Öne Çıkanlar öğretmen Bakan Yılmazdan Okullaşma Oranlarını Açıkladı emekli istihdam öğrenci

2024 Yılı eTwinning Kalite Etiketi ve Türkiye Özel Ödülleri Başvuru Rehberi

Ulusal Kalite Etiketi başvurusu, “Profilim” kısmından “Projeler” alanına giriş yapılarak proje sayfasında “Kalite etiketine başvur” butonuna tıklanarak yapılmaktadır. Formda ilgili alanlar doldurularak başvuru yapılmaktadır.

2024 yılı Türkiye Kalite Etiketi Değerlendirme süreciyle ilgili kurallar aşağıda yer almaktadır.

1. Kalite Etiketi ve 2024 eTwinning Türkiye Özel Ödülleri için son başvuru tarihi 21.06.2024 Cuma günü saat 23:59’dur. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular 2025 değerlendirme sürecine dâhil edilecektir. Kalite Etiketi sonuçlarının 2024 yılı sonunda açıklanması planlanmaktadır. Sonuçlar Avrupa Komisyonu’nun belirlediği tarihe göre duyurulacaktır.

UYARI: Kalite Etiketi başvurularının sisteme girişinde yaşanan yoğunluk ve olası sistemsel problemler nedeniyle başvurunuzu son güne bırakmayınız.

2. Bir projenin Kalite Etiketi’ne başvuru yapabilmesi için kurucu ortakların farklı ülkelerden olması gerekmektedir. Ulusal projeler (kurucuların aynı ülkeden olduğu projeler) Kalite etiketine başvuru yapamayacaktır. Kalite Etiketi başvurusunun İngilizce yazılması önerilmektedir. Ancak başvurunuzu Türkçe dilinde yapmanız Kalite Etiketi değerlendirme sürecini olumsuz olarak etkilemeyecektir.

3. Merkezi Destek Servisi tarafından hazırlanan Kalite Etiketi kriterlerine uygun, daha nitelikli projelerin oluşturulması adına 2024 Kalite Etiketi değerlendirme sürecinde uygulanacak kurallar aşağıda yer almaktadır. 

3.1. Bir projede Türkiye’de kayıtlı en fazla 10 öğretmen yer alabilir. Bu kural kapsamında projenin ana sayfasında yer alan üye sayısı dikkate alınacaktır. Öğretmenlerin oluşturacağı projelerde ortak sayısında projenin ana sayfasında sistemsel olarak sınırlama olmamaktadır. Ancak bu alanda Türkiye’de kayıtlı 10 öğretmenden fazla ortağa sahip olan projelerin Kalite Etiketine başvuru yapması durumunda, bu projelerin başvuruları doğrudan reddedilecektir. Yabancı ortak sayısında sınırlama bulunmamaktadır ancak projesinde Türkiye’de kayıtlı 10’dan fazla ortak bulunan projelerin Kalite Etiketi başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu projelerdeki Türkiye’ye kayıtlı ortaklar Kalite Etiketine başvuru yapabilseler bile hepsinin Kalite Etiketine başvuruları doğrudan reddedilecektir.

3.2. Avrupa Komisyonu’nun kararıyla bir öğretmen en fazla 4 farklı projesi için Ulusal Kalite Etiketi başvurusu yapabilecektir. Öğretmenler 4’den fazla projeye katılabilirler ancak Kalite Etiketi başvurusunda bulunan öğretmenlerin ilk 4 proje başvurusu değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirilecek 4 proje, platformdaki başvuru tarih sırasına göre ilk başvuru tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

4. TwinSpace’te sayfalar kısmı oluşturulmamış ya da boş olan projeler doğrudan reddedilecektir.

5. Projeye bireysel olarak katkı sağlamamış (etkinlikler sayfalarda paylaşılmamış ya da projede belirtilen etkinliklerin tamamını yapmamış) proje ortaklarının başvuruları doğrudan reddedilecektir. Öğretmenlerin yaptıkları etkinlikleri TwinSpace’te paylaşırken kendi adını, soyadını ve okul adını yazması gerekmektedir.

