Öne Çıkanlar Milli Eğitim Şurası Koronavirüs Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD) personel alımı

Telafi Eğitimi (17 Haziran 2021)

Genel Müdür Bakan a. Mehmet Nezir GÜL imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımızca yaz tatili döneminde çocuklarımızın fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklemek amacıyla "Telafide Ben de Varım" programı hazırlanmıştır. Özel eğitim okullarına, sınıflarına ve kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimine devam eden tüm özel eğitim öğrencilerimize yönelik iş ve işlemlerin "Telafi Programı Usul ve Esasları" doğrultusunda ekte bulunan "Örnek Telafi Eğitim Programı" açıklamaları dikkate alınarak yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.
 
T.C. MİLLÎ EĞİTİMBAKANLIĞI ÖZELEĞİTİMVEREHBERLİKHİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖRNEK TELAFİ EĞİTİMİ PROGRAMI (5 TEMMUZ-31 AĞUSTOS 2021)

Dünyada ve ülkemizde Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı tüm eğitim öğretim türlerinde ve kademelerinde olduğu gibi özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizde de dönem dönem uzaktan eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte öğretmenlerimiz, TRT EBA kanalları, EBA platformu ve farklı destek mekanizmalarıyla öğrencilere en nitelikli içeriklerle ulaşmaya çalışmışlardır. Bakanlığımızca öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreçlerinde yaşadıkları sınırlılıklardan dolayı sosyal, duygusal alanda iyileşecekleri ve fiziksel olarak aktif olacakları bir telafi programıyla salgının eğitime yansıyan olumsuzluklarının bertaraf edilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için örnek “Telafi Programı” hazırlanmıştır. Öğretmenlerimiz söz konusu programı uygularken Bakanlığımız tarafından hazırlanan "telafidebendevarim.meb.gov.tr" isimli web sitesinde bulunan “Özel Öğrencilerimiz” için kategorisindeki içeriklerden faydalanabileceklerdir.

Ayrıca bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, eba.gov.tr internet platformumuz, mobil uygulamalarımız, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımız da aktif bir şekilde kullanılabilecektir.

Bu bağlamda Genel Müdürlüğümüzce özel eğitim okullarına, sınıflarına ve kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine devam eden tüm özel eğitim öğrencilerimiz için hazırlanan “Örnek Telafi Programı” na ilişkin örnek çizelge ve ayrıntılı açıklamalar aşağıdaki gibidir;

FAALİYET TAKVİMİ

* “Telafide Ben de Varım” Programı yaz uygulaması kapsamında 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvuru ve planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ülke genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında il millî eğitim müdürlükleri tarafından Valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir.

EĞİTİM FAALİYETİ ALANI

* Öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda beceriler kazandırmak, yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek; evrensel, millî, manevi ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak, öğrencilerde gönüllülük bilincini özendirmek, doğa ve çevre bilinci vb. konularda farkındalık oluşturmak amacıyla fiziksel, sosyal duygusal ve akademik gelişim alanlarında eğitim faaliyetleri yapılır.

* Öğretmen ve okul yöneticilerinin sürekli mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif eğitim faaliyetleri yapılır.

* Velilere ilgi alanlarına yönelik beceriler kazandırmak, çocukları ile etkili ve verimli zaman geçirmelerini sağlamak, okul aile etkileşimini ve iletişimini artırmak, çocukların bilişsel, sosyal duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif eğitim faaliyetleri yapılır. 

EĞİTİM FAALİYETİ ÇALIŞMA ESASLARI

* “Telafide Ben de Varım” Programında Bakanlığın belirlediği ana temalar doğrultusunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri; okul /kurum müdürlükleri fiziki, coğrafi, sosyal imkânlara ve iş birliklerine göre uygulama planlarını yapar.

* “Telafide Ben de Varım” Programı gönüllülük esasına göre; öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere planlanır.

* “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında düzenlenecek eğitim faaliyetleri; fiziksel, sosyal– duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanır.

*“Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetlerine, içerik ve materyallerine https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanabilir.

* İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında düzenlenecek eğitim faaliyetlerine ait verileri https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/yonetim adresinde ilgili modüle girerek faaliyet planlarını oluşturur.

* Modüle, okul müdürleri, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmenler MEBBİS şifresi ile giriş yapabilir.

