Öne Çıkanlar Öğretmenler Arası Nesilden Nesile Milli Mücadele Temalı Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı Eğitici Eğitimi Okul Veri Randevu İşlemi Meyve Günü EYT Konusunda Hangi Lider Ne Demişti?

2024 Yılı MTSK Başvuru İşlemleri (28 Mart 2024)

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Bakan a. Fethullah GÜNER imzalı resmi yazıda ''Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının 2024 yılı il/ilçe kontenjanları, Türkiye İstatistik Kurumunca tespit edilen il/ilçe nüfus sayıları esas alınarak Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Yönetmeliği'nin 8 inci maddesi çerçevesinde belirlenmiş olup kurs açılış başvuru işlemlerinde dikkat edilecek hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1-Kurucu/kurucu temsilcisinin yapacağı işlemler;

a- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açacaklardan kurucu gerçek kişi olacaksa kurucunun, kurucu tüzel kişi olacaksa kurucu temsilcisinin kurs açmak üzere müracaatta bulunması gerekmektedir.

b- Başvuru ekranı, 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.00'da https://ookgm.meb.gov.tr internet adresinde açılacak olup 3 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 16.00’da kapatılacaktır. Usulüne uygun yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

c- Başvuru sırasında; ekrana hatalı bilgi (dekont numarası, ücretin hangi kurum türü için yatırıldığı vb.) girilmesi, dekont bilgilerinde yanlışlık bulunması, adli sicil belgesindeki bilgilerde yanlışlık bulunması, öğrenim belgesi bilgilerinin eksik ya da yanlış olması vb. durumlarda, bilgi veya belge eksikliklerinin giderilerek başvuru sahibi tarafından 4-17 Nisan 2023 tarihleri arasında il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilmesi halinde başvuranların durumları yeni belgelere göre yeniden değerlendirilecektir.

ç- Başvuru ve sonrası işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Yönetmeliği'nin 8 inci maddesi hükümlerine göre sırasıyla gerçekleştirilecek ve bu işlemlerde herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmeyecektir. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası (s) bendi Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından verilen karar sonucunda Yönetmelik hükmünden çıkarıldığından, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Yönetmeliği'nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına, üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olan veya yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalışan gerçek kişi kurucu veya tüzel kişi ise kurucu temsilcisi adına” hükmü mevzuatta gerekli değişiklik yapılıncaya kadar aranmayacaktır.

d- Başvuru ekranına müracaat sahiplerince aşağıdaki bilgiler girilecektir:

1) Başvuru yapan gerçek kişi olacaksa kurucunun, tüzel kişi olacaksa kurucu temsilcisinin; boşluk bırakılmadan nüfus cüzdan seri numarası, T.C. kimlik numarası, birinci derece yakınlardan (anne, baba, eş veya çocuklar) bir kişinin T.C. kimlik numarası bilgileri yazılarak giriş yapılacaktır. Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası ile adı ve soyadı MERNİS'ten çekilerek görüntülenecektir.

2) Başvuru ekranında gerçek kişi ya da tüzel kişi alanı seçilerek başvuru sahibinin adli sicil kaydı bilgileri seçilecektir.

3) Başvuruyu yapan kişi gerçek kişi ise ikametgah adresi ve vergi numarasını, tüzel kişi ise şirketin adını, vergi numarasını ve adres bilgisini girecektir.

4) 2024 yılı için belirlenen brüt asgari ücret tutarındaki başvuru ücreti, başvuru yapılan ilin döner sermaye işletmesince açılan hesaba yatırılacaktır. Başvuru ücreti eksiksiz olarak, başvuru yapan gerçek kişi olacaksa kurucunun, tüzel kişi olacaksa kurucu temsilcisinin adına yatırılacaktır. Başvuru ekranına banka dekont tarihi ve numarası yazılacaktır. Dekontun açıklama kısmına ise başvuru yapılan il/ilçe adı ve MTSK başvuru ücreti ibaresi eklenecektir. Başvuru ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir.

5) Başvuru yapan gerçek kişi olacaksa kurucunun, tüzel kişi olacaksa kurucu temsilcisinin cep telefonu numarası ve e-posta adresi yazıldıktan sonra; “Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doğru olarak doldurulmuştur.” açıklaması işaretlenerek “Kaydet” butonuna basılarak bilgiler kaydedilecektir.