6. 2024 Kalite Etiketi sürecine, projenin ana sayfasında proje oluşturulma tarihi 2022-2024 arasında olan projeler dâhil edilecektir. 2022 yılından önce oluşturulan projelerin başvuruları doğrudan reddedilecektir.

7. Her proje 5 Kalite Etiketi kriterine göre değerlendirilecektir. Her kriter 5 puandır. Bir proje en fazla 25 puan alabilir. Proje kurucularına bu puana ek olarak (5 kritere ek olarak) +5 puan verilecektir.

8. Kalite Etiketine başvuru yaparken, başvuru formu tam ve eksiksiz doldurulmalıdır. Başvuru formu doldurulmadığı takdirde Kalite Etiketi başvuruları doğrudan reddedilecektir.

9. Kalite Etiketine başvuru yaparken, başvuru metninizi lütfen kimseyle paylaşmayınız. Proje başvurusuyla ilgili yapmak istediğiniz değişiklikleri başvurunuzu tamamlamadan önce bitirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde değerlendirme sürecinde aksaklıklar yaşanabilmektedir. Böyle bir durumda sorumluluk başvuru sahibine aittir. Başvuru yaptıktan sonra formu güncelleme yetkiniz olmasına rağmen formda projenin değerlendirilmesini etkileyecek değişiklikler yapılmaması gerekmektedir. Projeyi planı dâhilinde yürütemediğinizi ya da projeye yeterli katkıda bulunmadığınızı düşünüyorsanız lütfen Kalite Etiketi başvurusu yapmayınız.

10. Kalite Etiketi gereklilikleri arasında ortakların projeye yaptıkları bireysel katkılar yer almaktadır. Bu gereklilik gereğince proje başvuru formu birebir aynı olan proje ortaklarının başvuruları doğrudan reddedilecektir.

11. Proje inceleme sürecinde öğretmenlerin branş bilgisi önem taşımaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin başvuru formunda “Description (Açıklama)” kısmına branş bilgilerini yazmaları gerekmektedir.

12. Projelerinizin, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilebilmesi için TwinSpace’te öğrenci hesabı oluşturarak öğrenci kullanıcı adı ve şifresini başvurunuza yazmanız gerekmektedir. Projede yer alan öğrencilerin kullanıcı adı-şifresini veya kendi kullanıcı adınız-şifrenizi paylaşmayınız. Değerlendirme için TwinSpace’te ayrı bir öğrenci hesabı oluşturup Kalite Etiketi başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. TwinSpace görüntülenemediği için kullanıcı adı ve şifresini paylaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Proje Sonucuna İtiraz Süreci

1. 2024 değerlendirme süreci sonunda projesinin tekrar değerlendirilmesini talep eden öğretmenlerin [email protected] mail adresine itiraz maillerini göndermeleri ve tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

2. Tekrar değerlendirme sürecinde projelerin başvuru formunda ve TwinSpace’te herhangi bir değişiklik yapılmadan başvuru yapılması gerekmektedir. İtiraz süreci sonunda reddedilen projelerin tekrar değerlendirilmesi yapılmayacaktır.

AVRUPA KALİTE ETİKETİ

1. Avrupa Kalite Etiketi, Ulusal Destek Servisi tarafından önerilmekte; Merkezi Destek Servisi (MDS) tarafından verilmektedir.
2. Avrupa Kalite Etiketi alabilmek için, proje sahiplerinin Ulusal Kalite Etiketine sahip olması gerekmektedir.
3. Her Ulusal Destek Servisi, verilen Ulusal Kalite Etiketlerinin puanlarına göre, puanı en yüksekten başlanarak üçte birini Avrupa Kalite Etiketine aday gösterebilir.
4. Avrupa Kalite Etiketi, yılda sadece bir defa verilmekte ve eTwinning Platformu üzerinden duyurulmaktadır.
5. Avrupa eTwinning Ödülleri’ne başvuruda bulunmak için bir Avrupa Kalite Etiketine sahip olmanız gerekmektedir.

