Öne Çıkanlar memur Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kadro atama Kadir Gecesi Namazı

Özel Güvenlik 100. Temel Eğitim ve 76. Yenileme Eğitimi Sınavı Ne Zaman?

Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimini bitirmesi gereken son tarih 23 Eylül 2022'dir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimi sınavına girmeye hak kazanır.

Sınav ücretinin yatırılacağı ve özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyer fotoğraflarının taratılarak ÖGNET uygulamasına yükleyeceği tarih aralığı 24-30 Eylül 2022'dir.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından, sınava katılacakların ÖGNET uygulaması üzerinden okul/sınıf yerleştirme işleminin yapılacağı tarih aralığı 1-4 Ekim 2022'dir.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından kursiyerlere ait fotoğrafların, Sınav Talimatının Genel Hükümler başlıklı 2.1. maddesinde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının ÖGNET üzerinden kontrol edilerek hatalı yüklenen fotoğrafların eğitim kurumlarına bildirileceği son tarih 4 Ekim 2022'dir.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından sınava katılacakların okul/sınıf yerleştirme işleminin kontrol edilerek ÖGNET uygulaması üzerinden bildirileceği tarih aralığı 5-7 Ekim 2022'dir.

Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından, kursiyerlere ait fotoğrafların Sınav Talimatının Genel Hükümler başlıklı 2.1. maddesinde belirtilen kriterlere uygun olmayan formatta ÖGNET’e yüklenenleri güncelleyeceği son tarih 7 Ekim 2022'dir

Optik Cevap Kâğıtlarını Basım Komisyonu’nun görev alacağı tarih aralığı 8-23 Ekim 2022'dir.

Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyerlere ait fotoğrafların talimata uygun formatta ÖGNET uygulamasına yüklendiğini kontrol ederek, doğru kimlik bilgisi ve fotoğrafı içeren “Sınav Giriş Belgelerini” adaylara teslim edeceği tarih aralığı 8-15 Ekim 2022'dir.

Teslim edilen “Sınav Giriş Belgeleri” üzerinde, doğru kimlik bilgisi ve biyometrik fotoğraf olmadığı tespit edilen adaylara ilişkin ÖGNET uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek düzeltme işleminin özel güvenlik eğitim kurumları tarafından yapılacağı son tarih 16 Ekim 2022'dir.

Yazılı ve uygulamalı sınavda, illerde görev alacak personel sayısının belirlenip illere gönderilmesinin planlandığı tarih 21 Ekim 2022'dir.

Soru Basım Komisyonu’nun kapalı devre sisteminde görev alacağı tarih aralığı 24-30 Ekim 2022'dir.

Kuryelerin sınav evrakını dağıtıma başlayacağı tarih 27 Ekim 2022'dir.

Yazılı sınav 30 Ekim 2022 tarihinde pazar günü, saat 10.00'da yapılacak.

Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının ÖGNET’e veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığı 31 Ekim-13 Kasım 2022'dir.

Sınav sorularının ve cevap anahtarları 1 Kasım 2022 tarihinde yayınlanacak.

Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı 2-4 Kasım 2022'dir.

Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları 11 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları 18 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı 21-23 Kasım 2022'dir.

Yazılı sınav itiraz sonuçları 23 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

2. Genel Hükümler

2.1. Özel güvenlik görevlisi/yöneticisi kimlik kartlarında ve sınava ait belgelerde, özel güvenlik eğitim kurumları tarafından taratılarak ÖGNET’e yüklenen kursiyer fotoğrafları kullanılacaktır.

Bu çerçevede; sınavın yapılacağı bina girişi arama noktasında görevli personel tarafından adaya ait T.C. Kimlik Kartında yer alan fotoğraf ile sınav giriş belgesi, sınavın yapılacağı salonda/sınıfta görevli salon sorumlusu/gözetmen tarafından adaya ait T.C. Kimlik Kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraf karşılaştırılacaktır.

Bu nedenle, özel güvenlik eğitim kurumlarının sınav giriş belgesi için ÖGNET’e yükleyeceği fotoğraflar ile ilgili; arka fon rengi beyaz ve son altı ay içerisinde ön cepheden çekilmiş biyometrik fotoğraf olması, fotoğrafın en az 400 DPI çözünürlükte, JPEG formatı ile özgün boyutta taranarak sisteme yüklenmesi, fotoğrafların omuz hizasından, saç bitiminden ve kulak hizası bitiminden kırpılması gerekmektedir.

T.C. Kimlik Kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi halinde aday sınava alınmayacaktır. Konu ile ilgili gerekli tutanak tanzim edilerek Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına bildirilecektir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle ortaya çıkabilecek mağduriyet ve aksaklıklardan; öncelikle özel güvenlik eğitim kurumları olmak üzere, “Sınav Giriş Belgesi”ndeki fotoğrafı kendisine ait olmadığı veya kriterlere uygun olmayan fotoğraf olmasına rağmen “Sınav Giriş Belgesi”ni zamanında teslim alıp kontrol etmediğinden düzelttirmeyen adaylar da sorumlu olacak, meydana gelebilecek zararları da kendileri tarafından karşılanacaktır.

