Öne Çıkanlar ŞOK 14 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Çalışanlar BİM 21 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Hayvan Sağlığı Kuralları ÖABT

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri (10 Haziran 2024)

Ortaöğretim Genel Müdürü Bakan a. Halil İbrahim TOPÇU imzalı resmi yazıda ''15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri’nin koordinasyon görevi, 1 Haziran 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan, 31 Mayıs 2019 tarihli ve 2019/11 sayılı “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Etkinlikleri” başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına tevdi edilmiştir. Anma etkinliklerinin 15 Temmuz ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve halkı bütünüyle kucaklayan etkinliklerin yaşama geçirilmesi amacıyla İletişim Başkanlığı, Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları (STK) ve üniversitelerle bir araya gelerek gerekli koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir.

Bu çerçevede, aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin sekizinci yıl dönümü sebebiyle ülke genelinde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi planlanmakta olup 2024 yılı 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinliklerinin konsepti “Milletin Zaferi” olarak belirlenmiştir.

Bahse konu anma etkinliklerinin takip ve koordinasyonu için İletişim Başkanlığı bünyesinde “15 Temmuz Proje Takip Sistemi” (http://pts.15temmuz.gov.tr/) kurulmuştur. Mezkûr sistem ile projelerin hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin dijital ortamda takip ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında faaliyet yürütecek olan Bakanlıklar (bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar dahil), kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin faaliyetlerini/projelerini 3 Haziran-3 Temmuz 2024 tarihleri arasında “15 Temmuz Proje Takip Sistemi” üzerinden paylaşmalarının beklendiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığının 03.06.2024 tarihli ve E-10823633-100-384962 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

Bu bağlamda; il/ilçe millî eğitim ve okul müdürlükleri tarafından planlanacak faaliyetlerin il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından 3 Temmuz 2024 Çarşamba gününe kadar “15 Temmuz Proje Takip Sistemi”ne (http://pts.15temmuz.gov.tr/) girilmesi hususunda; bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİKLERİ PROJE TAKİP SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri’nin 15 Temmuz ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve halkı bütünüyle kucaklayan etkinliklerin yaşama geçirilmesi amacıyla oluşturulan 15 Temmuz Proje Takip Sistemi aracılığıyla Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve üniversitelerin projelerinin hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin dijital ortamda takibi ve değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Sistemde her kurumdan Admin ve Moderatör olmak üzere iki farklı kullanıcı kaydı oluşturmak mümkündür.

1) Moderatör: Kurumlarda görevli olan her personelin moderatör olarak sisteme kayıt yapma imkanı bulunmaktadır.

Bu kullanıcıların ilk olarak 15 Temmuz Platformu Kullanıcı Kaydı ekranından sisteme kayıt oluşturmaları gerekmektedir. Daha sonra, kurum Admin’i tarafından onaylanmaları halinde sisteme proje girişi yapabileceklerdir. Bir kurumda birden çok sayıda moderatör olması mümkündür.

2) Admin: İlgili kurumun, 15 Temmuz Proje Takip Sistemi’nde yer alan en yetkili personelidir.

Bu kullanıcıların da Kullanıcı Kaydı ekranı ile sisteme kayıt olması gerekmektedir. Bu personellerin isimleri, ilgili yazımızda yer alan 15 Temmuz Etkinlikleri İrtibat Kişileri formu doldurularak Başkanlığımıza iletilmesi ve Başkanlığımızca Admin olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir. Admin kullanıcının görev ve yetkileri şu şekildedir:

a) Kurumunda görevli olan ve 15 Temmuz PTS sistemine kayıt olan “moderatör” personellerini sistemde onaylayarak aktif hale getirmek

b) Moderatör personellerin sisteme girdiği proje/etkinlikleri onaylamak

Admin tarafından onaylanmayan Moderatör kullanıcıların sisteme erişim sağlaması mümkün değildir. Aynı zamanda, Admin tarafından onaylanmayan projeler de sistemde öneri ve faaliyet olarak yer almayacaktır.

Bu kılavuzda birinci bölümde; her kurumun admin kullanıcılarının, kurumlarından sisteme veri girişi gerçekleştirecek alt kullanıcıları (moderatörleri) sistemde nasıl aktif hale getirecekleri gösterilmektedir. Sisteme yeni proje/etkinlik girişleri gerçekleştirilirken izlenmesi gereken adımlar kılavuzun ikinci bölümünde yer almaktadır. Son bölümde ise sisteme kaydedilen proje/etkinliklerin admin kullanıcılar tarafından onaylanma aşamalarına yer verilmiştir.

UYARI: 15 Temmuz Proje Takip Sistemi (PTS)’de gerçekleştirilen yeni güncellemeler gereği sisteme girildiğinde proje/etkinlik veri girişi gerçekleştirmeden önce ilk olarak Hesap Yönetimi > Profil ekranından “Kurum Türü” alanında uygun seçimin yapılarak “Güncelle” butonuna basılması gerekmektedir.

1. BÖLÜM: KULLANICILARIN SİSTEMDE AKTİF HALE GETİRİLMESİ

Admin kullanıcılar Başkanlığımız tarafından yetkilendirilir. Kullanıcı adı ve parola ile sisteme giriş yapan admin kullanıcılar, sol menü çubuğunda yer alan “Alt Kullanıcılar” sekmesine tıklayarak kendi kurumlarından sisteme veri girişi gerçekleştirecek diğer kullanıcıları sistemde aktif hale getirebilirler. 

Anasayfa’da yer alan uyarı metninde de belirtildiği üzere “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz Etkinliklerinin koordinasyondan sorumludur. Projelerin, Proje Takip Sistemi’ne girilmesi ve uygulanmasına ilişkin sorumluluk proje sahibi kurum ve kuruluşlara aittir.”

