Öne Çıkanlar ŞOK 14 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Çalışanlar BİM 21 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Hayvan Sağlığı Kuralları ÖABT

Bakan Tekin'den Burs Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ''Eğitim ve meslek hayatınız süresince icra edeceğiniz çalışmalarda her birinize şimdiden başarılar niyaz ediyorum. Ülkemizi, nitelikli insan kaynağının omuzlarında Türkiye Yüzyılı'na taşımak için gayret gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her birinize en kalbi selamlarını ve başarı dileklerini iletiyorum.

Millet olarak iki buçuk asırdan fazla bir süredir yurt dışına eğitim, öğretim ve bilgi görgü amacıyla talebe gönderiyoruz. Bunları da sizler gibi evlatlarımızın en başarılılarından, en parlak, en iştiyaklı olanlarından seçiyoruz. Osmanlıda, devletin duraklama ve gerileme dönemine girmesiyle birlikte önce Fransa'ya, ardından Almanya'ya öğrenci gönderdik. Sultan 3. Selim'le başlayan yurt dışında talebe okutma uygulaması, cumhuriyetin ilanından sonra da devam etti. Nice eğitimli evladını kurban verdiği büyük bir savaştan zaferle çıkan yeni devletimiz; toparlanma, yeniden ayağa kalkma, kalkınma yolculuğunu devam ettirebilmek için yetişmiş insanlara ihtiyaç duyuyordu. Ekonomik bakımdan imkânlar çok kısıtlı olmasına rağmen, Cumhuriyet'in ilk 10 yılında 400'den fazla öğrenci yurt dışına yüksek tahsil amacıyla gönderilmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarından 2002 yılına kadar yurtdışına devlet bursuyla giden öğrenci sayısı 10 bin civarındadır. Bu öğrencilerin çoğu, ülkeye geri dönerek millete şükran borcunu ödemek için farklı alanlarda başarılı çalışmalara imza atmıştır. Bir kısmı ise gittiği ülkelerde kalarak hayatlarını orada devam ettirmiştir. Bursiyer olarak yurt dışına gidip şu an bakan, üst düzey bürokrat, kurum başkanı olarak Türkiye'ye hizmet eden pek çok kardeşimiz bulunuyor. Bir örneği de İhsan Süreyya Sırma Hoca'mız...

Böylece 2006'dan itibaren yurt dışına burslu gönderilen öğrencilerin sayısını ciddi oranda yükselttik. O günden bugüne kadar, hükûmetlerimiz döneminde yurt dışına burslu giden öğrenci sayısı 12 bindir. Yani cumhuriyet tarihi boyunca program kapsamında giden 21 bin 500 öğrencinin yüzde 56'sı son 20 yılda bu imkâna kavuşmuştur.

Programın kapsamı, içeriği ve imkanlarında da ciddi iyileşmelere gittik. Öncelikle ülkemizin neye gerek duyduğunu, hangi alanlarda daha fazla yetişmiş insan kaynağına ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Türkiye'nin kalkınma hamlesine katkı verecek enerji, savunma, havacılık, siber güvenlik, yapay zekâ, ilaç ve aşı çalışmaları gibi stratejik konularını belirledik. Ayrıca devletimizin dış politika önceliklerine göre öğrenci gönderilen ülke yelpazesini genişlettik. Avrupa ve Amerika'nın yanı sıra Hindistan, Malezya, Brezilya, Güney Afrika, Tunus, Azerbaycan gibi stratejik ilişkilerimizin olduğu 50'den fazla ülke ve bölgeyi de listeye ekledik. Bizim dünyaya bakarken yüzümüzü sadece belli bir coğrafyaya dönmemiz hiçbir şekilde kabul edilemez. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bütün dünyaya bakmak durumundayız. Bir bölgeyi de diğerinin alternatifi olarak görmüyoruz. Bunlar birbirini tamamlayan, hepsi bir araya geldiğinde çok daha büyük bir anlam ifade eden farklı coğrafyalar, kültürler, diller, zenginlikler. Bir dönem maalesef yüzümüzü bir dünyaya dönmüş, geri kalanını biraz ihmal etmişiz, unutmuşuz. İşte bu farklı yaklaşımla geçmişin bu eksikleri de telafi edilmiş durumda.

Adına gittikleri üniversitelerde eğitimlerine uygun kadrolara, kadro kısıtı aranmaksızın atanabilmelerini sağladık. Yani bir öğrenci döndüğü zaman üniversitesi 'Kusura bakma, benim cetvelimde böyle bir kadro yok, seni alamam.' diyemedi artık. Otomatik olarak gelen arkadaşımız kadroya alındı ve kadro sayısına ilave edildi kendisi. Dolayısıyla bu önemli sorun aşılmış oldu.

Devlet memurları gidip bir tercih yapmak zorunda kalmadılar. Bursiyer olarak gittiklerinde devlet memurlukları düşmedi. Böyle bir imkâna kavuşmuş oldular.

6 Şubat depremlerinin yol açtığı ekonomik zorluklarla mücadele ederken, imkânlar dâhilinde bu sorunları çözmeye de gayret ediyoruz. Sizlerin eğitimlerini en iyi şekilde, en iyi şartlarda sürdürmeniz noktasında bugüne kadar hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. Bundan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Tarih boyunca medeniyetimiz, hikmet membağı şehirler kurmuş, toplum ve insanı odağa alan bir yaklaşımla mefkuremiz, hakikat neyse onu bulup topluma kazandırmak olmuştur. Astronomiden tıp bilimlerine kadar bilim dünyası ilk kaynağını bizim köklerimizden, Buhara'dan, Semerkand'dan, Bağdat ve Kurtuba'dan almıştır. İşte 21 yıldır bizler, medeniyet birikimimizi kullanarak bugün de ilimde öncü olmanın gayreti ve üretkenliği içindeyiz. Çalışmalarımızı da bu yönde azimle sürdürüyoruz. Türkiye'nin rekabetçiliğini korumak ve her alanda tam bağımsız hâle getirmek için Cumhurbaşkanımız liderliğinde her alanda yerli ve millî tasarımı, patenti, üretimi ve teknolojiyi teşvik etmeye devam ediyoruz.

