Öne Çıkanlar Zümre ile Eğitim Bölgeleri Yönergeleri Değiştirildi yüz yüze eğitim Fatma AFYONCU öğretmen AUZEF Akademik Takvim

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri İstihdamına İlişkin Soru Önergeleri

2020 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (b) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında sözleşmeli sağlık personelinin istihdamlarının yapılabilmesi için toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyon ihdası ve açıktan atama izni alındığı Bakanlığınızca duyurulmuştu.

Bu bağlamda,

1- Sayıları yaklaşık 25 bin olan ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin atanmaları gündeminizde midir?

2- Eğer gündeminizde ise ağız ve diş sağlığı teknikerlerine ayrılan kadro sayısı nedir?

27/4 Dönemi ve Yasama Yılı 7/44205 Esas Numaralı 9 Nisan 2021 tarihli Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerinin İstihdamının Artırılmasına İlişkin Soru Önergesi İYİ Parti Antalya Milletvekili FERİDUN BAHŞİ tarafından TBMM'ne sunuldu.

''Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri'' mezun sayısının 2020 yılı itibariyle 25.000 olduğu ifade edilmektedir. Her sene mezun sayısı hızla artarken; Bakanlık olarak ''2018-2020 yılları arasında istihdam ettiği sağlık personeli sayısı 59.689''dur. Bu sayı içerisinde istihdam edilen ağız ve diş sağlığı teknikeri sayısı ise 389 kişidir, ancak 2018 KPSS puanıyla Sağlık Bakanlığı istihdam oranı %0.65 olarak belirlenmiştir.

Buna göre;

1- Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği bölümünden çok sayıda mezun olmasına rağmen, Bakanlığınız tarafından yeterli bir sayıda alım yapılmamasının nedeni nedir?

2- Önümüzdeki süreçte ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin kontenjan oranı artırılacak mıdır?

27/4 Dönemi ve Yasama Yılı 7/42882 Esas Numaralı 11 Mart 2021 tarihli Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerinin İstihdamına İlişkin Soru Önergesi CHP Balıkesir Milletvekili ENSAR AYTEKİN tarafından TBMM'ne sunuldu.

Ağız ve diş teknikerleri mezun sayısı 2020 yılı itibariyle 25 bin olarak kaydedilmiştir. Her sene mezun sayısı hızla artan bölümün, Sağlık Bakanlığı'nın 2018-2020 yılları arasında istihdam ettiği ağız ve diş sağlığı personeli sayısı 59 bin 689 iken, bu rakam içerisinde istihdam ettiği ağız ve diş sağlığı tekniker sayısı sadece 389'dur.

2018 KPSS puanı ile Sağlık Bakanlığı istihdam oranı ise %0.65 olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda;

1- İlgili bölümde yeterli kadro açılmamasının neden nedir?

2- 2021 yılında Bakanlığınız tarafından ilgili bölüm mezunlarının istihdamına ilişkin bir çalışma başlatılmış mıdır?

3- Yönetmeliğe göre ''her iki hekime bir ağız ve diş sağlığı teknikeri planlaması'' her almasına rağmen uygulanmamasının nedeni nedir?

27/4 Dönemi ve Yasama Yılı 7/41769 Esas Numaralı 23 Şubat 2021 tarihli Ağız ve Diş sağlığı Teknikerlerinin İstihdamına İlişkin Soru Önergesi CHP Adıyaman Milletvekili ABDURRAHMAN TUTDERE tarafından TBMM'ne sunuldu.

Ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunlar en önemli halk sağlığı sorunları içindedir. Bugüne kadar yapılan ağız ve diş sağlığı taramalarında ortaya çıkan sonuç; ağız ve diş sağlığının %85 oranında bozuk, hastalıklarının yaygın olduğu ve ülke ekonomisine zararının yüksek rakamlara ulaştığıdır..

Ağız ve diş sağlığı teknikerleri kadrolarında çalıştırılan diğer personellerin kendi görev yerlerine çekilerek bunların yerine gerçek hak sahipleri olan ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin atanması gerekmektedir.

