Öne Çıkanlar yüz yüze eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ek ders ücreti İkizler Burcu

Teknisyen Yardımcılarına Yapılan Görevlendirmeler (24 Kasım 2021)

Genel Başkan Yusuf Yazgan ve Genel Başkan Vekili Ahmet Kızıl imzalı resmi yazıda ''İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapmakta olan teknisyen yardımcıları ile Sendika olarak yaptığımız görüşmelerde; teknisyen yardımcılarına asli görevi olmayan temizlik ve servis görevi, mutfak, bulaşıkhane temizliği, çay ocaklarının temizliği, çay-kahve demleme ve servis yapımı vb. görevlendirmeler yapıldığının bilgisi Sendikamıza iletilmiştir.


Anayasamızın ''Çalışma Hakkı ve Ödevi'' başlıklı 49. maddesi, ''çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.'' hükmünü içermektedir.

T.C. Anayasası'nın ''Zorla Çalıştırma Yasağı'' başlıklı 18. maddesi; ''hiç kimse zorla çalıştırılamaz, angarya yasaktır.'' hükmünü amirdir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 45. maddesinde ''hiçbir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.'' hükmüne yer verilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığı'nın 15 Eylül 2015 tarih ve 24547073-045.03 E.5971 sayılı yazısında; ''Teknisyen Yardımcısı Unvanlı Kadroların Görev, Yetki ve Sorumlulukları... Kendisine verilen işleri, proje, teknik resim, kroki, numune ya da isteğe uygun olarak yapmak veya yapılmasına yardımcı olmak, kullandığı cihaz ve aletlerin periyodik bakımını yaparak bunları çalışır durumda bulundurmak, bağlı bulundukları teknisyen ve ilk kademe amirince yürütülen teknik hizmetlere yardımcı olmak ve amirlerince verilecek benzeri görevleri yapmak'' şeklinde tespitte bulunularak teknisyen yardımcılarının görev tanımı yapılmıştır.

T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2016/744 şikayet nolu 04.08.2016 tarihli Tavsiye Kararı ile İçişleri Bakanlığı'na ve Emniyet Genel Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından nitelik ve öğrenim durumlarına göre yardımcı hizmetler sınıfında alımı yapılan personelin, sınıflarına ve 190 sayılı KHK'ya ekli listedeki unvanlara makul sürede uygun görev tanımlamalarının yapılması, yardımcı hizmetler sınıfında görevli personelin unvanları dışındaki görevlerde çalıştırılmaması ve mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda tavsiye yazıları gönderildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen Anayasa ve Kanun hükümlerine, mahkeme kararlarına, yerleşik içtihatlara, görüş ve tavsiye kararlarına ve Devlet Personel Başkanlığı'nın teknisyen yardımcılarına ilişkin görüş yazısı olmasına rağmen kurumunuzda çalışan teknisyen yardımcılarına; asli görevi olmayan temizlik ve servis görevi, mutfak, bulaşıkhane temizliği, çay ocaklarının temizliği, çay-kahve demleme ve servis yapımı vb. görevlendirmeler yapılmaya devam etmektedir.

Birçok teknisyen yardımcısı memur tarafından; yapılan hukuka aykırı görevlendirmelerin iptali istemiyle İdare Mahkemeleri nezdinde davalar açılmıştır. İşbu davalarda; dava konusu işlemin aksız ve hukuka aykırı olması sebebiyle İdare Mahkemeleri tarafından iptal kararı verilmiştir. Dava konusu işlemin iptali üzerine davalı kurum tarafından istinaf mercii olan Bölge İdare Mahkemesine itirazda bulunulmuş ancak İstinaf Mahkemeleri de yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sebebiyle davalı kurumun istinaf başvurusunu reddetmiştir. Anılan mahkeme kararları kesinleşmiş olup; idareniz bu kararların gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21 Haziran 2021 tarihli ve 2021/27 Esas, 2021/23 Karar Numaralı Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi Hakkında Kararında; teknisyen yardımcılarının yardımcı hizmetler sınıfında bulunması sebebiyle aynı sınıf içerisindeki diğer unvan ve kadrolara ait işlerde görevlendirilebileceğine dair karar verilmiştir. Ancak işbu karar Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı olmadığından idareleri ve mahkemeleri bağlayıcı nitelikte değildir. Teknisyen yardımcıları tarafından açılmış ve kesinleşmiş olan davalarda; idarelerin anılan karara dayanarak İdare Mahkemesi kararlarını uygulamaması hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Nitekim T.C. Anayasası'nın 138. maddesi 4. fıkrasında; ''yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçnir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.'' hükmü amirdir.

İdari Yargılama Usulü Kanunun 28/3. maddesi Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabileceğini öngörmüştür. Ayrıca Yargı Makamlarınca verilen kararları uygulamamak, Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinde düzenlenen ''Görevi Kötüye Kullanma Suçu''nu oluşturmaktadır. Bu bağlamda, yasal süresi içerisinde kararın uygulanmamasından sorumlu kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulabilmektedir.

Açıklamış olduğumuz nedenlerle, kurumunuzda çalışan teknisyen yardımcılarına görev tanımı dışındaki işlerin yaptırılmamasını, bu hususta Bakanlığınıza bağlı tüm merkez ve taşra teşkilatının bilgilendirilmesini, teknisyen yardımcıları hakkında açılıp kazanılan davaların Anayasa'nın 138. ve İYUK'un 28/3. maddesine göre gereğinin yerine getirilmesini, aksi takdirde kararı uygulamayan amir ve memurlar hakkında yasal yollara başvurulacağını, bu konuda Bakanlığınız tarafından gerekli tedbirlerin alınmasını ve neticeden 4688 sayılı Kanun'un 19/f maddesi gereğince Sendikamıza bilgi verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.'' denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.