Öne Çıkanlar şehit yakını Kamuran Yazıcı engelli öğretmen sayısı Kadrolu Memur ATAUZDER

Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı Ne Zaman?

15/09/2023 Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimini bitirmesi gereken son tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimi sınavına girmeye hak kazanır. 

18-22/09/2023 Sınav ücretinin yatırılacağı ve özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyer fotoğraflarının taratılarak ÖGNET uygulamasına yükleneceği tarih aralığıdır.

18-25/09/2023 Sınav başvuru ücretini yatıran adayların, mazeret bildirmeyerek özel güvenlik eğitimini aldığı il dışında sınava katılmak için Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine müracaat edecekleri tarih aralığıdır. 

26/09/2023 İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından kursiyerlere ait fotoğrafların, Sınav Talimatının Genel Hükümler başlıklı 2.1. maddesinde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının ÖGNET üzerinden kontrol edilerek hatalı yüklenen fotoğrafların eğitim kurumlarına bildirileceği son tarihtir.

27-29/09/2023 Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından sınava katılacakların okul/blok/salon yerleştirme işleminin kontrol edilerek ÖGNET uygulaması üzerinden bildirileceği tarihtir.

29/09/2023 Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından, kursiyerlere ait fotoğrafların Sınav Talimatının Genel Hükümler başlıklı 2.1. maddesinde belirtilen kriterlere uygun olmayan formatta ÖGNET’e yüklenenleri güncelleyeceği son tarihtir.

30/09-06/10/2023 Mazeret bildirerek sınav yeri değişikliği talepleri, adayların mazeretlerini (doğal afet, sağlık, düğün vb.) belirten belgeleri ibraz etmesi durumunda, söz konusu talepler İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’na bildirecek olup, “Yerleştirme Komisyonu” tarafından değerlendirilecektir.

30/09-07/10/2023 Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyerlere ait fotoğrafların talimata uygun formatta ÖGNET uygulamasına yüklendiğini kontrol ederek, doğru kimlik bilgisi ve fotoğrafı içeren “Sınav Giriş Belgelerini” adaylara teslim edeceği tarih aralığıdır.

08/10/2023 Teslim edilen “Sınav Giriş Belgeleri” üzerinde, doğru kimlik bilgisi ve biyometrik fotoğraf olmadığı tespit edilen adaylara ilişkin ÖGNET uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek düzeltme işleminin özel güvenlik eğitim kurumları tarafından yapılacağı son tarihtir.

10/10/2023 Mazeretli sınav il değişikliği müracaat sonuçlarının ilan edileceği tarihtir.

13/10/2023 Yazılı ve uygulamalı sınavda, illerde görev alacak personel sayısının belirlenip illere gönderilmesinin planlandığı tarihtir.

21/10/2023 Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Cumartesi günü, saat 10.00)

22/10-05/11/2023 Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının ÖGNET’e veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

24/10/2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

25-27/10/2023 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

01/11/2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

10/11/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

13-15/11/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

15/11/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

2. Genel Hükümler

2.1. Özel güvenlik görevlisi/yöneticisi kimlik kartlarında ve sınava ait belgelerde, özel güvenlik eğitim kurumları tarafından taratılarak ÖGNET’e yüklenen kursiyer fotoğrafları kullanılacaktır. 

Bu çerçevede; Sınavın yapılacağı binanın giriş bölümünde güvenlik gözetmeni tarafından adayların, sınava giriş belgeleri ile T.C. Kimlik Kartı veya kimlik yerine geçen belgelerinde yer alan fotoğraf ve bilgilerin kontrolü sağlanacaktır. 

Sınavın yapılacağı salonda görevli sınav gözetmeni tarafından adaya ait T.C. Kimlik Kartı veya kimlik yerine geçen belge, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraf ile karşılaştırılarak aynı kişi olup olmadığı kontrol edilecektir.

Bu nedenle, özel güvenlik eğitim kurumlarının sınav giriş belgesi için ÖGNET’e yükleyeceği  fotoğraflar ile ilgili; arka fon rengi beyaz ve son altı ay içerisinde ön cepheden çekilmiş biyometrik fotoğraf  olması; fotoğrafın en az 400 DPI çözünürlükte, JPEG formatı ile özgün boyutta taranarak sisteme  yüklenmesi; fotoğrafların omuz hizasından, saç bitiminden ve kulak hizası bitiminden kırpılması gerekmektedir.

