Öne Çıkanlar Ağız ve Diş Sağlığı Ek ders ücreti İkizler Burcu seyyanen zam öğretmen

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilât Yönetmeliğinde Değişiklik (Karar Sayısı: 4939)

Resmî Gazete

22 Aralık 2021 ÇARŞAMBA

Sayı : 31697

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 4939

Ekli "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 111 inci ve 120 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

21 Aralık 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/2/2006 tarihli ve 2006/10169 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliğinin 18 inci maddesine (ı) bendinden sonra gelmek üzere (i) bendi eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"i) Bilgi işlemleri ile ilgili olarak;

1) Fonun bilgi sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili stratejilerini oluşturmak, orta ve uzun vadeli planlar geliştirmek, bu planlar çerçevesinde proje çalışmalarım yürütmek, sonuçlandırmak ve izlemek,

2) Fonun bilgi sistemleri platformu ve gereksinimleri için uygun donanım, yazılım ve diğer unsurlarının seçimini yapmak, mevcut veya kurulacak sistemler sayesinde Fonun verimliliğinin artırılması konusunda araştırmalar yapmak, uygulamaya koymak ve sürekliliğini sağlamak,

3) Yönetilen sistemlerin erişilebilirliğini, sürekliliğini ve işler halde tutulmasını sağlamak, sistemlerin yedeklemesini, kapasite yönetimini, performans takibini, optimizasyonunu, yama yönetimini, kimlik yönetimini, erişim ve yetkilendirmesini sağlamak,

4) Kurum bünyesinde yürütülen bilgi teknolojileri projelerinin program yönetimi ilkeleri çerçevesinde yönetimi ve koordinasyonunu sağlamak, kurumun bilgi teknolojileri alanında kalite politikalarını belirlemek, sistemlerin yönetiminin, yazılım geliştirme süreçlerinin ve tedarik edilen yazılım ve donanımların kalite politikaları ile uyumlu olmasını sağlamak, kurum bünyesinde yürütülen bilgi teknolojileri projelerine en uygun yazılım geliştirme metodolojilerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

5) Kurumun bilgi güvenliğine ait süreçleri belirlemek ve izlemek, bilgi güvenliği politikaları ve kontrollerini tesis etmek ve bunlara uyumu izlemek, bilgi sistemleri ve içerdiği verinin güvenliğini garanti etmek amacı ile periyodik güvenlik denetim ve testlerini uygulamak,

6) Kanun kapsamında faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalara ait bilgileri Fonun gereksinimleri doğrultusunda Fonun ilgili dairelerinin ve ilgili kuramların hizmetine sunmak, güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak,

7) Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla BDDK ve Merkez Bankası veri tabanlarında yer alan ve üzerinde uzlaşılan bilgilerin gizlilik hükümleri çerçevesinde paylaşılmasını sağlamak üzere gerekli teknik altyapıyı oluşturmak,

8) Kanım kapsamında ve Fon gereksinimleri doğrultusunda ilgili kuram ve kuruluşlardan temin edilecek veya Fon tarafından aktarılacak her türlü dönemsel bilginin, ilgili birimlerle işbirliği içerisinde tasarım ve diğer hazırlıklarını yapmak, bilginin etkili ve verimli kullanımına yönelik veri tabanını kurmak, yönetmek ve tasarımında eş güdümü sağlamak,

9) Veri doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla, Kanun kapsamına dahil kuruluşlarla Fonun iletişim halinde olması için gerekli teknik altyapıyı oluşturmak, verilerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde paylaşımını sağlamak,

10) Fon yönetiminin ve Fon birimlerinin görev alanına giren konulara ilişkin bilgi sistem ve iletişim ihtiyaçlarını karşılamak,

11) Kurum içi ve kurum dışı bilgi ve belge paylaşımına dair koordinasyonun sağlanmasına, ilgili birimlerle koordineli olarak kurum yönetimine ve diğer birimlere, rapor ve yayınlara destek sağlanmasına ilişkin teknik alt yapıyı oluşturmak,

12) Bankacılık ve sigortacılık sektöründe bilgi sistem ve teknolojileri standartları konusunda geliştirilecek uygulamaları izlemek ve bu gelişmeler hakkında kurumu bilgilendirmek,

13) Kurum bilgi sistem ve teknolojileri ile ilgili olarak, kurum içi ve kurum dışı kullanıcılar için destek, güvenlik ve yönetim politikaları oluşturmak ve uygulamak, kullanıcı eğitim programlan geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynaklan, İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü" ibaresi "İnsan Kaynakları Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya "belirlenen görevler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Başkan tarafından verilen diğer görevler" ibaresi eklenmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İnsan Kaynakları Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Fonun iş ve insan gücü planlaması ile personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak ve personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak.

b) Personelin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek ve personelin ücret ve diğer mali haklarına ilişkin düzenlemeleri hazırlamak.

c) Performans değerlendirme kriterleri ile meslek ilkelerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Personelin seçilme usul ve esasları, disiplin amirlerinin tespiti ile personele ilişkin diğer mevzuat çalışmalarını yürütmek ve uygulanmasını sağlamak.

d) Personelin yurt içi ve yurt dışı eğitim planlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, personelin kuruma bağlılığını artırıcı sosyal faaliyetlerde bulunmak.

e) Fon Kurulu kararlan çerçevesinde, Fonun Kanundan ve bu Yönetmelikten doğan görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılan giderler ile personele ait aylık, yolluk ve benzeri diğer ödemeleri tahakkuk ettirmek ve ödemek, Fon personelinin yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmeleriyle ilgili işlemleri yerine getirmek.

f) Çalışma hayatını ilgilendiren mevzuatı izlemek.

g) Fonun kütüphane hizmetlerini yürütmek.

ğ) Fon hizmet birimlerinin çalışma düzeni ve görev bölümüne ilişkin kurumsal standartlan belirlemek.

h) Daireye ait çalışma düzeninin ve görev bölümünün kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek.

ı) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve ilgili daire başkanlığına göndermek.

İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Fon Kurulu kararlan çerçevesinde, Fonun Kanundan ve bu Yönetmelikten doğan görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılan giderleri tahakkuk ettirmek ve ödemek.

b) Fonun gider tahminlerini yapmak, ilgili mevzuat çerçevesinde yıllık gider bütçesini hazırlamak ve uygulamak, bütçe kesin hesabını hazırlamak, kesin hesabın bir örneğini Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermek.

c) Fonun araç, gereç ve malzeme gereksinimlerinin karşılanması ile ilgili hizmetleri, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma ve sigortalatma işlemlerini, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma ve güvenlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

ç) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere savunma hizmetlerini yürütmek.

d) Fon hizmet birimlerinin çalışma ortamına ilişkin düzenlemeleri yapmak, dosyalama, kayıt ve arşivleme yöntemlerine ilişkin standartlan belirlemek, genel evrak ve arşiv hizmet faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

e) Daireye ait dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek.

f) Çalışma hayatım ilgilendiren mevzuatı izlemek.

g) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konulan raporlamak ve ilgili daire başkanlığına göndermek."

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.