Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim yüz yüze eğitim emeklilikte yaşa takılanlar öğretmen

2020 Yılı Erişilebilirlik Ödülleri Ne Zaman Sahiplerini Bulacak?

Konuya ilişkin duyuru 12 Ekim 2020 tarihinde yayınlandı. Başvuruların alınması için son tarih 20 Kasım 2020 olarak belirlendi. Ödül kazananlar 30 Kasım 2020 tarihinde duyurulacak. Ödül Töreni 3 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. 

Başvurunuzun online olarak oylanması için erişilebilir olarak hazırlanmış; tanıtım videosu, tanıtım filmi veya görseli başvuruya eklenmelidir.

Engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bilimsel araştırmaları, başarılı projeleri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve sundukları hizmetler için verilecek olan Erişilebilirlik Ödülleri, 03 Aralık 2020 Dünya Engelliler Günü’nde sahiplerini bulacaktır.

Birleşmiş Milletler tarafından 2006 yılında kabul edilen ve imzaya açıldığı 2007 yılında ülkemiz tarafından imzalanan Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmenin 9 uncu maddesinde; “Engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirleri alacaklardır ” ifadesi yer almaktadır.

Ülkemizde erişilebilirlik “binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması” şeklinde tanımlanmıştır. Erişilebilirlik hem temel bir hak hem diğer hakları kullanabilmenin en önemli aracı olarak bağımsız yaşamanın ve toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam katılımın temel şartıdır.

İnsanlar, özellikle de yapılı çevre ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında engellenenler, etkileşimde oldukları yapılı ve sosyal çevre erişilebilir olduğu sürece gündelik yaşama katılabilmekte, gündelik yaşam alan ve sınırlarını ancak erişilebilirlikle genişletebilmektedir.

Erişilebilirlik çalışmalarının planlı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi, erişilebilirlik uygulamalarına hız verilmesi, bu alandaki fiziksel, dijital, zihinsel dönüşümün sağlanması ve erişilebilirlik kültürünün oluşturulması için "2020 Erişilebilirlik Yılı Erişilebilirlik Ödülleri” kategorileri ve ödül takvimi aşağıda sunulmuştur:

I.Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler

Bu kategoride; binalar ve açık alanların kullanımına yönelik erişilebilir mimari tasarım, mimari ve mekanik erişilebilirlik çözümleri,

taşıtlar (binek taşıt, toplu taşıma aracı gibi),

taşıt donanımları (taşıtlara biniş/inişi, güvenli seyahati, araç içi iletişimi sağlayan donanımlar gibi), günlük yaşamda kullanılan araçlar, evde kullanılan cihazlar ve eşyalar (beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya gibi), hareketliliği destekleyen araçlar ve gereçler ile diğer erişilebilir çözümler sunan tasarımlar ve ürünler için başvuru yapılabilir.

Değerlendirme Ölçütleri:

Tasarım ve ürün mimari alanda ise erişilebilirlik standartlarında ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan Erişilebilirlik Kılavuzu’nda yer alan gerekliliklere sahip olmalıdır. Tasarımda ve üründe bu standartlara ek olarak sağlanan çözümlere yer verilebilir. Başvuruya Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü (ERDEM)’ nden alınan rapor eklenebilir.

Kimler Başvurabilir?

Gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve ekipler

II. Erişilebilir Dijital Uygulamalar

Bu kategoride iletişim ve teknoloji alanında erişilebilirlik çözümleri ve olanakları sunan; erişilebilir web sayfaları, erişilebilir mobil uygulama, erişilebilir eğitim yazılımları, erişilebilir yazılımlar, erişilebilir bilişim teknolojisi donanımları, diğer erişilebilir uygulamalar için başvuru yapılabilir.

