Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim yüz yüze eğitim emeklilikte yaşa takılanlar öğretmen

TÜBİTAK Fen Lisesi Yetenek Sınavı Resmi Yazısı ve Kılavuzu

Genel Müdür Bakan a. Cengiz Mete imzalı resmi yazıda ''bilindği üzere T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Fen Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kuruluşu ve Yönetilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü 17 Mayıs 2021 tarihinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanmıştır. Söz konusu protokol doğrultusunda hazırlanan TÜBİTAK'ın 30 Haziran 2021 tarihli ve E-93549059-115.99-90127 sayılı yazısı ile eki Kılavuz Bakanlığımıza iletilmiştir.

Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Fen Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kuruluşu ve Yönetilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında ''TÜBİTAK Fen Lisesi'' açılmış olup 2021 Merkezi Sınav sonucuna göre yüzde birlik (%1) başarı dilimi içerisinde yer alan öğrenciler arasından ''TÜBİTAK Fen Lisesi''ne öğrenci seçmek amacıyla yapılacak yetenek sınavı ile ilgili usul ve esasları TÜBİTAK'ın 30 Haziran 2021 tarihli ve E-93549059-115.99-90127 sayılı yazısı ile eki Kılavuzda yer verilmiştir.

Söz konusu Kılavuz yazımız ekinde gönderilmiş olup http://ogm.meb.gov.tr ve https://www.tubitak.gov.tr internet adreslerinde erişime açılacaktır.

Konunun resmi ve özel ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlükleri ile ilgili öğrenci ve velilere duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.'' denilmiştir.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALACAK TÜBİTAK FEN LİSESİNE İLİŞKİN MERKEZÎ YETENEK SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2021

8. Sınıflar için başvurular 2-4 Temmuz 2021 tarihleri arasındadır. 9 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak sınavın sınav giriş yeri 5 Temmuz 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ve tubitak.ataaof.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Sınav sonuçları 12 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilecek. Kesin Kayıt İşlemleri 14 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak.

DAYANAK

Bu Kılavuz, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 03/04/2019 tarihli ve 6738897 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Arasında Eğitim İş Birliği Protokolü hükümlerine göre hazırlanmıştır.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

1.1. Bu Kılavuzda, 2021 yılı MSP sonucunda yüzde birlik (% 1) başarı dilimi içerisinde yer alan öğrenciler arasından “TÜBİTAK Fen Lisesi”ne öğrenci seçmek amacıyla yapılacak yetenek sınavı ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. Yetenek Sınavı; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde TÜBİTAK tarafından belirlenen sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da başlayacaktır.

1.2. Yetenek Sınavı başvuruları isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 02-04 Temmuz 2021 tarihleri arasında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ndeki "TÜBİTAK Fen Lisesi Yetenek Sınavı Başvuru Ekranı" üzerinden yapacaklardır.

1.3. Sınav, tek oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 50 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacaktır.

1.4. Sınav; Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar alanlarından oluşacak olup Matematik ve Bilgisayar alanından 10’ar, Fen Bilimleri alanından ise 30 soruyu içerecektir.

1.5. Yetenek Sınavı başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.

1.6. Öğrenciler, “Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alacak TÜBİTAK Fen Lisesi’ne İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021”e http://www.ogm.meb.gov.tr/ ve https://www.tubitak.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

2.1. Yetenek Sınavına, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıfında öğrenim gören ve MSP sonucuyla yüzde birlik (% 1) başarı dilimi içerisinde yer alan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.

2.2. Başvuru şartlarını sağlayan ve yetenek sınavına girmek isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ndeki "TÜBİTAK Fen Lisesi Yetenek Sınavı Başvuru Ekranı" üzerinden yapacaklardır. MSP sonucu yüzde birlik başarı diliminde bulunmayan öğrenciler yetenek sınavı başvuru sistemine erişim sağlayamayacaklardır.

2.3. Elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinde eksiklik, çelişki veya hata varsa başvuru kabul edilmeyecektir.

3. İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

3.1. MSP sonucuyla yüzde birlik (% 1) başarı dilimi içerisinde yer alan öğrenci ve velilerine TÜBİTAK Fen Lisesi Yetenek Sınavına ilişkin gerekli bilgilendirici duyuruların eğitim kurumu müdürlüklerince yapılmasını sağlamak.

4. SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ

4.1. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan 4 gün önce tubitak.ataaof.edu.tr ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nden ilan edilecektir.

4.2. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi çıktısı 5 Temmuz 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda tubitak.ataaof.edu.tr WEB adresinden sınava girecek öğrenciler tarafından temin edilecektir.

4.3. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

5. SINAVIN KAPSAMI

Yetenek Sınavında Tablo-1’de belirtilen alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanacaktır. Sınavda her alan için öğrencinin yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır. 

Matematik'ten 10, Fen Bilimleri'nden 30, Bilgisayar'dan 10 olmak üzere toplam 50 soru sorulacak.

6. SINAVIN UYGULANMASI

a. Yetenek Sınavı, 09 Temmuz 2021 Cuma günü TÜBİTAK tarafından belirlenen sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da başlayacaktır.

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır.

c. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı bulunduracaktır. Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartında fotoğraf bulunma şartı aranmayacaktır.

