Öne Çıkanlar müdür yetkili öğretmen 657 Sayılı Devlet Memurları TDS

COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Güncellendi

COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan ''Okullarda COVID-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar'' başlıklı kısım güncellendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin; “Kreşlerde, gündüz bakım evlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında alınması gereken önlemler” (Bölüm 43) ve “Okullarda Alınması Gereken Önlemler” (Bölüm 78) başlığı altında yer alan kurallara uygun eğitim verilmesi koşuluyla bu kurumlarda bir sınıfta vaka çıkması durumunda yapılacak çalışmalar aşağıda yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından önerilmiş olan Enfeksiyon Kontrol Önlemleri’ne tam olarak uyumun olmadığı durumlarda, tek bir pozitif vakanın tespit edilmesi ile tüm sınıf ve öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

Tüm okul çalışanlarının aşılarını tamamlamış olması önerilir.

Sınıf mevcutlarının, pandemi sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde planlanması önerilir, gerektiğinde öğretimin gün içerisinde ayrılması sınıf mevcudunu azaltmak için pandemi koşullarına göre il sağlık müdürlüğü kordinasyonunda değerlendirilir.

Okullarda sınıfların ve diğer alanların havalandırılmasına azami özen gösterilir, ders saatlerinde de sınıf camlarının açık kalması sağlanır. Öğrencilerin ders aralarında açık havaya çıkması sağlanır. Pozitif vaka olan sınıf öğrencilerinin, vakanın pozitif tespit edildiği tarihten 14 gün sonrasında kadar diğer sınıflardan ayrı teneffüs saati düzenlemesi yapılmalıdır.

Okullarda, yiyecek tüketiminin mümkün olduğu kadar açık havada yapılmasına özen gösterilmelidir. Sınıf içerisinde yapılma zorunluluğu var ise, maskenin çıkartıldığı sürenin kısa olmasına özen gösterilmeli ve maskesiz öğrenciler arasında mesafeninde korunmasına dikkat edilmelidir.

Okullarda Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin ilgili bölümlerinde belirlenmiş olan COVID-19’dan sorumlu olan kişi veya kişiler, okulda öğretmen ve / veya öğrenci olduğu her dönemde en az bir görevli olacak şekilde görevlendirilmelidir.

Görevlendirilen sorumlular, öğrencilerin ve/veya öğretmenlerin okullarda bulunduğu tüm zaman dilimlerinde, okul içerisinde ve bahçesinde maskenin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmelidir. Ayrıca görevli kişiler okuldaki herhangi bir olumsuz durumu okul idarecilerine ivedilikle sözlü ve yazılı olarak iletmelidir.

İl pandemi kurullarının aksi yönde kararı olmadığı sürece, tüm okul görevlilerinin ve öğrencilerin okul bahçesi de dahil olmak üzere tüm okul alanlarında maske takmaları sağlanmalıdır.

Öğrenciler okullarda olduğu sürece öğretmenlerinin kontrolü altında olmalı; ders araları, okul girişleri ve çıkışları da dâhil olmak üzere öğrenciler sürekli kontrol edilmelidir. Öğrencilerin öğretmen kontrolünde olmadığı zaman dilimi var ise, olası temas durumunda bu öğrenciler temas yönünden yakın temaslı kabul edilmelidir.

Aynı sınıfta eş zamanlı (10 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

1. Bir sınıfta öğrencilerden herhangi birisine COVID-19 pozitif tanısı konulması durumunda;

A. Öğretmenin ve öğrencilerin kurallara uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması hâlinde,

» Diğer öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takma koşuluyla okula devam eder.

» Öğretmen(ler) temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takma koşuluyla eğitim vermeye devam eder.

Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul tarafından 14 gün boyunca, okul bahçesine/okula girmeden önce ve en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanmalıdır.

Semptom veya ateşi tespit edilen öğretmen, öğrenci veya okul çalışanı izolasyon kurallarına uygun şekilde, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir.

» Öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda;

» Aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğretmeni dahil öğrencilerinin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilir

» Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda;

» Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa,

» İlk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilir.

» Diğer öğretmenler temaslı kabul edilir ve maske takmak koşuluyla okula devam eder.

» Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca, okul bahçesine/okula girmeden önce ve en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Okul tarafından 14 gün boyunca günlük iki kez semptom sorgulaması ve ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

» Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise,

» Diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir, okul tarafından 14 gün boyunca, okul bahçesine/okula girmeden önce ve en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

B. Öğretmen(ler)in kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;

» Sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir.

» Öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder. Öğretmenlerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

C. Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;

» Sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir.

» Vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

2. Sınıfta ders veren öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

A. Öğretmenin ve öğrencilerin sürekli şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması hâlinde,

» Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

» Diğer öğretmenler temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder. 

» Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca, okul bahçesine/okula girmeden önce ve en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

» Semptom belirten veya ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

B. Öğretmen(ler)in kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;

» Pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir, kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

» Diğer öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.

» Diğer öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

» Semptom belirten veya ateşi tespit edilen sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir,

C. Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;

» Öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar yakın temaslı kabul edilir.

» Tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

3. Servislerde, öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

» Servis şoförü ve rehber personeli, il sağlık müdürlükleri tarafından farklı bir karar alınmadığı müddetçe COVID-19 aşılarını tamamlamış olan servis şoförlerinden ve rehber personelinden olmasının sağlanması kuvvetle önerilir.

» Servis içerisinde öğrencilerin olduğu tüm zaman diliminde servis camlarının öğrenciler için risk yaratmayacak şekilde açık kalması sağlanmalıdır.

A. Servis şoförü/rehber personel ve öğrencilerin kurallarına uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde,

» Diğer öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

» Temaslı öğrenciler ve var ise, öğretmenler, okul tarafından 14 gün boyunca, okul bahçesine/okula girmeden önce ve en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

» Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla çalışmaya devam eder.

B. Servis şoförü/rehber personel, kurallarına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullandığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;

» Öğrenciler yakın temaslı kabul edilir ve bu servisteki öğrenciler eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

» Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder. Semptomlar açısından kendini takip eder.

4. Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde COVID-19 vakası çıkması durumunda COVID-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin “COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki bilgilere göre temizlik yapılır.

5. COVID-19 tespit edilen öğretmen ve öğrenci, COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne göre izole edilerek tedavi edilir.

6. Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.

7. Okul öncesi dönemde, oyuncak ve eğitim malzeme alışverişi sık olması nedeniyle pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

8. Kreşlerde de öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

Not: Varyant suşlara yönelik Sağlık Bakanlığının farklı bir izolasyon ve karantina önerisi mevcut ise buna göre düzenleme yapılır.

Rehbere https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/41415/0/covid19-toplumdasalginyonetimirehberipdf.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.