Öne Çıkanlar Osman SEZGİN MEB Personeli İçin Yazılı Sınav Duyurusu Plan ve Bütçe Komisyonu Tarım Kredi Kooperatif Market 13 Mayıs 2022 Aktüel Ürünler öğretmen

2023 Yılı Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı Duyurusu

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle, 02.01.2023 tarihli sınav duyurusunda ilan edilen eğitim müfettiş yardımcılığı yarışma sınavı başvuruları 19 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmış ve eğitim müfettiş yardımcılığı yazılı sınav tarihi 15 Nisan 2023 olarak değiştirilmiştir. Güncellenen sınav uygulama takvimi aşağıdadır.

Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavına İlişkin Güncellenen Uygulama Takvimi

İŞİN TANIMI

TARİH

TARAF

BAŞVURU SÜRECİ

Yarışma sınavı duyurusunun yayımlanması.

02.01.2023

TKB

Sınav ücretinin yatırılması ve başvuruların http://www.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden alınması. (saat 23.59.59'a kadar)

07.02.2023 - 19.03.2023

Adaylar

ÖDSGM

Fotoğraflı sınav giriş belgelerinin http://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlanması.

28.03.2023

ÖDSGM

YAZILI SINAV SÜRECİ

Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı

(Ankara, Cumartesi günü saat: 10.00'da tek oturum hâlinde)

15.04.2023

ÖDSGM

Sınav sorularının ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr/ internet adreslerinde yayımlanması.

17.04.2023

ÖDSGM

Sınav soruları ve/veya cevap anahtarına ilişkin itirazların e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden toplanması.

17.04.2023 - 21.04.2023

ÖDSGM

Sınav sorularına ve/veya cevap anahtarına ilişkin e-İtiraz Modülü üzerinden yapılan itirazların sonuçlandırılması.

17.04.2023 - 26.04.2023

ÖDSGM

Sınav sonuç bilgilerinin http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr/ internet adreslerinde yayımlanması.

28.04.2023

ÖDSGM

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazların e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr/) üzerinden alınması.

28.04.2023 - 05.05.2023

ÖDSGM

İtirazların e-İtiraz Modülü üzerinden sonuçlandırılması.

28.04.2023 - 18.05.2023

ÖDSGM

Kesinleşmiş sınav sonuç listesinin TKB'ye teslim edilmesi.

22.05.2023

ÖDSGM

SÖZLÜ SINAV SÜRECİ

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sınav yeri ve tarihinin http://www.meb.gov.tr/ internet adresinde ilan edilmesi.

07.06.2023

TKB

Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavı

(Ankara, MEB Beşevler Kampüsü D Blok)

12.06.2023 - 23.06.2023

TKB

Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Mazeret Sözlü Sınavı

(Ankara, MEB Beşevler Kampüsü D Blok)

03.07.2023 - 07.07.2023

TKB

Sınav sonuç bilgilerinin http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ internet adreslerinde yayımlanması.

21.07.2023

TKB

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazların e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr/) üzerinden alınması.

21.07.2023 - 27.07.2023

TKB

İtirazların e-İtiraz Modülü üzerinden sonuçlandırılması.

21.07.2023 - 09.08.2023

TKB

YARIŞMA SINAV SONUCU İLANI

Yarışma sınav puanının belirlenmesi ve atanmaya hak kazananların http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilan edilmesi.

18.08.2023

TKB

ATAMA SÜRECİ

Eğitim müfettiş yardımcılığına atamaya ilişkin duyurunun, Personel Genel Müdürlüğünce http://www.meb.gov.tr/  internet adresinde yayımlanması.

18.08.2023 - 27.08.2023

PGM

1. GENEL ESASLAR

1.1. İl milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edilmek ve Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere, MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yarışma sınavı yoluyla ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapılacaktır.

1.2. Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamadan oluşacaktır.

1.3. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav puanı 70 ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavda alanları itibarıyla en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 2 katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

1.4. Sözlü sınavda; sözlü sınav komisyonu başkan ve üyelerince 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

1.5. Yarışma sınav puanı; yazılı ve sözlü sınav puanı 70 ve üzeri olan adayların, sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

2. ATAMA YAPILACAK ALANLAR VE KADRO SAYILARI

2.1. 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında 2021/428 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile 16.08.2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında 2022/417 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonucuna göre toplam 450 eğitim müfettiş yardımcısı ataması yapılacaktır.

