Öne Çıkanlar Öğretmenler Arası Nesilden Nesile Milli Mücadele Temalı Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı Eğitici Eğitimi Okul Veri Randevu İşlemi Meyve Günü EYT Konusunda Hangi Lider Ne Demişti?

2022-2023 Umre Organizasyonu Görevli Seçim Kriterleri

Başkan Yardımcısı Başkan a. Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı imzalı resmi yazıda ''Umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirilebilmeleri için organizasyonda görevlendirilecek personelimize önemli görev ve sorumluluk düşmekte olduğu 07.07.2022 tarih ve E-12373329-300-2648839 sayılı 2022-2023 Umre Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı ile bildirilmişti. Umre organizasyonu kapsamında verilecek hizmetlerin niteliği ve son dönemde bazı unvanlardaki personel hareketliliği de dikkate alınarak 07.07.2022 tarih ve E-12373329-300-2648839 sayılı 2022-2023 Umre Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine lüzum duyulmuştur. Bu itibarla; 2022-2023 umre organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personel ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

I-  Personel Seçimine İlişkin Esaslar

A) Kafile Başkanı

1. Başkanlığımız merkez ve/veya taşra teşkilatında halen mushafları inceleme ve kıraat kurulu üyesi, din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, başkanlık müşaviri ile diyanet işleri uzmanı ve diyanet işleri uzman yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), başkanlık müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, başkanlık vaizi, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, din hizmetleri uzmanı, dini yükseköğrenim mezunu şube müdürü, eğitim  uzmanı, murakıp, öğretmen ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu başimam-hatip ve Kur'an kursu baş öğreticisi ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olmak,

2. 01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olmak,

3. Önceki yıllarda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olmak,

4. Sevk ve idare kabiliyetini haiz olmak,

5. 2019-2020 umre, 2022 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

6. Teklifi yapılmış olmak.

B) Din Görevlisi

1. Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, başkanlık müşaviri ile diyanet işleri uzmanı ve diyanet işleri uzman yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), eğitim merkezi müdürü, başkanlık  vaizi, il müftü  yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, baş  vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, din hizmetleri uzmanı, dini yükseköğrenim mezunu şube müdürü, eğitim uzmanı, murakıp, öğretmen ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu başimam-hatip ve Kur'an kursu baş öğreticisi ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışanlardan;

a) 01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dâhil; askerlik, SGK, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli, vekillikte geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olup yukarıda belirtilen unvanlarda son 2 yıldır çalışıyor olmak,

b) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

c) Müracaatını 21-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında hac.gov.tr internet adresindeki "Umre Görevli Müracaatı" linkinden on-line yaparak aldığı çıktıyı 29 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,

d) Müracaat edenler arasından teklifi yapılmış olmak,

e) Yapılacak mülakatta görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,

2. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında fiilen çalışanlarda (sözleşmeli personel dâhil);

a) Başkanlığımız teşkilatında 01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, SGK, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli, vekillikte geçen süreler hariç olmak üzere) belirtlen unvanlarda en az 3 yıldır çalışıyor olmak,

b) Başkanlığımızca 2020, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olmak (grup oluşturanlar hariç),

c) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, [beşinci kez görev almak üzere müracaat edilemez (grup oluşturanlar hariç)],

d) 2018-2019/2019-2020 umre, 2019 ve 2022 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak (grup oluşturanlar hariç),

e) Başkanlığımızca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak (Tashih-i huruf kursuna devam edenler ile bu yıl kazananlar müracaat edemez),

f) Müracaatını 21-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında hac.gov.tr internet adresindeki "Umre Görevli Müracaatı" linkinden on-line yaparak aldığı çıktıyı 29 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,

g) Yapılacak olan mülakatta başarılı olmak.

C) Kadın İrşat Görevlisi

1- Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, başkanlık müşaviri ile diyanet işleri uzmanı ve diyanet işleri uzman yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), başkanlık vaizi, il müftü yardımcısı, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, din hizmetleri uzmanı, murakıp, şube müdürü ve öğretmen ile eğitim uzmanı (alan dışı olanlar hariç), dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu Kur'an kursu baş öğreticisi, Kur'an kursu uzman öğreticisi ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda fiilen çalışanlarda;

a) 01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil; SGK, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olup yukarıda belirtilen unvanlarda son 2 yıldır çalışıyor olmak,

b) 2019-2020 umre, 2022 hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak (grup oluşturanlar hariç),

c) Müracaatını 21-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında hac.gov.tr internet adresindeki "Umre Görevli Müracaatı" linkinden on-line yaparak aldığı çıktıyı 29 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,

d) Müracaat edenler arasından teklifi yapılmış olmak,

e) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olanlar için yapılacak mülakatta görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,

2- Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapanlarda;

a) 01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil; SGK, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi belirtilen unvanda en az 3 yıl olmak,

b) Başkanlığımızca 2020, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olmak (grup oluşturanlar hariç),

c) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, [beşinci kez görev almak üzere müracaat edilemez (grup oluşturanlar hariç)],

d) 2018-2019/2019-2020 umre, 2019 ve 2022 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak (grup oluşturanlar hariç),

e) Başkanlığımızca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak (Tashih-i huruf kursuna devam edenler ile bu yıl kazananlar müracaat edemez),

f) Müracaatını 21-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında hac.gov.tr internet adresindeki "umre görevli müracaatı" linkinden on-line yaparak aldığı çıktıyı 29 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,

g) Yapılacak olan mülakatta başarılı olmak.