Değerlendirme Ölçütleri:

*  Aday gösterilen web sitesi/uygulamada metin olmayan içerikler (resim, grafik, captcha, ses, video vb.) için metinsel alternatifler sunulmuş mu?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamada ses ve videolar için altyazı seçeneği veya alternatifi açıklayıcı olarak sunulmuş mu?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamada sayfa yapısı engelli kullanıcıların anlayabileceği ve kullanabileceği şekilde tasarlanmış mı?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamadaki içeriklerin belli bir sıra ile okunması isteniyorsa kullanılan sıralama doğru bir şekilde verilmiş mi?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamadaki içeriklere yönelik açıklamalarda duyusal özellikler (şekil, boyut, konum, yön, ses vb.) kullanılmışsa alternatifi verilmiş mi?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamada sadece renk ile ifade edilen görsel varsa alternatif metni sunulmuş mu?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulama içerisinde 3 saniyeden fazla ses ögesi, video, müzik vb. mevcutsa kullanıcı tarafından kontrol edilmesi sağlanmış mı?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamadaki işlemlerin tamamının bir klavye ile yapılması sağlanmış mı?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamada yapılan işlemlerde zaman sınırlaması olması durumunda kullanıcıya işlem yapabilmesi için yeterli zaman verilmiş mi?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamada 5 saniyeden fazla hareket eden, yanıp sönen veya kayan içerik olması durumunda bunların kullanıcı tarafından kontrol edilmesi sağlanmış mı?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamada sayfa başlıkları açık ve anlaşılır bir şekilde isimlendirilmiş mi?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamadaki bağlantılar anlamlı ve ilişkili oldukları içerik ile açık ve anlaşılır olacak şekilde isimlendirilmiş mi?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamada içeriğinin dili belirtilmiş mi?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamada kullanılan form elemanlarına veya bağlantıya tıklandığında içerik değişikliği olması durumunda kullanıcıya bilgilendirme yapılmış mı?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamada kullanıcıların hatalarını fark edebilme ve hatalarının nedeni hakkında açıklayıcı bir bilgi verilmiş mi?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamada kullanılan düğme, resim, form elemanları vb. için doğru etiket kullanılmış mı?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamada kullanılan klavye kısayollarının kullanıcı tarafından etkisiz hale getirilebilmesi sağlanmış mı?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamada çok noktalı dokunma veya imleci / parmağı belirli bir yönde kaydırmayı gerektiren hareketler yerine daha basit girdiler kullanılmış mı?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamada kullanıcının bir eylemi iptal edebilmesi veya geri alabilmesi için seçenek sunulmuş mu?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamada ögelerin erişilebilir isimleri ile görünür etiket isimleri aynı olarak verilmiş mi?

* Aday gösterilen web sitesi/uygulamada harekete bağlı işlevler kullanıcı tarafından kapatılabilir şekilde sunuluş mu?

Kimler Başvurabilir?

Gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve ekipler

III. Erişilebilir Kamu ve Kurum Kuruluşları

Bu kategoride kamu kurum ve kuruluşları tarafından, hizmet binaları, açık alanlar ve servis taşımacılığındaki erişilebilir düzenlemeler, kamu spotu, çağrı merkezi, basılı ve görsel dokümanlar, erişilebilir bilgilendirme uygulamaları, acil durum tahliye planı ve acil durumlarda bilgilendirici ve tahliyeyi sağlayan donanımlarla ilgili gerçekleştirilen erişilebilir uygulamalar,

diğer erişilebilirlik uygulamaları için başvuru yapılabilir.

Değerlendirme Ölçütleri:

Kamu Kurum ve kuruluşları tarafından yapılan uygulama yapılı çevreye ilişkin ise ilgili erişilebilirlik standartlarında ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan Erişilebilirlik Kılavuzu’nda yer alan gerekliliklere sahip olmalıdır. Dönüşümü yapılan yapılı çevre çalışmaları için Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları’nda belirlenmiş gereklilikler sağlanmalıdır. Çalışmalarda bu standartlara ek olarak sağlanan çözümlere yer verilebilir. Başvuruya Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü (ERDEM)’nden alınan rapor eklenebilir.

Proje ve uygulama ulaşım hizmetleri kapsamında ise erişilebilirlik standartlarında ve ulaşım araçları ile ilgili ulusal mevzuatta yer alan gerekliliklere sahip olmalıdır.     

Bilgilendirme uygulamalarında Türk İşaret Dili tercümesi, alt yazı ve gerekli hallerde sesli betimleme yapılması, basılı ve görsel dokümanlar için Braille ve kabartma baskı yapılması gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu tüzel kişileri

IV. Erişilebilir Üniversiteler

Bu kategoride üniversiteler tarafından, eğitim, konaklama, idari, etkinlik yapılan, sosyal olanak sunulan binalar ve diğer binalar ile açık alanlar ve servis taşımacılığında yapılmış erişilebilir düzenlemeler, teknik eğitim veren fakültelerin erişilebilirlik konulu dersler ve ders içerikleri bulunan müfredatı (Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği ve Teknikerlik bölümlerinin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki zorunlu ve seçmeli “erişilebilirlik, evrensel tasarım, herkes için tasarım” dersleri veya bu konulara yer verilen ders içerikleri), erişilebilir eğitim (derslere katılım ve takip için araç ve gereçler), erişilebilir ders içeriği ve sınavlar (ders kitabı, kaynaklar ve sunumların elektronik formatları, ses kayıtları veya Braille Alfabeyle hazırlanması/basımı; derslerde kullanılan görsel materyallerde altyazı kullanımı ve sesli betimleme, işitsel materyallerde yazılı döküm, yazılı materyalleri sese dönüştüren teknolojik materyaller sağlanması gibi),

öğrenci işleri, ders kayıtları, çevrim içi işlemler gibi idari işlemlerde genel veya kişiye özel erişilebilirlik çözümleri, sosyal ve kültürel faliyetlerin planlanmasında ve düzenlenmesinde alınan erişilebilirlik tedbirleri, acil durum tahliye planı ve acil durumlarda bilgilendirici ve tahliyeyi sağlayan donanımlarla ilgili gerçekleştirilen erişilebilir uygulamalar, diğer erişilebilirlik uygulamaları için başvuru yapılabilir.

Değerlendirme Ölçütleri:

Üniversiteler tarafından yapılan uygulama yapılı çevreye ilişkin ise ilgili erişilebilirlik standartlarında ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan Erişilebilirlik Kılavuzu’nda yer alan gerekliliklere sahip olmalıdır. Dönüşümü yapılan yapılı çevre çalışmaları için Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları’nda belirlenmiş gereklilikler sağlanmalıdır. Çalışmalarda bu standartlara ek olarak sağlanan çözümlere yer verilebilir. Proje ve uygulama ulaşım hizmetleri kapsamında ise erişilebilirlik standartlarında ve ulaşım araçları ile ilgili ulusal mevzuatta yer alan gerekliliklere sahip olmalıdır. Başvuruya Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü (ERDEM)’nden alınan rapor eklenebilir.

Kimler Başvurabilir?

Üniversiteler

V. Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetler

Bu kategoride, yerel yönetimler tarafından yapılmış; erişilebilir yapılı çevre, açık alanlar, toplu taşıma hizmeti proje ve uygulamaları, erişilebilir hizmet binası/binaları, imar düzenlemesi, bina proje onayı ve yapı izni ile işyeri açma ruhsatı işlemlerinde erişilebilirliğin ön şart olarak aranmasına yönelik sistematik tedbirler, yapılı çevre ve toplu taşımaya ilişkin ihalelerde erişilebilirliğin ön şart olarak aranmasına yönelik tedbirler ve bunun uygulandığı ihale örnekleri,

erişilebilir hizmetler sağlanan sosyal hizmet kapsamındaki uygulamalar, yörenin özelliklerinin gerektirdiği ek çözümler, acil durum tahliye planı ve acil durumlarda bilgilendirici ve tahliyeyi sağlayan donanımlarla ilgili gerçekleştirilen erişilebilir uygulamalar, diğer erişilebilirlik uygulamaları için başvuru yapılabilir.

