Öne Çıkanlar öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Hakmar Express 8 Mart 2024 Aktüel Ürünler 3600 ek gösterge Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan

32. Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı 2024 Yılı Başvuruları

32. Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı 2024 Yılı başvuruları 19 Şubat-29 Nisan 2024 tarihleri arasındadır. Başvurular bireysel olarak https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılacak.

2202 Bilim Olimpiyatları Programı Çağrı Duyurusu 2024

1. Çağrının Amacı ve Kapsamı

Programın amacı, ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak, öğrencileri Ulusal Bilim Olimpiyatlarına hazırlamak ve Uluslararası/Bölgesel Bilim Olimpiyatlarına katılımlarını sağlamak için bilim olimpiyatları projesini yürütmektir. Bu çağrı duyurusu, 2202 Bilim Olimpiyatları Programı’na başvuran ve/veya bu programdan destek alan ve almaya hak kazanan adaylarla ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

2. Başvuru Koşulları ve Yöntemi

2.1. Başvuru Koşulları

2.1.1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.

2.1.2. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrenci olmak.

2.1.3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları Birinci Aşama Sınavı’na konuk statüsünde katılabilmektedir.

2.1.4. Başvuru yapabilmek için Danışman Öğretmen bulunması zorunluluğu yoktur. Eğer danışman öğretmen varsa T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na veya KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olması gerekmektedir.

2.1.5. Astronomi ve Astrofizik, Biyoloji, Fizik, Kimya dallarında 2023-2024 eğitim öğretim yılında 8, 9, 10 ve 11. sınıfa ve hazırlık sınıfına devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir.

2.1.6. Coğrafya, Matematik ve Bilgisayar dallarında 2023-2024 eğitim öğretim yılında

9, 10 ve 11. sınıfa ve hazırlık sınıfına devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir.

2.1.7. Ortaokul Matematik ve Ortaokul Bilgisayar dalında 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıfa devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir.

2.1.8. 2023-2024 eğitim öğretim yılında lise son sınıfa devam eden öğrenciler programa başvuramaz.

2.1.9. Her öğrenci sınava yalnızca bir daldan başvurabilir.

2.1.10. Öğrenciler sınava, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden alacakları sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ile girerler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmaz. Nüfus müdürlükleri tarafından verilen geçici kimlik belgesi geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmektedir.

2.2. Başvuru Yöntemi

2.2.1. Başvurular 19 Şubat 2024 tarihinde başlar ve 29 Nisan 2024 tarihinde, saat 17.30’da sona erer.

2.2.2. Başvuru yapacak öğrenciler ve varsa danışman öğretmenlerinin ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)

2.2.3. Başvurular bireysel olarak https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılır.

2.2.4. Öğrencinin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı sisteme yüklenir. Geçersiz fotoğraf tespit edilmesi halinde başvuru iptal edilecektir.

2.2.5. Adaylardan tahsil edilecek 100 TL sınav ücreti; başvuru paneli üzerinden sanal pos (kredi/banka kartı) kullanılarak alınacaktır. EFT/Havale ödemeleri kabul edilmeyecektir.

2.2.6. Sistemde bilgi girişi yapıldıktan ve başvuru ücreti yatırıldıktan sonra son onay verilerek başvuru öğrenci tarafından onaylanmalıdır. ONAY’sız başvurular geçersiz sayılacaktır.

2.2.7. Başvuru tarihleri içerisinde, çevrim içi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp, tekrar onaylanmadan bırakılan başvurular geçersiz sayılır.

2.2.8. Başvuru sırasında yanlış/eksik beyanda bulunanların sınavı iptal edilir.

2.2.9. Başvurusunu geri çeken; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların başvuru sırasında ödedikleri ücret geri ödenmez.

2.2.10. Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

2.2.11. Birinci Aşama Sınavı ile ilgili ilan ve açıklamalar https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr web adreslerinde ilan edilir.

2.2.12. Geçerli bir engel durumu olan öğrencilerin başvuru tarihleri içerisinde Sağlık Bakanlığı onaylı raporunu, RAM raporunu ve Sağlık Durumu /Engel Bilgi Formunu başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

3. Destek Kapsamı ve Ödüller

3.1. Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Yaz Okulu’na çağrılır ve İkinci Aşama Sınavı’na hazırlık amaçlı kampa alınır. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrencilere TÜBİTAK tarafından ulusal düzeyde madalya, başarı belgesi ve para ödülü verilir. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Kış Okulu ve Takım Seçme Sınavı’na davet edilir.

3.2. Birinci Aşama Sınavı’na konuk statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) öğrenciler için (yeterli sayıda öğrencinin sınava katılması) bölgesel değerlendirme yapılarak belirlenen taban puan üzerindeki öğrencilere ilgili olimpiyat komitesinin uygun görmesi halinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi verilir.