2024 Yılı eTwinning Türkiye Özel Ödülleri

Türkiye Özel ödüllerine başvuru yapmak isteyen proje sahiplerinin Kalite Etiketi başvurusunda “Description (Açıklama)” kısmına “eTwinning Türkiye Özel Ödülü ….… kategorisine başvuru yapmak istiyorum.” ibaresini yazmaları gerekmektedir. Öğretmenler birden fazla kategoriye başvuru yapabilirler.

eTwinning özel ödüllerinde projelerin; Kalite Etiketi kriterlerine uygunluğu, Ulusal Kalite Etiketi alması, Ulusal Kalite Etiketi puanları, Projenin yaratıcılığı ve özgünlüğü, Projede öğrencilerin aktif olması, Projede öğrenciler ve öğretmenler tarafından oluşturulmuş özgün içerik, materyal vb. ürünlerin bulunması, özel ödül kriterlerinin genelini oluşturmaktadır.

 Projedeki ortaklardan herhangi biri, Türkiye Özel ödüllerine başvuruda bulunabilir.

 Özel ödüle başvuru yapan projelerin 2022-2024 eğitim öğretim yıllarında aktif olması gerekmektedir.

 Projeler Kalite Etiketi kriterleri temel alınarak değerlendirilecektir. Projenin 5 kritere uygunluğu değerlendirilerek ve aktif olarak çalışan kişilerin (Ulusal Kalite Etiketi alan) başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

 Projelerin 2024 yılı içerisinde Kalite Etiketi almış olması gerekmektedir.

 Belirli temanın olduğu kategorilerde, projenin kategoriye uygunluk puanı dikkate alınacaktır. Kategoriye uygunluk 5 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Kategoriye uygun olan projelere 1 ile 5 arasında puan verilmektedir.

 Türkiye Özel Ödülleri projeye verilmektedir. Projede bulunan ve Kalite Etiketi almış diğer üyeler ödülü almış sayılacak ancak ödül törenine sadece Türkiye’ye kayıtlı kurucular davet edilecektir. Türkiye Özel Ödülleri, 2024 yılı içerisinde yapılması planlanan Ulusal Konferansta açıklanacaktır. 2024 eTwinning Türkiye Özel Ödüllerinde aşağıdaki kategorilerde başvuru alınacaktır. Her kategoride 1 proje seçilecektir.

1. 2024 Yılı Teması Kategorisi – Okulda İyi Oluş (Well-being at School) Kategorisi