ç. Öğrencilerin sınava en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi ile gelmeleri gerekmektedir.

d. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkotlu kare kodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

e. Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri cihazlar hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, data bank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

f. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet/cam şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

g. Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu öğrencilere ek süre verilmez. 15 dakikadan sonra gelen öğrencileri sınava almaz. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamayacaklarını, öğrencilere duyurur.

ğ. Sınav esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrenci/öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı bir tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte sınav evrakı dönüş zarfına koyacaktır.

h. Sınav bitiminde;

1) Öğrenciler, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını sınav görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesini imzalayacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırası üzerinde bırakılmayacaktır.

2) Salon görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, kullanılmayan cevap kâğıtları dâhil cevap kâğıtlarını, salon yoklama listesini ve varsa tutanakları sınav evrakı dönüş zarfına koyacak ve sınav salonundan dışarı çıkarmadan kapatacaklardır. Soru kitapçıkları sınav evrakı dönüş zarfına konulmayacak, bina sınav komisyonuna teslim edilecektir. Soru kitapçıkları öğrencilere verilmeyecektir.

3) Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav evrakı dönüş zarflarını, dönüş sınav kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

7. TÜBİTAK FEN LİSESİ’Nİ KAZANAN ASIL VE YEDEK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ

TÜBİTAK Fen Lisesi’ni kazanan asıl ve yedek öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. MSP sonucuyla yüzde birlik (% 1) başarı dilimi içerisinde yer alan öğrencilerin girdiği TÜBİTAK Fen Lisesi’ne öğrenci seçmek için yapılan yetenek sınavında her sorunun katsayısı eşittir.

b. Her bir öğrencinin puanı; her alt teste ait doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenip doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanır.

c. Yetenek sınavında her bir öğrencinin aldığı puan en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanır ve 90 asıl, 270 yedek öğrenci belirlenir.

ç. Öğrenciler, yetenek sınavı puanlarında eşitlik olması durumunda sırasıyla; yüzdelik dilimdeki üstünlüğüne, MSP üstünlüğüne, ortaokul başarı puanı üstünlüğüne, sırasıyla 8. sınıf, 7. sınıf ve 6. sınıf yılsonu başarı puanına göre sıralanır. Eşitliğin yine bozulmaması hâlinde ise doğum tarihi gün/ay/yıl olarak küçük olan öğrenci tercih edilir.

8. TÜBİTAK FEN LİSESİ’Nİ KAZANAN ASIL VE YEDEK ÖĞRENCİLERİN BİLDİRİLMESİ

Yetenek Sınavı sonuçlarına göre TÜBİTAK Fen Lisesi’ne yerleşme hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin listesi 12 Temmuz 2021 tarihinden itibaren https://www.tfl.tubitak.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. 

9. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

b. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

c. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

ç. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

UYARI: Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı, salon yoklama listesindeki tutanak bölümü doldurularak iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Salon yoklama listesindeki tutanak alanının yetersiz gelmesi durumunda bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri ayrı bir tutanakla sınav evrakına eklenecek ve sınavları değerlendirme işlemi yapılmaksızın geçersiz sayılacaktır. Bu konularda yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

10. SINAV İTİRAZLARI

a. Sonuçlara itirazlar, sonuçların https://www.tfl.tubitak.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde bideb@tubitak.gov.tr veya tfl@tubitak.gov.tr elektronik posta adresine dilekçe ile yapılabilecektir.

b. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

c. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

11. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a. Öğrenciler TÜBİTAK Fen Lisesi’ne öğrenci seçmek amacıyla yapılacak yetenek sınavı sonuçlarına göre belirlenen kontenjan dâhilinde ve puan üstünlüğü doğrultusunda yerleştirilecektir. Yerleştirme sonuçları 12 Temmuz 2021 tarihinde http://www.tfl.tubitak.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

b. TÜBİTAK Fen Lisesi’ne öğrenci seçmek amacıyla yapılacak yetenek sınavı sonuçlarıyla ortaya çıkan sıralama ve kontenjan sayısı doğrultusunda yerleşmeye hak kazanan asıl liste ile kontenjan sayısının üç katı kadar yedek liste http://www.tfl.tubitak.gov.tr web adresinden ilan edilecektir.

c. Asıl listede olup kayıt tarihinin son günü itibarıyla dilekçe ile kayıt hakkından cayan öğrenci/öğrenciler olması durumunda yedek listede yer alan öğrencilere sırasıyla kayıt hakkı tanınacaktır.

ç. Yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin MSP puanı ile başka bir liseye yerleşmek istemeleri durumunda 14 Temmuz 2021 tarihi mesai bitimine kadar bideb@tubitak.gov.tr veya tfl@tubitak.gov.tr adresine dilekçe ile bu durumu bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kesin kayıtları yapılmış sayılacak ve 16 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek olan MSP ile genel yerleştirme için tercihte bulunamayacaklardır. 

12. BURS VE BARINMA

a) TÜBİTAK Fen Lisesi’ne kesin olarak yerleşen öğrencilere TÜBİTAK tarafından burs verilecektir.

b) Bursla ilgili özel şartlar, TUBİTAK BİDEB usul ve esasları çerçevesinde belirlenecektir.

c) TÜBİTAK Fen Lisesi’ne kesin olarak yerleşen kız ve erkek öğrencilere barınma imkânı sağlanacaktır.

KILAVUZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.