Öne Çıkanlar Spina Bifidalılar Sorunlarını Anlattı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) öğretmen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu EBA portal

Görevde Yükselme Suretiyle Atama Başvuru Kılavuzu

İlgili mevzuat; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik, 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'dir.

BAŞVURUDA BULUNACAKLAR

Merkez ve taşra teşkilatında ilan edilen memur, şef, sayman ve il/ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü ünvanlı kadrolara atanacaklar için yapılan sözlü sınav sonucunda 70 ve üzerinde puan alanlardan atama şartlarını taşıyanlar başvuruda bulunabilecektir. Adaylar yalnızca bir ünvana başvuruda bulunabileceklerdir.

BAŞVURU ZAMANI VE YERİ

Başvurular, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular, 29 Mart 2024 Cuma günü saat 17:00’ye kadar http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurması suretiyle yapılacaktır. Atamaya ilişkin boş kadrolar, 18 Mart 2024 tarihinde açılacak başvuru ekranında yer alacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Başvuruda bulunanların MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması hâlinde, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine merkez teşkilatında birimlerince, taşra teşkilatında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli düzeltme yapılacaktır.

2. Hâlen aylıksız izinde olanlar (askerlik, doğum vb.) atama başvurusunda bulunabilecektir.

3. Merkez ve taşra teşkilatında ilan edilen kadrolar, teşkilat ayrımı yapılmaksızın tercih edilebilecektir.

4. Adaylar, ilan edilen memur, şef ve sayman ünvanlı kadrolara atama başvurusunun son günü itibarıyla; kazanılmış hak aylık derecelerine (müktesep) uygun kadro tercihinde bulunabilecektir. Kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro bulunmaması hâlinde, adaylardan daha alt dereceli kadroya atanmak isteyenlerin Elektronik Atama Başvuru Formunda bulunan “Alt derece kadroya atanmayı kabul ediyorum” yazılı kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir. 

5. Adaylar, başvuruda 20 (yirmi) tercih hakkına sahip olup tercihleri dışında atanmak isteyip istemediklerini ayrıca 21’inci seçenek olarak belirtecek; 20 tercih yapılmadan 21’inci tercih işaretlenemeyecektir.

6. “Elektronik Atama Başvuru Formu”nda yer alan “Diploma Notu” bölümüne; merkez teşkilatında adayın kadrosunun bulunduğu birimce, taşra teşkilatında ise adayın kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce giriş yapılacaktır. Aday, bu alanın doldurulabilmesi için öğrenim durumuna göre mezuniyet notunu gösterir diploma/transkript belgesini başvuru süresi içerisinde beyan etmek zorundadır. Söz konusu belgenin teslim edilmemesi hâlinde sorumluluk adaya ait olacaktır.

7. Adaylar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edecektir.

8. Adayların Elektronik Başvuru Formu ile yapmış oldukları başvuruları sonucunda, Kılavuzda belirtilen bütün şartları taşıdıkları kabul edilmiş sayılacak; yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

9. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadroları ile 3 ve 4’üncü derece şef kadrolarına; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarını taşıyanlar veya kazanılmış hak aylık dereceleri (müktesep) bu derecelere gelenler başvuru yapabilecektir.

10. 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde yer alan; “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (Şef dâhil) ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır.” hükmüne göre sayman ünvanlı kadrolar için 68/B kapsamında atama imkanı bulunmadığından adaylar kazanılmış hak aylık derecelerine (müktesep) uygun kadrolara başvuruda bulunabileceklerdir.

11. Adaylar, belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunmak zorunda olup başvuru süresi uzatılmayacaktır.

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Gerekli şartları taşımadığı hâlde başvuruda bulunanların; Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle başvuruda bulunanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ İLE İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

2. Adayların başvuruları, merkez teşkilatında adayın kadrosunun bulunduğu birimce, taşra teşkilatında ise adayın kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır.

3. MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan merkez teşkilatında adayın kadrosunun bulunduğu birimler, taşra teşkilatında ise kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu olacaktır.

4. Onaylanan başvuruların çıktısı, onaylama işlemini yapan birimlerce muhafaza edilecektir.

5. