Öne Çıkanlar Meslek Elemanları Birinci Türk İşaret Dili Çalıştayı Trientine Uluslararası Ticaret Proje Bitiminde PICTES Öğretmenlerine Sahip Çıkılmalı

Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler (2020 YLSY Sözlü Sınavı)
Abone Ol

Genel Müdür V. Bakan a. Dr. Murat İlikhan imzalı resmi yazıda ''1416 sayılı Kanuna dayalı olarak yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme programı kapsamında yapılacak olan 2020 YLSY Sözlü Sınavları MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi gereğince 19-27 Ekim 2020 tarihlerinde Ankara ilinde 9 gün, 2-3 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul ilinde 2 günde gerçekleştirilecektir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün bila tarih ve 13588366-149 sayılı yazısı ve 29 Mayıs 2020 tarihli ve 54315259-480.99-E.7219295 sayılı yazımız ile ulusal sınavlarda alınması gereken önlemler kapsamında, belirtilen tarihlerde yapılacak olan sözlü sınavlarda Koronavirüs açısından pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen adaylar sözlü sınava girecekleri sınav tarihinde ve mesai saatleri içinde bulundukları yere en yakın il milli eğitim müdürlüğünce hazırlanan izole bir ortamda online olarak sınava alınacaktır. Online sınav ile ilgili işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının koordinesinde ilgili il milli eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

Online sınavın yürütülmesinde, teknik işler Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca, sınavın uygulanması Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce görevlendirilen komisyonlarca, salonun ve görevlilerin hazırlanması ilgili il milli eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

Online Sınavın yürütülmesinde, teknik işler Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca, sınavın uygulanması Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce görevlendirilen komisyonlarca, salonun ve görevlilerin hazırlanması ilgili il milli eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

Koronavirüs açısından pozitif veya teması bir aday tespit edilmesi halinde ilgili il milli eğitim müdürlüklerince online sınav uygulaması yapılabilecek bir salon ile online uygulamayı kesintisiz yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip iki personel belirlenecektir. Online sınav uygulaması adayın sınav salonuna alınmasından salondan ayrılışına kadar MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereğince sınav güvenliği kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Aday gerekli kimlik belgesi kontrolü yapılarak salona alınacak, görevli personel ve aday cep telefonu, iletişim aracı gibi yasaklı maddeler ile salona alınmayacaktır. Koronavirüs açısından pozitif veya temaslı adayların tespiti, sınav binasına geliş-gidiş gibi konularda ilgili sağlık müdürlükleri ile koordineli olarak yürütülecektir.'' denilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 13588366-149 Sayılı Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler konulu resmi yazıda ''yeni bir alt tipe bağlı Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) çok sayıda ülkede görülmekte ve Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Mevcut bilgilere göre hastalığın damlacık yolu ile bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olması nedeni ile kalabalık ortamlar hastalığın bulaşmasını daha da kolaylaştırmaktadır.

Bu kapsamda ulusal düzeyde yapılacak sınavlarda hastalığın bulaşmasını en aza indirmek amacıyla Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından ''COVID-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler''e ilişkin önerilerin yer aldığı yazı hazırlanarak sunulmuştur.'' denilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 13588366-149 sayılı Sınavlar Hakkında yayınlanan resmi yazıda ''COVID-19 pandemisi kapsamında 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanan kontrollü yaşam kapsamında ülke genelinde ulusal sınavlar ve kurumlara ait sınavlar yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu sınavlar Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ulusal sınavlarda alınması gereken önlemler dikkate alınarak yapılmaktadır.