eTwinning 2024 yılı teması Avrupa Komisyonu tarafından, “Okulda İyi Oluş – Well-being at school” olarak belirlenmiştir. İyi oluş; kişinin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal sağlığına yönelik genel durumu ifade etmektedir. Eğitim sadece öğrencilere bilgi ve beceri öğretmek değil, aynı zamanda onlara birey olarak öğrenip gelişebilecekleri güvenli ve besleyici ortamlar sağlamayı da kapsamaktadır. Okullar öğrencilere öğrenme alanları sağlamakla birlikte aynı zamanda onlar için önemli sosyal ve duygusal gelişim alanlarıdır. Çocuklar ve gençler zamanlarının çoğunu okulda geçirirler ve bu nedenle okullar onların iyi oluşunu geliştirmede ve korumada kritik bir rol oynamaktadır. Okul ortamında kendilerini güvende, desteklenmiş ve okula bağlı hisseden öğrencilerin akademik ve kişisel olarak başarılı olma olasılıkları daha yüksektir. Öğrenciler bu ortamlarda öğrenme alanlarına daha fazla katılmakta, akranları ve öğretmenleriyle sağlıklı ilişkiler geliştirmekte ve okul dışındaki yaşamın zorlukları/fırsatlarıyla yüzleşmeye daha hazırlıklı olmaktadırlar. eTwinning faaliyeti, eğitim sistemlerinin eşitlikçi ve kapsayıcı olması için; kişisel, aile, kültürel ve sosyo-ekonomik durum farketmeden herkesin potansiyelini gerçekleştirmesini sağlama amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda okullarda, herkesin (öğrenci, öğretmen, veli) hoşgörüyle karşılandığı, değer verildiğini hissettiği ve herhangi bir ayrımcılığa uğramadan özgürce kendisini ifade edebileceği güvenli bir ortam oluşturulması beklenmektedir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve mesleki eğitimdeki eğitimciler için bütüncül bir yaklaşımla iyi olma ve zihin sağlığı alanlarını keşfetmeyi ve entegre etmeyi amaçlamaktadır. İyi oluş, Life Comp çerçevesinde yer almakta ve bireylerin fiziksel ve duygusal sağlık duygusu, olumlu ilişkiler, dayanıklılık, bir amaç ve anlam duygusu yaşadığı durumları belirtmektedir. Bireylerin fiziksel iyi oluş, bilişsel iyi oluş, duygusal iyi oluş ve sosyal iyi oluşunun sağlanabilmesi gerekli olan özelliklerin kazandırılması, çalışmaların yapılması vb. etkinlikleri içeren projeler bu kategori kapsamında değerlendirilecektir.

2. Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler Kategorisi

Eğitim, yenilikçi öğretim yöntemlerinin planlanması, inşa edilmesi ve uygulanmasının yanı sıra yeteneklerin geliştirilmesi için merkezi bir konumdadır. Öğretmenlerin, dayanıklılık, öğrenme ihtiyaçlarının erken belirlenmesi, grup çalışmasının önemi, eğitim kaynakları önerileri ve öğrenci oryantasyonu vb. yenilikçi çalışmalara hakim olmaları büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda bilgi ve yenilik potansiyelinin geliştirilmesinde, yayılmasında ve gerçekleştirilmesinde de kilit rol oynamaktadır. Yenilik ve Eğitim konusunda çalışmaları içeren projeler bu kategoride değerlendirilecektir. Aşağıda eTwinning faaliyeti kapsamında yürütülebilecek bazı yenilikçi örnekler yer almaktadır. Okullarda Sosyal İnovasyon: Öğrencilerin ifadelerine ve fikirlerine daha fazla ağırlık vererek önceliklerini ve ihtiyaçlarını daha fazla bütünleştirip, okullarla nasıl bütünleşeceğine dair alanlar yaratan çalışmalar bu kapsamda yer almaktadır. İnovasyon konularıyla ilgilenmek: Yapay zeka ve sanal gerçeklik vb. çalışmalarla öğretme ve öğrenmede veri kullanımına ilişkin etik yönergelerle ilgilenmek, Dijital Eğitim Eylem Planına dâhil edilebilecek çalışmalar bu kapsamda yer almaktadır.

3. Mesleki ve Teknik Eğitim Kategorisi

Meslek liselerinde yapılan eTwinning kriterlerine uygun, yaratıcı, özgün, iş birliğinin ön planda olduğu ve aktif öğrenci çalışmalarının bulunduğu projeye verilecektir. Proje konusu meslek alanı konusu olan ve bu konuyu eTwinning projesine etkin bir şekilde entegre eden projeler incelenecektir. Proje konusu meslek lisesinde bulunan alanlarla ilgili bir konu olmalı ve proje Kalite etiketi kriterlerine uygun yürütülmelidir. Projede çalışan bütün öğretmenler meslek lisesinde görev yapmalıdır.

