Öne Çıkanlar YÖK A101 24 Mart 2023 Aktüel Ürünler BİM 2 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Yerli Pasaport engellilik derecesi

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Okullara Başvuru Ve Uygulama E-Kılavuzu

Bu kılavuz, 7 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20, 20/A, 20/B, 25 ve 39 uncu maddeleri hükümlerine göre güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alımı ile ilgili usul ve esasları belirlemek için hazırlanmıştır.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine Yetenek Sınavı Puanına göre öğrenci alınacaktır.

Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırarak güzel sanatlar alanlarında; spor liseleri ise öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırarak, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmek amacıyla açılan, öğretim süresi 4 yıl veya Hazırlık +4 yıl olan okullardır.

Hafızlık Programı/Projesi Yetenek Sınavlarında uygulanacak sınav usul ve esaslarının belirlenmesi ve duyurulması Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

Yabancı uyruklu öğrenciler ile geçici koruma altında olan öğrenciler, mevzuat gereği kendilerine ayrılan kontenjandan faydalanabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre Türkçe dil seviyelerine ilişkin İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinden alınan belgelerini bu okulların sınav komisyonlarına teslim edeceklerdir.

Yabancı uyruklu öğrenciler ve geçici koruma altında olan öğrenciler, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine kontenjan dışında her şubeye en fazla 2 (iki) öğrenci yerleşecek şekilde bu Kılavuz hükümlerine göre kendi aralarında Yetenek Sınavına alınacaktır.

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile bünyesinde özel ilköğretim programı uygulanan araştırma, geliştirme, eğitim ve uygulama merkezinde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında 8 inci sınıfı tamamlayan öğrenciler bu okullara başvuru yapabilecektir. Ayrıca;

• Açık öğretim ortaokulu 8 inci sınıfa devam eden öğrencilerden örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyanlar,

• Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği esas alınarak Türkiye’deki 8 inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak şartıyla başvuru yapabilir.

Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre; İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme Nakil Komisyonunca bu okullara yerleştirilmesi uygun görülen öğrenciler için bu Kılavuzda belirtilen sürelerde Yetenek Sınavlarına girme ve başarılı olma şartı aranacaktır.

Güzel sanatlar liselerinde; görsel sanatlar (resim), müzik, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ile tiyatro alanlarında eğitim verilmektedir. Spor liselerinde çerçeve öğretim programları ile protokol ve/veya proje kapsamında bireysel ve takım sporları ile ilgili spor alanında eğitim verilmektedir. Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Spor, İlâhiyat Odaklı Hâfızlık, Mûsikî programları uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 05/08/2022 tarihli ve 63 sayılı Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgesine göre eğitim verilmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerinde yer alan hükümlere göre spor liselerinden mezun olan öğrencilerden talep edenlere yalnızca bir spor dalında “Yardımcı Antrenörlük Belgesi” verilmektedir (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 05/08/2022 tarihli ve 63 sayılı kararında belirtilen Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgesine göre A ve B seçmeli tabloda ilgili alan dersleri verilen Spor programı uygulayan Anadolu İmam hatip lisesi mezunlarından talep edenler “Yardımcı Antrenörlük Belgesi” almak için başvuru hakkı elde etmektedir).

Yetenek Sınavı ile öğrenci alan okulların başvuru, tercih, yetenek sınavı, yerleştirme ve kayıt süreci, Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme işlemleri başlamadan önce tamamlanacaktır. Bu okullara kesin kaydı yapılan adaylar diğer okul türlerini tercih edemeyecektir. Ancak, adaylar Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıtlı olduğu okuldaki kaydını iptal ettirmesi durumunda diğer okul türleri için tercih yapabileceklerdir.

e-Okul Sisteminde kayıtlı kronik hastalığı bulunan adayların sağlık durumlarının ilgili alana uygun olduğunu Yetenek Sınavı öncesinde alınan güncel sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu raporun usulüne uygun yenilenmesinden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

Yönetmelik hükümlerine göre bu okullarda boş kontenjan bulunması hâlinde eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak Yetenek Sınavının planlanabilmesi için sınav haftası ile 2 (iki) hafta öncesinde nakil ve geçişler e-Okul Sisteminde kapatılır.