Sınavlar katılımcı sayısı ve talep eden kurum dikkate alınarak 81 il veya belirlenmiş illerde yapılmaktadır. 81 ilde yapılan sınavlarda il içinde vaka ve temaslıların sınava katılabilmesi ve hak kaybına uğramamaları için izolasyon kuralları dahilinde nakilleri sağlanabilmektedir. Ancak bazı sınavların belirli sayıda sınav merkezinde yapılması durumunda vaka ve temaslı kişilerin sınava girecekleri illere ulaşımları ve dönüşleri sırasında izolasyon koşullarının sağlanması zorlaşmaktadır. Ulaşı sırasında konaklama yerlerinde kişisel ihtiyaçların giderilmesi sırasında diğer kişilerle temasını ve dolayısı ile bulaşı arttırabilmektedir. Sınav yerlerine kendi imkanları ile gitmeye çalışan kişiler içinde hukuki ve cezai sorumluluklara yol açmaktadır. 

Vaka ve temaslıların hak kaybına uğramasının engellenmesi ve iller arası geçişlerde kişilerden bulaşın olmaması ve iller arası geçişleri engellemek amacı ile mümkün ise sınavların tüm illerde yapılası ve kişilerin kendi ilinde sınava girmesinin sağlanması, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise sadece vaka ve temaslılar için her ilde ayrıca sınav yeri belirlenerek iller arası geçiş olmadan sınavlarının yapılmasının sağlanması gerekmektedir.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 54315259-480.99-E.7219295 sayılı Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler konulu 29 Mayıs 2020 tarihli resmi yazıda ''yeni bir alt tipe bağlı Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) çok sayıda ülkede görülmekte ve Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip edilmektedir. Mevcut bilgilere göre hastalığın damlacık yolu ile bulaşın bir enfeksiyon hastalığı olması nedeni ile kalabalık ortamlar hastalığın bulaşmasını daha da kolaylaştırmaktadır.

Bu kapsamda ulusal düzeyde yapılacak sınavlarda hastalığın bulaşmasını en aza indirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan ''COVID-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler'' yazı ekinde gönderilmiştir.'' denilmiştir.

COVID-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler

Ulusal düzeyde yapılan sınavlarda çok sayıda aday ve görevli sınav ortamında kapalı alanda uzun süre bulunacaktır. Bu nedenle sınav sürecinde aday ve görevlilerin, COVID-19 kapsamında sağlığını korumak için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Adaylar ve yakınları COVID-19 ile ilgili alınan önlemler hakkında sınavı yapan kurum tarafından online olarak bilgilendirilmelidir.

Bölge Sınav Yürütme Komisyonları ve Bina Sınav Komisyonları tarafından sınavın yapılacağı okul ile ilgili alınması gereken önlemler Sınavdan önce alınması gereken önlemler;

 Sınav gününden bir gün önce tüm okulun genel temizliği (özellikle sınıflar ve tuvaletler) su ve deterjan kullanılarak yaptırılmalıdır. Okulda sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, sıralar,masa yüzeyleri, merdiven tırabzanları gibi) temizliğine özellikle dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Okul tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. Çamaşır suyu ile temizlik yapılan alanlar mutlaka havalandırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu İlkelerine uyulmalıdır.

 Bina Sınav Komisyonu yardımcıları, salon başkanları, gözetmenler ve yedek gözetmenlerle yapacağı toplantıda, bütün sınav görevlilerinin sosyal mesafe kuralına (kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde) uyarak oturmalarını ve tıbbi maske takmalarını sağlamalıdır. Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak COVID19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi vermelidir. Su içmek isteyen kişiler maskelerini kenarlarında bulunan lastiklerinden tutarak çıkarmalı, maskelerin ağız ve burnu kapatan ön yüzüne asla dokunmamalıdır. Maskeler yine kenarlarda bulunan lastiklerinden tutularak takılmalı ve sonrasında eller el antiseptiği ile ovalanmalıdır.

 Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan kişiler sınav görevlisi olmamalıdır.

Sınav sırasında alınması gereken önlemler;

 Adayların sınav yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak, yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. Adaylar okul binasına alınmadan önce sınav saatini beklerken, COVID-19 açısından sınav sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar Bina Sınav Komisyonu Başkanı, üyeleri veya yedek gözetmenler tarafından COVID-19 açısından Adayların dikkat etmesi gereken noktalar ile ilgili aşağıdaki metin duyurulacaktır..