Ağız ve diş sağlığı teknikerleri alan dışı atamaların yapılması ve kadro sayısının az olmasından dolayı mağdur durumdadırlar.

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri tahsis edilen kadro sayısının arttırılmasını, memur alımlarında adaletin tesis edilmesini, dışarıdan sertifika alınmak suretiyle kısa yoldan bölüm mezunlarının önüne geçilmesinin önlenmesini ve her 2 diş hekimine 1 ağız ve diş sağlığı teknikeri planlamasının tam anlamıyla hayata geçirilmesini talep ediyorlar.

Bu bağlamda;

1- Ülke genelinde yaygın olmasına rağmen Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği bölümünden yeterli düzeyde alım yapılmamasının sebebi nedir?

2- Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliğinin meslek tanımında yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla meslek tanımları için yeni bir düzenleme yapacak mısınız?

3- Yönetmelikte belirtilen ''Her 2 Diş Hekimine 1 Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri'' projesi tam anlamıyla uygulanamıyor olmasının sebebi nedir?

4- Ülke genelinde Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerinin aktif olarak çalışması gereken kadroların sayısı kaçtır? Bu kadrolarda Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Bölümünden mezun olmadığı halde çalışan kişi sayısı kaçtır?

5- Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri yerine çalışan diğer bölüm mezunlarının kendi alanlarına kaydırılarak Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden mezun olanların atamalarının yapılması için yürütülen bir çalışmanız var mıdır?

6- 2021 yılında kaç Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri ataması yapacaksınız?

27/4 Dönemi ve Yasama Yılı 7/42779 Esas Numaralı 8 Mart 2021 tarihli Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri İstihdamına İlişkin Soru Önergesi CHP İzmir Milletvekili BEDRİ SERTER tarafından TBMM'ne sunuldu.

7/40488 sayılı yazılı soru önergeme süresi içinde cevap verilmediği için soru önergemi yineliyorum

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri mezun sayısı 2020 yılı itibariyle, 25 bin olarak kaydedilmiştir. Her sene mezun sayısı hızla artarken; Sağlık Bakanlığı'nın 2018-2020 seneleri arasında istihdam ettiği sağlık personeli sayısı 59.689 iken, bu rakam içerisinde istihdam edilen Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri sayısı 389 olmuştur. 2018 KPSS puanıyla Sağlık Bakanlığı istihdam oranı ise %0.65 olarak belirlenmiştir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- 39 Sağlık Teknikeri branşı arasında hastanesi olan tek bölüm; Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği bölümü olmasına rağmen, yeterli bir şekilde alım yapılmamasının sebebi nedir?

2- Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliğinin, eksik meslek tanımı için yeni bir düzenleme yapmayı planlıyor musunuz?

3- Yönetmeliğe göre ''her 2 Diş Hekimine 1 Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri planlaması'' açıkça yer almasına rağmen, bu planlamanın uygulanmamasının sebebi nedir?

4- Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu ''2023 Yılı İş Gücü Hedefi'' doğrultusunda hedeflenmiş olan 20 bin Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri hedefine ulaşmak doğrultusunda istihdam yapılacak mı?

5- Hasta, hekim ve yardımcı personel açısından sağlıklı bir tedavi amacıyla belirlenmiş olan ''4 Elli Diş Hekimliği'' uygulaması uygulanamamaktadır. Bakanlığımızın planlamasında; Ağız ve Diş Sğlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik, 4 Elli Diş Hekimliği uygulamasına yer verilecek midir?

6- Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri yerine çalışan; İş-Kur aracılığıyla istihdam sağlanan ''klinik destek elemanlarının çalıştırılmasının önüne geçilecek mi?

27/4 Dönemi ve Yasama Yılı 7/42784 Esas Numaralı 9 Mart 2021 tarihli Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerinin İstihdamına İlişkin Soru Önergesi İYİ Parti Antalya Milletvekili HASAN SUBAŞI tarafından TBMM'ne sunuldu.