Atama yapılacak alanlar ve kadro sayıları Tablo-2’de gösterilmiştir.

Tablo-2. Atama Yapılacak Alanlar ve Kadro Sayıları

1 Beden Eğitimi 11
2 Biyoloji 6
3 Coğrafya 6
4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 23
5 Felsefe 5
6 Fen Bilimleri 23
7 Fizik 6
8 Görsel Sanatlar 5
9 İHL Meslek Dersleri 5
10 İlköğretim Matematik 35
11 İngilizce 37
12 Kimya 6
13 Matematik 24
14 Mesleki ve Teknik Eğitim Atamaya esas tüm alanlardan başvuru yapılabilecektir. Bilişim teknolojileri öğretmenleri, bu alan kapsamında başvuru yapabileceklerdir. 42
15 Müzik 5
16 Okul Öncesi 30
17 Özel Eğitim 21
18 Rehberlik 12
19 Sınıf Öğretmenliği 52
20 Sosyal Bilgiler 18
21 Tarih 12
22 Teknoloji ve Tasarım 6
23 Türk Dili ve Edebiyatı 24
24 Türkçe 36
TOPLAM: 450

2.2. Sınavı kazanan adaylardan, müktesep kadro derecesi atanabilecekleri kadro derecesinin üstünde olanlar, ihdas edilen eğitim müfettiş yardımcılığı kadrolarına atanmayı kabul etmiş sayılacaklardır.

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1. Yazılı Sınava Katılacaklarda Aranacak Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;

3.1.1. Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1988 ve sonrasında doğanlar sınava başvurabileceklerdir.)

3.1.2. Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık öğretmen kadrolarında (eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında) görev yapıyor olmak,

3.1.3. Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az 3 yıl Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmış olmak şartları aranacaktır.

 8 yıllık sürenin hesabında; resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecektir.

3.2. Aday Başvuru İşlemleri

3.2.1. Sınava girecek adaylar; başvuru ücretini, katılacakları sınavın adını belirtmek suretiyle 07 Şubat 2023 – 19 Mart 2023 tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yatıracaklardır. 

3.2.2. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusunu yapmayan adaylara ait ücretler ya da yanlış yatırılan ücretler adaylara iade edilir. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın yapılır.

Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” adı altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.

3.2.3. Sınav yerleştirme işlemi tamamlanan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemeyecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3.2.4. Başvurular, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan “Elektronik Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle 07 Şubat 2023 – 19 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Bankaya ücret yatırılmaması veya yanlış T.C. kimlik numarasıyla yatırılması hâlinde başvuru ekranı açılmayacaktır. Başvurular 19 Mart 2023 tarihinde saat 23.59.59’da sona erecektir.

3.2.5. Başvuru yapmayan adaylar, ücretlerini yatırmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır.

3.2.6. Elektronik başvuru formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, atama alanı, hizmet süresi vb. bilgilerin, aday tarafından başvuru öncesinde MEBBİS’te yer alan modüller üzerinden kontrol edilmesi ve varsa eksik veya hatalı bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir.

3.2.7. MEBBİS’te yer alan aday bilgilerinin güncellenmesi, özlük dosyasındaki belgelere ve/veya aday tarafından ibraz edilecek resmi belgeye dayalı olarak yapılacaktır.

3.2.8. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruya uygun olarak tamamlanmasından ve başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.

3.2.9. Sınav ücretini yatıran ve elektronik başvuru kaydını tamamlayan adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır.

3.2.10. Sınava başvuran adaylar ilgili mevzuatta ve duyuruda yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Bakanlığın http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ internet adreslerindeki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Bu nedenle ilgililerin belirtilen internet adreslerini kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

4. EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI

4.1. Yazılı Sınav

Sınav Giriş Belgesi

4.1.1.1. Adaylar, Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavına ait fotoğraflı sınav giriş belgelerini 08 Mart 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden alabileceklerdir. Adaylara ayrıca “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” gönderilmeyecektir.