O projeleri de toplumumuzun ihtiyaç duyduğu alanları öncelikli görerek hayata geçirelim. Bunu yaptığımız zaman hem kendimiz hem toplum için üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmiş oluruz. Yurt dışına açılarak irfan yolculuğuna çıkan sizler, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı olarak bilim ve teknolojide geleceğe yön veren, sosyal ve ekonomik problemlere çözüm üretebilen bireyler olarak adınızı bu başarı yolculuğuna yazdıracaksınız. Bütün yapıp ettiklerimizin sonuçta insana hizmet etmesi lazım. Kalkınma dediğiniz, ekonomi dediğiniz, teknoloji dediğiniz hadise başka alanlardaki büyük büyük kelimeler, kavramlar hepsi sonuçta eşrefi mahlukat olduğuna inandığımız, yaratılanların en şereflisi olduğuna inandığımız insana hizmet için var. Bütün bunların en temel taşıyıcısı, gerçekleştiricisi de yine insan. Bu anlamda en büyük zenginliğimiz insandır.

Yapılan artışla kırtasiye ödeneği dâhil ABD'de aylık 1.780 dolardan 2 bin 426 dolara, İngiltere'de aylık 1.200 sterlinden 1.646 sterline, Almanya'da 1.490 avrodan aylık 1.993 avroya yükselmiş şekilde burslarınızı alacaksınız. Prensip olarak o ülkenin parasından, reel olarak yüzde 26-27 civarında bir artış bütün ülkeler bazında görebildiğim kadarıyla tabloda sağlanmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımıza hepiniz adına şükranlarımı sunuyorum.

Sizler için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki sizler önce ailenize, sonra milletimize hayırlı işler yapın, değerlerinizi de bırakmadan yükselin ve Türkiye Yüzyılı'na umut olun. Cumhuriyetimiz bir yüzyılı geride bıraktı. Bütün kazanımlarımızı koruyarak ikinci bir yüzyıla geçiş yapıyoruz. Yeni gelen döneme biz Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bu, bir kesimin, görüşün, belli bir grubun yüzyılı değil, 86 milyon bütün ülkemizin yüzyılı. Burada yeni hamleler, sıçramalar yapmak durumundayız. Her alanda hepsine ihtiyacımız var. Türkiye bu yeni dönemde, Türkiye Yüzyılı'nda tarihine yakışır bir şekilde çok farklı bir seviyeye inşallah hep birlikte yükselecek ve özellikle nitelikli gençlerimizin omuzlarında yükselecek.'' dedi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Arkadaşlarımızın insani problemlerini, o zamanın bürokratik ve siyasi yapılarıyla konuşarak çözdük.

Rektörler, dışarıdan gelen eski adıyla bir yardımcı doçente, 'bana oy vermeyecek' mantığıyla kadro vermiyorlardı. Böyle bir garabet durumla karşı karşıyaydık. Biz, hocamın da talimatlarıyla o süreçte arkadaşlarımızın hem ekonomik hem akademik hem de insani problemlerini çözecek tedbirler aldık. Huzurlarınızda hocama tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.

Bizim gönderdiğimiz 15-20 bursiyer, döndüklerinde üniversitelerde bu konularla ilgili bir araştırma merkezi kursun ve dış politikada Cumhurbaşkanımız, dış politikamızı yöneten Dışişleri Bakanlığımız veya ilgililer, herhangi bir ilgili detaylı bir çalışma istedikleri zaman bu merkez, kendilerine bu akademik çalışmayı sunsunlar istemiştik. Bu benim hayalimdi. Şimdi ne durumda onu da gözden geçireceğiz.

Bizim hocamla o yıllarda üzerinde durduğumuz konulardan biri de döndüklerinde köfte arabasının camından hareketle optik mühendisine bir talimatname hazırlama komisyonunda üyelik görevi verilmesin istedik. Arkadaşlarımız, mağdur olmasınlar, eğitimlerine, akademik pozisyonlarına uygun kadrolara atansınlar istedik, bununla ilgili tedbirler aldık. Biz o dönem, bu konuyu gerçekten ana konularımızdan bir tanesi yapmıştık. Arkadaşlarımızla sürekli her gittiğimiz yurt dışı seyahatinde mutlaka 1416 bursiyerlerini topluyorduk. Büyükelçilerimizden 1416 bursiyerleriyle ilgili neler yaptıklarını sorup onları arkadaşlarımızın problemlerini çözmek konusunda teşvik ediyorduk. Şimdi aynı şeyleri yine yapacağız.

Cumhurbaşkanımız, kendi insan kaynağı yetiştirme projeksiyonunun merkezine aldı ve '5 yılda 5 bin bursiyer' mantığıyla yola çıktıktan sonra toplamda 2002 yılına kadar gönderilenin iki katına yakın sayıda bursiyeri yurt dışına göndermiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu açıdan şükranlarımızı sunuyoruz.

Sürecin içerisindeki bütün problemlerinizi çözebilecek, çözmek isteyecek bir ekip olarak karşınızda olduğumuzu tekrar deklare ediyorum. Bizler, sizlere bu başarılarınızı ödüllendirmek hak ettiğiniz değeri vermek için buradayız.'' dedi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.