4. Engelsiz eTwinning Kategorisi

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin zorunlu öğrenim çağı: Okul öncesi dönemi de içine alan 3-14 yaş olarak belirlenmiştir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili farkındalığı arttırmak, projelere katılımlarını sağlamak ve öğrencilerin eğitim öğretime dâhil edilmesine yönelik projeler bu kategoride değerlendirilecektir. Bununla birlikte eğitim-öğretim alanındaki proje çalışmalarına, mesleki gelişimlerine destek olmak ve farkındalık sağlamak adına, engelli öğretmenlerin yer aldığı proje çalışmaları da bu kategoride incelenecektir.

5. STEM Kategorisi

STEM eğitimi; Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) kelimelerinin İngilizce olarak baş harflerinin kısaltmaları ile ortaya çıkmıştır. STEM eğitimi sayesinde öğrenciler fiziksel, entelektüel ve kültürel dünyasını zenginleştirmekte ve eleştirel düşünme, problem çözme gibi öz yeterliklerini geliştirmektedir (Çorlu & Aydın, 2016). STEM eğitimlerinin amaçları arasında öğrencilerin ilgisini topluma hizmet edebileceği şekilde yönlendirmek ve öğrenmeye teşvik edecek soru ve problemlerle karşılaştırmak, çeşitli ortamlarda yer almasına fırsatlar yaratmak yer alır. STEM eğitiminin diğer bir amacı ise, disiplinler arası eğitim faaliyetleri düzenlemek ve sorgulayan, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesidir. eTwinning projelerinde STEM alanlarına odaklanan, STEM uygulamalarına yönelik etkinlikler yapan projeler değerlendirmeye alınacaktır. Kodlama eğitimi, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış, teknolojiyi daha etkin kullanabilen, problem çözme ve ürün geliştirme yeteneklerine sahip bireylerin eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Kodlama becerisi, bilişim teknolojileriyle iletişim kurmak için kullanılır. Kodlama bilgisayarlara, adım adım verilen talimatları izlemelerinin ve onların tam olarak ne yapmaları gerektiğinin söylenmesidir. Verilen, istenen ve çözüm aşamalarından oluşan temel kodlama mantığı giderek günlük hayatın önemli bir parçası haline gelmektedir. Bu doğrultuda eTwinning projelerinde kodlama alanına odaklanan projeler STEM kategorisinde değerlendirilecektir. Robotik, makine ve kontrol sistemlerini, bilgisayar, elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü kapsayan bir ortak çalışma alanıdır. Mekanizmaların tasarımı, kontrol edilebilmeleri için yapılarına elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamda kontrollerinin sağlanması temel alındığında bu alan birçok mühendislik disiplinini bir arada toplamaktadır. Bu doğrultuda eTwinning projelerinde robotik alanına odaklanan projeler STEM kategorisinde değerlendirilecektir.

6. Erken Çocukluk Dönemi (0-6 yaş) Kategorisi

Erken çocukluk dönemi, eTwinning'in ana önceliklerinden biridir. eTwinning topluluğu içinde erken çocukluk dönemi (okul öncesi) öğretmenlerinin mesleki gelişimleri etkinlikler ve proje kitleriyle desteklenmektedir. Erken çocukluk dönemi eğitimlerine katılan çocukların ve ailelerinin hayatlarında iş-yaşam dengesini iyileştirme, eğitim başarısı, sosyalleşme vb. alanlarda fark yarattığına dair çalışmalar bulunmaktadır. Okulöncesi Eğitim çocukların okul kültürünü kazanmaları açısından ve aynı zamanda velilerin de çocuklarla birlikte okul yaşamına hazırlanması açısından önemlidir. Okulöncesi eğitim çocukların sorumluluk gelişimi, zihinsel gelişimini, sosyal duygusal gelişimini, motor gelişimini doğru bir süreçte tamamlamaları açısından onlara destek olmaktadır. Yaşıtlarıyla bir arada olmak, paylaşmayı öğrenmek, doğru davranışlar kazanmak bu dönemde alacakları doğru bir eğitimle olacaktır. Erken çocukluk dönemini (0-6 yaş) kapsayan yaratıcı, eğitimde öğrenci yaş aralığına uygun teknoloji kullanımını destekleyen, işbirlikçi eTwinning projeleri bu kategoride değerlendirmeye alınacaktır.