4.1.1.2. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde, adayın kimlik bilgileri ile sınavın yapılacağı bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen bina, salon ve sırada sınava girecektir.

Sınav Konuları

4.1.2.1. Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

4.1.2.2. Yazılı sınav sorularına esas teşkil edecek konular ve soru sayıları Tablo-3’te gösterilmiştir.

Tablo-3. Yazılı Sınav Konuları ve Soru Sayıları

Genel Mevzuat (25 Soru)

1) 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) İdare Hukuku, (genel esaslar, idari yargı, Türkiye’nin yönetim yapısı)
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.

Millî Eğitim Bakanlığı Mevzuatı (25 Soru)

1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri,
2) 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili bölümleri,
3) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
4) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
5) 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun,
6) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
7) Bakanlığın eğitim-öğretim, yönetim ve döner sermaye iş ve işlemleri ile ilgili yönetmelikleri.

Mali ve Adli Mevzuat (25 Soru)

1) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,
2) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
5) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
6) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

Diğer Konular (25 Soru)

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
2) Öğretmenlik Meslek Bilgisi, (Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Rehberlik ve Özel Eğitim),
3) Genel Kültür.

4.1.3. Sınavın Uygulanması

4.1.3.1. Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 19 Mart 2023 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da merkezi sistemle tek oturum hâlinde yapılacak ve 120 dakika sürecektir. Sınavda 100 sorudan oluşan A-B soru kitapçıkları kullanılacaktır.

4.1.3.2. Adaylar sınava gelirken yanlarında, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. (Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.)

4.1.3.3. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

4.1.3.4. Eğitim müfettiş yardımcılığı yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı, 20 Mart 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Sınavın Değerlendirilmesi

4.1.4.1. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

4.1.4.2. Tam puan, virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır. Aday puanları, virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde açıklanacaktır.

4.1.4.3. Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

4.1.4.4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, ilgili soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

4.1.4.5. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak, geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

4.1.5.1. Yazılı sınav sonuçları 31 Mart 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilân edilecektir.

4.1.5.2. Sınav sonuçlarıyla ilgili MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacak, internet duyurusu geçerli sayılacaktır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

4.1.6.1. Adaylar, sınav soruları ve/veya cevap anahtarına ilişkin itirazlarını; MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri uyarınca sınav sorularının ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 takvim günü içerisinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine T.C. kimlik numarası ile itiraz için gerekli ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapabileceklerdir. Adaylar belirlenen süre dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. İtirazlar, başvuru tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde incelenerek sonuçlandırılacaktır.

4.1.6.2. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını; MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği hükümlerine göre sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine T.C. kimlik numarası ile itiraz için gerekli ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapabileceklerdir. Adaylar belirlenen süre dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. İtirazlar, başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde incelenerek sonuçlandırılacaktır.

4.1.6.3. İtirazların değerlendirilmesinde, başvurunun e-İtiraz Modülüne giriş tarihi dikkate alınacaktır.

4.1.6.4. Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar ÖDSGM tarafından cevaplanarak adaylara bildirilecektir.

4.1.6.5. Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların sınav sorularına, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4.1.6.6. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr/ adreslerinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

4.2. Sözlü Sınav

4.2.1. Sınava Girmeye Hak Kazananlar

4.2.1.1. Yazılı sınavda alanları itibarıyla en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 2 katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

4.2.1.2. Sözlü sınava girecek olan adayların sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri 02 Mayıs 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilan edilecektir.

4.2.2. Sınav Konuları

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirileceklerdir.

4.2.3. Sınavın Uygulanması

4.2.3.1. Sözlü sınav, Sınav Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Makam Oluru uyarınca oluşturulacak sözlü sınav komisyonlarınca yapılacaktır.

4.2.3.2. Adaylar sınava, üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. (Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.)

