Öne Çıkanlar YÖK A101 24 Mart 2023 Aktüel Ürünler BİM 2 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Yerli Pasaport engellilik derecesi

16. Uluslararası MEB Robot Yarışması Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan E-90757378-821.05-103269913 sayılı 28 Mayıs 2024 tarihli 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması konulu Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Bakan a. Ali KARAGÖZ imzalı resmi yazıda ''16. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının, 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum'da, Genel Müdürlüğümüz koordinesinde, Erzurum Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde her türlü iş ve işlemlerinin Erzurum Valiliğince yapılması Genel Müdürlüğümüzün 24.05.2024 tarihli ve E-90757378-821.05-103035682 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda söz konusu yarışmanın; Temel Seviye Çizgi İzleyen (ortaokul ve dengi okullar), Tasarla-Çalıştır (ortaokul ve dengi okullar), Tozkoparan Robot (ortaokul ve dengi okullar), İleri Seviye Çizgi İzleyen, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama, Labirent Ustası, RC Sabit Kanat Uçak, Serbest Proje, Su Altı Robot (SAR) ve Otonom Araç kategorisi olmak üzere 13 (on üç) kategoride gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

16. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının Uygulama Kılavuzu, İş Kalemleri ve Kategori Kılavuzlarına ait dokümanlar ekte gönderilmiş olup Genel Müdürlüğümüzün http://robot.meb.gov.tr/ internet adresinde de yayınlanmıştır.

Yarışmanın ilinizde bulunan tüm ortaöğretim okulları, bilim sanat merkezleri ile ortaokul ve dengi okullara duyurulması, ayrıca il/ilçe, okul/kurum resmi internet sayfalarında da yarışma duyurusunun yapılması hususunda; bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan E-90757378-821.05-103035682 sayılı 24 Mayıs 2024 tarihli 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması konulu Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali KARAGÖZ, Bakan Yardımcısı Bakan a  Kemal ŞAMLIOĞLU imzalı resmi yazıda ''Ülkemizde meslekî ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, girişimci ve rekabetçi bireyler yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında ortaokul ve dengi okullar ile ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik Uluslararası MEB Robot Yarışması düzenlenmektedir.

16. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının, 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum'da, Genel Müdürlüğümüz koordinesinde, Erzurum Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde her türlü iş ve işlemlerinin Erzurum Valiliğince yapılması planlanmaktadır.

Söz konusu yarışmanın, Temel Seviye Çizgi İzleyen (ortaokul ve dengi okullar), Tasarla-Çalıştır (ortaokul ve dengi okullar), Tozkoparan Robot (ortaokul ve dengi okullar), İleri Seviye Çizgi İzleyen, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama, Labirent Ustası, RC Sabit Kanat Uçak, Serbest Proje, Su Altı Robot (SAR) ve Otonom Araç kategorisi olmak üzere 13 (on üç) kategoride gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde, Bakanlığımızca düzenlenen 16. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının, 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum'da, “Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji” teması ve “Ahiliğin Geleceğini Şekillendiren Kod Erzurum’da Yazılıyor” sloganı ile Ekte yer alan Uygulama Kılavuzu, İş Kalemleri Kılavuzu ve Kategori Kılavuzları doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve yarışma giderlerinin ilgili Mali Yılın Uluslararası MEB Robot Yarışması Projesi kaynaklarından ve/veya Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün ilgili ekonomik kodlarına bu amaçla konulan ödenekten karşılanması ve yarışmanın her türlü ödeme iş ve işlemlerinin Erzurum Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yapılması hususlarını olurlarınıza arz ederim.'' denilmiştir.

16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın temesı "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" olarak belirlendi.

GENEL AÇIKLAMALAR

Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimdeki niteliğin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, ortaokul ve dengi okullar, ortaöğretim ile yükseköğretim öğrencilerinin eğitim süreçlerinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilmeleri, ürün geliştirebilmeleri, bilimsel düşünebilmeleri, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmeleri, öğrencilere endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve bu konudaki deneyimlerinin paylaşılması, öğrencilerin kendilerine güven duyabilmeleri, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmeleri amaçları ile Bakanlığımız tarafından Uluslararası MEB Robot Yarışması düzenlenmektedir. Mesleki eğitimi tanıtma ve mesleki eğitime yönlendirme kapsamında bu yılki yarışmada ortaokul ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler belirlenen kategorilerde yarışmaya katılabilecektir.