OKUL VE ALAN TANITIMLARI

Yetenek Sınavı hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar ile velilere yönelik bilgilendirme içeriklerine ilgili okulların internet sayfasında yer alan “Aday Öğrenci” bölümünde;

• Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzuna,
• Yetenek Sınavına ilişkin bilgilendirmelere,
• Bakanlıkça onaylanan tematik spor liselerinde bireysel ya da takım sporlarına ilişkin açıklamaya,
• Okulun genel tanıtımı ile eğitim verilen bütün alanların tanıtımına ilişkin görsel ya da yazılı materyale,
• Spor liselerinde Yetenek Sınavının yapılacağı örnek koordinasyon parkuru bilgilerine (Örnek EK15 ve 16),
• Spor liselerinde öğrenciler için koordinasyon parkuru uygulama videolarına,
• Tematik spor liselerine özgü parkurların kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı puanlama bilgilerine,
• Tematik spor liselerine özgü parkurların uygulama videolarına,
• Güzel sanatlar liselerinin tiyatro alanında kız veya erkek öğrenciler için belirlenen 2 (iki) komedi, 2 (iki) dram tiradına, (EK-17-18-19-20)
• Adayların yetenek sınavıyla ilgili bilgi alabilecekleri iletişim numaralarına yer verilir.

YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALACAK OKULLARIN İLANI

Yetenek Sınavı ile öğrenci alan okullarla ilgili listeler Kılavuzda yer alan Çalışma Takvimine göre e-Okul Sisteminden yayımlanır. İlan edilen listelerde okulların ili, ilçesi, adı, adresi, pansiyonu olup olmadığı, okulda bulunan alan/tema bilgileri yer alacaktır. Okulun pansiyonu varsa boş kontenjanı ve müracaatlar konusunda ilgili okul müdürlüğünden mutlaka bilgi alınmalıdır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yetenek sınavına girmek için başvurular, çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler, sınavına girmek istediği okul müdürlüklerinden birine EK-1 formunu doldurup imzalı olarak başvuruda bulunması hâlinde okul müdürlüğünce veli adına öğrencinin bireysel başvurusu yapılabilecektir. Başvuru sırasında;

• Yetenek sınavına girmek isteyen adaylar, okul türü ve alan farklılığına bakılmaksızın (güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, spor, ilâhiyat odaklı hâfızlık) en fazla 3 (üç) tercihte bulunabilecektir. Bu tercihler aynı okulun farklı alanları olabileceği gibi birden fazla okulda aynı veya farklı alanlar da olabilecektir.

• Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” veya “ÇÖZGER” sahibi adaylar Yetenek Sınavına belgeleriyle birlikte geleceklerdir. ÇÖZGER sahibi adaylar başvuru tarihleri arasında MERNİS sisteminde kayıtlı ikamet adreslerinin bulunduğu ildeki okulları tercih edeceklerdir. Söz konusu adaylar belgelerini yetenek sınavı öncesinde gerekli tedbirlerin alınması amacıyla tercih ettikleri okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

• Sporcu özgeçmişi bulunan adaylar durumlarını ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları belgelerle ibraz edecektir.

• Adaylar, yetenek sınavına girmelerine engel teşkil edebilecek bir sağlık sorunlarının olup olmadığını başvuru sırasında mutlaka bildirecektir. Bildirilmeyen sağlık sorunları ile ilgili sorumluluk öğrenci velisine aittir.

• Kronik hastalığı bulunan adayların sağlık durumlarını ilgili alana uygun olduğuna dair sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu raporun usulüne uygun olarak yenilenmesi öğrenci velisinin sorumluluğundadır.

SINAV GİRİŞ YERİ BELGESİ

Başvuru süreci tamamlandığında okul müdürlükleri; e-Okul Sisteminde oluşturulan randevu programına göre başvuru yapan adayların sınav tarihi ve saati bilgilerini her aday için ayrı ayrı belirleyerek gireceklerdir.