Ağız ve diş sağlığı teknikeri; meslek yüksekokullarının ağız ve diş sağlığı programından mezun; hasta muayenesinde diş tabibine yardımcı olan, tedavi malzemelerinin hazırlanması ve kullanıma hazır halde tutulmasını sağlayan sağlık teknikeridir. Ülkemizde 2020 yılı itibariyle Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği bölümünden mezun 25 bin gencimiz olduğu ifade edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2018-2020 yılları arasında istihdam edilen sağlık personeli sayısı 59 bin 689 olmasına rağmen bu sayı içerisinde Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri sayısı sadece 389'dur.

Bakanlığımız tarafından hazırlanan 2023 Yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi kitapçıkta şu ifdelere yer verilmiştir: ''Ağız ve diş sağlığı teknikeri konusunda ilgili birimlerle ve karar vericilerle yapılan istişareler sonucunda en uygun şartlarda hizmet verilebilesi için bireysel muayenehanelerde 1 diş hekimi için 1 ağız ve diş sağlığı teknikeri, diğer kuruluşlarda ise 3 diş hekimi için 1 ağız ve diş sağlığı teknikeri olmasının en uygun olacağı düşünülmüştür. Buradan yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre 2023 yılı için ağız ve diş sağlığı teknikeri hedefi yaklaşık 20.000'dir.''

Bu bilgiler ışığında;

1- Bakanlığınızın stratejik planlamasına göre 2023 hedefine şimdiden erişilmiş olmasına rağmen, kamuya yeterli oranda Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri alımı yapılmamasının sebebi nedir?

2- Bakanlığınızın 2023 yılı iş gücü hedefi kapsamında belirlenen 20 bin Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri için gerekli istihdam alanlarının oluşturulması konusunda ne gibi çalışma ve planlamalar yürütülmektedir?

3- Daha sağlıklı bir tedavi sürecinin yürütülmesi ve hastaya üst düzeyde sağlık hizmeti verilmesi amacıyla belirlenmiş olan ''4 Elli Diş Hekimliği'' uygulaması neden hayata geirilmemiştir? Bu uygulama kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerine yer verilecek midir?

27/4 Dönemi ve Yasama Yılı 7/40213 Esas Numaralı 21 Ocak 2021 tarihli Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri İstihdamına İlişkin Soru Önergesi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından TBMM'ne sunuldu.

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri mezun sayısı 2020 yılı itibariyle 25 bin olarak kaydedilmiştir. Her sene mezun sayısı hızla artarken; Sağlık Bakanlığı'nın 2018-2020 seneleri arasında istihdam ettiği sağlık personeli sayısı 59.689'dur. Bu sayı içerisinde istihdam ettiği Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri sayısı 389'dur. 2018 KPSS puanıyla Sağlık Bakanlığı istihdam oranı ise %0.65 olarak belirlenmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde;

1) 39 Sağlık Teknikeri branşı arasında hastanesi olan tek bölüm; Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği bölümü olmasına rağmen, yeterli bir şekilde alım yapılmamasının nedeni nedir?

2) Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliğinin, eksik meslek tanımı sorununun çözümlenmesi için yeni bir düzenleme yapılması planlanıyor mu?

3) Yönetmeliğe göre ''Her 2 Diş Hekimine 1 Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri planlaması'' açıkça yer almasına rağmen, bu kuralın uygulanmamasının sebebi nedir?

4) Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu ''2023 yılı iş gücü hedefi'' doğrultusunda, hedeflenmiş olan 20 bin Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri atamasına yönelik istihdamlar yapılacak mıdır?

5) Hasta, hekim ve yardımcı personel açısından sağlıklı bir tedavi amacıyla belirlenmiş olan ''4 Elli Diş Hekimliği'' uygulaması uygulanamamaktadır. Bakanlığınızın 2021 yılı planlamasında; Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik, 4 Elli Diş Hekimliği uygulamasına yer verilecek midir?

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.