 “Değerli adaylarımız, ciddi solunum yolu belirtileriyle seyreden COVID-19 nedeniyle sınav sürecinde almanız gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan adaylarımız okul girişinde görevlilere bilgi vermelidir. Endişeniz olmasın şikayeti olan adaylarımız sınava alınacaktır. Şikayeti olanların bilgi vermesi sınav sürecinde sizin, sınav görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Okul içinde, bahçesinde ve diğer kalabalık ortamlarda sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) kuralına lütfen dikkat ediniz. Maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Başarılar dileriz”

 Aday yakınları okul ve okul bahçesine alınmayacaktır. Mümkünse aday yakınlarının beklemesi için uygun bir alan gösterilebilir. Aday yakınlarının beklerken COVID-19 açısından dikkat etmeleri gereken noktalar Bina Sınav Komisyonu Başkanı, üyeleri veya yedek gözetmenler tarafından COVID-19 açısından aday yakınlarının dikkat etmesi gereken noktalar ile ilgili aşağıdaki metin hatırlatılmalıdır.

 “Değerli aday yakınları, sınav bitiminde adaylarınızı kapının önünde yığılma oluşturmayacak şekilde bekleyiniz. Adaylar sınav tamamlanana kadar dışarı çıkarılmayacaklardır. Bu nedenle sınavın bitişine yakın bir saate kadar daha uygun bir yerde bekleyebilirsiniz. Sosyal mesafe olan en az 1 metre, 3-4 adım kuralına lütfen dikkat ediniz. Maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. İyi günler diliyoruz.”

 Adayların sınavın yapılacağı okula ve salona girişleri sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak, yığılma olmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. 

 Sınav salonlarının bulunduğu okul girişlerinde kimlik kontrolü kimliklere dokunulmadan yapılmalıdır. Kontroller sırasında adaylar sosyal mesafe korunarak alınmalı ve koridorlarda yığılma oluşturmadan adayların salonlara ulaşması sağlanmalıdır.

 Sınava giren adaylardan kesin COVID-19 tanısı olanlar ile kesin COVID-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olanlar okulun giriş katında bulunan ayrı bir salonda tıbbi maske takılarak sınava alınmalıdır. Bez maske kullananların maskeleri tıbbi maske ile değiştirilmelidir. Bu adaylar tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmamalıdır. Salon başkanları ve gözetmenler eğer aday ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalıdır.

 Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi COVID-19’u düşündürecek şikâyetleri olanlar ile son 14 gün içerisinde kesin COVID-19 vakası ile teması olan adaylar giriş katında bulunan ayrı bir salonda (kesin COVID-19 olan adaylar için ayrılmış salondan farklı bir salonda) tıbbi maske takılarak sınava alınmalıdır. Bez maske kullananların maskeleri tıbbi maske ile değiştirilmelidir. Bu adaylar tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmamalıdır. Salon başkanları ve gözetmenler eğer aday ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalıdır.

 Okul ve sınav salonlarının girişlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

 Sınav salonunda aday ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulmalıdır.

Sınav sonrasında alınması gereken önlemler;

 Adayların sınav sonunda salon ve okuldan çıkışları sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak, yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.

 Sınav salonları her oturum sonrası pencereler açılarak havalandırılmalıdır.

 Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır.

 Sınav sonrasında tüm okulun genel temizliği (özellikle sınıflar ve tuvaletler) su ve deterjan kullanılarak yaptırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu İlkelerine uyulmalıdır.

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/COVID19- andemiDonemindeHalkaAcikAlanlarinTemizlikVeDezenfeksiyonu-03052020.pdf

Sınav görevlileri tarafından sınav salonlarında alınması gereken önlemler:

 Sınav salon girişinde adayların salona alınmadan önce el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.

 Adaylar sınavın yapılacağı salona sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak ve kapı önünde yığılma olmasını engelleyecek şekilde alınmalıdır.