Adaylar, sınava girecekleri okuldaki yetenek sınavı tarihi ve saatini çalışma takviminde belirtilen tarihte e-Okul Sisteminden öğreneceklerdir (EK-2).

3 (üç) farklı okul/alan ya da aynı okul bünyesinde en fazla 3 (üç) alan için yetenek sınavına başvuru yapan adayların sınav tarihleri, okul yönetimince e-Okul Sisteminde farklı günlerde olacak şekilde düzenlenir. Adaylar “Sınav Giriş Belgesi” ni e-Okul Başvuru İşlemleri ekranından alacaktır. Söz konusu belgenin alınamaması hâlinde sınav gününe ait “Sınav Giriş Belgesi” ilgili okul müdürlüğünce de verilebilecektir. (EK-2)

Adaylar e-Okul Sisteminde kendileri için oluşturulan randevu tarihi ve saatinde yetenek sınavına girmek zorundadır. Ancak, mücbir sebebini (yakınlarından birisinin ölümü, kaza geçirme, hastalık… vb.) belgelendirenler okul müdürlüğünce sınav tarihleri süresince değerlendirilebilecektir.

SINAV KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI

• Komisyonlar; okul müdürünün başkanlığında İlgili okulun 2 (iki) alan öğretmeni, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek diğer okullardan 1 (bir) alan öğretmeni ile alan uzmanı en az 1 (bir) öğretim üyesi / öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur.

Komisyonlara alan uzmanı öğretim üyesi / öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi bulunamadığı durumlarda il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 1 (bir) alan öğretmeni daha görevlendirilebilecektir.

Başvuran öğrenci sayısına göre ihtiyaç bulunması durumunda ilgili okulun 1 (bir) alan öğretmeni, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek diğer okullardan 1 (bir) alan öğretmeni daha dâhil edilebilir.

• Ancak; güzel sanatlar liselerinin tiyatro alanı sınav komisyonları; hâlihazırda kadrolu alan öğretmeni bulunmaması nedeniyle ilgili üniversitelerin oyunculuk ve/veya tiyatro bölümlerinin öğretim üyesi / öğretim görevlisi veya araştırma görevlilerinden 2 (iki) temsilci, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan sanatçılardan 1 (bir) temsilci ile ilgili okuldan veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek 1 (bir) müzik öğretmeninden oluşturulabilecektir.

• Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri için oluşturulacak komisyonlarda gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünden, tematik spor liseleri için ilgili federasyonlardan ayrıca 2 (iki) temsilci de görevlendirilebilecektir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak olanların değerlendirilmesi için 1 (bir) rehberlik veya özel eğitim öğretmeni değerlendirmeye katılmamak kaydıyla görevlendirilecektir.

Komisyonlar en az 5 (beş), en fazla 7 (yedi) üyeden oluşturulacaktır. Ancak, spor liseleri ve spor programı/ projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri ile spor liselerinin tematik alanlarında komisyon üye sayısı 9 (dokuz) olabilecektir.

İhtiyaç duyulması hâlinde komisyonlara yardımcı olmak üzere değerlendirmeye katılmamak kaydıyla en fazla 10 (on) gözetmen öğretmen daha görevlendirilebilecektir. Komisyonlar ilgili mevzuatı doğrultusunda sorumluluk sınavları esaslarına göre oluşturulacaktır.

Bu okulların yetenek sınavlarında oluşturulan komisyonlar Yönetmelik hükümlerine göre eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak olan Yetenek Sınavlarında da görevlendirilecektir.

Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerindeki sınavlarda il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.

YETENEK SINAVININ UYGULANMASI

Adaylar, e-Okul Sisteminde belirtilen tarih, saat ve yerde yetenek sınavına gireceklerdir. Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerindeki yetenek sınavına girecek adaylar branşa uygun spor kıyafetleri ile sınava alınacaktır.