Değerlendirme Ölçütleri:

Yerel yönetimler tarafından yapılmış proje ve uygulama yapılı çevreye ilişkin ise ilgili erişilebilirlik standartlarında ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan Erişilebilirlik Kılavuzu’nda yer alan gerekliliklere sahip olmalıdır. Dönüşümü yapılan yapılı çevre çalışmaları için Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları’nda belirlenmiş gereklilikler sağlanmalıdır. Çalışmalarda bu standartlara ek olarak sağlanan çözümlere yer verilebilir. Başvuruya Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü (ERDEM)’nden alınan rapor eklenebilir. Proje ve uygulama ulaşım hizmetleri kapsamında ise erişilebilirlik standartlarında ve ulaşım araçları ile ilgili ulusal mevzuatta yer alan gerekliliklere sahip olmalıdır.

Kimler Başvurabilir?

Yerel Yönetimler

VI. Erişilebilir İşyerleri

Bu kategoride, istihdamda erişilebilirliğin sağlanması ve müşteri/hizmet alanlar için; yapılan mimari düzenlemeler, acil durum tahliye planı ve acil durumlarda bilgilendirici ve tahliyeyi sağlayan donanımlarla ilgili gerçekleştirilen erişilebilir uygulamalar, ayrıca; yardımcı araç ve gereçler, destek teknolojileri gibi çalışma şartlarını kolaylaştıran donanımlar, çalışanların iletişiminin güçlendirilmesi için erişilebilirlik uygulamaları,

müşteri/hizmet alanlar için yapılan erişilebilir uygulamalar, diğer erişilebilir uygulamalar için başvuru yapılabilir.

Değerlendirme Ölçütleri:

50’den fazla çalışanı bulunan işyerleri ile 50’den az çalışanı bulunan işyerleri ayrı kategorilerde değerlendirlecektir.

İşyerlerinde yapılmış mimari uygulamalar ilgili erişilebilirlik standartlarında ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan Erişilebilirlik Kılavuzu’nda yer alan gerekliliklere sahip olmalıdır. Mevcut binada dönüşüm yapılan mimari  uygulamalar için Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları’nda belirlenmiş gereklilikler sağlanmalıdır. Bu proje ve uygulamalarda bu standartlara ek olarak sağlanan çözümlere yer verilebilir. Başvuruya Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü (ERDEM)’nden alınan rapor eklenebilir.

Kimler Başvurabilir?

Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri

VII. Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeler

Bu kategoride, erişilebilirliğin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı ve fark yaratmayı amaçlayarak hayata geçirilmiş, sosyal medya uygulamaları,

kampanyalar, ailesi, yakını, komşusu veya diğer bir engellinin erişilebilirlik ihtiyacını karşılamaya yönelik uygulanmış çözümler, diğer sosyal sorumluluk ve/veya farkındalık uygulamaları gibi sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışmaları için başvuru yapılabilir.

Kimler Başvurabilir?

Gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve ekipler

VIII. Erişilebilirlik Alanında Bilimsel Çalışmalar ve Projeler

Bu kategoride, erişilebilirlik alanına katkı sağlayan, akademik tezler, bilimsel çalışmalar, projeler için başvuru yapılabilir.

Değerlendirme Ölçütleri:

Akademik tezlerin son beş yıl içinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Tezler sadece tez danışmanları ya da tez sahibi tarafından aday gösterilebilir.

Kimler Başvurabilir?

Gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve ekipler

IX. Erişilebilir Medya İçeriği

Bu kategoride, ulusal, bölgesel, yerel ve dijital yayın erişimi olan radyo ve televizyonlar için haber/haber programı, drama, program (müzik ve eğlence, spor, çocuk, kültür ve eğitim programları) dallarında, gazete ve dergilerde; erişilebilir olarak yapılan yayınlar, yayın içeriğinde erişilebilirlik konusuna vurgu yapılanlar için başvuru yapılabilir.

Değerlendirme Ölçütleri:

Erişilebilir yayınlarda Türk İşaret Dili çevirisi hatasız, ölçüsü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayımlanan Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e uygun ve tüm sezonun çevirisi yapılmış olmalıdır.

Kimler Başvurabilir?

Gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve ekipler

Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik : https://www.ailevecalisma.gov.tr/eyhgm/mevzuat/ulusal-mevzuat/yonetmelikler/sagirlarin-isitme-ve-gorme-engellilerin-yayin-hizmetlerine-erisiminin-iyilestirilmesine-iliskin-usul-ve-esaslar-hakkinda-yonetmelik/ 

Erişilebilirlik Kılavuzu : https://erisilebilirlik.ailevecalisma.gov.tr/yasliliksurasi.gov.tr/s-erisilebilirlik-yayin-kaynak.html?q=k%C4%B1lavuz#

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları : https://www.ailevecalisma.gov.tr/eyhgm/mevzuat/ulusal-mevzuat/genelgeler/2020-3-sayili-erisilebilirlik-izleme-ve-denetleme-formlari-hakkinda-genelge/

Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü (ERDEM) : https://erdem.ailevecalisma.gov.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2f 

Erişilebilirlik Ödülü Başvuru Formu

Onay Formu

Genel Başvuru Şartları

- Ödüller için gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve ekipler başvuru yapabilecektir.

- Bir çalışma için yalnızca bir kategoriden müracaat edilebilir.

- İçerikleri aynı olduğu tespit edilen çalışmalar, farklı başvuru sahiplerine ait olsa bile bu çalışmalardan yalnızca bir tanesi değerlendirmeye alınacaktır.

- Başvuru yapılan çalışmaların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başka bir izne gerek olmadan tanıtım amacıyla sergilenmesine, kamuoyu ile paylaşımına ve televizyon kanalları, kamu kurumlarının resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına, başvuru yapanlarca izin verildiği kabul edilir.

- Başvuru yapılan çalışmaların kategorisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir.

- Başvuru yapacak adayların; gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, jüri üyeleri ve raportörün 1. dereceden akrabası, ortağı, yardımcısı ve çalışanı olmaması, jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmaması, duyuruyu yayınlayan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmaması gerekmektedir.

KVKK Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” madde başlığı altında veri sorumlusu olan T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK’nın 11. Maddesinde yer verilen hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği Veri Sorumlusu Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10/A Çankaya / Ankara adresindeki T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’dır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

- Bakanlığımızın görev alanına giren hizmetlerden vatandaşlarımızı faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması,

- Vatandaşların kayıtlarının oluşturulması ve yönetilmesi,

- Vatandaşlar ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz çalışmalarının yapılması,

- Hizmet şartlarımızda ve elektronik hizmetlerimizde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,

- Bakanlığımızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,

- Bakanlığımızın ve Bakanlığımız ile hizmet temini ilişkisi içerisinde olan kurumların hukuki güvenliğinin temini,

- Hizmet temini süresince çözüm ortaklarıyla yürütülen işlerin planlanması,

- Bakanlığımızın iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

- Vatandaşların sunulan hizmetten memnuniyetlerini ölçmek amaçlı olan anketler de dâhil olmak üzere, araştırma çalışmaları ve analizinin yürütülmesi,

- Vatandaşların sunulan hizmete ilişkin şikâyetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,

- Sunulan hizmette vatandaşlar ile ilişkili gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,

- Hukuki süreçlerin ve diğer resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

- Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

- Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

- Hizmet ve projelerin sürdürülmesi, Bakanlık faaliyetlerinin ve politikalarının yürütülebilmesi,

- Vatandaşlar ve Bakanlık ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

- Bakanlığın görev alanına giren hizmet alanına bağlı faturalandırma da dâhil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi.

3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın direkt ve dolaylı hizmet temini sağladığı kurumlar başta olmak üzere yurt içindeki tedarikçilerimizle, lojistik firmalarıyla, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, iletişim merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, sigorta şirketleri ile ve yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından; başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları, çağrı merkezi gibi kanallarla; ilgili internet siteleri ve farklı hukuki sebeplere dayanarak T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

5. Kişisel Verilere Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, başvurunuzun açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10/A Çankaya / Ankara adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

Her türlü detaya https://erisilebilirlik.ailevecalisma.gov.tr/index.html linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.