D) Tercüman (Arapça)

Bu kategoride müracaat edeceklerle ilgili kriterler bilahare gönderilecektir.

E) Ekip Personeli

1. Halen; şube müdürü, murakıp, öğretmen ve uzman (dini yükseköğrenim mezunları hariç) ile mühendis, programcı, çözümleyici, sayman, APK uzmanı, musahhih, şef, memur, VHKİ, daktilograf ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olmak,

2. 01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Başkanlığımız teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfı'nda toplam fiili hizmet süresi (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 3 yıl olup yukarıda belirtilen unvanlarda son 2 yıldır çalışıyor olmak,

3. Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak (beşinci kez görev almak üzere teklifi yapılamaz),

4. 2018-2019/2019-2020 umre, 2019 ve 2022 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak.

5. 31 Aralık 1962 tarihinden sonra doğmuş olmak,

6. Teklifi yapılmış olmak.

F) Şoför ve Hizmetli

1. 01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Başkanlığımız teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfında toplam fiili hizmet süresi (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 3 yıl olup görev unvanında son 2 yıldır çalışıyor olmak,

2. Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, (beşinci kez görev almak üzere teklifi yapılamaz),

3. 2018-2019/2019-2020 umre sezonu, 2019 ve 2022 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak.

4. 31 Aralık 1967 tarihinden sonra doğmuş olmak,

5. Teklifi yapılmış olmak,

II- Müracaat ile İlgili Hususlar

1. Görevlendirilmesinde fiziki engeli veya sağlık problemi bulunmamak,

2. Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olmak,

3. Bu talimatta belirtilen diğer şartları taşısalar bile geçici olarak Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanlar, kurum değişikliği talebinde bulunanlar, 2022 ve/veya 2023 yılı içinde 3 ay veya daha uzun süreli kursa katılacak olanlar, kursu tamamladığı halde ataması yapılmayanlar, halen askerde olanlar, ücretsiz izinde olanlar, haklarında adli veya idari tahkikat devam edenler, açığa alınanlar ve yurt dışı görevi için planlamaları yapılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve teklifleri de yapılmayacaktır.

4. Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapılmayan, mülakat veya seminerlere katılmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate alınmayacak ve bunlarla ilgili ek tekliflerde bulunulmayacaktır.

5. Müracaat eden personele ait dilekçe, birimlerince muhafaza edilecektir.

6. Din görevlisi ve kadın irşat görevlisi olarak görev almak için müracaat edenlerden; ilin geçmiş yıllardaki umreci sayısı dikkate alınarak tespit edilen kontenjana göre % 20 tecrübeli ve % 80 tecrübesiz oranı korunarak MBSTS başarı sırasına göre belirlenen personel mülakata çağrılacaktır.

7. Mülakat gün ve saatleri daha sonra bildirilecektir.

8. Başarılı olmak için mülakatta 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

9. Mülakatta başarılı olanlar ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça görevlendirilecektir.

10. Din görevlisi ve kadın irşat görevlisi unvanlarında yapılacak görevlendirmelerde, MBSTS puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak oluşturulacak başarı listesi esas alınacaktır. Puan eşitliği durumunda hizmet yılı çok olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

11. Dört defadan fazla görevlendirilmemiş olmak şartına ilişkin hesaplamada; personelin yurt dışı görevi esnasında, görev aldığı hac veya umre organizasyonları dikkate alınacaktır. Yanlış ve eksik beyandan ilgili personel ve müftülük sorumlu olacaktır.

12. Organizasyonun her kademesinde görev alacak personel, gerektiğinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek yer, tarih ve program çerçevesinde bilgilendirme ve eğitim seminerlerine alınabilecektir. Söz konusu seminere katılmayan personel görevlendirilmeyecektir.

lll- Teklif, Sınav ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar

1. Kafile başkanı, din görevlisi ile kadın irşat görevlisi (teklife tabi olanlar), ekip personeli, şoför ve hizmetli olarak görev almak isteyenlerin teklifleri 29 Temmuz 2022 tarihine kadar merkezde birimlerce; taşrada il müftülükleri, Dini  yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce tespiti yapılarak belirlenen kontenjan sayıları doğrultusunda yapılacaktır.

