Öne Çıkanlar Osman SEZGİN MEB Personeli İçin Yazılı Sınav Duyurusu Plan ve Bütçe Komisyonu Tarım Kredi Kooperatif Market 13 Mayıs 2022 Aktüel Ürünler öğretmen

Binali Yıldırım Seçim Vaatleri

KamuMeb.net - Türkiye teknoloji üssü kurulacak. İstanbul turizmden eğitime, bilgi teknolojilerinden tasarıma kadar farklı birçok alanda katma değer üretilerek ülke ekonomisini sırtlamayı sürdürecek. Bu yapılırken her İstanbulluya daha geniş iş imkânları sunulacak ve gelir kapıları açılacak.

YENİ AZİZ SANCARLAR BU MERKEZDEN ÇIKACAK

Tüm Türkiye’deki üniversitelerin araştırma merkezleri kurabilecekleri; üniversitelerin şirketlerin, girişimcilerin, merkez ve yerel yönetimlerin eşgüdüm halinde çalışabilecekleri bir merkez tasarlıyoruz. Bu merkezle çevre yerleşimlerin yaşam kalitesini yükselteceğiz. Kuracağımız merkez ülke ölçeğinde bir kuluçka merkezi olacak. Proje öğrenciler için sürekli eğitim ve mesleki deneyim; yaşayanlar için kamusal; çalışanlar için barınma ve yaşam alanı olarak tasarlanacak. Ülkemiz için önem arz eden bilgi işçileri ve yeşil yakalılar için istihdam potansiyeli aktif hale gelecek. Bayrampaşa Teknoloji Üssü, üniversitelerin bakanlıkların, yerel yönetimlerin, sanayi ve ticari firmalarının iş geliştirme ve tasarım birimlerinin kümeleneceği bir üs olarak kurgulanacak. Prototipler üretilecek; laboratuvar ve test merkezlerini barındıracak merkezde, yurt dışı iş birlikleri yapılabilecek. Anadolu üniversitelerinin, kurumların ve araştırmacıların bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak etkileşim ve sinerji burayı bilgi-teknoloji üretim merkezi haline getirecek. Merkez tam kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6.500 kişinin çalışacağı bir alan haline gelecek. Böylece Türkiye’nin 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hedefine sağlayacağı katma değerle farkını ortaya koyacak. Yapay zeka merkeziİstanbul Büyükşehir Belediyesi kişisel verilerin korunması kanunu ve milli güvenlik çerçevesinde şehirle ilgili topladığı anonim verilerin burada kamuoyuna açacak. Akademisyenler girişimciler büyük veri erişimiyle yazılım ver ürün geliştirecek.

BİYOTEKNOLOJİ VADİSİYLE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

İstanbul, Türkiye ihracatının % 40’ını tek başına karşılıyor. 78 milyar dolarla dünyanın çok sayıda ülkesinden daha fazla ihracat oranına sahip bir şehirde yaşıyoruz. Ancak ihracatımızın kilogram değeri düşük. Katma değeri fazla olan ürünler ihraç etmemiz şart. Bugüne kadar kilogram değeri 695 bin dolar olan biyoteknolojik ürünler ihraç ettik. Artık bunun üzerine çıkacağız! Bu vadide ortalama ihracat değeri 10.000 Dolar/kg olacak.

Yeni nesil üretim üssü

Sağlık, çevre, gıda, tarım, hayvancılık, tekstil ve metalurji gibi birçok alanı kapsayan biyoteknoloji merkezleriyle yeni nesil bir üretim üssü kurmayı hedefliyoruz. Biyoteknoloji merkezlerinde biyoteknolojik milli ilaç, biyoteknolojik milli aşı, biyomedikal tıbbi ürün, nanoteknolojik ürün, biyoteknolojik tarım ilaçları, nitelikli tıbbı bitki ve tohum, biyoteknolojik kanser ilacı, biyolojik ham madde, antibiyotik, foksiyonel gıda katkı maddesi, DNA izolasyon kiti, moleküler genetik kit, biyogaz, biyokütle, helal kemik tozu ve kemik grefti, biyosensör ürünler, embriyo üretimi, antikor üretimi, pigment üretimi, insülin üretimi, hemofilin üretimi,terapötik protein üretimi, enzim üretimi, bakteri üretimi, hormon üretimi ve plazminojen aktivatör yapılıyor. Bu sayede ülkemizin bu ürünlerdeki dışa bağımlılığını azaltacak; istihdam ve ekonomik getiriyle stratejik önem kazanacağız. Tuzla’da yapımı planlanan biyoteknoloji vadisinde 160 şirket, 500 girişim yer alacak. Biyoteknoloji merkezlerinde antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok değerli ürün 20 bin kişilik doğrudan istihdamla üretilecek.

Binaya değil AR-GE’ye yatırım

Şirketlerin ve girişimcilerin AR-GE bütçelerini arsa ve bina maliyetlerine harcamalarını istemiyoruz. Girişimci gençlerimize ve şirketlerimize yardımcı olmak adına Pendik’te İBB mülkiyetindeki arsalar üzerine Teknoloji Geliştirme Merkezi kuracağız. Böylece fiziksel mekân yatırımını yapmış olacağız. Şirketler bütçelerini makine, ekipman, insan kaynağı ve AR-GE faaliyetleri için ayırarak çağın ötesine ulaşacak teknolojik yeniliklere imza atacaklar. Ayrıca bölgede sanayi tesisleri, başarılı dünya örneklerinde olduğu gibi girdi-çıktı-atık ve yan mamul verilerine göre ilişkilendirilerek konumlandırılacak ve bu şekilde verimlilik artacak. Gıda üsleri üreticiyle perakendecileri doğrudan buluşturacak. Gıda fiyatlarında istikrar sağlanacak.

Sebze, meyve, kuru gıda, su ürünleri, gibi perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu malları karşılayan haller kurulacak. Bu hal noktaları Anadolu ve Avrupa yakasında gıda üssü olarak toplanacak; araçların şehir içi trafiğindeki varlığı azaltılacak böylece trafik yoğunluğu azalacak. Temel olarak ürünlerdeki hijyen ve kalite kontrolü tek noktadan sağlanabilecek. Şu anki hal binalarındaki yer sıkıntısı nedeniyle imkan sağlanamayan üreticilere alan açma sorunu çözülecek. Üreticilerin doğrudan perakendecilerle buluşmasıyla gıda enflasyonu/fiyatları düşürülecek. Nakliye araçlarının şehir trafiğinde seyrinin azalmasıyla trafik rahatlayacak.

Üreticilerin doğrudan perakendecilerle buluşmasıyla gıda enflasyonu/fiyatları düşürülecek.

Nakliye araçlarının şehir trafiğinde seyrinin azalmasıyla trafik rahatlayacak.

22 milyon turist için kadim İstanbul

Fuar merkezleri, kruvaziyer limanları ve yeni havalimanıyla 22 milyon turist ağırlayacağız. Tarihi yarımada yoğun turist akımına hazırlanacak. İstanbul’un kalbi olan Suriçi tarihin ve medeniyetin yaşayan açıkhava müzesi olacak. Tarihi yarımada sokakları, mimari anıtları, şehrin hafızasında yer etmiş mekanlar geleneğine uygun düzenleme ile İstanbul’un kadim kültürünü, kokusunu ve rengini geleceğe taşıyacak. Kişilikli ve kimlikli bir yaşayan şehir merkezi, geleneksel sanatlarımızla modern çizgileri buluşturacak. Zengin İstanbul kültürünün çağdaş tasarımlarla endüstriyel ürünlere ilham vereceği Haydarpaşa Tasarım Merkezi’ni tamamlayacak kümelenme merkezleri Süleymaniye’nin çevresine konuşlandırılacak. Suriçi’nde Süleymaniye’den başlayarak Tarihi Yarımada’da ve İstanbul’un tamamında bir mimari kültür dönüşümü ve tarihsel restorasyon seferberliği başlatılacak. Kültür varlıklarının korunup yeniden yaşatıldığı, geleneksel yaşam kültürünü günümüze aktaracak yaklaşımların benimsendiği, organizasyonel uygulamaların geliştirildiği mekanlar oluşturulacaktır.Kent ve turizm hareketliliği yeniden düzenlenecek yerli ve yabancı turistlerin çekim merkezi olup dünyada markalaşacak bir organizasyonu hayata geçireceğiz.

Silivri jeotermal ve sağlık kampüsü

Silivri’de kamu mülkiyetinde 60 derece jeotermal su kaynakları tespit edildi. Hipertermal sınıfında yüksek verimli sıcak su kaynaklarının olduğu bölgede termal ve günübirlik tesis yatırımları yapılacak. İstanbullu yanıbaşındaki kaynaklarda şifa bulacak, tatil yapacak. Sağlık turizminde İstanbul, değerine değer katacak. Yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak tesisler, hizmet sektöründe istihdamı artıracak. Golf turizmiyle beraber gelişecek termal alandaki sıcak su; sera sulamasında kullanılarak tarım yatırımlarına da destek olacak. Silivri ekonomisine istihdam ve gelir olarak yansıyacak proje İstanbul’u tüm ilçeleriyle rekabetçi kılacak.

Turizm gelirleri artacak

Yenikapı Kruvaziyer Limanı
İstanbul’la tamamen bütünleşmiş, parklar ve kültürel etkinliklerle çevrili, dünyanın en ünlü anıtlarından birinin yakınında bir kruvaziyer limanı yapacağız. Bu liman, kentin yeni ve etkileyici bir parçası olacak. Kruvaziyer limanı sayesinde İstanbul’un turizm hedeflerine daha da yaklaşılacak. Her yıl 500 bin üst gelir grubu turistin giriş yapacağı Yenikapı Kruvaziyer Limanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla birlikte hayata geçirilecek. 4 büyük, 4 orta, 4 küçük 12 gemi aynı anda yanaşabilecek.

Galataport Kruvaziyer Limanı
Salıpazarı (Karaköy) Kruvaziyer Limanı’nın 1.2 km’lik alanda tarihi eserlerin de yenilenerek modern bir kruvaziyer limanına dönüştürülmesi 702 milyon TL’ye ihale edildi. Yenikapı ve Galataport Kruvaziyer Limanı her yıl 500’er bin turist ağarlanacak. Artan turizm gelirleri küçük esnaftan hizmet sektörüne kadar tüm İstanbul’a yansıyacak.

5 milyon fuar ziyaretçisinden 7.5 milyar dolar gelir

Fuarlar, normal turist harcamalarına göre iki kat fazla harcama yapan ziyaretçileri ağırlıyor. Bu, şehir ekonomisine yüzlerce milyar dolarlık katkı yaparken aynı zamanda fuar ortamının sağladığı etkileşimle hem şehrimiz hem de ülkemiz için onlarca milyar dolarlık ticaret hacmini tetikliyor.

Atatürk Havalimanı Fuar ve Kongre Merkezi

İstanbul’daki ticaret hacmini ve istihdam alanlarını artırma hedefimiz doğrultusunda en önemli projelerimizden biri Atatürk Havalimanı’nın arazisine kurulacak 11 milyon m2’lik Millet Bahçesi içinde bir fuar ve kongre merkezi oluşturmak. Avrupa’nın 50 milyon ziyaretçiye sahip fuar pazarından % 10 pay alma ve İstanbul’da her yıl 5 milyon fuar ziyaretçisi ağırlamak üzere tasarlanacak alan, 60 yeni fuara zemin hazırlayacak. Her yıl 2 milyonu yabancı olmak üzere 4.5 milyona yakın ziyaretçi ağırlanacak. Böylece kent ekonomisine fazladan 3 milyar dolar turizm geliri sağlanacak. Fuarlar, ihracata % 20 oranında katkı yapıyor. 170 milyar dolarlık ihracatımızın 35 milyar doları bu fuarlarla sağlanıyor. Yeni fuar alanlarımızla gelecek 5 yılda iş turizmine yıllık 5 milyar dolar, kent ekonomisine 9.5 milyar dolar ve ihracata 50 milyar dolar destek olunacak.