T.C. Kimlik Kartı veya kimlik yerine geçen belge, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi halinde aday sınava alınmayacak ya da tespit edilmesi halinde sınav salonundan çıkarılması sağlanacaktır. Konu ile ilgili gerekli tutanak tanzim edilerek Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına bildirilecektir. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle ortaya çıkabilecek mağduriyet ve aksaklıklardan; öncelikle özel güvenlik eğitim kurumları olmak üzere, “Sınav Giriş Belgesi”ndeki fotoğrafı kendisine ait olmadığı veya kriterlere uygun olmayan fotoğraf olmasına rağmen “Sınav Giriş Belgesi”ni zamanında teslim alıp kontrol etmediğinden düzelttirmeyen adaylar da sorumlu olacak, meydana gelebilecek zararları da kendileri tarafından karşılanacaktır.

2.2. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından ÖGNET Sınav İşlemleri modülü Listeler bölümünden “Sınav Adı” ile “Aday Fotoğraf Listesi” seçilerek kursiyerlere ait fotoğrafların Sınav Talimatının Genel Hükümler başlıklı 2.1. maddesinde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edilerek özel güvenlik eğitim kurumlarına bildirilecektir.

2.3. Adaylar, sınav giriş belgelerini eğitim aldığı özel güvenlik eğitim kurumundan, sınav yeri değişikliği talebinde bulunan adaylar ise eğitim aldığı özel güvenlik eğitim kurumundan ya da İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerinden teslim alacaktır.

2.4. Banka entegrasyonu ile adayların sınav ücret kayıtları, ÖGNET sisteminde otomatik olarak oluşturulacaktır. Banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda sınav başvuru ücretini yatıran aday listeleri eğitim kurumları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne bildirecek olup; ÖGNET Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır. 

2.5. İstanbul ilinde sınava katılacak adaylar, ilgili banka hesabına sınav giriş ücretini yatırırken hangi yakada (Avrupa-Anadolu) sınava katılacağını belirtecektir.

3. Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

3.1. Yazılı sınava katılacak adaylardan; silahsız sınav türü için 200 TL, silahlı ve silah farkı sınav türü için 300 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, 18/09/2023 tarihinden itibaren Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek 22/09/2023 tarihi; mesai bitimine kadar banka veznelerinden, mobil ve internet bankacılığı ile ATM’lerden ise saat 23.59’a kadar yatırılacaktır. ÖGNET’e banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ÖGNET’e Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.

3.2. Sınav giriş ücretleri belirtilen tarihler arasında eğitim kurumları veya sınava girecekler tarafından ödenebilecektir. Söz konusu ücretin eğitim kurumu aracılığı ile ödenmesi halinde, ödeme işleminin takibi ve kontrolü sınava girecekler tarafından yapılacak olup ücretin ödenmemesi durumunda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

3.3. Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

3.4. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

3.5. Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. 

Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

3.6. Adaylar yazılı sınavda optik cevap formlarını doldurmak üzere yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanacaktır.

3.7. Sınava geç kalan adaylar ilk 15 dakika içinde geldikleri takdirde sınava alınacaktır. 

3.8. Sınav süresi boyunca salonda tek bir adayın kalmasına izin verilmeyecektir.

3.9. Sınava katılacak adayların optik cevap formlarında, bir soru için birden fazla şıkkı işaretlemeleri halinde o soru için verilen cevap geçersiz sayılacaktır.

3.10. Sınavda verilen yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecektir.

3.11. Sınava katılacak adaylar, herhangi bir iletişim cihazı, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan veya dijital bellek kullanan elektronik cihaz, silah ve benzeri teçhizat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, vb. araçlar ya da müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük vb. doküman bulundurmayacaklardır. Bu kurallara uymayan adaylar sınav salonundan çıkartılacak, haklarında tutanak tutulacak ve sınavı geçersiz sayılacaktır.