2. Teklif edilen personel, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme çerçevesinde ihtiyaca göre görevlendirilecektir

3. 2022 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere eğitim seminerine katılan ve görevlendirilemeyen din görevlisi ve kadın irşat görevlileri, istemeleri halinde söz konusu unvanlarda görevlendirilebilecektir. Bu durumda olanların listesi illere gönderilecek ve görev almak isteyenler "Umre Görevli Programına" girilecektir

4. Görevlendirmelerde öncelik III/3. maddede belirtilen durumda olanlara verilecek, 2022-2023 umre görevli sınavında başarılı olanlar ise daha sonra değerlendirilecektir.

5. Başkanlığımız merkez birimleri ile müftülükler, müracaat edenlerin formlarını inceleyecek, şartları uygun olanların müracaatlarını umre görevli programından onaylayacaklar, şartları uygun olmayanların müracaatlarını ise programdan sileceklerdir.

6. Tekliflerde organizasyonun başarısı ve hizmetin kalitesi açısından personelin ehliyeti ve performansı dikkate alınacak ve organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun az görev alanlar, çok görev alanlara tercih edilecektir.

7. Teklifler;

a) Merkezde; birim amirlerince,

b) İllerde; il müftüsünün başkanlığında hac ve umre hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı, ilçe müftülerinin tamamı, varsa hac ve umre şube müdürünün katılımıyla yapılacak müşterek tespitten sonra il müftülüklerince,

c) Dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerinde; müdürün başkanlığında ve eğitim görevlilerinin tamamının katılımı ile yapılacak müşterek tespitten sonra dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerince,

d) Türkiye Diyanet Vakfında ise genel müdürlükçe, yapılacak olup müşterek ıslak imzalı teklif listesini içeren tutanak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

8. Organizasyonda görevlendirilmek üzere müracaat eden veya teklifi yapılan personel, müracaat yaptığı veya teklifinin yapıldığı tarihteki unvanına göre değerlendirilecek; söz konusu tarihten sonraki unvan değişiklikleri görevlendirmede dikkate alınmayacaktır.

9. Yapılacak müracaat ve tekliflerin, belirlenen kriterlere uygun olup olmadığı hususu ilgili birimlerce titizlikle kontrol edilerek; il müftülükleri müracaat ve teklifi uygun görülecek personele ait bilgileri, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü "Umre Görevli Programı"na gireceklerdir. Teklif edilen görev unvanına göre dökümlerini alacak 05 Ağustos 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Merkez birimleri ile dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerince yapılacak personel tekliflerine ait bilgiler ise Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sisteme girilecektir.

10. Müracaatların bitiminden sonra atama, nakil, emeklilik, istifa, vefat gibi herhangi bir sebeple personelin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

11.Din görevlisi ve kadın irşat görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkin mülakatta adaylar Ek-1 de yer alan kaynaklardan sorumlu olacaktır.

12. Hangi unvanda olursa olsun daha önceki yıllarda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilenler "tecrübeli", görevlendirilmeyenler "tecrübesiz" kategorisinde değerlendirilecektir.

13. Gerekli görülmesi halinde Başkanlıkça doğrudan görevlendirme yapılabilecektir.

14. Mülakat veya seminerden sonra, görevlendirilmelerine mani herhangi bir durumu ortaya çıkanlar ile bu talimatta belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak; yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olanlar ivedi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek; aksi durumda doğacak sonuçtan birimleri sorumlu olacaktır.

15. Personel seçimine ilişkin yukarıda belirtilen şartlar 2022-2023 umre organizasyonu görevlendirmeleri için geçerli olup gelecek yıllar için hak teşkil etmeyecektir.

16. Personelin müracaat ve teklifinin yapılmış, mülakatta başarılı olmuş, bilgilendirme ve değerlendirme seminerlerine katılmış ve gerekli belgelerinin Başkanlığa gönderilmiş olması, umre organizasyonunda mutlaka görevlendirilecekleri taahhüdü anlamı taşımamaktadır.

17. Kişisel çıkar sağlayacak biçimde Başkanlığımız dışındaki umre organizasyonları ile ilişki içinde olan personel hakkında gerekli idari ve disiplin işlemi yapılacaktır.

18. 2022-2023 umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere; merkez birimlerine, il müftülüklerine, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine ve Türkiye Diyanet Vakfına Ek-3 tabloda belirlenen kafile başkanı, ekip personeli, şoför ve hizmetli kontenjanları verilmiştir. Teklifler belirlenen kontenjanlar çerçevesinde yapılacaktır. (Not: kontenjan tablosu bilahare e-mail ya da belgenet yoluyla gönderilecektir.)

19. Bu talimat, il müftülüklerince ivedilikle ilçe müftülüklerine ulaştırılacaktır.

20. Talimatta yer alan hususlar ekleri ile birlikte personele imza karşılığı duyurulacaktır. Bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim.'' denilmiştir.

GÖREVLİ SEÇİMİ TALİMATI : https://hacumre.diyanet.gov.tr/Documents/22_23_umregorevlitalimati.pdf

MÜRACAAT : https://hac.gov.tr/uwebislemler/Sayfalar/Gorevli/GTeklifMuracaat.aspx

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.