4.2.3.3. Aday, geçici süreli sağlık sorunu yaşaması sebebiyle kendisi için belirlenen sözlü sınav gününde sınava katılamaması ve sözlü sınav için belirlenen tarihler içerisinde (08-18 Mayıs 2023) durumunu sağlık raporuyla belgelendirmesi koşuluyla, sınav takviminde belirtilen mazeret sözlü sınavı tarihleri (22-26 Mayıs 2023) arasında, ‘Sınav Kurulu’ tarafından belirlenen bir günde sınava alınacaktır. Bu durumda olan aday mazeretine ilişkin belgesini mazeret sözlü sınav takviminden önce [email protected] e-posta adresine gönderecek veya elden ya da posta yoluyla Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaştıracaktır. ‘Sınav Kurulu’ tarafından adayın mazeretine ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde alınan karar, ilgiliye elektronik posta veya diğer yollarla bildirilecektir. Başvuruların takvimde belirtilen süre içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaşmamasından aday sorumlu olacaktır.

4.2.3.4. Mazeretsiz olarak kendisi için belirlenen sınav gününde sınava gelmeyen aday sınava alınmayacaktır.

4.2.3.5. Adaylar, sözlü sınav salonuna girerken yanlarında cep telefonlarını bulundurmayacak veya kapalı tutacaklardır.

4.2.4. Sınavın Değerlendirilmesi

4.2.4.1. Adayların sınavları, bu duyurunun 4.2.2. maddesinin (a) bendindeki konu başlığı için 50 puan, aynı maddenin (b-c-ç-d-e) bentlerindeki konu başlıklarının her biri için 10’ar puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

4.2.4.2. Sözlü sınav komisyon başkanı ve üyelerince 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

4.2.5. Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Sözlü sınav sonuçları, 09 Haziran 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilân edilecektir.

4.2.6. Sınav Sonuçlarına İtiraz

4.2.6.1. Adaylar, sözlü sınava ilişkin itirazlarını 09 Haziran 2023 – 15 Haziran 2023 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaklardır.

4.2.6.2. Adaylar, belirlenen süre dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

4.2.6.3. İtirazlar başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve sonucu Teftiş Kurulu Başkanlığınca e-İtiraz Modülü üzerinden adaya bildirilecektir.

4.2.6.4. İtirazların değerlendirilmesinde, başvurunun e-İtiraz Modülüne giriş tarihi dikkate alınacaktır.

4.2.6.5. Sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4.3. Yarışma Sınavının Değerlendirilmesi, İlânı ve Geçerlik Süresi

4.3.1. Yarışma sınav puanı; yazılı ve sözlü sınav puanları 70 ve üzeri olan adaylar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

4.3.2. Alanlara göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

4.3.3. Yedek listede yer alan adayların hakları, yarışma sınavı sonucunun ilân tarihinden itibaren 6 aylık süreyi aşmamak üzere müteakip sınav tarihine kadar geçerli olacaktır.

4.3.4. Asıl aday listesinin son sırasında yer alan adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı, hizmet puanı yüksek olan aday, yine puan eşitliği hâlinde bilgisayar kurası ile belirlenen aday asıl aday listesinde yer alacaktır.

4.3.5. Yedek adayların puanlarının eşitliği halinde atanacak aday, bu duyurunun 4.3.4. maddesinde açıklanan usulle belirlenecektir.

4.3.6. Yarışma sınavı sonucunda eğitim müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazanan adaylar, yedek adaylar ve sıralamaya giremeyen adayların sınav sonuç bilgileri, 07 Temmuz 2023 tarihinde her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilân edilecektir.

ATAMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Eğitim müfettiş yardımcılığına atanmaya hak kazananların atamalarına ilişkin duyuru; eğitim müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde, Personel Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığın internet sitesinde yapılacaktır. Yapılacak duyuruda; başvuru tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilecektir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Bu duyuruda hüküm bulunmayan hallerde; MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği, ‘Sınav Kurulu’ tarafından alınan kararlar ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 23.11.2022 tarihli ve 2022-Pr.No:18 No.lu Protokolde yer verilen hükümler uygulanacaktır.

İLETİŞİM

MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı

Adres: Emniyet Mahallesi Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi MEB Beşevler Kampüsü D Blok (Ek Bina) 3. Kat Yenimahalle/ANKARA

Telefon: (0312) 413 41 22

İnternet Adresi: http://www.meb.gov.tr/ - http://tkb.meb.gov.tr/

DUYURU

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.