Öne Çıkanlar öğretmen Kamu Birliği Konfederasyonu Kurum Takip Sistemi Veri Girişi Hazine ve Maliye Bakanlığı engelli

Astromat Araştırma Projeleri Yarışması Şartnamesi

Başvurular 11 Mart-8 Nisan 2024 tarihleri arasındadır. Ön Değerlendirme (1. Aşama) Online 11-14 Nisan 2024 tarihleri arasındadır. Bilim Kurulu Değerlendirme (2. Aşama) Online 15-28 Nisan 2024 tarihleri arasındadır. Başvuru Sonuçları 5 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek. Ödüllerin ve Sertifikaların Takdimi ve Dereceye Giren Çalışmaların Sergisi 10 Mayıs 2024 tarihindedir.

Değerlendirme

Çağrının Amacı ve Kapsamı

Bu çağrı, Türkiye genelinde Bilim Sanat Merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin Temel Bilimlerde Astronomi ve Uzay Bilimleri ile Matematik alanlarında bilimsel çalışmalar yapmalarına teşvik etmek, bu alanlardaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin Matematik, Astronomi ve Uzay Bilimlerinin alt alanlarında derinlemesine bilimsel araştırmalar yapmalarını, bu alanlarda Türk İslam Bilim Tarihinde bilimsel çalışmaları ile öne çıkan Matematikçi/Astronom Uluğ Bey’in kazandırdığı çalışmaları bilmeleri, bunun yanında Türk İslam Medeniyetinde Astronomi ve Matematik biliminin gelişimi bağlamında bilim tarihi alanında farkındalık düzeylerinin artırılmasının sağlanması beklenmektedir. Çağrının hükümleri, şartları, başvuru koşulları ve yöntemleri bu metin ile düzenlenmiştir. Bu çağrı Sakarya Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğünce ilan edilmiştir.

B. Başvuru Koşulları, Kategorileri, Belgeleri ve Yöntemi

a. Başvuru Koşulları

i. Bu çağrı, tüm Türkiye’deki Bilim Sanat Merkezlerinde öğrenim gören Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Programı (ÖYGP) ve Proje Programı öğrencilerine yöneliktir.

ii. Başvuru için belirtilen kategorilerde en çok 3 öğrenciden oluşan ekipler halinde başvuru yapılabilecektir.

iii. Yarışmaya her öğrenci her kategoriden en fazla 1 çalışma ile başvuru yapabilir.

iv. Bir çalışmada bir öğretmen danışman olarak yer alabilir. Projelerin danışmanı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

v. Yarışma ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.

vi. Katılım gönüllülük esasına göre olacaktır.

vii. Yarışmaya özel gereksinimli bireylerin katılmasında bir sakınca yoktur. Özel gereksinimli bireylerin yarışmaya katılımlarını teşvik etme amacı ile ihtiyaç duydukları destek ve kolaylıklar sağlanacaktır. 

b. Başvuru Kategorileri

i. Bilimsel Araştırma Projeleri Kategorisi

Astronomi ve Uzay Bilimleri ile Matematik alanlarının herhangi birinde belirtilen alt temalara uygun araştırma projeleri gerçekleştirilmesidir.

Temalar

• Kriptografi
• Geometri
• Sayılar Teorisi
• Algoritma Mantıksal Tasarım
• Matematik ve Sanat
• Veri Bilimi ve Analizi
• Kombinatorik
• Graf Teorisi
• İstatistik
• Işık Kirliliği
• Uzay Bilimleri
• Yapay Zekâ
• Uzay Teknolojileri
• Galaksiler
• Uzay Derinlikleri
• Kara Delikler
• Türk İslam Bilim Tarihinde Astronomi ve Matematik çalışmaları

ii. Uluğ Bey’in Bilime Katkıları Bilim Tarihi Poster ve İnfografik Kategorisi

Bilime katkı sağlayan, öncülük eden Türk İslam Bilginlerinin çalışmaları üzerine araştırmaları içeren ve bilgi düzeylerinin artmasını hedefleyen kategoridir. Uluğ Bey bir hükümdar olmanın ötesinde bilime yön vermiş bir Astronom ve Matematikçidir. Bu bağlamda Uluğ Bey’in bilime katkılarının tarihsel süreci, Türk İslam Medeniyetinde Astronomi ve Matematik biliminin gelişiminin bilim tarihi açısından önemini aktaran, özellikle günümüzdeki bilimsel çalışmaların çıkış noktası olduğu düşünülen çalışmalara yönelik poster veya infografik çalışmaları yoluyla öğrencilerin aktarmalarını içermektedir. Kategori olarak ayrı ayrı değerlendirilir ve derecelendirilir.

c. Başvuru Dokümanları

Başvuru dokümanları çağrı metnine ek olarak verilmiştir. Bu dokümanlar;

- Kişisel Bilgi Formu (Öğrencilerin ve danışman bilgilerinin yer aldığı PDF olarak gönderilmelidir.)
- Başvuru Özet Bilgi Formu – 250 kelimeyi geçmemelidir. (Her kategori için PDF olarak gönderilmelidir.)
- Proje Raporu (Bilimsel Araştırma Projeleri Kategorisi için)
- Resim, Video ve Ek dokümanlar (Her kategori için PDF, JPEG, PNG, AVI, FLV formatlarında olabilir. En fazla 10 MB olmalıdır.)
- Poster ve İnfografik Hazırlama Kriterleri

d. Başvuru Yöntemi ve Süreci

Başvuru http://sakaryabilimvesanat.meb.k12.tr adresinden online olarak gerçekleştirilmektedir. Başvuru öncesinde kategorilerin doğru olarak seçilmesi ve her kategoriye uygun başvuru ekinin yüklenmesi önemlidir. Hatalı bir kategori başvurusu değerlendirme sürecine alınmaz. Başvurular 08 Nisan 2024 Pazartesi saat 23:59’a kadar gerçekleştirilebilir.