6) Elektronik ortamda yapılan başvuruya ait belge asılları, başvuru süresinin bitim tarihinden itibaren beş iş günü içinde başvuru sahibi tarafından başvuru yapılan il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir.

2- İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin yapacağı işlemler;

a- İl millî eğitim müdürlüklerince başvuru onay işlemleri için personel görevlendirilecektir. Personel, kendi MEBBİS şifresiyle sisteme giriş yaparak sistemdeki başvuru bilgileri ile elden teslim alınan belgelerin uygunluğunu tespit ettikten sonra MEBBİS üzerinden onay işlemini gerçekleştirecektir. Başvurulara yapılacak itirazlar, süresi içerisinde geciktirmeksizin Bakanlığımıza bildirilecektir. İtiraz sonrası değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra süresi içerisinde il millî eğitim müdürlükleri tarafından noter huzurunda kura çekilerek sıralama belirlenecektir. Başvuruların açık kontenjan kadar veya daha az olması durumunda noter kurası çekilmeden müracaat edenlerin sıralaması belirlenecektir. Valiliklerce gönderilen sıralama sonuçlarının Bakanlığımıza ulaşması neticesinde başvuru sıralama sonuçları Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır.

b- Başvuru sıralamalarının Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlandığı tarihten sonra il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, başvuru sıralamasına göre başvuru sahibine resmî yazı ile tebligatta bulunacaktır. Başvuru sahipleri de Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 5 inci maddesi hükümlerine göre kurum açma için gerekli belgeleri eksiksiz olarak tebliğ tarihinden itibaren en geç üç aylık süre içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edecektir. Bu süre sonunda Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 5 inci maddesindeki hükümler ile diğer mevzuat hükümlerindeki şartları taşımayan müracaatlar reddedilecektir. Açık kontenjanlar için yapılan noter sıralamasında asil olarak kurum açma hakkı kazananların işlemleri tamamlanmadan yedek kazananlara tebligat yapılmayacaktır.

c- Başvuruda bulunup kurs açmasında sakınca görülmeyenler, evraklarını başvuru durumuna göre hazırlayacaktır. Belgeler, başvuru gerçek kişi olarak yapılmış ise gerçek kişi adına, tüzel kişilik olarak yapılmış ise tüzel kişilik (şirket/vakıf/dernek) adına düzenlenecektir. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri müracaatları alırken titiz bir inceleme yaparak bu duruma özellikle dikkat edeceklerdir.

ç- Kontenjanlar, takvim yılı ile sınırlı olduğundan başvuru sahiplerine yapılacak tebligat işlemleri en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır. Bu tarihe kadar sırası gelen başvuru sahibine tebligat yapılarak üç aylık süre başlatılacak olup bu tarihten sonra herhangi bir tebligat işlemi yapılmayacaktır.

d- Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Yönetmeliği'nin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında ifade edildiği gibi mevzuata aykırı müracaat edenler veya sırası geldiği halde kurum açmaktan vazgeçenler iki yıl süreyle başvuru yapamayacaklarından, 2022 ve 2023 yılları için bu durumda bulunanların başvuru kısıtlaması sistemden yapılmıştır. Ayrıca il millî eğitim müdürlüklerince gerekli kontroller yapılacaktır. Mevzuata aykırı müracaat edenler veya sırası geldiği halde kurum açmaktan vazgeçenlerin sonradan tespit edilmesi halinde başvuruları iptal edilecektir. Kurs açılmış olsa bile kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecektir.

e- Kura çekimi için notere ödenecek ücret, il millî eğitim müdürlüğünün döner sermaye işletmesi hesabına yatırılmış olan başvuru ücretlerinden karşılanacak olup kalan miktar döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilecektir.

Kurs açmak için müracaat eden kuruculardan 5 (beş) yıl süreyle kurum açmama cezası bulunanlar ile herhangi bir sebepten dolayı kuruculuk hakkını kaybedenlerin durumları valiliklerce titizlikle incelenerek başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru işlemlerinin yukarıda yapılan açıklamalar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda ekte gönderilen takvime göre titizlikle yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.'' denilmiştir.

Özel MTSK Ön Başvuru Açmak İçin https://basvurular.meb.gov.tr/bsv3/mtskBasvuru linkini tıklayınız.

Detaylar için https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_03/28161002_2024yilimtskbasvuruislemleri.pdf linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.