Güzel sanatlar liseleri için yetenek sınavına girecek adayların, ortak kullanımdan dolayı risk oluşturabilecek malzemeleri (35x50 ebadında duralit, B2B kalem, kalemtıraş, yumuşak ve iz bırakmaz silgi, en az 4 adet resim kâğıdı kıskacı) kendilerinin getirmesi gerekmektedir.

Güzel sanatlar liselerinin tiyatro alanı için yetenek sınavına girecek adaylar; EK 17, 18, 19, 20’de yer alan cinsiyetlerine uygun seçtikleri 1 (bir) dram ve 1 (bir) komedi tiradı sergileyeceklerdir. Aynı zamanda tiratlarına uygun aksesuar kullanabileceklerdir.

Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” veya “ÇÖZGER” sahibi adaylar bu Kılavuzda belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında yetenek sınavına alınarak sıralama yapılacaktır.

Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerindeki fiziksel uygunluk testlerinden koordinasyon testi bütün sınavlarda uygulanır. Bu testle birlikte toplam üç testin uygulanması gerekmektedir. Komisyon, bu testlerden hem dayanıklılık-sürat testlerinden birisini hem de esneklik ve kuvvet testlerinden birisini seçmek zorundadır.

Sınav komisyonu, fiziki şartlar uygun olmadığında veya sınavda kullanılacak araç gereç bulunmadığında kılavuzdaki branşlara ait koordinasyon parkurlarında gerekçeli kararla değişiklik yapabilir. Özel eğitim ihtiyacı olan adaylardan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak olanlar için ihtiyaç duyulması hâlinde koordinasyon testlerinde değişiklik yapılabilir. Koordinasyon parkurlarında dijital fotoselli süreölçer, kronometre ve video kayıtlarının alınması sağlanacaktır.

Okul müdürlükleri yetenek sınavına gelen adaylara, kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda kayıt için gerekli olan belgelerle ilgili bilgilendirme yapacaktır. Adaylar kesin kayıta geldiklerinde istenilen kayıt belgelerinin getirilmemesi durumunda kesin kayıtları yapılmayacaktır.

Yetenek sınavları tamamlandıktan sonra okul müdürlüklerince öğrencilerin yetenek sınavından elde ettikleri puanlar çalışma takviminde belirtilen süre içinde e-Okul Sistemine işlenecektir.

Adaylar, gireceği yetenek sınavının özel koşulları dışında, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sınavlara gireceklerdir.

BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirmeler, alanlar bazında Sınav Değerlendirme Ölçütlerine Ait Çizelgeler (EK- 3, 4, 5, 6, 7 ve 8) ile Sınav Değerlendirme Çizelgeleri (EK- 9, 10, 11, 12, 13 ve 14) doğrultusunda yapılacaktır. Sporcu özgeçmişi değerlendirilirken birden fazla kategoride derecesi bulunan adayların en yüksek puan aldığı kategori değerlendirilecektir. Sporcu özgeçmişi bulunan adaylar durumlarını ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları belgelerle yetenek sınavına girmeden önce okul müdürlüğüne ibraz edecektir. Tematik program uygulanan spor liselerinde sporcu özgeçmişi belgeleri sadece kendi branşlarında olması hâlinde değerlendirilecektir. Grup maçlarında, grup birincisi olanlara veya bir üst tura gitmeye hak kazananlara grup puanı olarak 7 puan verilecektir. Yetenek Sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak ve bu adaylar için Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanacaktır.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Yetenek Sınavı Puanının %70’i ve OBP’nin %30’nu toplamak suretiyle elde edilecek Yerleştirme Puanı merkezi olarak 100 (yüz) puan üzerinden hesaplanacaktır. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalanan Protokol kapsamında, İstanbul/Beykoz Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesinde İngilizce hazırlık sınıfı programı uygulanmaktadır. Bu okulu tercih etmek isteyen adayların Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınava girmiş olmaları gerekir. Okula yapılacak yerleştirmeye esas puan; Yetenek Sınavı Puanının %70’i ile merkezi sınav puanının %30’unun toplanmasıyla elde edilir.