Pendik Fuar ve Kongre Merkezi

Sabiha Gökçen Havalimanı sayesinde fuar ve kongre turizmi hedeflerimizin Anadolu Yakası misyonu Pendik Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Avrupa’nın 50 milyon ziyaretçiye sahip fuar pazarından % 10 pay alma ve İstanbul’da her yıl 5 milyon fuar ziyaretçisi ağırlamak üzere tasarlanacak alan, 454 yeni fuara zemin hazırlayacak. Her yıl 1 milyonu yabancı olmak üzere 3 milyona yakın ziyaretçi ağırlanacak. Böylece kent ekonomisine fazladan 1.5 milyar dolar turizm geliri sağlanacak. Pendik’te 429 bin 270 m2 alan üzerinde 16 salon ve tamamlayıcı hizmet bölümleri şeklinde tasarlanacak fuar ve kongre merkezi, geleceğimiz İstanbul’un ekonomisinde önemli yer tutacak, her sektörde yeni iş ve istihdam alanları açacak.

İstanbul, Türkiye’nin tarım ihracatını artıracak

İstanbul bir tarım şehri değil ancak tarım bilgisini ve teknolojisini üretecek bir şehir. Şehir tarımından tohum geliştirmeye; topraksız tarımdan dikey tarıma tüm Türkiye’de uygulanabilecek teknik ve yöntemler Göktürk Tarımsal Üretim Merkezi’nden doğacak. Eyüpsultan Göktürk’te geliştirilecek ürün ve teknolojilerin Türkiye sathında uygulanmasıyla tarım ihracatımız % 50 ve birim tarım alanı verimliği % 15 seviyesinde artacak. Tarımsal üretimde verimi ve karlılığı artıran proje; kendi içinde doğrudan 500 istihdam sağlamanın ötesinde Türkiye geneli tarım sektöründe 50 bin kişilik yeni istihdama kapı açacak. Proje ortak geleceğimizin gıda araştırmalarına zemin hazırlayacak. Tarım vadisi bünyesinde akademi, sertifikasyon merkezi, şirketlerin AR-GE merkezleri, atölyeler, laboratuarlar, kent ve mahalle tarlaları yer alacak olup tarım ve teknolojiyle uğraşan start-up’ların ofisleri yer alacak. Hi-tech Tarım Merkezi, Tohum ve Fide Üretim Merkezi, hortikültür seraları ve akuaponik alanlarını içerecek.

151 KÖY PROJESİ

Mahalle statüsüne geçmiş olmakla birlikte, köy hayatının güzelliklerini barındırmaya devam eden yerleşimlerde; geçmişten gelen değerleri parlatacağız. Böylece bu yerleşimleri çekici hale getireceğiz. Köyde yaşayanların ekonomisine katkıda bulunacak ve piyasayı canlandıracağız. Bu mahallelerde yaşamayı ve bu mahalleleri ziyaret etmeyi teşvik edecek temalar geliştireceğiz. Şehir, iş ve okul stresinden bunalan İstanbulluların hafta sonları dinlenebilecekleri alanlar yaratacağız. 151 mahalle, belirli köy temalarıyla düzenlenecek ve ayrışacak. 151 köy projesiyle 15 milyon İstanbulluya hizmet edilecek. Projeyle İstanbul’da kentsel alanlarda yaşayan nüfus bu köylerde yaşayan 57 bin 860 kişiyle kaynaşacak.

Yatırım: 540 milyon TL
Doğrudan istihdam: 500
Dolaylı istihdam: 50.000
Ekonomiye katkı: 3.8 milyar TL / yıl

 • Çatalca Nakkas Süt ve Süt Ürünleri Köyü

 • Silivri Büyükkılıçlı Kadın Çiftçiler Köyü

 • Çatalca Elbasan Gençlik Köyü

 • Silivri Seymen Çiçek Üretimi Köyü

 • Sarıyer Rumelifeneri Balıkçı Köyü

 • Şile Akçakese Sakin Köy

 • Beykoz Bozhane Cam ve Seramik

 • Beykoz / Cumhuriyet Müzik ve Tiyatro Festivalleri Köyü

 • Şile İmrenli Antika Köyü

 • Şile Ağva Turizm Köyü

 • Şile Hacıllı Mağara

 • Pendik Kurtdoğmuş Yeşil Enerji Köyü

 • Pendik Göçbeyli Sera Köyü

 • Çatalca Celepköy Organik Tarım Köyü

 • Silivri Gümüşpınar Mandacılık Köyü

 • Silivri Danamandıra Mandracılık Köyü

 • Çatalca Kestanelik Et ve Et Ürünleri Köyü

 • Başakşehir Şamlar Osmanlı Köyü

 • Şile Yeniköy Arıcılık Köyü

 • Şile Ağaçdere Ahşap Oyuncak Köyü

 • Çatalca Karamandere Doğa Sporları Köyü

 • Çatalca Ormanlı Ekoköy

 • Çatalca Belgrad Ekoköy

 • Beykoz Anadolu Feneri Işık Festivali Köyü

 • Çatalca Kızılcaali Çicek Üretimi Köyü

 • Çatalca İnceğiz Glamping Köyü

İstanbul’un süsleri İstanbul’un çiftçilerinden

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin park ve bahçelerindeki süs bitkilerini 3947 İstanbullu çiftçi üretiyor. Gelecek 5 yılda yeşil alanların 55 milyon metrekare artmasıyla süs bitkileri ve peyzaj ürünleri ihtiyacı artacak. Yeni süs bitkilerini Silivri, Şile, Eyüpsultan ve Çatalca ilçelerindeki çiftçiler üretecek. Sera naylonu ve sulama suyunun ücretsiz tedarik edilecek.40 bin yeni aile İstanbul’un süslerini, peyzaj bitkilerini üretecek.

İSTANBUL FİLM PLATOSU

Hedef 500 milyon dolar film ihracatı

Türk modasından, mücevher ürünlerine, eşsiz sokaklarımız ve turistik değerlerimize kadar turizmden sanayiye çok sayıda sektörde dünyaya açılan penceremiz olan dizi ve film sektörüne altyapı hazırlayacağız. Haydarpaşa Tasarım Merkezi’nde tasarlanan endüstriyel ürünler, film platolarında çekilecek eserlerle dünyanın 140 ülkesinde görülecek, 22 milyon turist hedefimizde bu dizi ve filmler, şehrin tanıtımı için kritik rol oynayacak. Türkiye’de yaratıcı sektörlerde çalışanların % 52,4’ü İstanbul’da yaşıyor. Bu sektörlerden elde edilen cironun % 74,5’i İstanbul’dan. İstanbul aynı zamanda dünyadaki 120 ülkenin 299 şehrindeki toplam 302 farklı noktaya doğrudan uçuşun yapılabildiği tek kent. Uluslararası film, müzik ve tiyatro festivalleriyle sanat ve tasarım bienallerinin düzenlendiği şehrimiz aynı zamanda 2010-2016 yılları arasında üç dönem UCLG başkanlığını yürüttü. 2010’da da Avrupa Kültür Başkenti oldu.

Türk filmleri ve dizileri Güney Amerika’dan Körfez’e dünyanın en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. 140 ülkeye satılan dizi ve filmlerimiz 300 milyon nüfus tarafından izleniyor. Bu alanda yıllık 300 milyon Dolar ihracat yapıyoruz. Bu ihracatla birlikte İstanbul’da istihdam imkanları doğuyor. Yapımcıların ve sanatçıların taleplerini dikkate alarak yeni film platoları kuruluyor. İBB fiziksel mekanlardan başlayarak her türlü imkanla sektörün yanında olmaya çalışıyor.

Dizi-film ihracatımızı 500 milyon Dolar’ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla Arnavutköy’e film platoları kuruyoruz. 1.5 milyon m² yani 204 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda film platosu kurulacak. Böylece sektör çalışanlarının koşulları daha elverişli hale gelecek. Platolardaki stüdyolar, sinema televizyon okuyan gençlerin kullanımlarına tahsis edilecek.

Dev Plato

Tüm oyuncu ve teknik ekibin konaklayabileceği alanlar içeren, set ve çekim alanlarına kolay ve hızlı erişime sahip Oyuncu Köyü, Kapalı alanlarda çekim imkânı sağlayan Soundstage Film Seti Mekânları, Çeşitli dekor ve çekim alanlarına sahip Backlot Çekim Alanları, Su odaklı çalışmaların rahatlıkla yapılmasını sağlayan, çeşitli sıklık ve boyutlarda dalgaların üretilebilecek, her türlü deniz çekimine uygun Su Tankı ve Dalga Üretim Sistemi, Türkiye’nin iletişim ve görsel sanatlar tarihine odaklanan, farklı tekniklerin bir arada incelenmesini sağlayan, araştırma yapılabilmesi için geniş olanaklara sahip İletişim ve Görsel Sanatlar Müzesi, Kentli kullanıcının görsel iletişimle etkileşimini arttırarak hayatlarının her alanına dahil edilmesini sağlayacak Medyatek, Görsel sanatlarla, film ve dizilerle ilişkili anı/hediye objelerin satışa sunulduğu, çeşitli alışveriş imkanlarını barındıran Çarşı ve Alışveriş Merkezi, Ziyaretçilerin ailece eğlenmelerini sağlayan, plato alanları ile direkt ilişkili Sinema Kompleksi ve Cep Sinemaları, Ülkemizin oyuncu ihtiyaçlarının karşılanması adına üst düzey eğitimlerin verildiği Sinema Akademisi, Sektör firmalarını bir araya getiren Ofis Alanları, Çekim alanları ve platoların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak Atölyeler, Çekim alanları ve platoların kullanım kalitesini artıracak depo alanları ve teknik birimleri, Ziyaretçi ve plato kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek Açık ve Kapalı Otopark Alanları.

İSTANBUL'DA TASARLANACAK ÜRÜNLER DÜNYAYA SATILACAK

İstanbul yüzyıllarca nice şairlere, ressamlara, sanatçılara ilham verdi. Barındırdığı zenginlik ve kültürel birikim İstanbul’u doğal bir tasarım merkezi haline getiriyor. Bununla birlikte tekstilden mücevherata pek çok üretim alanı, endüstriyel tasarımlara ihtiyaç duyan sektörler. UNESCO’nun tasarım şehri ilan ettiği İstanbul’da tam bu amaçla Haydarpaşa Tasarım Merkezi’ni kuracağız. Dünyanın neresinde üretilirse üretilsin, tasarımının İstanbul’da yapılmış olması markalara değer katacak. “Designed in Istanbul”, “Inspired in İstanbul” logolu ürünler, dünya raflarını süsleyecek. İşte bu sebeple Türkiye’nin tekstili, ayakkabısı, elektronik üretimi, takı ve kuyum ürünleri, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı ve yerli tasarımcılar tarafından Haydarpaşa Tasarım Merkezi’nde tasarlanacak.

Fatih Sultan Mehmed’in dünyanın dört bir yanındaki ressam ve sanatçıları davet ettiği gibi; biz de çağın tasarımcılarını, akademisyenlerini İstanbul’da toplayacağız. Tasarımla ilişkili eğitim gören veya meslek icra eden her bir profesyonel bu merkezde bulunmak ve çalışmak isteyecek. Farklı sektörlere hizmet verecek endüstriyel tasarımcıların etkileşimi ve eserleri, İstanbul’u dünyanın tasarım merkezi haline getirecek. İngilizce konuşan ülkelerin çağrı merkezi nasıl Hindistan olduysa, evrensel dil kullanan tasarım sektörünün küresel merkezi de İstanbul olacak.

Mevcut Yapılar Dönüşecek

Harem’den başlayarak Haydarpaşa Garı’na kadar uzanan Haydarpaşa Limanı ve çevresine kadar olan bölgede Haydarpaşa Tasarım Merkezi’ni kuracağız. Tasarım Merkezi projesi kapsamında, mevcut yapılar dönüştürülerek kültür ve sanat merkezleri, tasarım atölyeleri, konferans salonu, sergi alanı gibi işlevleriyle kente yeniden kazandırılacak. Ayrıca yüzen sahnede konser, gösteri, oyun ve çeşitli etkinlikler, kentliye İstanbul boğazı manzarası eşliğinde sunulacak. Proje alanının tarihi ve mimari yapısını yansıtan fakat artık kullanılmayan konteyner, vagon gibi birimler yarı kapalı ve açık mekanlara dönüştürülerek eğitim, üretim, festival gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak. Böylece açık mekan kullanımı da zenginleştirilecek. Açık alanlar aktivite odakları, sanat ve üretim aksı, ticaret aksı olarak planlanmış ve sanat atölyeleri, el sanatları satış birimleri, alışveriş sokakları, gibi fonksiyonları içeren kentsel aktivite mekanları olarak tasarlanacak.

KOLAY İSTANBUL

MARMARAY VE AVRASYA'YA KARDEŞ BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ

İstanbul’un trafiğini rahatlatmak için Marmaray ve Avrasya’nın ardından bir tane daha Boğaz geçiş tüneli yapılacak. 3 katlı tünel Çamlık Kavşağı’ndan başlayarak Avrupa Yakası’nda yer alan Hasdal Kavşağı’na bağlanacak. Toplam uzunluğu 16 kilometre ve 2x2 karayolu sistemi ve Söğütlüçeşme-İncirli arasında 30.2 km ve 15 istasyonda oluşan çift hat metro sistemiyle Boğaz geçişi yapılacak. Boğaz altındaki tünel kesimi yaklaşık 16.8 metre çapında olan, altta çift hat metro ve üst iki kesimde 2x2 karayolu ortada olacak şekilde 3 katlı olarak tasarlanan tünel, günde 2 milyon İstanbullunun Boğaz geçişine hizmet edecek.

244 bin araçlık otopark

İstanbul trafiğine kayıtlı araç sayısı 3 milyon 571 bin. Mevcut otopark kapasitesi bu sayının % 20’sini oluşturuyor. İstanbul bütününde otopark sorununu sokak ve mahalle ölçeğinde çözeceğiz. 39 ilçede 834 noktada 243 bin 823 araçlık otopark yapacağız.

Engelliler ve bisikletliler için güvenli yol:

Yolları trafiğe kapatmadan araçsız mahalleler oluşturmayı planlıyoruz. İstanbul’da 763 bin 60 araç yol kenarına park ediyor. Bu şekilde engelli, çocuk ve yaşlı vatandaşlarımızın hareket alanı kısıtlanıyor. Sokakları ve yol kenarı otopark alanlarını engelli, yaşlı ve çocuklu aileler için güvenli; yayalar için konforlu; bisiklet kullanıcıları için emniyetli olacak şekilde yeniden tasarlayacağız. Bunun için ikili otopark projesini gerçekleştireceğiz ve İstanbul’u hayal ettiği mahallelerine kavuşturacağız. İstanbul’un ilçe ilçe otopark ihtiyacını tespit ettik. İlk aşamada çeşitli sokaklara tek bir parselde dikey teknolojik otoparklar üreteceğiz. İkinci aşamada mahalleleri birbirine bağlayan yeraltı otopark tünelleri yapacağız. Bu tünelleri, otopark olarak kullanılırken diğer yandan ana arterler arası yavaş hızda geçit olarak da işlevlendireceğiz. ‘Park et devam et’ noktalarındaki otoparklar, toplu taşımada rahatlığı artırarak trafikten araç çekilmesine ve yoğunluğun azalmasına katkı sağlayacak.

DENİZ ULAŞIMI ÜCRETSİZ OLACAK

Toplu taşımanın herhangi bir yerinde İstanbul Kart’la yapılacak deniz yolcuğu ücretsiz olacak. Bu vesileyle günlük deniz ulaşımını ilk etapta 750 bin, beş sene içerisindeyse 1 milyon yolcuya çıkartacağız. Böylece trafikten günlük 82 bin araç çekilmiş olacak. Yeni ve modern yolcu motorlarının kullanımını sağlayacağız. Optimize edilmiş yolcu motorlarıyla Adalar’a kesintisiz bir ulaşım gerçekleştirilecek. Her türlü hava ve deniz koşullarında kullanılabilecek küçük kapasiteli yolcu gemileriyle İstanbullulara hizmet edeceğiz. Mevcut 51 hattımıza 7 yeni hat ekleyeceğiz.

İstanbul’a 7 yeni hat

 • Pendik-Ambarlı Ro-Ro Hattı

 • Çengelköy-Ortaköy Hattı

 • Bakırköy-Adalar Hattı

 • Bakırköy-Eminönü Hattı

 • Bakırköy-Kadıköy Hattı

 • Bostancı-Eminönü Hattı

 • Denizköşkler-Eminönü

Metrobüs kapasitesi% 50 artacak

İstanbul’un ulaşımını kolaylaştırmak için metrobüslere düzenleme yapacağız. Yüksek yolcu taşıma ve durak kapasitesi olan, yeni nesil metrobüsler getireceğiz. Sürücüsüz otonom metrobüsler birbirleriyle ve duraklarla haberleşecek. Bu şekilde yeni durak ve araçlarla kapasite artacak. Durak platformlarıyla yolculuğu kolaylaştıracağız. Yeni aktarma merkezleriyle kesintisiz ulaşım sağlayacağız. Yeni nesil metrobüsler elektrikle çalışacak ve böylece sıfır emisyon salınımı olacak. Karbon ayak izi azaltılacak. Metrobüslere güvenli otonom sürüş modeli gelecek. Metrobüsten kaynaklı gürültü sorunları çözülecek. Yeni metrobüs hatlarıyla toplu taşımada %30 hızlanma sağlanacak. Hadımköy- Bahçeşehir-Kozyatağı, Yenikapı-Mahmutbey ve HadımköyBeylikdüzü arasında yeni hatlar kurulacak.

İstanbul’un mevcut 688 km’lik otoyol ağına ek alternatif otoyollar yapacağız. Otoyol trafiğini 4 alternatif otoyolla çözeceğiz. 5. Levent’ten Çatalca Nakkaş’a 37.32km; Çatalca Merkez’den Kırklareli’ye 36.87 km; Çatalca Merkez’den Kınalı’ya 26.5; Pendik’ten Kocaeli’ye 17.43 km’lik alternatif otoyollarla toplamda 118 km otoyol yapacağız. Sarıyer’den Tüyap’a kadar D-100 ve TEM Otoyolu’na alternatif tünellerin 14.2 km’si tamamlandı. Bu tünellerin toplam sayısını 18, uzunluğunu 92.2 km’ye kadar çıkaracağız. 18 tünelin hizmete açılmasıyla birlikte günlük 832 bin lira yakıt tasarrufu, 130 bin lira emisyon tasarrufu sağlanacak.

OTOYOLLAR

İstanbul’un mevcut 688 km’lik otoyol ağına ek alternatif otoyollar geliyor! 5. Levent’ten Çatalca Nakkaş’a 37.32 km otoyol Tem’de Mahmutbey – Hasdal arası trafik sıkışıklığı giderilecek. Transit trafik bu ayrımdan Çerkezköy bağlantısı yapabilecek. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca-Merkez-Kınalı Otoyolu bağlantısı ve Pendik – Kocaeli kesimi tamamlanacak.

TÜNELLER ZİNCİRİ

DOLMABAHÇE SARIYER ve KAĞITHANE – TÜYAP arası tüneller zinciri kuruluyor. 14.2 km yapımı devam eden tünele ek 92.2 km yeni tünel yollar yapılacak. Kağıthane – TÜYAP Tüneli D100 ve TEM’e alternatif bir güzergah olacak. 19 tünelin hizmete açılmasıyla birlikte yıllık 303 milyon yakıt, 48 milyon da emisyon tasarrufu sağlanmış olacak.

Dolmabahçe’den Sarıyer’e Büyükdere’ye alternatif Kağıthane’den Tüyap’a D100 ve TEM’e alternatif tüneller zinciri

İstanbul’un 241 noktasında trafiğe neden olan kavşakları düzenleyeceğiz. Tali yollardan anayola erişim kavşaklarında Akıllı Kavşak sistemine geçeceğiz. Böylece trafikteki gecikme süresi %20;ortalama duruş sayısı %30 azalacak. Ayrıca trafikteki ortalama hız %15; kavşak kapasitesi de %10 artacak.

TOPLU TAŞIMADA YENİ AKTARMA MERKEZLERİ

Yeni aktarma merkezleri

 • MEHMET AKİF AKTARMA MERKEZİ

 • MAHMUTBEY AKTARMA MERKEZİ

 • BAHÇEŞEHİR AKTARMA MERKEZİ

 • KAĞITHANE AKTARMA MERKEZİ

 • KAZIMKARABEKİR AKTARMA MERKEZİ

 • BAŞAKŞEHİR AKTARMA MERKEZİ

 • ABDURRAHMAN GAZİ AKTARMA MERKEZİ

 • SAMANDIRA AKTARMA MERKEZİ

 • DUDULLU AKTARMA MERKEZİ

 • TAŞDELEN AKTARMA MERKEZİ

 • KURTKÖY AKTARMA MERKEZİ

 • UZUNÇAYIR AKTARMA MERKEZİ

 • SANAYİ AKTARMA MERKEZİ

 • AVCILAR AKTARMA MERKEZİ

 • YENİBOSNA AKTARMA MERKEZİ

 • ÇOBANÇEŞME AKTARMA MERKEZİ

 • ÇIRPICI AKTARMA MERKEZİ

 • TÜYAP AKTARMA MERKEZİ

 • EDİRNEKAPI AKTARMA MERKEZİ

 • KİRAZLI AKTARMA MERKEZİ

LOJİSTİK MERKEZLER

Ağır Vasıtaları Şehirden Uzaklaştırıyoruz!
İstanbul çeperlerinde oluşturulacak 6 yeni lojistik merkez sayesinde ağır vasıta araçların şehir merkezine girmesi önlenecek. Ticaret alanlarının lojistik ihtiyacı bu merkezlerden karşılanarak şehir içindeki trafik yoğunluğu azaltılacak. Trafikte kamyon-tır gibi araçların seyri azalacak.

YENİ OTOGARLAR

Anadolu Yakası’nda bir, Avrupa Yakası’nda iki olmak üzere şehir çeperinde oluşturulacak üç otogarla otobüslerin şehir merkezine girmeden ulaşım hizmeti vermesini sağlayacağız. Ana arterlerde ve şehir içinde trafikte seyreden araç sayısını azaltacağız. Böylece İstanbul içinde trafik yoğunluğu düşecek.

BİSİKLET YOLLARI

İstanbul’da 1086 km uzunluğundaki bisiklet yolunu hizmete açacağız. İstanbul’a kuracağımız, iş merkezlerinden mahallelere kadar uzanan bisiklet yollarıyla vatandaşlarımız hem spor yaparak hem de gezerek işlerine gidebilecek. İşe gitmeyi daha keyifli ve kolay hale getirerek bisikletin, alternatif bir ulaşım aracı olarak kullanımını artıracağız. İstanbul’a en uygun güzergahın kazandırılabilmesi için bisiklet yolları ana planını yapacağız. Bisiklet yollarını toplu taşıma güzergahlarıyla entegre ederek park etme problemlerini kiralama ve paylaşma sistemiyle çözeceğiz. Akıllı bisikletlerin devreye girmesiyle birlikte İstanbul’da bisiklet kullanımı daha kolay hale geldi. Mevcutta 140 duraktaki 1500 bisiklet sayısı, 5 yıl içinde 520 durak ve 10 bin bisiklet sayısına ulaşacak. İster ulaşım ister keyif için olsun güvenle bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için yol ve durak yatırımları yapılacak.«

 • Bakırköy İDO-Ataköy sahil hattında 4 kilometrelik güzergahta, 3 durak

 • Florya Caddesi üzerinde 3 kilometrelik güzergahta, 3 durak

 • Avcılar sahil hattında 5 kilometrelik güzergahta, 5 durak

 • Küçükçekmece sahil hattında 3 kilometrelik güzergahta, 4 durak

 • Kartal -Soğanlık- Dragos hattında 3 kilometrelik güzergahta, 5 durak

 • Kartal-Pendik-Tuzla sahil hattında 8 kilometrelik güzergahta, 9 durak

 • Kadıköy Bağdat Caddesi hattında 8 kilometrelik güzergahta, 8 durak

 • Kadıköy-Bostancı- Maltepe Şehir Parkı arasında 24 kilometrelik güzergahta, 19 durak

 • Florya-Yeşilköy arasında 5 kilometrelik güzergahta, 6 durak

 • Zeytinburnu Bölgesi ve Topkapı 10.Yıl Caddesi üzerinde 44 kilometrelik güzergahta, 45 durak

 • Karaköy-Sarıyer arasında 26 kilometrelik güzergahta, 21 durak

 • Bakırköy-Yenikapı arası 8 kilometrelik güzergahta, 11 durak

 • Taşhan Kavşağı-Çırpıcı Parkı arasında 3 kilometrelik güzergahta, 3 durak

ADALAR'A ELEKTRİKLİ FAYTON

Adalar’a elektrikli faytonla İstanbulluların ve Adalar sakinlerinin en önemli gündem maddeleri ve şikayetlerinden birisi olan faytonlarla ilgili huzursuzluğa son vereceğiz. İstanbul’un gözbebeği Adalar’da mevcut faytonların çevreye yaydığı rahatsızlığı giderebilmek, atların sağlıksız çalışma koşullarını ortadan kaldırmak, Ada sakinleri, yerli ve yabancı turistlere daha modern daha güvenli bir hizmet sunmak amacıyla çözüm getiriyoruz. İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltmek için 274 adet elektrikli fayton Adalar’da devreye alınacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yönetiminde, sınırlı sayıda “Nostaljik Fayton” da ada sokaklarında olacak.

YERLİ VE MİLLİ METRO ARAÇLARIMIZI VE SİSTEMLERİMİZİ ÜRETECEĞİZ

İstanbulluların daha kolay seyahat edebilmeleri için onlara bir Ulaşım Asistanı sağlayacağız. İnternetten, telefon ve tabletlere indirecekleri mobil uygulamalardan ulaşabilecekleri asistan sayesinde vatandaşlarımız istedikleri yere rahatça gidebilecek. Ulaşım Asistanı’yla, en ucuz ve en kısa ulaşım vasıtasını belirleyebilecekler.

KANAL İSTANBUL

İstanbul Boğazı’nın güvenliğini sağlayacak ve deniz taşımacılığında ülkemizin konumunu güçlendirecek olan Kanal;45 km uzunluğunda bir su yolu olarak açılacak. Boğazdan geçen gemilerin %99’unun geçebileceği kanal için tüm teknik etüd, çevre etki analizleri hazırlandı. Küresel güç olma yolunda ülkemizin gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesi merkezi hükümetimizle birlikte hayata geçirilecektir.

YEŞİL İSTANBUL

KUZEY ORMANLARINDAN DENİZ KIYISINA YEŞİL AĞ

Mahallelerdeki parklardan ilçelerdeki semt parklarına, millet bahçelerinden yeşil koridorlara, kent ormanları ve kesintisiz kıyı projelerine kadar tüm İstanbul yeşil bir ağla örülecek. Her 200m’de yeşil alana ulaşan İstanbullu, kuzeye yürüdüğünde ormanlara; güneye yürüdüğünde denizlere kesintisiz yeşillikler içinde ulaşacak; kent meydanlarında buluşacak, şehir teraslarında dinlenecek.

İstanbul’un ve İstanbullunun en önemli ihtiyaçlarından biri hiç kuşkusuz yeşil alanlar. 2023 yılında İstanbul’da kişi başına aktif yeşil alan büyüklüğünü 11.06 metrekareye çıkaracak biçimde 55 milyon 240 bin metrekarelik yeni yeşil alan üretimini gerçekleştireceğiz. Halihazırda İstanbul’da mesire yerleri hariç yaklaşık 89 milyon metrekare aktif yeşil alan olduğu bilinirse hedefimizin büyüklüğü ve önemi ortaya çıkar. İstanbul’da yaşayan bütün kardeşlerimiz, hemşerilerimiz Yeşil Ağ Projesi çerçevesinde; İstanbul’un derelerini birbirine bağlayan yeşil koridorlarla, millet bahçeleriyle, semt parkları ve PARK200 projesiyle, kesintisiz kıyı ve şehir teraslarıyla, meydanlarıyla, kent ormanlarıyla yeşeren, doğayla içiçe, ferah bir İstanbul’da yaşayacaklar. İstanbul’un kuzeyinde yer alan ormanları, dere yatakları üzerine kuracağımız yeşil koridorlar aracılığıyla millet bahçeleri’ne, semt parklarına ve PARK200 projelerine de entegre ederek şehrin her bölgesine ulaşan, İstanbul’u baştan başa kaplayan yeşil bir ağ oluşturma sözü veriyoruz. İstanbul’un 39 ilçesinin 33’üne ve toplam 340 mahallesine değen yeşil koridorlar içerisinde 400 km’lik yaya ve bisiklet yolları hayata geçirilecek.

Şehir terasları nefes alma yeri olacak

Yeşil ağın takip ettiği alanlarda TEM, E5 gibi geniş yollarda hemzeminde çözülemeyen geçişler, şehir teraslarıyla geçilecek ve halkın ulaşım konforu kesintisiz biçimde devam ettirilecektir. Dinlenme ve etkinlik mekanları olacak bu platformlar özellikle ramazan aylarında şehir genelinde iftar sofralarının da yeni adresi olarak öne çıkacaklardır.

Yeşil Ağ Projesi kapsamında;

İstanbul il genelinde dere aksları, riskli alanlar, kamusal alanlar, halkın kullandığı yeşil alanlar ve kullanım potansiyeli olan boş alanlar gibi birçok kriter göz önüne alınarak 398 km uzunluğunda ve 105 milyon 450 bin metrekare alana sahip 20 koridor belirlendi.

SADECE YEŞİL KORİDORLAR SAYESİNDE İSTANBUL’A 37 milyon 240 bin mYENİ YEŞİL ALAN KAZANDIRACAĞIZ

İstanbul’un kuzeyinde yer alan ormanları, şehrin içerisine almak ve bu doğal yaşamı deniz ile buluşturmak için 20 koridor planladık. Vadi tabanlarında gerçekleştirilecek yeşil koridorlar kesintisiz bisiklet ve yaya akslarınıda içinde barındıracak. Aynı zamanda bu koridorlar afet anında toplanma mekanları da olacak. Marmaraya dökülen dereler tamamen ıslah edilecek ileri biolojik arıtma sistemleri ile arıtılan sular bu derelerdeki yaşamı canlandıracak. Belli kodlarda mekanik sistemler ile derelerde su tutularak İstanbullulara eşsiz rekreasyon deneyimi sunulacak. Su yollarını ana ulaşım aksları ile kesişiminde ise şehir terasları oluşturulacak bu sayede yaya ve bisiklet öncelikli mekanlar İstanbul’luların hizmetine sunulmuş olacak. Toplam 37 milyon 240 bin metrekare yeni yeşil alanlar kazandırılmış olacak.

 • BÜYÜKÇEKMECE KORİDORU 12,5 KM

 • BEYLİKDÜZÜ-BÜYÜKÇEKMECE KORİDORU 15KM

 • BEYLİKDÜZÜ-ESENYURT KORİDORU 15 KM

 • AVCILAR-ARNAVUTKÖY KORİDORU 19KM

 • KÜÇÜKÇEKMECE-BAŞAKŞEHİR KORİDORU 23 KM

 • BAKIRKÖY-ARNAVUTKÖY KORİDORU 45 KM

 • ZEYTİNBURNU-EYÜP SULTAN KORİDORU 30 KM

 • TARİHİ YARIMADA KORİDORU 6 KM

 • KAĞITHANE-GÖKTÜRK KORİDORU 20 KM

 • BEŞİKTAŞ-SARIYER KORİDORU 22 KM

 • SARIYER-KİLYOS KORİDORU 13 KM

 • BEYKOZ DERESİ KORİDORU 4 KM

 • BEYKOZ KORİDORU 3 KM

 • ANADOLU HİSARI-ÜSKÜDAR KORİDORU 15 KM

 • ÜSKÜDAR KORİDORU 7 KM

 • KADIKÖY-ÜMRANİYE KORİDORU 31 KM

 • MALTEPE KORİDORU 20 KM

 • MALTEPE-SANCAKTEPE KORİDORU 40 KM

 • KARTAL KORİDORU 9,5 KM

 • PENDİK-SULTANBEYLİ KORİDORU 21 KM

Kağıthane-Göktürk Koridoru

Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçelerinden geçen koridor Cendere Deresi aksı boyunca oluşturulacak. 20 km uzunluğundaki koridor, İstanbul Bilgi Üniversitesi konumundan başlayarak, Avrupa Yakası Uluslarası Kent Ormanı’na bağlanacak. Koridor, Eyüpsultan İlçesi’nde Mimar Sinan, Mithatpaşa ve Göktürk Merkez mahallelerinden; Kağıthane İlçesi’nde Emniyettepe, Nurtepe, Talatpaşa, Gürsel, Çağlayan, Güzeltepe, Hamidiye, Seyrantepe, Merkez mahallerinden; Sarıyer İlçesi’nde Ayazağa, Huzur; Beyoğlu İlçesi’nde ise Örnektepe mahallesinden geçecek.

Kadıköy-Ümraniye Koridoru

Kadıköyden başlayarak Kurbağalı Dere aksı boyunca ilerleyen koridor, 31 km uzunluğa sahip olup yaya ve bisikletlilere kesintisiz ulaşım sağlayacak. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu ile başlayan koridor Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile sonlanacak. Koridor Kadıköy ilçesinde Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Eğitim, Dumlupınar, Merdivenköy, Sahrayıcedit mahalleleridnen; Ataşehir ilçesinde Yenisahra, Örnek, Barbaros, Mustafa Kemal, Ferhatpaşa, Yeniçamlıca, Mevlana, Yenişehir, Atatürk, Barbaros mahallerinden; Ümraniye ilçesinde Yenişehir, Finanskent, Site, Armağanevler, Çakmak, Tepeüstü, Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Parseller, Huzur, Aşağı, Dudullu, Necip Fazıl, Madenler mahallelerinden; Sancaktepe ilçesinde Emek, Eyüp Sultan mahallelerinden; Üsküdar ilçesinde Ünalan mahallesinden geçecek.

Bakırköy-Arnavutköy Koridoru

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile başlayan koridor, Arnavutköy İlçesi’ndeki Semt Parkı ile buluşacak. 45 km uzunluğundaki koridor Ayamama Dere yatağında ilerlerken; Bakırköy Hobi Bahçeleri, Dünya Ticaret Merkezi, Cnr Fuar Merkezi, Arnavutköy Şehir Parkı ve üniversite alanlarına temas edecek. Koridor, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Bağcılar ve Arnavutköy ilçelerine değecek.

Zeytinburnu-Eyüp Sultan Koridoru

30 km uzunluğundaki koridor; Bakırköy, Zeytinburnu, Güngören, Esenler, Bayrampaşa, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Eyüp Sultan olmak üzere 8 ilçeye rekreasyon alanları sunacak. Veli Efendi Hipodromundan başlayan koridor; Bölge Parkı, Çırpıcı Millet Bahçesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, iki adet alışveriş merkezi, Bayrampaşa İnovasyon Ve Kuluçka Merkezi, Bayrampaşa Şehir Parkı, 15 Temmuz Şehitleri Parkı, Alibeyköy Otogarı güzergahlarından geçerek Esenler Topkule kışlasında son bulacak.

Tarihi Yarımada Koridoru

Zeytinburnu, Fatih ve Eyüpsultan olmak üzere İstanbulun tarihi yapısını en çok yansıtan ilçelerden 3’üne dokunan koridor bu yapının bir simgesi olacak şekilde İstanbul Karasurlarının güzergahında oluşturulacak. 6 km uzunluğundaki koridor; Yedikule Hisarı ve Zindanları, tarihi kilise, tarihi mezarlıklar, Panorama 1453 Müzesi, Topkapı Kültür Parkı, Yedikule Bostanları gibi tarihi alanları bir güzergahta toplayacak.

Beykoz Koridoru

Çubuklu-İstinye Feribot İskelesi’nden başlayan koridor 164. Yıl Polis Hatıra Ormanı’nda sonlanacak. Koridor Beykoz ilçesi Çiğdem, Çubuklu, Soğuksu, Rüzgarlıbahçe, Acarlar mahallelerinden geçecek. 3 km uzunluğa sahip kesintisiz bir yeşil alan hattı Beykozluların kullanımına sunulacak.

Beylikdüzü-Esenyurt Koridoru

19 km uzunluğa sahip yeşil koridorla yaya ve bisikletlilere kesintisiz ulaşım sağlanacak. Koridor Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir olmak üzere 3 ilçeden geçecek. Kumport Limanı’ndan başlayan koridorun bir kolu Tüyap Fuar Merkezi diğer kolu ise Avcılar-Arnavutköy koridoruyla buluşacak.

Beşiktaş-Sarıyer Koridoru

Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinden geçen koridor Yıldız Korusu ile başlayıp, Yıldız Teknik Üniversitesi, İTÜ Korusu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Emirgan Korusu gibi önemli toplanma alanlarını birleştirirerek İstanbul Üniversitesi Bahçeköy Kampüsü ve Atatürk Arboretumuyla son bulacak. Koridor, 22 km uzunluğuna sahip olacak.

HER İLÇENİN MİLLET BAHÇESİ OLACAK

İstanbul’u yeşil ağlarla örerken, 39 ilçemizin tamamında millet bahçeleri olacak. Toplam 16 milyon m2 millet bahçeleri yapacağız. İstanbul tarihinin en büyük ağaçlandırma ve yeşil alan projesi olan Millet Bahçeleri sayesinde İstanbullular şehrin her yerinde ihtiyaç duydukları doğal yeşil ortamlara kavuşacak, aileleri ve sevdikleriyle güvenle ve keyifle bu eşsiz şehirde yaşamanın tadını çıkartacak. Tamamlanan millet bahçelerini, farklı ilçelerde düzenlenecek 33 yeni millet bahçesi ile devam edilecek. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı sadece bu bahçelerle yüzde 10 artırılacak. Millet bahçelerinin Yeşil Ağ sistemine entegre edilmesiyle birlikte “Yeşil İstanbul” projesi hayata geçirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile eşgüdümlü gerçekleştirilerek 16 milyon m2 millet bahçeleri için toplamda 3.6milyar TL yatırım yapılacak. Millet Bahçelerinden deprem ve benzeri doğal afetlerde toplanma alanı olarak da yararlanılacak.

Tamamlanan ve devam eden Millet Bahçeleri

 • Kayaşehir

 • Başakşehir

 • Bakırköy-Baruthane

 • Esenler 15 Temmuz

 • Zeytinburnu-Çırpıcı

 • Başakşehir-Hoşdere

 • Kayaşehir(2. 3. 4. Etap)

 • Pendik

 • Başakşehir-Ayazma

 • Üsküdar-Validebağ

 • Küçükçekme-Halkalı

Yapacağımız Millet Bahçeleri

 • Arnavutköy-Taşoluk Mahallesi

 • Beşiktaş-Ulus Vadisi

 • Maltepe

 • Silivri

 • Sarıyer-İstanbul Botanik Bahçesi

 • Şile- Çamlık

 • Çekmeköy- Tekno Bahçe

 • Eyüpsultan

 • Çatalca

 • Sultanbeyli

 • Sultangazi

 • Şişli

 • Büyükçekmece

 • Tuzla

 • Sancaktepe

 • Kadıköy

 • Ataşehir

 • Fatih

 • Beylikdüzü

 • Avcılar

 • Bahçelievler

 • Güngören

 • Bağcılar

 • Kartal

 • Gaziosmanpaşa

 • Bayrampaşa

 • Beyoğlu

 • Kağıthane

 • Beykoz

 • Esenyurt

 • Ümraniye

 • Zeytinburnu Beştelsiz

 • Esenler Askeri Alan

Her 200 metrede bir mahalle parkı

İstanbul’da yeşilsiz, parksız mahalle, sokak kalmayacak. Herkes 200 metreiçinde mutlaka parka ulaşacak.

İstanbul’un Büyükşehir Belediye sınırları içinde belediye tarafından düzenlenmemiş, halkımızın hizmetine açılmamış yeşil alansız, parksız hiçbir mahalle ve sokak kalmayacak. Her vatandaşımız evinden çıktıktan sonra en fazla 200 metre mesafede bir park alanına ulaşacak. Şu anda İstanbul’da 200 metre mesafede parka ulaşamayan 377 bin kişilik bir nüfusu kapsayan bölgelerimiz bulunuyor. Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye ilçelerinin mahallelerinde yaşayan bu nüfusun en fazla 200 metre mesafede yeşil alanlı bir parka ulaşmasını sağlamak en büyük önceliklerimizden olacak. Bu alanların uygun noktalarda Yeşil Koridorlara bağlanmasıyla şehrin dört bir yanı yeşil ağlarla örülecek.

KENT ORMANLARI

İstanbul’un coğrafyasını eşsiz kılan şehir ormanlarının sayısını yeni dönemde iki katına çıkartacağız. Halihazırda düzenlenerek hizmete giren dört kent ormanına çalışmaları devam eden üç ve yeni dönemde düzenleyeceğimiz dört şehir ormanını daha ekleyeceğiz. İstanbul halkının şehrin dinamik hayatından uzaklaşıp yeşille ve doğayla hemhal olabilecekleri bu ormanları Hacıosman, Sarıyer, Göktürk, Çekmeköy ve Aydos’ta düzenleyeceğiz. Tamamlanan iki mesire alanımıza altı mesire alanı daha ekleyerek İstanbul’un dört bir yanında ulaşımı son derece kolay ormanlarımızı ve mesire alanlarımızı yaygınlaştırmış olacağız. Yeşil İstanbul yeni döneme yeni ormanları ve mesire alanlarıyla da damgasını vuracak.

67 km kesintisiz kıyı projesi

İstanbul’un eşsiz kıyılarını tümüyle halkımıza açacağız. Denize kıyısı olan 22 ilçedeki 170 kilometrelik kıyı şeridini kesintisiz ve engelsiz bir şekilde düzenleyerek İstanbul’un Yeşil Ağ sistemine katacağız.

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Beykoz’dan Pendik’e kadar 60 kilometre, Beylikdüzü’den Sarıyer’e kadar ise 110 kilometre olmak üzere toplam 170 kilometre kıyısı bulunuyor. Ancak bu kıyı alanları çeşitli nedenlerle devamlılığını kaybetmiş durumda. hale gelmiş. Avrupa Yakası’ndaki kıyı devamlılığı 52, Anadolu Yakası’nda ise 35 alanda yani toplamda 87 noktada kesintiye uğruyor.

Herkes kıyılara ulaşacak

Kesintisiz kıyı projesi kapsamında kesintisiz kıyı alanları olan park ve yeşil alanlar ile yaya yollarında iyileştirmelerin yanı sıra kesintiye uğrayan alanlarda uygun projelerle Sarıyer İlçesi Yenimahalle’den Büyükçekmece Bahçelievler Mahallesi’ne kadar 42 kilometre Avrupa Yakası’nda; Beykoz İlçesi Yalıköy Mahallesi’nden Pendik İlçesi Kaynarca Mahallesi’ne kadar 25 kilometre Anadolu Yakası’nda olmak üzere toplam 67 kilometrelik kıyının kesintisiz bir şekilde bütünleştirilmesi sağlanacak. Projede kapsamında kamusal açık alanlardan yaya yolları, kamusal kapalı alanlardan kıyı boyunca yüzen platformlar ve özel alanların önünden ise kıyıya en az 100 metre mesafede bulunan yüzen platformlar yapılacak.

Denize kıyısı olan 22 ilçedeki 170 kilometrelik kıyı alanındaki 87 noktada kesintiler engelsiz bir şekilde düzenlenerek yeşil ağ sistemine eklenecek.

18 noktaya Şehir Terası

İstanbul için bir ilki gerçekleştirerek şehrin dört bir yanını yeşille kucaklaştıracak şehir teraslarıyla donatacağız.
“Yeşil İstanbul” yaklaşımımızın en önemli ayaklarından biri de şehir terasları... Yeşil Ağ’ın takip ettiği alanlarda TEM, E5 gibi geniş yollarda hemzeminde çözülemeyen geçişlerin bu teraslar ile sürekliliği sağlanacak ve halkın ulaşım konforu kesintisiz devam ettirilecek.

Beylikdüzü’nden Kartal’a

Şehir terasları İstanbulluların iş çıkışlarında sosyalleşebileceği, aileleriyle hava alabileceği, spor yapabileği mekanlar olarak konumlanacak. Dinlenme ve etkinlik mekanları olması planlanan bu teraslar, özellikle ramazan aylarında şehir genelinde iftar sofralarının adresi olarak bellek kazınacak. Yeşil Ağ Projesi’ndeki 20 koridorun bazı merkez alanlarını ve yoğun konut dokularını birbirine bağlayacak teraslar; Avrupa’da 7. Asya’da 11 olmak üzere toplamda 18 alanda yapılacak. Bu teraslar Beylikdüzü’nden Küçükçekmece’ye, Kadıköy’den Kartal’a kadar 18 ayrı noktada mahalleleri ve ilçeleri birbirine bağlayarak sıradışı alanlar oluşturacak.

İstanbullular 25 yeni meydanda buluşacak

Kimlik sahibi meydanlar

Bir şehri, şehir yapan en önemli kamusal alanlardan biri de hiç kuşku yok ki meydanlar. İnsanları bir araya getiren, sosyal bağları ve şehre aidiyet hissini güçlendiren önemli mekanlar olarak meydanlar, adeta yaşayan ve içinde yaşayanları da biçimlendiren alanlardır. İstanbul’un 39 ilçesi arasında meydanı olmayan 22’sinde İstanbul’a yakışan estetik ve teknolojik unsurlara sahip olacak biçimde kimlik sahibi özgün meydanlar yapacağız.

 • Bakırköy Özgürlük Meydanı Düzenleme Projesi

 • Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı

 • Beşiktaş Meydanı Düzenleme Projesi

 • Fatih Aksaray Meydanı

 • Eyüpsultan Meydanı

 • Kağıthane Meydanı Düzenlemesi Fikir Projesi

 • Beykoz Kanlıca Meydanı ve Yakın Çevresi Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi

 • Beykoz Akbaba Köy Meydanı Projesinin Hazırlanması

 • Adalar Burgazada Sahil Düzenleme ve Meydan Düzenleme Projesi

 • Adalar Büyükada Sahil Düzenleme ve Meydan Düzenleme Projesi

 • Adalar Heybeliada Sahil Düzenleme ve Meydan Düzenleme Projesi

 • Adalar Kınalıada Sahil Düzenleme ve Meydan Düzenleme Projesi

 • Beşiktaş Ortaköy Meydanı ve Çevresi Düzenleme Projesi

 • Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı

 • Beykoz Meydanı

 • Beykoz Riva Köy Meydanı

 • Çatalca Cumhuriyet Meydan Düzenlemesi

 • Bağcılar Meydanı

 • Pendik TCDD Gar Sahası Meydan

 • Perşembe Pazarı Meydan ve Kıyı Düzenleme Fikir Projesi

 • Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Meydanı

 • Şile İlçesi Akçakese Köyü Meydanı

 • Sultanbeyli Meydanı

 • Bakırköy Ataköy Meydan

 • Avcılar Giriş Meydanı

ÇEVRECİ İSTANBUL

Çöpler ayrışacak öğrenci kazanacak

İstanbullular çöplerini evlerinde ayrıştırdıkça öğrenciler toplu taşımayı daha da indirimli kullanacak.

Sıfır atık politikasıyla çevreci bir şehir tasarlamak üzere ileri biyolojik arıtmadan; kaynağında çöp ayrıştırmaya kadar çok sayıda proje tasarlıyoruz. Bu projelerle karbon ayak izini düşürecek ve karbon salınımını azaltacağız. Tükettiğimiz enerjinin yarıdan fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretip, tasarruflarla yeni hizmet ve yatırımlar yapacağız. İstanbul genelinde başlayacak olan kaynağında çöp ayrıştırma projesi sayesinde hem İstanbullular, hem de çevre kazanacak. Haftanın 5 günü organik çöp, 1 günü plastik ve cam, 1 günü de kağıt çöpünü ayrıştıracak olan İstanbullular bu sayede kazanılacak gelirle öğrencilerin toplu taşımayı indirimli kullanmasını sağlayacak.

Yılda 1 milyar 300 milyon lira enerji tasarrufu yatırıma dönüşecek!

2018 itibariyle İstanbul’da tüketilen enerjinin %25’i yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Odayeri LFG Üretim Tesisinde 45 MW/H; Kömürcüoda LFG Üretim Tesisinde 20 MW/H yenilenebilir enerji, çöp gazından üretiliyor. Böylece yılda 300 bin hanenin enerji tüketimi yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor. Bununla birlikte 800 bin aracın bir yıllık emisyon salınımı eşdeğerindeki 6.5 milyon ton sera gazı salınımının önüne geçiliyor. 2023 hedeflerimiz kapsamında şuan % 25 olan yenilenebilir enerji üretimini % 60’a çıkartacağız. Toplamda 496 MW/H yenilenebilir kaynaklardan enerji üretecek ve 1 milyar 300 bin lira tasarruf edeceğiz.

Hasdal Düzenli Depolama Sahası Güneş Enerjisi Tesisi

Hasdal Düzenli Depolama Sahasında kuracağımız güneş enerjisi tesisiyle ilk etapta 5 MW, ikinci etapta 9 MW olmak üzere toplamda 14 MW elektrik üreteceğiz. Üretilen bu elektrikle 11 bin 760 hanenin elektrik tüketimini karşılayacağız. Yılda 7.840 aracın ürettiği karbon miktarına eşdeğer olan 9.520 ton karbon salınımının önüne geçeceğiz.

Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi

Silivri’de kuracağımız Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi’nde yapay zeka destekli gaz toplama sistemi kullanacağız. Bu sistemle 462 bin hanenin tüketimi kadar enerji üreteceğiz. Böylece yılda 2 milyon karbon emisyonunu azaltacağız. Ayrıca bu tesiste CNG yakıtı üretecek ve bu yakıtları araçlarda ve daha pek çok alanda kullanacağız.

Melen Hidroelektrik Santrali

Sakarya’da kuracağımız Melen Hidroelektrik Santrali’yle 45MW enerji üreteceğiz. Bu enerjiyle 110 bin hanenin tüketimi kadar enerji üreteceğiz. Yapacağımız tasarrufla yılda 86 bin ton karbon emisyonu salınımını azaltacağız.

2023 hedeflerimiz çerçevesinde tesislerimizde üreteceğimiz enerji miktarları

 • LFG Enerji Tesisi Silivri/Seymen
  77 MW/H

 • Biyokütle Tesisleri Kısırmandıra/Kömürcüoda
  140 MW/H

 • Biyometanizasyon Tesisleri Eyüpsultan/Kısırmandıra
  3 MW/H

 • Güneş Enerjisi Santralleri
  73 MW/H

 • Doğalgaz Basınç Düşüm Tesisler Silivri/Esenyurt
  13 MW/H

 • Hidroelektrik Santrali Melen/Sungurlu/Osmangazi
  52 MW/H

 • Rüzgar Enerjisi Santrali Terkos/Ömerli/Kıyıköy
  138 MW/H

2023'TE 23 MAVİ BAYRAKLI PLAJ

Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülü. Aynı zamanda temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve uygar bir çevrenin sembolü. Plajın her anlamda test edilip uygun kriterlere ulaşmasıyla verilen bu ödül, güvenilir bir tatilin anahtarı. Temiz ve turizm yönünden zengin bir İstanbul amacıyla 2023 hedeflerimiz kapsamında İstanbul’a 23 adet Mavi Bayraklı Plaj kuracağız! Böylece vatandaşlarımız sezon içerisinde 15 günde bir test edilen plajlarda, denizin imkanlarından güvenli bir şekilde yaralanabilecekler. Eğitimli cankurtaranların gözetiminde denize girebilecekler. Birbirinden ayrılarak muhtemel bir tehlikenin önüne geçilen alanlarda, su sporlarıyla ya da yüzmeyle ilgilenebilecekler. Engellilere sağlanan hizmetlerle engelsiz bir plaja kavuşacaklar. Hazırlanacak acil durum planları ve çevre yönetimiyle ailecek eğlenebilecekler.

İstanbul'un çatılarından 588MW Enerji üreteceğiz.

Uygun binaların çatılarında kurulacak güneş panelleri elektrik üretecek. Üretilen elektrik büyükşehir enerji ihtiyacı için kullanılırken, çatısı kullanılan binaların ortak alan elektrik gideri karşılanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılarken, İstanbullu’nun ev bütçesine katkı sağlanacak. Apartmanların, sitelerin ortak alan elektrik gideri, İBB tarafından kurulacak güneş panellerinin ürettiği enerji ile karşılanacak.
5 yıl içinde 588 MW güneş paneli kurmayı planlıyoruz.

YAŞAYAN İSTANBUL

Kültür sanat şehri saracak

Dünya çapında müzeleri, her ilçede gece ve gündüz açık kütüphaneleri, millet kıraathaneleri ve kültür merkezleriyle dolu dolu yaşayan, bilgiyle hemhal olan bir İstanbul hayal ediyoruz.
Tarih boyunca İstanbul’u özel kılan en önemli niteliklerinden biri de şehrin hayatına damgasını vuran kültür ve sanat faaliyetlerinin aynı zamanda bütün bir imparatorluk coğrafyasını da etkilemesiydi. İstanbul sadece bölgesinin siyasi ve iktisadi merkezi değil kültür ve sanatta da küresel bir referans noktası, onun manevi iklimini hisseden herkesin dikkatle izlediği bir medeniyet havzasıydı. İstanbul bugün de Türkiye’nin dinamosu, müzeleri, kütüphaneleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle enerji dolu, yaşayan, kıpır kıpır bir küresel metropoldür. Şehrin tarihine, kültürel birikimine, enerjisine ve hayallerine yaraşır bir kültür-sanat ortamını oluşturarak mevcudu daha da ileriye taşıyacağız. Bir yandan varolan müzeleri yenileyecek, bir yandan da yepyeni, dünya çapında ilgi çekecek müzeler, kültür ve sanat merkezleri, kütüphaneler kuracağız. Millet Kıraathanelerini şehrin dört bir yanında yaygınlaştıracağız.

İstanbul’un 8 bin 500 yıllık tarihi Yenikapı’da

3 müzemiz ziyarete hazır hale geldi. 6 yeni müze inşa ediyor. Yeni dönemde 22 yeni müze kuracağız.

Müzeler, içinde bulundukları kentin kültürel potansiyelini gerçekleştirmesine ve küresel alanda kentin tanıtılmasına katkıda bulunan özellikli mekanlardır. Bazen tek bir müze bir şehrin kaderine damgasını vurur, onu küresel kültür ve sanat sahnesinin yıldızı yapar. Londra’daki British Museum ya da Paris’teki Louvre Müzesi her yıl aldıkları milyonlarca ziyaretçiyle bu tür müzelere verilebilecek en iyi örneklerdir. İstanbul’u dünya çapında tanıtacak, turistik bir çekim merkezi yapacak, yeni müzeler kurup, var olanları yeni bir anlayış ve işlevsellikle yeniden ihya edeceğiz. Bunun ilk ve en önemli örneği Yenikapı Arkeoloji Müzesi olacak. Marmaray çalışmalarıyla birlikte yapılan arkeolojik kazılarda Cumhuriyet dönemi, Osmanlı dönemi, Bizans dönemi, Roma dönemi, Helenistik dönem, Klasik dönem, Arkaik dönem ve Neolitik dönemi kapsayan bu kültür tabakaları, İstanbul’un tarihi hakkında eşsiz bilgiler sağlandı. Tüm bu kazılardan sonra İstanbul’un çeşitli noktalarında, Türkiye ve dünya çapında hizmet verecek yepyeni müze projelerini hayata geçiriyoruz.

YENİKAPI ARKEOLOJİ MÜZESİ

Şehrin yeni gereksinimlerine cevap veren kamusal bir alan ve şehre küresel ölçekte katkı sağlayarak, emsalleriyle yarışacak bir arkeoloji müzesi ve park alanı kazandıracağız. Bunun için Metro ve Marmaray hatları kesişiminde bulunan, arkeolojik kazılarla 8.500 yıllık neolitik dönem bulgularına rastlanan ve 1.600 yıllık Theodosius Limanı’na ait kalıntıları ile dünyanın en geniş antik tekne koleksiyonunu barındıran bölgede 32 bin 356 m² alanda sergi alanları, çocuk müzesi, araştırma merkezi ve açık kamusal alanlar düzenlenecek. İçerisinde müze sergileme alanı, oditoryum, restoran, kafeterya, müze satış alanı gibi mekanlar oluşturulacak. Metro ve Marmaray istasyonlarının bulunduğu noktada kurulacak müze, İstanbul’un geçmişine ışık tutarken tasarımı ve içeriğiyle şehre dünya çapında bir ilgi uyandıracak.«

İstanbul’a 22 yeni müze

 • FESHANE OSMANLI MÜZESİ

 • TEKFUR SARAYI ÇİNİ MÜZESİ

 • OKÇULUK MÜZESİ

 • HALİÇ TERSANESİ BİLİM MÜZESİ

 • HALİÇ DENİZCİLİK MÜZESİ

 • CER MÜZESİ

 • MINIAWORLD AÇIK HAVA MÜZESİ

 • ANEMAS MÜZESİ

 • İSTANBUL ŞEHİR MÜZESİ

 • İSTANBUL CERRAHPAŞA TIP TARİHİ MÜZESİ

 • YENİKAPI ARKEOLOJİ MÜZESİ

 • MAGNOURA MÜZESİ

 • KADIKÖY GAZHANE ENERJİ MÜZESİ

 • YEDİKULE GAZHANESİ SU SPORLARI MÜZESİ

 • MAÇKA GAZHANESİ MODERN SANATLAR MÜZESİ

 • KARTAL DOĞA TARİHİ MÜZESİ

 • 15 TEMMUZ MÜZESİ

 • HAT MÜZESİ

 • ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL MÜZESİ

 • MÜCEVHER MÜZESİ

 • BEYKOZ CAM VE AYAKKABI MÜZESİ

 • TARİHİ SURLAR KENTSEL TARIM MÜZESİ

TİYATRO İSTANBUL'DA YAŞAYACAK

İstanbul’daki başlıca sahneler yenilenerek hem kapasite ve konforu artırılacak hem de binalar depreme olarak tasarlanacak.

 • Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

 • Fatih Reşat Nuri Sahnesi

 • Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

 • Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

İstanbul’a yeni kültür ve gençlik merkezleri

Metro Kütüphaneleri

518 kilometreye uzayacak metro hatları, İstanbul toplu taşımasının yarısını üstlenecek. Metro kütüphaneleri tüm bu yolculuklarda kitap okumak isteyenlerin ayağına geliyor. Akıllı telefon uygulaması yardımı ile kullanılacak sistem, metro yolculuklarını daha da keyifli hale getirecek.

İstediğin kitabı istediğin duraktan al, İstediğin durağa bırak.

KARTAL TABİAT MÜZESİ

İklimle uyumlu her cins ağaç ve bitki sergilenecek. İnsanlar kentte, şehir hayatı’nın göbeğinde su kenarında ve doğayla iç içe olacak.

CER MÜZESİ

Taksim Tünel 142 yıldır anı taşıyor. Fünikülerin eski güç merkezi Cer Müzesi’ne dönüştürülecek. 142 yıllık ekipmanlar ve kültürel mirasımız sergilenecek.

İSTANBUL KENT MÜZESİ

İstanbul Kent Müzesi, şehrin binlerce yıllık tarihine tanıklık edilen özel bir müze olacak. Müzenin temel amacı ziyaretçileri sıradan bir bilgi havuzuna atmanın aksine, kentin ortak mirasına dahil edecek biçimde deneyimleyebilecekleri etkileşimli bir ortam içinde bu mirası keşfetmelerini sağlamak olacak.

BEŞİKTAŞ DOLMABAHÇE GAZHANE PROJESİ

İstanbul ve Dolmabahçe Sarayı’nın ilk gaz üretim tesisi olması sebebiyle tarihi ve işlevsel değeri açısından önemli bir varlık olan Gazhane, yeni düzenlemesiyle yalnızca İstanbul halkının dikkatini çekmekle kalmayacak aynı zamanda kültürel bir işlev de kazanacak. Gazhane projesinde; sergi alanı, kütüphane, araştırma bölümü, arşiv, toplantı salonu, 420 kişilik konferans salonu bulunmaktadır. Konser, söyleşi, sergi gibi kültür sanat etkinliklerin için halkımızın hizmetine sunulacaktır.

FATİH YEDİKULE GAZHANE PROJESİ

Yedikule Gazhane proje alanında, koruma altına alınmış olan tescilli endüstriyel yapıların restorasyonlarının yapılarak bölgenin ihtiyaçlarına cevap veren kültür mekanlarına dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Projede; 6.142 m2’lik alanda toplantı salonları, atölye, seminer salonları, konser salonu, servis alanları, teknik alanlar ve otopark bulunacaktır.

ATAŞEHİR MODERN SANAT MÜZESİ

Anadolu yakasının AKM ölçeğinde bir kültür sanat merkezi ihtiyacı Ataşehir’de karşılanacak. 15.000 metrekare alan üzerinde modern sanat müzesi, kültür merkezi olarak da hizmet verecektir.

Haliç tershanesi müze ve bilim merkezi olarak yaşayacak

Tarihi Haliç Tersanesi’nde kurulacak olan bilim merkezi ile birlikte endüstriyel mirası ve tersane hafızası denizcilik müzesinde yaşatılacak. Bilim merkezinde ilköğretim, ortaöğretim ve lise çağındaki öğrencilere bilimi sevdirmek için deneysel atölye çalışmaları yaptırılırken, tersanecilik ve denizcilik müzede yaşatılacak.

Yüzen duba üzerine kurulacak olan Haydarpaşa Kent Sahnesi’nde İstanbul’un eşsiz güzelliğine karşı kültür sanat etkinliklerinde buluşacağız.

İstanbul’un bütün çeşmelerinden su ve internet akacak!

Yeditepeli şehrin tarihe şahitlik eden bütün çeşmelerinden su akacak. 937 mevcut çeşme hayata dönecek. Bu çeşmelerden ücretsiz kablosuz internet yayını da yapılacak

Tamamen şeffaf ve yüzer bir etkinlik platformu ile kıtaları birleştiren İstanbul boğazı ayrı bir heyecan kazanacak. Boğaziçi siluetinde gerçekleştirilecek etkinlikler ve ışıklarıyla boğaza renk katacak yüzer bir sahne projesi yapılacak. Boğaziçi sahnesi etkinliklerin yanı sıra müzes, sergi ve seyir alanı olarakta işlev kazanacak. Bu sahne yer değiştirerek boğaz’ın farklı yerlerinde ziyaretçileriyle buluşacak. Etkinlik alanının çapı 100 metre olacak. Yüzen mavna şeklinde tasarlanan etkinlik sahnesi belirlenen noktalara bağlanarak sabitlenecek.

Haydarpaşa’da kurulacak hareketli dönen sistem (dönme dolap) tarihi yarımada, Haliç ve boğaz manzarası sunarak yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalardan biri olacak.

Topkapı Sarayı önünde sanat hattı

Sarayburnu’nda yolun yerin altına alınması ile şehre yeşillikler içinde yeni bir meydan kazandırırken; Sirkeci-Yedikule arasındaki 8.5 km’lik kıyı boyunca Sanat Hattı oluşturacağız. Servi ağaçlarının çevreleyeceği yeşil alan, kültür, sanat ve tasarım etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Rami Şehir Kütüphanesi

İstanbul’da bu şehrin büyüklüğüne, tarihsel önemine ve dinamizmine yakışan bir şehir kütüphanesi ne yazık ki bulunmamakta. Bu açık, yapılacak olan İstanbul Şehir Kütüphanesi ile nitelik ve nicelik açısından zengin durumdaki şahıs kütüphanelerinin söz konusu kent kütüphanesine katılımı sağlanarak tamamlanacak. Bilim, sanat ve kültür insanlarına bu kütüphanede çalışma imkanı sunularak kütüphanenin görünürlüğü ve uluslararası saygınlığı arttırılırken, milyonlarca esere, dijital yayına ev sahipliği yapacak olan Rami Şehir Kütüphanesi şehrin kültür ve sanat hayatına damga vuracak mekanlardan biri olacak. Kütüphane; 75.000 metrekarelik bir inşaat alanı üzerinde 33.000 metrekarelik kapalı alanda hizmet verecek.«

Atatürk Şehir Kütüphanesi

Yıllardır İstanbul’a hizmet eden Atatürk Kitaplığı, Gümüşsuyu Askeri Hastanesi ile birleştirilerek Büyük Atatürk Şehir Kütüphanesi oluşturulacaktır. İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere tüm üniversitelere, öğrenci ve araştırmacılara hizmet edecek AŞK (Atatürk Şehir Kütüphanesi), Atatürk Kültür Merkezi ile bütünleşerek Atatürk Kültür Adası’nın önemli bir parçası olacaktır.
14.300 metrekarelik alan üzerindeki Gümüşsuyu Askeri Hastanesinin 4.159 metrekarelik kapalı alanı; Atatürk Kitaplığı’nın 1.766 metrekarelik alanı ile birleşerek 6.000 metrekarelik Atatürk Şehir Kütüphanesi kurulacak.

Yeni Millet Kıraathaneleri geliyor

Öğrencisi, çalışanı, emeklisi ve ev kadınıyla her yaştan, her kesimden İstanbullunun yeni buluşma mekanı olan Millet Kıraathanelerimizi İstanbul’un tüm semtlerine yaygınlaştıracağız. 39 ilçemizde 7/24 açık olacak olan kütüphanelerimiz, sesli çalışma alanları, kafeleri, söyleşi ve konferans salonları ile yeni yaşam merkezleri olacak.

7/24 kütüphane hizmetinin başlayacağı ilçeler
Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar, Sarıyer, Büyükçekmece, G.osmanpaşa, Güngören, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Kağıthane, Beşiktaş, Bayrampaşa, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, Sancaktepe, Pendik, Şile.

Bab-ı Ali eski günlerine dönecek

Yıllarca gazeteciliğin, basın ve yayın dünyasının kalbinin attığı Cağaloğlu yokuşu, günümüz teknolojilerinden de yararlanarak tarihi kimliğine geri dönecek. Kültürel yayıncılığın gelişmesine öncülük etmek, yeni cazibe alanları oluşturmak ve İstanbul Kitapçısı şubelerinin bilinirliği ile satış verimliliğini artırmak için Cağaloğlu bölgesinde bulunan bazı binalar kiralanarak Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı projesine katkı sağlanarak, İstanbul sahaf kültürünü yansıtan, Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı yeniden canlandırılacak. Gazeteler, internet medya kuruluşları, haber siteleri, bloggerlar, vbloggerlar, yazar, çizer, şairler, mücellitler, sahaflar, yayınevleri tekrar bu sokakta, kitap kokulu bir ortamda okurlarla buluşacak.

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethederken izlediği güzergah canlandırılacak. Rumelihisarı Boğazkesen Camii’nden başlayacak hat, Sarıyer Duatepe Şehitliği, Tophane, Kasımpaşa, Zeyrek Camii, 18 Sekbanlar Şehitliği ve Fatih Camii’nden geçerek Kazlıçeşme’de son bulacak.

DİNAMİK İSTANBUL

Tesis yatırımları sürecek

Buz pistinden yüzme havuzuna, kapalı spor salonundan stadyuma... İstanbullular için spor tesislerini artıracağız. Bu proje kapsamında Bağcılar Buz Pisti, Bahçelievler Spor Tesisi, Bayrampaşa Spor Tesisi, Beyoğlu Keçeci Piri Spor Tesisi, Esenler Hakkı Başar Spor Tesisi, Esenyurt Mehterçeşme Kapalı Spor Salonu, Eyüpsultan Topçular Kapalı Spor Salonu, Fatih Dervişali Spor Tesisi, Sultangazi Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi, Üsküdar Selimiye Spor Tesisi, Zeytinburnu Kazlıçeşme Spor Kompleksi ve Gaziosmanpaşa Spor Parkı projelerini hayata geçireceğiz

34 YENİ SPOR TESİSİ

250 OKUL BAHÇESİNE SPOR TESİSİ

 • Adalar Maden Mahallesi Spor Tesisi

 • Arnavutköy Boğazköy Mahallesi Spor Tesisi

 • Arnavutköy İmrahor Mahallesi Spor Kompleksi

 • Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Spor Tesisi

 • Ataşehir İçerenköy Mahallesi Yüzme Havuzu

 • Ataşehir Buz Pisti

 • Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Spor Parkı

 • Başakşehir Kayaşehir Mahallesi Kapalı Spor Salonu

 • Başakşehir İkitelli Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu

 • Beykoz Merkez Mahallesi Spor Kompleksi

 • Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi Kapalı Spor Tesisi

 • Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu

 • Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu

 • Çatalca Gökçeali Mahallesi Spor Sahası

 • Eyüpsultan Karadolap Spor Salonu

 • Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Çırçır Spor Kompleksi

 • Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Spor Tesisi

 • Güngören Güneştepe Mahallesi Şehit Özcan Canik Spor Tesisi

 • Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Spor Kompleksi

 • Kartal Soğanlık Spor Tesisi

 • Kartal Cevizli Mahallesi Stadyum

 • Maltepe Spor Tesisi

 • Maltepe Su Sporları Parkı

 • Pendik Kurtköy Açık Spor Tesisleri

 • Pendik Çınardere Mahallesi Spor Tesisi

 • Pendik Kurna Mahallesi Spor Köyü

 • Pendik Yenişehir Stadyum

 • Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Kapalı Spor Salonu

 • Sarıyer Merkez Mahallesi Stadyum

 • Sultanbeyli Stadyum

 • Şişli Fulya Mahallesi Spor Tesisi

 • Üsküdar Selimiye Mahallesi Spor Tesisi

 • Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Spor Kompleksi

 • Zeytinburnu Beştelsiz Spor Tesisi

Komşular mahalle liginde buluşacak

Toplam 961 mahallenin çeşitli branşlarda kuracakları takımlarla her sene katılıp kendilerini gösterebilecekleri ligler düzenlenecek. Bu turnuvalarla mahalleler arası ilişki gelişecek ve aktif yaşlanma sürecinde olan yaşlılarımızın hakemlik yapması sağlanacak. Bu turnuvalarda geleceğin yıldızları da keşfedilecek.

Dünya Çocuk Olimpiyatları İstanbul’da düzenlenecek

Her yıl nisan ayında 6-16 yaş arası dünya çocuklarının yarışacağı Uluslararası Çocuk Olimpiyatları, Esenler ’de inşa edilecek olan Çocuk Olimpiyatları Köyünde gerçekleşecektir. Temelde çocuklar için bir spor ve eğitim merkezi, ebeveynler için ise sosyal etkileşim alanı olarak tasarlanacak olan Olimpiyat Köyü çocukların bedensel ölçülerine göre uyarlanacağı kentsel projedir. Temel amaç çocuklara tüm olimpik sporların tanıtılması ve deneyimleme fırsatı sunmaktır. Etki alanı tüm dünya olacak olan proje; özellikle çocuk bayramında dünya çapında organizasyonların da düzenlenebileceği, ticaret konaklama gibi ekonomik çıktılarının olabileceği öncü bir projedir. Spor tesisleri ile bütünlük sağlayacak yaya-bisiklet yolları ve rekreasyon alanları vücut bulacak. İstanbul’un ortak geleceği daha sağlıklı olacak.

HERKES İÇİN İSTANBUL

300 MAHALLEYE 955 KREŞ

Kadınların iş gücüne katılımını arttırmak, çalışan anne babaların çocuklarına kaliteli bir eğitim sağlamak, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve daha parlak bir gelecek için çocukların yoğun olduğu 300 mahallede 955 kreş hizmete açacağız.

39 ilçede Dene-Yap ve çocuk atölyeleri

İstanbul’un her ilçesine, ortak geleceğimizin adam olacak çocuklarına, Dene-Yap atölyeleriyle bilim ve teknik becerilerini keşfedebileceği merkezler kuracağız. Aynı zamanda çocuklarımızın diğer yeteneklerini ortaya çıkartabilmek için çocuk atölyeleri de oluşturacağız.

Evde Bakım Hizmetleri

Evinde yalnız yaşayan İstanbullu bize emanet. Ev temizliğinden, sağlık kontrolüne kadar evinde yalnız yaşayan her İstanbullunun bakım sorumluluğu bize ait olacak. Büyükşehir Belediyesi’nin evde bakım hizmetleri hastalardan, yaşlılara tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Aktif Yaşlanma

Yaşlı veya yaşlılık sürecinde olan emekli, çalışan, çalışmayan, ev hanımlarına hem gelir sağlayacak hem de eğitim ve sosyalleşme imkanı sunacak bir sistem hazırladık. İkinci Bahar var. “Eğitim al, çalış, buluş etkinliklerine katıl.” Sanat, zanaat, spor elçiliği, eğitim ve etkinlik imkanları sunulacak.

Yaşlı Atölyeleri

Yaşlısına bakan vefalı İstanbulluların yükünü hafifletiyoruz. “İşin çıktığında; sorumlusu olduğun yaşlıyı bırak, kendine zaman ayır.” 39 İlçede kurulacak merkezlerde gün içi kurslar, dinletiler, sağlık kontrolleri, ahşap boyama, tesbih, ebru gibi imkanlar sağlanacak.

Huzurlu Yaşam Evleri

Yalnız kalmış yaşlılarımız için tesislerimizi artırıyoruz. Fizik tedavi rehabilitasyon, radyoloji, laboratuvar, acil gibi hizmetler bu merkezlerde yatılı hastalarımız için servis verecek.

Kadın istihdamı

Binlerce kadın ev işlerinde gündelik çalışıyor veya iş arıyor. Binlerce aile ise evinde güvenilir yardımcı arıyor. Eğiteceğimiz binlerce kadın yardımcı çalışan çocuklu ailelerle elele olacak. Anneler açacağımız kreşlere çocuklarını güvenle emanet ederek iş gücüne katılabilecek.

