çalışmalara başlamışlardır. Görevlendirmeler gönüllülük esasına göre planlı bir şekilde devam etmektedir.

Bu bağlamda ekte yer alan 09.02.2023 tarihli ve E-26670320-602.05-70186391 sayılı Makam Onayı ile Bakanlığımız Psikososyal Koordinasyon Birimince merkez teşkilat ile taşra teşkilatı arasında koordinasyonu sağlamak, depremden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik gerekli iş ve işlemleri yürütmek amacıyla afet bölgesi illeri ve afetten doğrudan etkilenmeyen diğer illere yönelik ekte yer alan Psikososyal Destek Eylem Planı hazırlanmıştır. Söz konusu eylem planındaki çalışmaları yürütmek üzere ihtiyaç olması halinde il/ilçe/okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekiplerinin güncellenmesi, ekiplere uygulama sürecinde gerekli desteğin sağlanarak iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinin sağlanması hususunda; bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim." denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından E-26670320-602.05-70186391 sayılı 9 Şubat 2023 tarihli Psikososyal Destek Eylem Planları konulu resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür Bakan a. Cemal ÖZDEMİR ve Daire Başkanı Fikret YILMAZ imzalı resmi yazıda "Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetlerini daha hızlı, etkili, verimli bir şekilde yürütmek amacıyla psikososyal koordinasyon birimi oluşturulmuştur. Bakanlığımız merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı arasında koordinasyonu sağlamak, depremden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik gerekli iş ve işlemleri yürütmek amacıyla psikososyal koordinasyon birimi tarafından afet bölgesi illeri ve afetten doğrudan etkilenmeyen diğer illere yönelik eylem planları hazırlanmıştır.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde ekte yer alan eylem planlarının illerde uygulanması hususunu olurlarınıza arz ederim." denilmiştir.

MEB DEPREM SONRASI PSİKOSOSYAL DESTEK EYLEM PLANI

PSİKOLOJİK İLK YARDIM (PİY)

Psikolojik İlk Yardım Bilgilendirme Animasyonu'nu (PİY) izlemek için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09160730_PYY_45_sn_infografik_08.12.2021.mp4

Psikolojik İlk Yardım Afişine ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09150643_Psikolojik_Ylk_YardYm_AfiY.pdf

Psikolojik İlk Yardım Öğretmen Kitabına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09150759_Psikolojik_Ylk_YardYm_OYretmen_KitabY.pdf

Psikolojik İlk Yardım Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen Kitabına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09151005_Psikolojik_Ylk_YardYm_Psikolojik_DanYYman_KitabY.pdf

Psikolojik İlk Yardım Öğretmen Broşürüne ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09150723_Psikolojik_Ylk_YardYm_OYretmen_BroYuru.pdf

Psikolojik İlk Yardım Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen Broşürüne ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09150924_Psikolojik_Ylk_YardYm_Psikolojik_DanYYman_BroYuru.pdf

Psikolojik İlk Yardım Öğretmen ile Psikolojik Danışman Sunumlarına - 1 ulaşmak için : https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10215721_Psikolojik_Ylk_YardYm_Psikolojik_DanYYman_Sunumu.pptx

Psikolojik İlk Yardım Öğretmen ile Psikolojik Danışman Sunumlarına - 2 ulaşmak için : https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10215721_Psikolojik_Ylk_YardYm_OYretmen_Sunumu.pptx

DEPREM

Psikoeğitim Programları

Okul Öncesi Psikososyal Destek Deprem Psikoeğitim Programına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09162625_Okul_Oncesi.pdf

İlkokul Psikososyal Destek Deprem Psikoeğitim Programına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09162659_Ylkokul.pdf

Ortaokul Psikososyal Destek Deprem Psikoeğitim Programına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09162730_Ortaokul.pdf

Lise Psikososyal Destek Deprem Psikoeğitim Programına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09162758_Lise.pdf

Broşür

Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi-Broşürüne ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09163218_AYLELER_YCYN_COCUKLARA_YARDIM_REHBERY.pdf

Öğretmenler İçin Yardım Rehberi-Broşürüne ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09163326_OYRETMENLER_YCYN_YARDIM_KILAVUZU.pdf

Yetişkinler İçin Yardım Rehberi-Broşürüne ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09163421_YETYYKYNLER_YCYN_YARDIM_KILAVUZU.pdf