Ek Yerleştirmeden sonra boş kontenjan kalması durumunda Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin beşinci fıkrası uygulanacaktır. En yüksek YP’den aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre alanlar bazında belirlenen kontenjan kadar aday asıl listeden yerleştirilerek kayıt hakkı kazanacaktır. Alan bazında tanımlanan kontenjanın 3 (üç) katı kadar da yedek belirlenecektir.

Birden fazla okulda asıl olarak kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıt olmak istedikleri okul müdürlüğüne süresi içerisinde belgeleri ile başvuruda bulunarak kesin kayıtlarını yaptıracaktır. Bu adayların yetenek sınavı sonucuna göre diğer okullardaki asıl ve/veya yedek kayıt hakları e-Okul Sisteminden düşülecektir. Ayrıca, bu sürede asıl kayıt hakkı bulunduğu hâlde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar da ilgili okullardaki asıl kayıt haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Asıl olarak kayıt yaptıranlar ile kayıt hakkını kaybedenlerden sonra yedek listedeki öğrencilerin kayıtları da aynı usulle süresi içerisinde yapılacaktır.

Bakanlıkça yapılacak merkezi yerleştirme işleminde, aday yetenek sınavına girdiği okul/okullardan birisine yerleştirilecektir. Kayıt hakkı kazanamayan adaylar daha sonra ek yerleştirme için en fazla 5 (beş) okul için tercihte bulunabilecektir. Ancak, tematik program uygulanan spor liselerini tercih edecek adayların ilgili okulun yetenek sınavına girmesi ve başarılı olması gerekmektedir.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak adayların, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ya da “ÇÖZGER” doğrultusunda engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak ikametlerinin bulunduğu ildeki okullara Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde her bir şubede 2 (iki) adayı geçmeyecek şekilde mevcut kontenjana dâhil edilmeden merkezi olarak yerleştirilecektir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında olan adaylar, okulun ilan edilen kontenjanı dışında her şubede 2 (iki) adayı geçmeyecek şekilde merkezi olarak yerleştirilecektir. EK yerleştirme işlemleri de aynı usul ve esaslara göre yapılacaktır.

SONUÇLARIN İLANI

Merkezi olarak yapılacak yerleştirme işleminden sonra kayıt hakkı kazanan adayların yerleştirme sonuçları (asıl ve yedek olarak) çalışma takviminde belirtilen tarihte e-Okul Sisteminde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

KAYITLARIN YAPILMASI

Merkezi yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylar, okul müdürlüklerince kendilerinden istenen belgelerle birlikte kayıt yaptıracakları okula gelerek çalışma takviminde belirtilen süre içinde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek, bu suretle boşalan kontenjanlar Ek Yerleştirmede değerlendirilecektir.

Kesin kayıt işlemleri okul müdürlüklerince e-Okul Sisteminde yapılacaktır. Bilgileri işlenmeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir. Adaylar kesin kayıtlarının yapılıp yapılmadığını e-Okul Sisteminden takip edebileceklerdir.

Yetenek Sınavı sonucunda kesin kayıtlarını yaptıran adaylar Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme İşlemleri sırasında tercih yapamayacaklardır. Ancak haklarından vazgeçerek tercih yapmak istemeleri durumunda kayıt yaptırdıkları okula başvurarak kayıtlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir.

YATILILIK İŞLEMLERİ

Pansiyonu bulunan okullarda yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin yerleştirme ile ilgili hükümlerine göre değerlendirilecektir.

Bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına 2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan takvime göre müracaat edeceklerdir.

Okul pansiyonunun boş kontenjanı (kız ve/veya erkek) dikkate alınarak Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonunca, pansiyonu olmayan okullarda ise yatılılık talebi İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonunca değerlendirilecektir.

EK YERLEŞTİRME

Bu kılavuz esaslarına göre yerleştirme işlemleri yapıldıktan sonra kesin kaydını yaptırmayan, kayıt yaptırdığı hâlde vazgeçerek iptal ettiren, e-Okul Sistemine kaydı işlenmeyen, yeterli başvuru olmamasından dolayı kontenjanı dolmayan okullarda boş kalan kontenjanlar için çalışma takviminde belirtilen tarihlerde ek yerleştirme yapılacaktır.