Ödüller

Her kategori için ilk 3 çalışma derece sahibi olacak ve ödül verilecektir. Ödüller ekibe verilecek olup ödül sayısı ekipteki kişi sayısı kadar değildir. Dereceler belirlenirken ÖYGP ve Proje programına ayrı ayrı derecelendirilme yapılmaz. 

*** Sıralamada her kategoride ilk 10 sıradaki projeye ve çalışmaya “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Adayı” veya “Bilim Tarihi Araştırmacısı Adayı” sertifikası verilecektir. Ayrıca yarışmaya katılan her katılımcı için Dijital Katılım Sertifikası düzenlenecektir.

****Yarışma Düzenleme ve Yürütme Kurulu yarışmanın şartnamesi, ödüller ve takvim ile ilgili gerektiği düzenleme hakkına sahiptir.

Yarışmanın Bütçesi

Yarışmanın 40.000 TL olarak belirlenen ödül bütçesi Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. Yarışma ödüller dışında okulun var olan imkanlarıyla gerçekleştirildiğinden ek bütçe gerekmemektedir.

Yöntemi ve Değerlendirme Kriterleri

a. Değerlendirme Yöntemi

Proje başvuruları online olarak http://sakaryabilimvesanat.meb.k12.tr adresindeki başvuru alanından gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihine kadar yapılan başvurularda değişiklikler gerçekleştirilebilecek, başvurular güncellenebilecektir. Son başvuru tarihi sonrasında tüm projeler ön değerlendirme yapılarak kategori ve tema olarak ayrıldıktan sonra ilgili olan 3 bilim kurulu üyesine/jüriye atanacaktır.

Proje değerlendiricileri başvuru sahibi kurum ve kişilerin bilgileri gizlenmiş olarak değerlendirme kriterlerine göre 100 puan üzerinden yaptıkları değerlendirme puanlarının ortalamaları projenin puanını belirleyecektir. Aynı puanı alan projeler için sıralama belirlenirken değerlendirme kriterlerinden Bilimsel Yöntem kriterinden aldıkları puanların ortalaması yüksek olan projeye öncelik verilecektir. Eşitlik olması durumunda ÖYGP programında yer alan proje sahibi sıralamada üst sırada yer alacaktır.

b. Değerlendirme Kriterleri

Ön Değerlendirme ve Bilim Kurulu Değerlendirmeleri 100 puan üzerinden aşağıdaki başlıklarda gerçekleştirilecektir.

• Özgünlük ve Üretkenlik (20)
• Bilimsel Yöntem (30)
• Sonuç ve Öneriler (20)
• Uygulanabilirlik (10)
• Yaygın Etki (10)
• Raporlama (10)

c. Bilim Kurulu/ Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Memduh Sami Taner – Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Küçük - TUA Uzay Bilimleri Daire Başkanı & Türk

Astronomi Derneği Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Kaçar – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla Bir – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Doç. Dr. Aysun Öztuna Kaplan – Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Hidayet Hüda Kösal – Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Murat Sarduvan – Sakarya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Özdemir – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Arş. Gör. Süleyman Fişek – İstanbul Üniversitesi
Doktorant Kübra Türe Yakın – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Doktorant Zeyneb Bahadır – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Düzenleme ve Yürütme Kurulu

Mahmut Sami Akaryalı – Sakarya Bilsem Merkez Müdürü
Büşra Şule Çetin – Sakarya Bilsem Merkez Müdür Yardımcısı
Çağatay Özkan – Sakarya Bilsem Matematik Öğretmeni
Zeyneb Bahadır – Sakarya Bilsem İlköğretim Matematik Öğretmeni

Yarışma Destek Kurulu

Aydın Boğaz – Sakarya Bilsem Fizik Öğretmeni
Serkan Aydoğdu – Sakarya Bilsem Sınıf Öğretmeni
Ahmet Bahadır – Sakarya Bilsem Sınıf Öğretmeni

İletişim Bilgileri

Adres: Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü Yeşiltepe Mahallesi 8071. Sokak No 30 Erenler/Sakarya

TEL: (0264) 2415630

g-mail : sakaryabilsem[email protected]

ASTROMAT Başvuru Formu : https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_03/14095013_basvuruformu.pdf

ASTROMAT Kişisel Bilgi Formu : https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_03/14095013_astromatkisiselbilgiformu.pdf

ASTROMAT Özet Metin Şablonu : https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_03/14095013_astromatozetmetinsablonu.pdf

ASTROMAT Poster İnfografik Kriterleri : https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_03/14095013_astromatposterinfografikkriterleri.pdf

ASTROMAT Proje Raporu Şablonu : https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_03/14095013_astromatprojeraporusablonu.pdf

ASTROMAT Yarışma Şartnamesi : https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_03/14095013_astromat_yarisma_sartnamesi.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.