2.2. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından ÖGNET Sınav İşlemleri modülü Listeler bölümünden “Sınav Adı” ile “Aday Fotoğraf Listesi” seçilerek kursiyerlere ait fotoğrafların Sınav Talimatının Genel Hükümler başlıklı 2.1. maddesinde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edilerek özel güvenlik eğitim kurumlarına bildirilecektir.

2.3. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan 81 il aday/okul/sınıf yerleştirme işleminden sonra sınava katılacağı ili değiştirmek isteyen adaylara İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerince ÖGNET’te “Sınav İşlemleri” menüsü içerisindeki “Listeler” bölümünde yer alan “Ek Sınav Giriş Belgesi” sekmesi kullanılarak adaya sınav giriş belgesi verilecektir. ÖGNET’te oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle olumsuzluk yaşanması durumunda, sınav giriş belgesi adayın sınava gireceği İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından manuel düzenlenerek adaya teslim edilecek ve adayın sınava katılımı sağlanacaktır.

2.4. Sınav ili değişikliği talebi bulunan adaylar haricinde manuel olarak hazırlanan sınav giriş belgesi ile sınava katılmak isteyen adaylar sınava alınmayacaktır.

2.5. Banka entegrasyonu ile adayların sınav ücret kayıtları ÖGNET sisteminde otomatik olarak oluşturulacaktır. Banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda sınav başvuru ücretini yatıran aday listeleri eğitim kurumları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne bildirecek olup; ÖGNET Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır.

2.6. İstanbul ilinde sınava katılacak adaylar, ilgili banka hesabına sınav giriş ücretini yatırırken hangi yakada (Avrupa-Anadolu) sınava katılacağını belirtecektir.

3. Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

3.1. Yazılı sınava katılacak adaylardan; silahsız sınav türü için 100 TL, silahlı ve silah farkı sınav türü için 150 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, 24/09/2022 tarihinden itibaren Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek 30/09/2022 tarihi; mesai bitimine kadar banka veznelerinden, mobil ve internet bankacılığı ile ATM’lerden ise saat 23.59’a kadar yatırılacaktır. ÖGNET’e banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ÖGNET’e Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.

3.2. Sınav giriş ücretleri belirtilen tarihler arasında eğitim kurumları veya sınava girecekler tarafından ödenebilecektir. Söz konusu ücretin eğitim kurumu aracılığı ile ödenmesi halinde, ödeme işleminin takibi ve kontrolü sınava girecekler tarafından yapılacak olup ücretin ödenmemesi durumunda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

3.3. Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

3.4. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

3.5. Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

3.6. Adaylar yazılı sınavda optik cevap formlarını doldurmak üzere yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanacaktır.

3.7. Sınava geç kalan adaylar ilk 15 dakika içinde geldikleri takdirde sınava alınacaktır.

3.8. Sınav süresi boyunca salonda tek bir adayın kalmasına izin verilmez.

3.9. Sınava katılacak adayların optik cevap formlarında, bir soru için birden fazla şıkkı işaretlemeleri halinde o soru için verilen cevap geçersiz sayılacaktır.

3.10. Sınavda verilen yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecektir.

3.11. Sınava katılacak adaylar cep telefonları ile sınav salonuna girmeyecek, beraberlerinde herhangi bir doküman ya da dijital bellek kullanan elektronik cihaz bulundurmayacaklardır. Bu kurallara uymayan adaylar sınav salonundan çıkartılacak, haklarında tutanak tutulacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3.12. Sınav kitapçığının kapağında bulunan “açıklamalar” bölümü sınav gözetmenleri tarafından sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunacaktır.

3.13. Yazılı sınavlarda sınav süresince hiçbir aday sorulan sorularla ilgili olarak gözetmenlere herhangi bir soru yöneltmeyecektir.

3.14. Adayların sınav salonlarına alınması, kimlik kontrolü, kendilerine açıklama yapılması ve optik cevap formlarının kodlanması işlemleri, sınav başlama saatinden önce bitirilmiş olacaktır.

3.15. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra ve sınava başlamadan önce kitapçıkların bütün sayfalarının kontrol edilmesi adaylara hatırlatılacak, noksan veya hatalı sayfası bulunan kitapçık geri alınacak ve fazla kitapçıklardan yenisi verilecektir.

3.16. Adaylar, kendilerine dağıtılan soru kitapçıklarının üzerindeki ilgili bölümleri dolduracaktır. Sınav sonunda optik cevap formu ile birlikte soru kitapçıkları da sınav gözetmen ve sorumluları tarafından isimler kontrol edilmek suretiyle teslim alınacak, teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

3.17. Sınav süresince ve sınav sonunda adayların yanlarında getirdikleri başka bir kâğıda sınav sorularını yazmalarına izin verilmeyecektir. Bu şekilde davrandığı tespit edilen adayların optik cevap formları ve soru kitapçıkları derhal alınacak ve “kopya” işlemi yapılarak gözetmenler tarafından tutanak tutularak sınavları geçersiz sayılacaktır.