3.3. Takım Seçme Sınavları sonucunda bütün dallarda Uluslararası ve Bölgesel Bilim Olimpiyatları Takımları belirlenir. Bölgesel ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alan öğrencilere TÜBİTAK tarafından para ödülü verilir. Ulusal/Bölgesel/Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alanlara verilen para ödülü miktarlarına https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden erişim sağlanmaktadır.

3.4. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları birinci ve ikinci aşama sınavlarında başarılı olan resmi okul öğrencilerinin başarı derecelerine göre danışman öğretmenlerine para ödülü verilir.

3.5. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları birinci ve ikinci aşama sınavlarında başarılı olan öğrencilerin danışman öğretmenlerine başarı belgesi verilir.

3.6. Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya ve Matematik sınav dallarında Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya mahsus olmak üzere, aldıkları dereceye göre ek katsayı uygulamasından yararlanırlar.

3.7. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ya da bronz madalya kazanan lise öğrencileri, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya mahsus olmak üzere, aldıkları madalyaya göre ek katsayı veya sınavsız yerleştirme uygulamasından yararlanırlar.

3.8. Bilim Olimpiyatlarında Ulusal ve Uluslararası seviyede madalya kazanan öğrencilerin Ek Katsayı/Sınavsız Geçiş uygulamasından faydalanabilmesi için https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinden başvuru yaparak başvuru belgelerinin ıslak imzalı halini TÜBİTAK-BİDEB’e posta yoluyla iletmeleri gerekir (Detaylar için, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ile Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na bakınız. Başvuru tarihlerini takip etme sorumluluğu öğrencilere aittir).

3.9. Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya ve Matematik dallarında ulusal /uluslararası alanda derece alan öğrenciler olimpiyatlara katıldıkları alanlarla ilgili üniversitelerin ilgili bölümlerinden/programlarından birini kazanarak veya seçerek kayıt yaptırmaları halinde TÜBİTAK 2205 - Lisans Bursunu almaya hak kazanırlar.

3.10.Birinci aşama sınavında başarılı olan öğrenciler TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2248 Mentorluk Desteği Programından yararlanabilirler.

3.11.Birinci Aşama sınavında başarılı olan öğrenciler ile varsa danışmanları, TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı’nın (Genç STAR veya STAR Öğretmen) Çağrı Duyurusunda belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları ve ilgili programa başvuruda bulunmaları halinde bu programdan faydalanabilir.

3.12.TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıran öğrenciler TÜBİTAK 2224-D Yurt Dışındaki Bilimsel Eğitim Etkinliklerine Katılımı Destekleme Programı’ndan yararlanabilir.

3.13.TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2202-Ulusal Bilim Olimpiyatları İkinci Aşama Sınavı sonucunda altın, gümüş veya bronz madalya alan öğrenciler TÜBİTAK 2224-D Yurt Dışındaki Bilimsel Eğitim Etkinliklerine Katılımı Destekleme Programı’ndan yararlanabilir.

4. Sınav Merkezleri, Sınav Yöntemi ve Değerlendirme

4.1. Sınav Merkezleri

Birinci Aşama Sınavı, 81 il merkezinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (Lefkoşa) aynı anda uygulanır (Mücbir sebeplerle talep edilen sınav merkezinde sınav yapılamaması halinde tercih edilen sınav merkezine en yakın sınav merkezinde sınav yapılabilir).

4.2. Sınav Yöntemi ve Tarihi

Sınav iki aşamalı olarak yapılır. Birinci Aşama Sınavı, 18.05.2024 tarihinde, İkinci Aşama Sınavı ise TÜBİTAK web sitesinde ilan edilen tarihlerde yapılır.

4.2.1. Birinci Aşama Sınavı

4.2.1.1. Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Ortaokul Bilgisayar, Ortaokul Matematik olmak üzere 9 dalda yapılır.

4.2.1.2. Tek oturumda düzenlenir ve çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

4.2.1.3. Sınıflara göre ayrı soru grubu yoktur.

4.2.1.4. Biyoloji ve Kimya dallarından sınava girecek adayların fonksiyonel hesap makinelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir (Bilgisayar özellikli, programlanabilir, hafıza kartlı vb. hesap makinalarının kullanılması yasaktır).

4.2.1.5. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları sitesinde bulunan geçmiş yıllardaki sınav sorularının öğrenciler tarafından incelenmesi önerilir. Sınav müfredatı, geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarlarına https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

2202 Bilim Olimpiyatları Programı 2024 yılı çağrı duyurusu için https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/files/0qVlza2mwGAQ6Alpj1ziBGsbbO5uf1GnJUh0kpSJ.pdf linkini tıklayınız.