3.12. Sınav kitapçığının kapağında bulunan “Sınavda Uyulacak Kurallar” bölümü salon gözetmeni tarafından sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunacaktır.

3.13. Yazılı sınavlarda sınav süresince hiçbir aday sorulan sorularla ilgili olarak gözetmenlere herhangi bir soru yöneltmeyecektir.

3.14. Adayların sınav salonlarına alınması, kimlik kontrolü, kendilerine açıklama yapılması ve optik cevap formlarının kodlanması işlemleri, sınav başlama saatinden önce bitirilmiş olacaktır.

3.15. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra ve sınava başlamadan önce kitapçıkların bütün sayfalarının kontrol edilmesi adaylara hatırlatılacak, noksan veya hatalı sayfası bulunan kitapçık geri alınacak ve fazla kitapçıklardan yenisi verilecektir.

3.16. Adaylar, kendilerine dağıtılan soru kitapçıklarının üzerindeki ilgili bölümleri dolduracaktır. 

Sınav sonunda optik cevap formu ile birlikte soru kitapçıkları da sınav gözetmeni tarafından isimler kontrol edilmek suretiyle teslim alınacak, teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

3.17. Sınav süresince ve sınav sonunda adayların yanlarında getirdikleri başka bir kâğıda sınav sorularını yazmalarına izin verilmeyecektir. Bu şekilde davrandığı tespit edilen adayların optik cevap formları ve soru kitapçıkları derhal alınacak ve “Kopya” işlemi yapılarak gözetmenler tarafından tutanak tutularak sınavları geçersiz sayılacaktır.

3.18. Sınava giren adayların, sınav süresince sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Sınav salonundan dışarı çıkan adaylar tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

3.19. Adaylar optik cevap formları üzerinde kendilerine ait bilgileri ve cevap şıklarını kutucukların içine ve dışarı taşırmadan kodlayacaklardır. Optik cevap formu üzerinde adını, soyadını, T.C. Kimlik Numarasını ve kitapçık türünü yanlış ya da eksik kodlayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Sınavlarda gözetmen olarak görev alan personel, eksik ya da yanlış kodlama yapanları ikaz edecektir. 

3.20. Optik cevap formlarında basım kaynaklı hatalar (adı soyadı, TCKN, sınav yeri, sınav salonu, sıra no) için adaylara boş optik cevap formu verilecektir. Bu durum görevli personel tarafından tutanakla tespit edilerek tutanak Başkanlığa gönderilir. Bu durum haricinde adaylara boş optik cevap formu verilmeyecektir. 

3.21. Sınavlarda gözetmen olarak görev alacak personel tarafından, salon kontrol listesindeki ve optik cevap formundaki adaya ait bilgiler kontrol edilerek salon kontrol listesi imzalanacak ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

3.22. Sınava katılmayan adayların barkodlu optik cevap formunun kitapçık grubu ve sınav türü haneleri sınav gözetmeni tarafından kodlanmayacak, paraflanmayacak ve imzalanmayacaktır. Sadece “Aday Sınava Girmedi.” hanesi kodlanacak ve bu optik cevap formları diğer sınav evrakı ile birlikte Başkanlığa gönderilecektir.

3.23. Sınav başlama ve bitiş saatleri gözetmenler tarafından akıllı/yazı tahtasına yazılmak suretiyle adaylara bildirilecektir. 

3.24. Sınav esnasında yapılacak yanlışlıktan dolayı (adayın kendi yerine oturmaması ve başka adayın yerine oturması, T.C. Kimlik kontrolünün yapılmaması, optik cevap formunda kodlama hatası veya eksik kodlama yapılması vb.) gözetmenler ve/veya adaylar sorumlu olacaktır.

3.25. Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesinin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Sınavları bölümünde yer alan ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.

4. Sınav Değerlendirme, Yazılı Sınav Sorularına ve Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz

4.1. Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

4.2. Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

4.3. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 100 TL ücret yatıracaklardır.

4.4. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır. 

4.5. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

4.6. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.

4.7. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile [email protected] adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
UNKNOWN 8 ay önce

bu kadar uzun bir erteleme niye olur anlamıyorum...

Avatar
Ertele 8 ay önce

rezillik .