3.18. Sınava giren adayların, sınav süresince sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Sınav salonundan dışarı çıkan adaylar tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

3.19. Adaylar optik cevap formları üzerinde kendilerine ait bilgileri ve cevap şıklarını kutucukların içine ve dışarı taşırmadan kodlayacaklardır. Optik cevap formu üzerinde adını, soyadını, T.C. Kimlik Numarasını ve kitapçık türünü yanlış ya da eksik kodlayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Optik cevap formundaki T.C. Kimlik Numarası ile nüfus cüzdanındaki/T.C. Kimlik Kartındaki T.C. Kimlik Numarası farklı ise salon gözetmenine bilgi vererek boş optik cevap formu talep edecektir. Sınavlarda gözetmen olarak görev alan personel, eksik ya da yanlış kodlama yapanları ikaz edecektir. Bu durum görevli personel tarafından tutanakla tespit edilerek Başkanlığa gönderilir.

3.20. Sınav esnasında yapılacak yanlışlıktan dolayı (adayın kendi yerine oturmaması ve başka adayın yerine oturması, T.C. Kimlik kontrolünün yapılmaması, optik cevap formunda kodlama hatası veya eksik kodlama yapılması vb.) gözetmenler ve/veya adaylar sorumlu olacaktır.

3.21. Düzenlenecek olan özel güvenlik sınavında gerek sınav esnasında gerekse sınavın akabinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesinin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Sınavları bölümünde yer alan ve Sınav Talimatında belirtilen hususlar dikkatli şekilde okunarak ilgililerine gerekli şekilde tebliğ edilecektir.

3.22. Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesinin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Sınavları bölümünde yer alan ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.

3.23. Herhangi bir karantina kaydı bulunmayıp öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi Covid-19’u düşündürecek semptomları gösteren adaylar için hazır bulundurulan ayrı salonda gerekli tedbirler alınmak suretiyle sınava katılımları sağlanacaktır.

4. Sınav Değerlendirme, Yazılı Sınav Sorularına ve Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz

4.1. Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

4.2. Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

4.3. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklardır.

4.4. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

4.5. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

4.6. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.

4.7. Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatta belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

5. Son Hükümler

5.1. Covid-19 tedbirleri kapsamında;

5.1.1. Adayların Covid-19 risk durumları Yazılı ve/veya Uygulamalı Sınavlarından önce ÖGNET üzerinden sorgulanacak olup, karantinada bulunan adaylar sınava alınmayacaktır.

5.1.2. Covid-19 testleri pozitif çıkan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle karantina altında olup; Özel Güvenlik 100. Temel Eğitim Yazılı ve/veya Uygulamalı sınavlarına katılamayan adaylar ile, Özel Güvenlik 76. Yenileme Eğitimi Sınavına katılmak amacıyla yenileme eğitim kaydı olup, eğitimini tamamlayamayan veya Özel Güvenlik 76. Yenileme Eğitimi Yazılı ve/veya Uygulamalı Sınavına katılamayan özel güvenlik görevlilerinin tespit edilerek bilgileri 23/11/2022 tarihine kadar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına bildirilecektir.

5.1.3 Yenileme eğitimi sınavına katılmak amacıyla eğitim kaydı bulunan ancak karantinada olmaları nedeniyle eğitimini tamamlayamayanlar veya aynı sebeple Özel Güvenlik 76. Yenileme Eğitimi Yazılı ve/veya Uygulamalı Sınavına katılamayanlar, Özel Güvenlik 77. Yenileme Eğitimi Sınavının itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihe kadar mevcut kimlik kartlarıyla çalışabileceklerdir.

5.1.4. Karantina altında olmaları nedeniyle Özel Güvenlik 100. Temel Eğitim Yazılı ve/veya Uygulamalı Sınavına katılamayan adaylara, mevcut sınav hakları haricinde ilave sınav hakkı verilecektir.

5.1.5. Özel Güvenlik 76. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavına katılıp karantinada olmaları nedeniyle Uygulamalı Sınavına katılamayan adayların sınav atışları, yapılacak olan ilk yenileme eğitimi uygulamalı sınavı ile birlikte yaptırılacak olup, neticesi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına bildirilecektir.

5.2. Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli olup özel güvenlik eğitim kurumlarında uzman eğitici olarak hizmet verenler, yazılı ve uygulamalı sınavda görevlendirilmeyecektir.

5.3. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2021/10 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesinin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Sınavları bölümünde yer alan hususlar sınav talimatında tekrar yazılmamıştır.

5.4. Yazılı sınavda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda (cep telefonu ile sınava girme, kopya girişimi, başkasının yerine sınava girme vb.) ivedi olarak kurye görevlileri aracılığıyla Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına bilgi verilecektir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.