2202 Bilim Olimpiyatları Programı Çağrı Duyurusu-Öğretmen 2024

1. Çağrının Amacı ve Kapsamı

Programın amacı, Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Ortaokul Matematik ve Ortaokul Bilgisayar dallarında Bilim Olimpiyatları Birinci aşama sınavına hazırlanan öğrencilere rehberlik edecek eğitmenlerin TÜBİTAK Olimpiyat Akademisine katılımlarına olanak sağlamak için bilim olimpiyatları projesini yürütmektir. TÜBİTAK Olimpiyat Akademisi, akademiye kabul edilen öğretmenlere ulusal düzeyde olimpiyat hazırlıkları için teorik, uygulamalı ve kariyerle ilgili beceri kazanmalarına yardımcı olacak müfredat ve profesyonel gelişim dahil olmak üzere ücretsiz öğretim ve öğrenim kaynakları sunmak amaçlı geliştirilmiştir.

Bu çağrı duyurusu, TÜBİTAK Olimpiyat Akademisine aday öğretmenlerin belirlenmesi için 2202 Bilim Olimpiyatları Programı’na başvuran ve/veya bu programdan destek alan ve almaya hak kazanan adaylarla ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

2. Başvuru Koşulları ve Yöntemi

2.1. Başvuru Koşulları

2.1.1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.

2.1.2. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olmak.

2.1.3. Her öğretmen sınava yalnızca bir daldan başvurabilir.

2.1.4. Öğretmenler sınava, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden alacakları sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ile girerler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmaz. Nüfus müdürlükleri tarafından verilen geçici kimlik belgesi geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmektedir.

2.2. Başvuru Yöntemi

2.2.1. Başvurular 19 Şubat 2024 tarihinde başlar ve 29 Nisan 2024 tarihinde, saat 17.30’da sona erer.

2.2.2. Başvuru yapacak öğretmenlerin ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)

2.2.3. Başvurular bireysel olarak https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılır.

2.2.4. Başvuru yapacak öğretmenlerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı sisteme yüklenir. Geçersiz fotoğraf tespit edilmesi halinde başvuru iptal edilecektir.

2.2.5. Adaylardan sınav ücreti alınmayacaktır.

2.2.6. Sistemde bilgi girişi yapıldıktan sonra son onay verilerek başvuru aday tarafından onaylanmalıdır. ONAY’sız başvurular geçersiz sayılacaktır.

2.2.7. Başvuru tarihleri içerisinde, çevrim içi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp, tekrar onaylanmadan bırakılan başvurular geçersiz sayılır.

2.2.8. Başvuru sırasında yanlış/eksik beyanda bulunanların sınavı iptal edilir.

2.2.9. Başvuru sistemi kapandıktan sonra hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

2.2.10. Birinci Aşama Sınavı ile ilgili ilan ve açıklamalar https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr web adresinde ilan edilir.

2.2.11. Geçerli bir engel durumu olan adayların başvuru tarihleri içerisinde Sağlık Bakanlığı onaylı raporunu ve Sağlık Durumu /Engel Bilgi Formunu başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

3. Destek Kapsamı ve Ödüller

3.1. Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan her dalda en çok 20 öğretmen Olimpiyat komitesince belirlenecek eğitim kamplarına çağrılır. Eğitimlere katılan öğretmenlere TÜBİTAK tarafından Bilim Olimpiyatları Eğitmen Eğitimi Katılım Sertifikası, Eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı bulunan öğretmenlere ise TÜBİTAK tarafından Bilim Olimpiyatları Eğitmen Sertifikası verilir.

4. Sınav Merkezleri, Sınav Yöntemi ve Değerlendirme

4.1. Sınav Merkezleri

Birinci Aşama Sınavı, 81 il merkezinde aynı anda uygulanır (Mücbir sebeplerle talep edilen sınav merkezinde sınav yapılamaması halinde tercih edilen sınav merkezine en yakın sınav merkezinde sınav yapılabilir).

4.2. Sınav Yöntemi ve Tarihi

Sınav tek aşamalı olarak yapılır. Birinci Aşama Sınavı, 18.05.2024 tarihinde yapılacaktır.

4.2.1. Birinci Aşama Sınavı

4.2.1.1. Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Ortaokul Bilgisayar ve Ortaokul Matematik olmak üzere 9 dalda yapılır.

4.2.1.2. Tek oturumda düzenlenir ve çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

4.2.1.3. Her dalda ayrı soru grubu mevcuttur.

4.2.1.4. Biyoloji ve Kimya dallarından sınava girecek adayların fonksiyonel hesap makinelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir (Bilgisayar özellikli, programlanabilir, hafıza kartlı vb. hesap makinalarının kullanılması yasaktır).

4.2.1.5. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları sitesinde bulunan geçmiş yıllardaki sınav sorularının başvuru yapacak öğretmenler tarafından incelenmesi önerilir. Sınav müfredatı, geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarlarına https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

2202 Bilim Olimpiyatları Programı-Öğretmen 2024 yılı çağrı duyurusu için https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/files/x6CA36Rox4JvZJ3BEg78PBGQCVMuWNiL352S5ImE.pdf linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.