Ek yerleştirme için okul türü ve/veya alana ait yetenek sınavı puanı bulunan adaylar en fazla 5 (beş) okul türü ve/veya alan tercihinde bulunabilecektir. Ancak, tematik program uygulanan spor liselerini tercih edecek adayların ilgili okulun yetenek sınavına girmesi ve başarılı olması gerekmektedir. Yetenek sınavı sonucunda bir okula kayıt yaptıran adaylar ek yerleştirme için başvuru yapamayacaktır. Aday, yetenek sınavına girdiği programa uygun okulları tercih edebilecektir.

BOŞ KONTENJANLARIN İLANI

Boş kalan kontenjanlar e-Okul Sisteminde çalışma takviminde belirtilen tarihlerde ilan edilecektir.

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TERCİHLERİN ALINMASI

Herhangi bir okula yerleşemeyen ve yetenek sınavında başarılı olan adaylar istemeleri hâlinde yeniden yetenek sınavına girmeden mevcut puanlarıyla boş kontenjanı olan aynı türdeki diğer okullar için en fazla 5 (beş) tercih yapabileceklerdir. Tercihler, çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında bu Kılavuzda açıklanan usullerle bireysel olarak yapılacaktır (EK-1A).

BOŞ KONTENJANLARA YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ İLANI

Adaylar yaptıkları tercihler doğrultusunda boş kontenjanlara yerleştirilirken, öncelikli olarak yetenek sınavına girdiği okullardaki boş kontenjanlara, bu okullarda boş kontenjan olmaması durumunda YP ve tercih sıralarına göre diğer okullara merkezi olarak yerleştirilecektir. Kayıt hakkı kazanan adaylara sonuçlar, e-Okul Sisteminden çalışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilecektir.

BOŞ KONTENJANLARA KAYIT

Adaylar çalışma takviminde belirtilen sürede ilgili okul müdürlüğüne başvuru yaparak kayıtlarını yaptıracak ve kayıt yaptıranların bilgileri e-Okul Sisteme işlenecektir. Süresi içerisinde kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecektir.

DİĞER OKULLARDAN NAKİL YOLUYLA GEÇİŞ

Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre yetenek sınavı ile öğrenci alınan okullara kendi türlerinden sadece aynı alan/bölüm arasında her sınıf seviyesinde öğrenci nakli yapılır. Üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumları ile özel ortaöğretim kurumlarından da nakil ve geçiş yapılabilir.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, mûsikî ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde açık kontenjan bulunması hâlinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9,10 ve 11 inci sınıflarından bu Kılavuzda belirtilen esaslara göre eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci geçişi yapılabilir. Yapılacak yetenek sınavı başvuruları ilgili okul müdürlükleri tarafından yürütülür.

Bu okullarda eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavının planlanabilmesi için sınav haftası ile 2 (iki) hafta öncesinde nakil ve geçişler e-Okul Sisteminde kapatılır.

Başvuran adayların yetenek sınavı puanı bulunması durumunda tekrar yetenek sınavı yapılmaz. Ancak puanını yükseltmek isteyen ya da daha önceden puanı olmayan adaylar için yetenek sınavı yapılabilir.

Ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11 inci sınıflarında öğrenim gören millî sporcu ünvanını kazanmış öğrenciler ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri ve Sporcu Eğitim Merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla yetenek komisyonu kurulmadan, ilgili okul öğretmenlerince yapılacak değerlendirme sonucunda, okullara her şube bazında ikişer kontenjan kullanılarak 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında nakilleri yapılır. Bu tarihten sonra diğer ortaöğretim kurumlarından öğrenci nakli ve geçişi yapılmaz.

Kılavuza https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_06/13104359_yeteneksinavlariklavuz_13.06.2024.pdf linkinden ulaşabilirsiniz..

Kontenjanlar için https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/GSSL/SNV19019.ASPX linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.