Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim uzaktan eğitim öğretmen emeklilikte yaşa takılanlar

Atama ve Görevden Alma Kararları (10 Temmuz 2021)

2021/309 Karar Sayılı Karara göre; Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına Zerrin Güngör, üyeliklere ise Faruk Nafiz Özak, İbrahim Karaosmanoğlu, Ahmet Karayiğit, Ömer Faruk Doğan, Esengül Civelek, Halil İbrahim Akça, Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. M. Fatih Uşan ile Kutbettin Arzu; 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince atanmıştır.

2021/310 Karar Sayılı Karara göre; Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet YILMAZ atanmıştır.

2021/311 Karar Sayılı Karara göre; Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Selami BİLGİN atanmıştır.

2021/312 Karar Sayılı Karara göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş Müfettiş Yardımcıları Ebru ŞEN, Gül DEMİR, İsa Adalet ÖNAL, Nurhan ARIK AŞCİ, Sami SAYIN ve Serhat TAŞDELEN 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

2021/313 Karar Sayılı Karara göre; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Mustafa ÖZDERYOL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

2021/314 Karar Sayılı Karara göre; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayfer ÖZDEMİR TEFON atanmıştır.

2021/315 Karar Sayılı Karara göre; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zeki ÖZDEMİR atanmıştır.

2021/316 Karar Sayılı Karara göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emin Oral BÜLBÜLOGLU atanmıştır.

2021/317 Karar Sayılı Karara göre; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdoğan Kök merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy atanmıştır.

2021/318 Karar Sayılı Karara göre; Eritre Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet DEMİROK atanmıştır.

2021/319 Karar Sayılı Karara göre; Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erkan ÖZORAL atanmıştır.

2021/320 Karar Sayılı Karara göre; Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tanju BİLGİÇ atanmıştır.

2021/321 Karar Sayılı Karara göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah Buğrahan KARAYELİ atanmıştır.

2021/322 Karar Sayılı Karara göre; Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kerim TAŞKIRAN atanmıştır.

2021/323 Karar Sayılı Karara göre; Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih ÖZTÜRK atanmıştır.

2021/324 Karar Sayılı Karara göre; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet UYGUN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.

2021/325 Karar Sayılı Karara göre; Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Ferruh AKALIN atanmıştır.

2021/326 Karar Sayılı Karara göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Elif UZUN SÜMERCAN atanmıştır.

2021/327 Karar Sayılı Karara göre; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı; Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa EKİNCİ görevden alınmış, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hakan DOĞANAY ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Candemir ZOROĞLU atanmıştır.

2021/328 Karar Sayılı Karara göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sabri CEYLAN atanmıştır.

2021/329 Karar Sayılı Karara göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah KODEK atanmıştır.

2021/330 Karar Sayılı Karara göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih TURAN atanmıştır.

2021/331 Karar Sayılı Karara göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet İMAMOĞLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

2021/332 Karar Sayılı Karara göre; Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan II. Bölge Müdürlüğüne Adil ŞENCAN, III. Bölge Müdürlüğüne Hacı Ahmet ÇİÇEK, VIII. Bölge Müdürlüğüne Gültekin AKSAN, X. Bölge Müdürlüğüne Orhan ÇATALÇAM, XI. Bölge Müdürlüğüne Halim ÖZDEMİR, XV. Bölge Müdürlüğüne Ahmet ÇÖRTÜK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

2021/333 Karar Sayılı Karara göre; Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir 11 Tarım ve Orman Müdürü Kenan ŞAHİN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

2021/334 Karar Sayılı Karara göre; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hikmet AYAR atanmıştır.

2021/335 Karar Sayılı Karara göre; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayıh Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zeki KARAOĞLU atanmıştır.

2021/336 Karar Sayılı Karara göre; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem DİREKLER görevden alınmış ve bu suretle boşalan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Burak AYKAN atanmıştır.

2021/337 Karar Sayılı Karara göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Enver MAMUR, Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Yılmaz TAŞÇI, Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa ÇANKAYA, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Feriha MERT, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Haydar Ufuk KALE, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Murat KORÇAK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

2021/338 Karar Sayılı Karara göre; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail ÇAĞLAR atanmıştır.

2021/339 Karar Sayılı Karara göre; Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Çavlan ÇİFTÇİ atanmıştır.

Anahtar Kelimeler:
AtamaGörevden Alma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.