Bu nedenle, her kurumun admin kullanıcısının ve alt kullanıcılarının (moderatörlerinin) 15 Temmuz Proje Takip Sistemi’ne proje/etkinlik veri girişi gerçekleştirirken azami dikkat göstermesi ve sorumluluğu bütünüyle üstlendiklerinin bilincinde olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra her kurumun admin kullanıcısının, kurumlarından sisteme veri girişi yapacak moderatörlerin e-maillerini onaylarken ve moderatörleri sistemde aktif hale getirirken mutlak suretle moderatörün e-mail adresini kontrol ederek kendi kurumunun personeli olup olmadığını teyit etmesi güvenlik açısından büyük önem arz etmektedir. 

“Alt Kullanıcılar” sekmesine tıklayan kurum adminleri, açılan ekranda kendi kurumlarından sisteme kayıt olmuş diğer alt kullanıcıların, yani ‘moderatör’lerin, listesini görüntüleyebilmektedir. 

Kayıt kılavuzundaki talimatlar doğrultusunda sisteme kayıt olan moderatörler, kurum adminleri tarafından aktifleştirilmedikleri sürece pasif durumdadırlar. Moderatörlerin proje/etkinlik veri girişi gerçekleştirebilmeleri için kurum adminleri tarafından aktif hale getirilmeleri gerekmektedir. Kurum adminlerinin, moderatörleri aktif hale getirebilmek için “Pasif” butonuna tıklamaları gerekmektedir.

“Pasif” butonuna tıkladıktan sonra beliren Uyarı ekranında kurum admini tarafından “Evet” butonuna tıklanması gerekmektedir.

Kurum admini tarafından “Evet” butonuna tıkladıktan sonra pasif durumda yer alan alt kullanıcı (moderatör) aktif hale getirilmiş olacaktır.

Kurum admini tarafından aktif hale getirilen moderatör, proje/etkinlik veri girişi gerçekleştirebilme yetkisine sahip olur. 

2. BÖLÜM: PROJE/ ETKİNLİK VERİ GİRİŞİ 

Sol menü çubuğunda yer alan Projeler/Etkinlikler sekmesine tıklayarak proje/etkinlik girişi yapılabilmektedir. Proje/Etkinlik veri girişi yapma yetkisine hem admin kullanıcılar hem de moderatör kullanıcılar sahiptir.

Proje/Etkinlikler sekmesine tıklandığında açılan ekranda kullanıcının yer aldığı kurum tarafından sisteme kaydedilmiş olan proje/etkinlikler kurum bilgisi, proje adı, proje türü, hedef kitle, projenin uygulanacağı tarih ve uygulanacağı yer (yurt içi/yurt dışı) gibi filtrelemelerden yararlanılarak listelenebilmektedir. Yeni proje/etkinlik girişi gerçekleştirebilmek için sol üst kısımda yer alan “Yeni Proje/Etkinlik” butonuna tıklanılması gerekmektedir.

“Yeni Proje/Etkinlik” butonuna tıkladıktan sonra ekranda karşılaşılan Proje Takip Sistemi’ne veri girişine ilişkin Uyarı metni okunduktan sonra veri girişi, bu hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.

Proje/Etkinlik veri girişi gerçekleştirilirken sırası ile ekranda yer alan zorunlu alanlar doldurulmalıdır.

Açıklama/Amaç/Detay/Yöntem alanına projenin amacı, yöntemi ve projeye ilişkin diğer bilgileri de içeren açıklamalar maksimum 200 kelime kullanılarak yazılmalıdır. 

Proje/Etkinliğin uygulanacağı tarih aralığı girilmeli ardından faaliyet alanı (Yurt içi/Yurt dışı) bilgisi seçilerek il, ülke ve şehir bilgileri girilmelidir. 

Projeye/etkinliğe katılanların bilgisi “Katılımcı Bilgileri” alanına girilmelidir.

Yukarıdaki alanlar da doldurulduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak proje/etkinlik sisteme kaydedilmelidir. 

Kullanıcı tarafından sisteme kaydedilen proje/etkinlikler, kullanıcı tarafından gerekli görüldüğü takdirde silinebilir ve düzenlenebilir. “Dosyalar” butonuna tıklanarak sisteme veri girişi gerçekleştirilen projelere ilişkin dosyalar sisteme eklenebilir. 

Projeye ilişkin dosyaların sisteme yüklenebilmesi “Dosyalar” butonuna tıklandığında açılan ekrana ilgili dosyanın sürüklenmesi yeterli olacaktır. 

Proje Dosyaları ekranına sürüklenen dosyalar sisteme otomatik olarak kaydedilir. Gerekli görüldüğü takdirde “Sil” butonuna basılarak dosya sistemden silinebilir.

3. BÖLÜM: SİSTEME KAYDEDİLEN PROJE/ETKİNLİKLERİN ONAYLANMASI

Kurum adminleri sağ tarafta yer alan menüden “Proje/Etkinlikler” butonuna tıklayarak sisteme moderatörler tarafından yüklenen proje/etkinliklerin listesini görüntüleyebilir. 

Proje/Etkinliğin adına tıkladıktan sonra açılan ekranda proje/etkinliğe ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır. Kurum adminlerinin, bu kısmın en altında yer alan “Proje’nin Gerçekleşme Durumu” kısmına tıklayarak proje/etkinlik hakkında ‘Devam Ediyor’, ‘Tamamlandı’, veya ‘İptal Edildi’ şeklinde projenin durumuna ilişkin seçim yapmaları gerekmektedir. Kurum admini tarafından onaylanmayan proje/etkinlikler sistemde öneri ve faaliyet olarak yer almayacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.