* Okul müdürü tarafından modüle veri girişleri yapılan eğitim faaliyetleri ilçe ve il onayı tamamlandıktan sonra sistem üzerinden öğretmen başvurusuna açılır.

* Öğretmenler MEBBİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak görev yaptıkları okul/ilçe/il programlarında tanımlanan eğitim faaliyetleri için görev talebinde bulunabilir.

* Onaylanmış eğitim faaliyetleri öğrenci, öğretmen ve velilere https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden, il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulur.

* Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrencilerin velileri, veli izin belgeleri ile eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurularını yapabileceklerdir.

* Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğretmenler, MEBBİS Hizmetiçi Modülü üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

* Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen veliler, faaliyetin planlandığı il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir.

* Başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

* Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 (on iki) kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekir. Ancak özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmaz.

* Okul müdürlükleri kurum içi ve dışında uygulanacak programlarda gerekli tüm yasal izinleri ve tedbirleri almakla ve düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

* Okul müdürlükleri gerçekleştirecekleri faaliyetler için işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlarla gerekli iletişimi sağlar ve koordinasyonu yapar.

* “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Covid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilir. Eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılır ve bu duruma ilişkin gereken önlemler alınır.

TELAFİ PROGRAMI UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

• Telafi programı gönüllülük esasına bağlı gerçekleştirilecek olup, servis ve yemek uygulaması yapılmayacaktır.

• Özel eğitim öğrencimizin durumu (yemek vb. Ihtiyaçlar) dikkate alınarak günlük en fazla 6 ders saati planlama yapılacaktır. Ancak programın telafi programı olduğu unutulmamalı öğrencinin sosyal ve kişisel gelişimine olumsuz etki edecek ağırlıkta programlardan kaçınılmalıdır. Bir ders saati 40 dakika planlanacak uygun sayı ve yetersizlik türünde öğrencinin birarada olmasına öncelik verilecektir.

• Bir öğretmen haftalık en fazla 30 ders saatine kadar telafi eğitim yapabilecektir. (Birden fazla grup ve/veya bireysel program yapılabilir)

• Öğretmenlerimiz “Telafide Ben de Varım” özel eğitim etkinlik listesinde yer alan faaliyetlerden öğrencilerinin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre program planlayacaktır. Etkinlik listesi dışında bir program seçmek isteyen öğrenci/öğretmen okul idaresinin ve il/ilçe kurulunun onayı ile bu etkinliği yapabilir.Onaylanan etkinliğin telafidebendevarım.meb.gov.tr web sitesine eklenmesi il koordinatörleri sorumluluğundadır.

• “Telafide Ben de Varım” Programı usül ve esaslarında da açıklandığı üzere tüm özel eğitim öğrencilerimiz (kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören, hastanede veya evde eğitim gören dahil) sayı sınırı aranmaksızın programa gönüllülük esasına göre dahil edilebilinecektir.

• Rehber/psikolojik danışman öğretmenlerimiz telafidebendevarım.meb.gov.tr adresinden veli veya öğrencilerimizin tercih etmeleri durumunda en az 12 kişilik gruplar olacak şekilde alanlarına uygun içerikler ( kişisel gelişim, psikososyal sağlamlık vb.) doğrultusunda faaliyet programları yapabilecektir.

• Tüm faaliyetlerin telafidebendevarım.meb.gov.tr adresinden module girilerek onaylanmasının ardından program geçerlilik kazanacaktır. Bu konuda azami özen gösterilmesi esastır.

• Öğrenci velilerinden Ek:1 veli izin belgesi alınacaktır. Programın işleyişinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

• Özel öğrencilerimizin bu süreçte mağduriyet yaşamaması için tüm okul idarelerimiz, öğretmenlerimiz, öğrenci ve velilerimiz ivedilikle bilgilendirilecek, katılımın gönüllülük esasına göre azami ölçüde olmasına gayret gösterilecektir.

• Tüm illerimizde özel eğitim ve rehberlik birimlerimiz özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin telafi programına katılım durumunu (module kayıt esastır) Ek:2 forma eksiksiz olarak işleyecek ve 20 Temmuz 2021 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderecektir. 20 Ağustos 2021 tarihinde Ek:2 form güncel veriler işlenerek tekrar gönderilecektir.

• Özel eğitim öğrencilerimizin “Telafide Ben de Varım” Programından en üst düzeyde faydalanması sorumluluğu başta İl Milli Eğitim Müdürlükleri olmak üzere İl Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Birimlerimizdedir. Gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.