Sunu

Deprem - Aile Bilgilendirme Oturumu sunumu : https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10221127_Deprem_-_Aile_Bilgilendirme_Oturumu.pptx

Deprem - Öğretmen Bilgilendirme Oturumu sunumu : https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10221422_Deprem_-_OYretmen_Bilgilendirme_Oturumu.pptx

Hikaye 

Oyuncak Moli Sallanıyor (TÜRKÇE) kitabına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_05/06183134_oyuncak_moli_sallanYyor.pdf

Sallanan Karınca Yuvası (TÜRKÇE) kitabına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10164927_sallanan_karYnca_yuvasY_turkce.pdf

Oyuncak Moli Sallanıyor (İNGİLİZCE) kitabına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10175246_6-oyuncak_moli_sallanYyor__ENG_compressed.pdf

Sallanan Karınca Yuvası (İNGİLİZCE) kitabına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10165756_9-sallanan_karYnca_yuvasY__ENG.pdf

Oyuncak Moli Sallanıyor (ARAPÇA) kitabına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10185318_oyuncak_moli_sallanYyor-Arapca.pdf

Sallanan Karınca Yuvası (ARAPÇA) kitabına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10165832_sallanan_karYnca_yuvasY-Arapca.pdf

YAS

Psikoeğitim Programlar

Okul Öncesi Psikososyal Destek Yas Psikoeğitim Programına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09164718_Okul_Oncesi.pdf

İlkokul Psikososyal Destek Yas Psikoeğitim Programına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09164738_Ylkokul.pdf

Ortaokul Psikososyal Destek Yas Psikoeğitim Programına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09164812_Ortaokul.pdf

Lise Psikososyal Destek Yas Psikoeğitim Programına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09164822_Lise.pdf

Broşür

Aileler İçin Bilgilendirme Rehberine (Çocuk ve Ergenlerde Kayıp-Yas) ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09165125_AYLELER_YCYN_BYLGYLENDYRME_REHBERY.pdf

Öğretmenler İçin Bilgilendirme Rehberine (Çocuk ve Ergenlerde Kayıp-Yas) ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/09165244_OYRETMENLER_YCYN_BYLGYLENDYRME_REHBERY.pdf

Sunu

Kayıp ve Yas - Aileler İçin Bilgilendirme Oturumu sunumu ulaşmak için : https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10222556_KayYp_ve_Yas_-_Aileler_Ycin_Bilgilendirme_Oturumu.pptx

Kayıp ve Yas - Öğretmenler İçin Bilgilendirme Oturumu sunumu ulaşmak için : https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10222653_KayYp_ve_Yas_-_OYretmenler_Ycin_Bilgilendirme_Oturumu.pptx

Hikaye 

Beneklerini Kaybeden Sarı (TÜRKÇE) kitabına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10165157_beneklerini_kaybeden_sarY_turkce.pdf

Üzgün Benekler (TÜRKÇE) kitabına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10165046_uzgun_benekler_turkce.pdf

Beneklerini Kaybeden Sarı (İNGİLİZCE) kitabına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10170026_2-beneklerini_kaybeden_sarY__ENG.pdf

Üzgün Benekler (İNGİLİZCE) kitabına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10170107_4-uzgun_benekler__ENG.pdf

Beneklerini Kaybeden Sarı (ARAPÇA) kitabına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10170141_beneklerini_kaybeden_sarY-Arapca.pdf

Üzgün Benekler (ARAPÇA) kitabına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10170206_uzgun_benekler-Arapca.pdf

ÖĞRETMEN PSİKOEĞİTİM PROGRAMI

Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Öğretmen Psikoeğitim Programına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10171606_OYgYretmen_PsikoegYitim_ProgramY.pdf

ÇALIŞANA DESTEK

Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti Sunan Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenler İçin Psikoeğitsel Destek Grubu Programına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10171606_OYgYretmen_PsikoegYitim_ProgramY.pdf

Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti Sunan Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenler İçin Öz Bakım Paketi Kılavuzuna ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10172923_Oz_bakYm_paketi_klavuzu_290822.pdf

Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenler İçin Stres Kaynakları ve Öz Bakım El Kitabına ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10173242_Saha_calYYanY_el_kitabY_270822.pdf

Öz Bakım Broşürüne ulaşmak için : http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_02/10173408_saha_calYYanlarY_icin_ozbakYm-broYur-290822.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.