7. Eğitim Seferberliği Kategorisi

Okulun paydaşları yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okulun dışında yer alan diğer birey ya da kurumlardır. Örneğin, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, diğer bakanlık birimleri, kalkınma ajansları vb. yerel kuruluşlarla yürütülen faaliyetler, öğrencilere eğitim fırsatları ve deneyimleri sunan çalışmalar bu kapsamda yer almaktadır. Yaratıcı ve öğrencilerin kendi fikirlerini geliştirmelerine, topluluk önünde konuşmalarına ve hayal etmelerine yardımcı olan çalışmalar bu kapsamda yer almaktadır. Okullar, öğrencilerin eleştirel düşünce geliştirmelerine ve yaratıcı görüşlerini ifade etmelerine yardımcı olmalıdır. Belirtilen kapsamlarda yer alan projeler bu kategoride incelenecektir.

8. Türkçe Eğitimi Kategorisi

Öğrencileri 21. yüzyılın dünyasına Türkçenin doğru ve güzel kullanımı açısından yeterli beceri ile yetiştirmek, Türkçenin güzelliklerini görünür kılmak ve Türkçe dilini yabancı kelimelerin etkisinden korumak için eğitim sisteminde Türkçe eğitiminin önemi vurgulanmaktadır. Türkçe öğretiminin temel amaçları arasında yer alan dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu dil becerilerini geliştirme, bilimsel, yapıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, işbirliği yapma, problem çözme ve girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirme, bilgi teknolojilerini kullanarak okuma, metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini geliştirme ve okuma-yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını sağlama konularını içeren projeler bu kategoride değerlendirilecektir.

9. Yeşil Gündem Kategorisi

Yeşil gündem ekonomik büyüme ve çevresel sürdürülebilirlik arasında uyumlulaştırmaya odaklanmakta ve büyüme süreçlerini yavaşlatmadan kaynak açısından daha temiz, verimli ve daha esnek hale getirmenin mümkün olduğunu öne sürmektedir. Bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkilemesi sebebiyle, çevre ve iklim değişikliği AB’nin en önemli politika alanlarını temsil etmektedir. Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin doğal kaynakları kullanmaları ve onlardan faydalanmalarını sağlamak için büyük önem taşımaktadır. Kaynaklara olan talebin artması, giderek artan verim kaybına ve biyo-çeşitliliğin azalmasına neden olmuştur. Su kaynaklarının tükenmesi ve kirlenmesi ciddi problemlere neden olabilir ve su kıtlığı 2025 yılına kadar dünya nüfusunun üçte biri kadarını etkileyecek duruma gelebilir. Su, enerji, toprak ve orman gibi kaynaklar, ülke ekonomilerinin temellerini oluşturmaktadır. Ülkemizde ve tüm dünyada yaşayan birçok insanın geçim kaynağı da bu kaynaklara bağlıdır. Türkiye’de sera gazı emisyonu son on yılda iki kat artış göstermiştir. Bununla birlikte Türkiye iklim değişikliğinin etkilerine maruz kalan en hassas bölgelerden birinde yer almaktadır. Bu yüzden iklim konusunda diğer yerler ile karşılaştırıldığında Türkiye için yerinde iklim faaliyeti, kaynaklarını verimli kullanan, düşük karbonlu bir ekonomi ve dirençli bir toplum oluşturmak açısından gereklilik arz etmektedir. Gerekli farkındalığın öğrencilere kazandırılması, çözüm önerileri ya da bu alanda yapılacak diğer çalışmalara ait projeler bu kategoride değerlendirmeye alınacaktır.

Rehbere http://etwinning.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2024/02/2024_Kalite_Etiketi_Sureci.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.