 Sınav salonunda adaylar sosyal mesafe kuralına uyularak (en az 1 metre) oturtulmalıdır.

 Sınav salonlarında sınav evrakı dağıtımı öncesinde salon başkanı tarafından adaylara sınav konusunda yapılacak açıklamalara ek olarak COVID-19 ile ilgili sınav sırasında alınacak önlemler konusunda açıklama yapılmalıdır. COVID-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda aşağıda açıklama metni Bina Sınav Komisyonu Başkanı, üyeleri veya yedek gözetmenler tarafından açıklama yapılacaktır.

 “Değerli adaylarımız, ciddi solunum yolu enfeksiyon belirtileriyle seyreden COVID19 nedeniyle sınav sürecinde almanız gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan adaylarımız, lütfen salon başkanına bildiriniz. Endişeniz olmasın şikayeti olan adaylarımız sınava alınacaktır. Şikayeti olanların bilgi vermesi sınav sürecinde sizin, sınav görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) kuralına dikkat ediniz. Sınavın yapıldığı okulda, bahçede, sınav salonunda ve sınav süresince maskenizi çıkarmayınız. Maskeniz nemlenir/değiştirmeniz gerekir ise lütfen salon sınav başkanını/gözetmenini elinizi kaldırarak yanınıza çağırınız. Salon görevlilerimizce size yeni maske verilecektir. Maskenizi çıkarırken maskenin lastiklerini kullanınız, maskenin dış yüzeyine dokunmayınız, tekrar maskenizi lastiklerinden tutarak takınız ve el antiseptiği kullanınız. Elinizi yüzünüze dokundurmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Başarılar diliyoruz.”

 Sınav görevlileri sosyal mesafeye (en az 1 metre, 3-4 adım) dikkat etmelidir.

 Sınav görevlileri ve adaylar sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gitmeli, sınav görevlileri sınav boyunca tıbbi maskeyi takmaya devam etmeli; adaylar ise yerlerine oturduklarında diğer adaylar ile aralarında en az 1 metre olacak şekilde mesafe sağlanabiliyor ise sınav başladıktan sonra isteyen aday tıbbi maskesini çıkararak sınava devam edebilir. Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, maskeler tekrar lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır. Mümkün olan yerlerde pencere açılarak içerinin havalandırılması sağlanmalıdır.

 Sınav evrakı toplanması sonrasında sınav görevlileri el hijyenlerini sağlamalıdır.

 Sınav evrakını imzalamak için görevliler kendilerine ait tükenmez kalemi kullanmalıdır. Görevliler arasında kalem alışverişi yapılmamalıdır.

 Engelli adaylara yardımcı olacak görevliler eğer aday ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalıdır.

 Adayların sınav bitiminde salondan çıkışları sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak, yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.

 Sınav salonları pencereler açılarak sınav sırasında ve sonrasında havalandırılmalıdır.

Sınava girecek adayların alması gereken önlemler:

 Adaylar okul, sınav salonu ve okul bahçesinde sosyal mesafeye (en az 1 metre, 3-4 adım) dikkat etmelidir.

 Okul ve sınav salonu girişinde adaylar el antiseptiği kullanmalıdır.

 Adaylar sınavın yapılacağı okulda, bahçesinde, sınav salonunda, sınav süresince tıbbi maske takmalıdır. Maskeler nemlenmesi durumunda yenisiyle değiştirilmelidir. Maske değiştirme söz konusu ise aday el antiseptiği kullanmalıdır. Nemlenmiş maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır.

 COVID-19 temasla bulaşabileceğinden adaylar kendilerine ait kurşun kalem, silgi ve kalemtraş vb kullanmalıdır. Sınav sırasında adaylar ve sınav görevlileri arasında kalem, silgi vb alışverişi yapılmamalıdır. Sınav evrakını imzalamak için adaylar kendilerine ait kurşun kalemi kullanmalıdır.

 Adaylar sınav sonunda salon ve okul çıkışında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak, yığılma olmasını engelleyecek şekilde hareket etmelidir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.