Uluslararası MEB Robot Yarışması, 2007 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Bu yıl 16‟ncısı Erzurum‟da 16-19 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacaktır. Temel
Seviye Çizgi İzleyen (ortaokul ve dengi okullar), Tasarla-Çalıştır (ortaokul ve dengi okullar), Tozkoparan Robot (ortaokul ve dengi okullar), İleri Seviye Çizgi İzleyen, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama, Labirent Ustası, RC Sabit Kanat Uçak, Serbest Proje, Su Altı Robot (SAR), Otonom Araç olmak üzere 13 (on üç)
kategoride gerçekleştirilecektir.

Robotların projelendirme ve imalat süreçlerinin takip edilmesi için hazırlanan raporlar üzerinden tüm kategorilerde ön eleme yapılacaktır. Ortaokul ve dengi okul (İmam Hatip Liseleri içinde kurulmuş ortaokullar ve diğerleri) öğrencileri, Temel Seviye Tasarla Çalıştır, Temel Seviye Çizgi İzleyen ve Tozkoparan Robot kategorilerinde yapılacak yarışmalara başvurabilecekler; ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri ise bu kategorilere başvuru yapmayacaklardır.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ve Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde düzenlenecek 16‟ncı Uluslararası MEB Robot Yarışması‟nın teması “Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji”, sloganı ise “Ahiliğin Geleceğini şekillendiren Kod Erzurum’da Yazılıyor” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın amacına uygun şekilde yürütülmesi ve yarışmadan beklenen azami faydanın sağlanması için Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce aşağıdaki iş ve
işlemler yapılacaktır:

1. Yarışma ile ilgili iş ve işlemleri organize etmek için Organizasyon Yürütme Kurulu oluşturulacaktır. Yarışma sürecinde bilişim ve organizasyon hizmetlerini gerçekleştirmek, Teknik Danışmanlar ile iletişimi etkili kılmak, kendilerine tanımlanan kategorilerin yarışma süresince sorumluluğunu almak, bu kategorilerin tüm iş ve işlemlerini koordine etmek, yarışmanın yapılacağı ildeki görevlilere yapacakları işlerde rehberlik etmek ve yarışma sürecinde serbest proje kategorisi hariç diğer tüm kategorilerde itirazları inceleyip kesin karara bağlamak ile ilgili iş ve işlemler Organizasyon Yürütme Kurulu üyeleri tarafından yürütülecektir.

2. Yarışma kategorilerinin dokümanlarını hazırlamak ve yarışmanın kurallara uygun şekilde yürütülmesinde rehberlik etmek üzere teknik danışmanlardan bir ekip oluşturulacaktır.

3. Yarışma pistlerinin kurallara uygunluğunu kontrol etmek, yarışma sürecinde serbest proje yarışma kategorisi ile ilgili itirazları inceleyip oy çokluğu ile kesin karara bağlamak ve serbest proje yarışma kategorisini derecelendirmek üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen üniversitelerin ilgili alanlarındaki öğretim üyelerinden jüri oluşturulacaktır. Jürinin en az %50‟si daha önce robot yarışmalarında görev almış olanlardan seçilecektir.

4. Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda görev yapan ilgili alan öğretmenleri ve öğrencileri ile üniversite öğrencilerinden oluşan çalışma ekipleri oluşturulacaktır.

5. Yarışmaların uygulama kılavuzu ve ekinde yer alan kategori kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, robotların teknik kontrollerini yapmak ve müsabakaları yönetmek üzere; TÜBİTAK tarafından (öncelikle üniversitelerin robot kulübü/topluluğu üyelerinden veya robot yarışmalarında hakemlik yapmış kişilerden) belirlenen hakem heyeti oluşturulacaktır. Yarışmada hakem olarak görevlendirilenler, Organizasyon Yürütme Kurulu tarafından belirlenen kıyafetleri saha içinde yarışma süresince giyeceklerdir.

6. Yarışma süresince Organizasyon Yürütme Kurulu tarafından verilen görevlere yardımcı olması amacıyla Erzurum‟daki üniversite öğrencilerinden gönüllü öğrenci kabul edilecektir. Bu öğrenciler gönüllü çalışma başvurularını web adresi üzerinden yapacaklardır. Başvurusu kabul edilenler davet edilecektir.

7. https://robot.meb.gov.tr adresi üzerinden bilgi sistemine giren Organizasyon Yürütme Kurulu üyeleri, teknik danışmanlar, jüri üyeleri, çalışma ekipleri, hakemler, gönüllü öğrenciler, yarışmacı öğretmen ve öğrenciler üye olarak adlandırılacaktır. Yarışmanın duyurusu; Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Erzurum Valiliği (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (TEKNOFEST) tarafından yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.