Ebeveyn okulu projesi

İstanbul’da her yıl 260 bin çocuk dünyaya geliyor. Şehrimizin yeni üyeleri için onlar dünyaya gelmeden bu heyecanı aileleriyle paylaşıyoruz. Anneliğe hazırlık; babalık heyecanını bastırmak için, gebelik sürecinde ve doğum sonrasında eğitim programlarımızla o mutlu günlere birlikte hazırlanacağız.

200 BİN ENGELLİYE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

 • Başakşehir Engelliler Merkezi

 • Bakırköy Çiroz Engelliler Kampı

 • Büyükçekmece Engelliler Ve Otizm Eğitim Merkezi

 • Esenler Engelsiz Yaşam Merkezi

 • Şile Engelliler Yaz Kampı

 • Başakşehir Kayabaşı Engelli Rehabilitasyon Merkezi

 • Bağcılar Engelli Adaptasyon Merkezi

 • Florya Engelliler Kampı Revizyonu Projesi

 • Esenler Engelliler Ve Otizm Eğitim Merkezi

 • Fatih Engelliler Ve Otizm Eğitim Merkezi

 • Büyükçekmece Türkoba Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi

 • Arnavutköy Taşoluk Madde Bağımlılıları Rehabilitasyon Merkezi

 • Beykoz Çiğdem Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi

 • Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi

 • Maltepe Cevizli Mahallesi Özel Eğitim Kampüsü

 • Gaziosmanpaşa Engelsiz Yaşam Merkezi

 • Kartal Engelsiz Yaşam Merkezi

İstanbul’da engeller kalkacak İstanbul’da yaklaşık 200 bin engelli vatandaşımız bulunuyor. Bu vatandaşlarımızın hayata karışmasını sağlamak için şehrin her noktasını evrensel tasarım standartlarına uygun olarak tasarlayacağız. Sensörlü kent mobilyaları ve akıllı telefonlar aracılığıyla duyma ve görme engeli olan insanların şehirde hareket edebilmesini sağlayacağız. İstanbul için tüm sokakları analiz ederek mekansal engelleri kaldıracağız. Ortak geleceğimizin değerli bir parçası olan engelli, otizmli, down sendromlu ve madde bağımlısı çocukların eğitimleri için özel merkezler açacağız.

Şehrin engelleri kalkacak

İstanbul’da yaklaşık 200 bin engeli olan vatandaşımızı sokaklara, meydanlara, çalışma alanlarına çağıracağız.
İstanbul’daki tüm kaldırımları, yaya yollarını, parkları, kavşakları evrensel tasarım standartlarına uygun olarak yenileyeceğiz.
Yaşlı, çocuk, sağlıklı, engeli olan herkesin sokaklarda konforlu bir şekilde hareket edebilmesini sağlayacağız.
Engellilik durumunu sorun olmaktan çıkarmak için öncelikle tüm kenti engelsiz hale getirmeyi hedefliyoruz.
Sensörlü kent mobilyaları ve akıllı telefonlar aracılığıyla duyma ve görme engeli olan insanların şehirde rahatça hareket edebilmesini sağlayacağız. İstanbul için tüm sokakları analiz ederek mekansal engelleri kaldıracağız.

GÜVENLİ İSTANBUL

KENTSEL DAYANIKLILIK

İstanbullunun Sorunlarla Baş Edebilme Gücü

DOĞA OLAYLARI

İSTANBUL'DA BEKLENEN DEPREM 2 MİLYON İNSANIN HAYATINI ETKİLEYEBİLİR.

SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL STRES

MÜLTECİLERİN OLUŞTURDUĞU SORUNLAR.

GIDA VE SAĞLIK SORUNLARI

30 BİN KİŞİNİN HAYATINA MÂL OLUYOR.

İKLİM  DEĞİŞİKLİĞİ

27 TEMMUZ 2017'DE 180 BİN ARAÇ DOLUDAN HASAR GÖRDÜ.

ULAŞIM VE ERİŞİM YETERSİZİLİĞİ

TRAFİKTE YAŞANAN GECİKMENİN MALİYETİ YILLIK 6.5 MİLYAR TL.

DEPREMSEL DÖNÜŞÜM: 3 ANA SORUNA 9 ÇÖZÜM

ANLAŞMA

Vatandaşla yatırımcı arasında hakem olacağız, kimse kimsenin hakkını yiyemeyecek. Dönüşüm alanlarının belirlenmesinde belediye aktif rol oynayacak.

Her dönüşüm alanına özel tip sözleşme belirlenecek. Belediye onaylayacak, hak sahibi komşusunun ne aldığını bilecek. Hakkaniyet ve şeffaflık olacak.

Deneyimi olmayan, teminat veremeyen müteahhite kentsel dönüşüm projesi yaptırılmayacak.

 1. Belediye hakemliği

 2. Tip sözleşme

 3. Müteahhit yetkinliği

YOĞUNLUK

Her binanın yıkılmasına gerek yok, güçlendirme de yapılacak. Kent içindeki konut stoğu değerlendirilecek, emilim arttırılacak.

Can güvenliği sağlanırken, bu fırsat iyi değerlendirilecek. Yaşam kalitesi de arttırılacak, donatı alanları, parklar, otoparklar, kreşler, eğitim kültür alanları da planlanacak. İstanbul için yapılaşma rehberi hazırlanacak.

Enerji, su, arsa, zaman ve kaynakta verimlilik, sağlanacak. Yıkım ve atık yönetimi, altyapı ve ulaşım tasarımı, sosyal dönüşüm ilkeleri, sanat ve kültür çalışmaları, kentsel dönüşüm atölyesi, atıklardan üretilmiş sanat fuarları düzenlenecek. Akıllı ve teknolojik, dünyaya adapte olacak bir kent oluşturulacak.

 1. Yapı stoğu analizi

 2. Tasarım ilkeleri belirlenmesi

 3. Sürdürülebilir ve yerinde dönüşüm

FİNANSMAN

İstanbul'da depremden korunmayı milli bir mesele olarak görüyoruz. Yasada yer alan yapım ve güçlendirme kredileri ve kira yardımları daha etkin kullanılacak. Hazineye ait riskli rezerv alanlardan kaynak yaratılacak, kamulaştırma bedelleri için kaynak oluşturulacak. Türkiye'ye büyük zarar verebilecek depreme karşı, kentsel dönüşüm için kaynak planlaması yapılacak.

Farklı dönüşüm finansman modelleri kullanılacak.

Alanına göre, farklı geliştirme modelleri kullanılacak.Mevcut stoktaki konutlar değerlendirilip, geçici konutlar verilecek.

 1. Bakanlıkla ortak çalışma

 2. Emlak Konut/TOKİ/DASK aracılığıyla finansman

 3. Belediye kaynaklarının kullanımı

İSTANBUL’U KORUYACAĞIZ

Gönüllü dönüşüm, yerinde dönüşüm.

İLÇE BAZINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANACAK.

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA KULLANILACAK YÖNTEMLERİ STANDART HALE GETİRECEĞİZ

DEĞER ARTIŞI ADİL VE DENGELİ DAĞITILARAK, BELEDİYE'NİN HAKEM OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ

SEL, DEPREM, ÇEVRE KİRLİLİĞİ GİBİ TÜM AFETLERE HAZIRLIKLI OLACAĞIZ.

TARİH VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASINA ÖNEM VERECEĞİZ.

Faizsiz dayanıklı konut edinme modeli

KİPTAŞ eliyle altın günü gibi grup ve/veya bireysel başvurularıyla ilk ev sahibi olandan sona kalanlar arasında taksit miktarlarında ayarlama yaparak faizsiz konut edinme yöntemi geliştireceğiz.

Bu projeyle hem deprem gibi afetlere karşı dayanıklı konut sahibi olma fırsatı sağlayacağız, hem de komşuluk ilişkilerini güçlendirip, imece geleneğimizi de bu çağda tekrar sağlayacağız.

Bina İzleme ve Hasar Takip Sistemi

Afete duyarlı bir kent için risk tehdidi taşıyan binalara kuracağımız izleme hasar takip sistemiyle binaların deprem zemin ilişkilerini, dayanıklılıklarını ve depremde nasıl bir tepki oluşturacaklarını takip edeceğiz.

Buna göre yıkılma tehdidi olmayan binalarda güçlendirme kredilerini vatandaşa aktif şekilde kullandırıp depreme hazırlıklı olacağız. Ayrıca afet durumlarında hızlı ve etkin iletişimi bugünden sağlayacağız.

AKILLI İSTANBUL

Sokak Hayvanlarına Akıllı Kabin

Sahipsiz hayvanların yaşadıkları mahallede aşılama ve tedavi ihtiyaçlarının giderilmesi, hayvan sahiplenmenin özendirilmesi amacıyla Vetbüs hayvan tedavi ünitesi sayıları artırılacak.

Vetnet programıyla bu hayvan dostlarımıza ait veriler tek bir envanter altında toplanacak. Ayrıca vatandaşlarımızın sahipli hayvanlarının aşı takvimlerini takip edebileceği, hayvanlar hakkında bilgilendirmelerin yapılabileceği, yerinde rehabilitasyon hizmetleri kapsamında hizmet veren Vetbüs ve Vetkabin araçlarımız akıllı telefonlar üzerinden takip edilebilecek.

Hastalara anlık takip sistemi

Evde bakım hizmeti alan yaşlılar, engelliler ve özellikle de Alzheimer hastalarına bir mobil uygulama üzerinden takip edilebilecek akıllı saatler temin edilecek. Bu saatler sayesinde hastaların sağlık durumları ve acil durumlar anlık olarak takip edilirken hastaların kaybolma ihtimali ortadan kalkacak.

Evinizin içi gibi aydınlık bir İstanbul

Akıllı Aydınlatma Sistemi’yle yol, sokak ve parklarımızın aydınlatılmasını merkezden nesnelerin internet teknolojisiyle yöneteceğiz. Bu sayede anlık müdahale ile güvenlik seviyesi artacak maliyetler azalacak enerjiden tasarruf sağlayacağız.

Akıllı şehir mobilyaları ile herkesin hayatı kolaylaşacak

İstanbul’un tüm meydan ve parklarında şehir mobilyalarıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıp yaşam kalitesini arttıracağız. Akıllı banklarda şarj üniteleri olacak. Akıllı pergolalar enerji üretecek. Ayrıca akıllı duraklar sayesinde otobüsün durağa kaç dakika sonra geleceği belli olacak.

Halihazırdaki işleyişte şikayet veya talebini Beyaz Masa ve diğer yollardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ulaştıran vatandaşın isteği en kısa sürede çözülmektedir.

Bilgi sisteminde toplanan veri, İstanbul'un hangi sokağında hangi kitlenin ne tip sorunlarla Beyaz Masa'ya başvurduğunu büyük veri yöntemiyle analiz edecek, yapay zeka kullanımıyla muhtemel sorunlar oluşmadan projeler üretilip uygulanabilecektir.

Yapay zeka şehir ve şehirlinin beklentilerini geri bildirimlerle sürekli takip eden yazılımı sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na şehirde proje üretme ve şehirde sorunlara çözüm bulma kolaylığı sağlayacaktır.

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman, makamında akıllı ekranda, süresinde çözülmeyen her türlü talep ve şikayeti bizzat izleyerek takip edebilecek, şikayeti olan İstanbullu kendisine ulaşmadan, sorunu olan İstanbulluya ulaşacak ve çözüm üretecektir.

İstanbul'da yeni nesil belediyecilik, İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak, şehirde yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmek için teknolojinin geldiği son noktayı da kullanarak yönetim anlayışına seviye atlatıyor.

İşte bu anlayışa biz İstanbul 4.0 diyoruz.

Tüm su sayaçları akıllanacak

İstanbul’daki bütün su sayaçları ücretsiz şekilde akıllı sayaçlarla değiştirilecek. Uzaktan anlık kapatılıp açılabilecek. Okuma bedeli düşeceğinden faturalar da düşecek. Bu sistemle kaçak kullanımlar önlenecek.

Akıllı Altyapı

Sistem arıza vermeden anında müdahale edeceğiz

Akıllı şebeke kapsamında İstanbul'un 33.467 km kanal, yağmur suyu ve içme suyu hatları kamera sistemleri ile izlenecek. Sistemde arıza vermeye yakın hatlar online takip edilecek olup vatandaş mağdur olmadan sisteme müdahale edilecektir.

Bu yazının tüm hakları KamuMeb.net'e aittir. Kaynak göstermeden alıntılanamaz.

KamuMeb.net - özel haber

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.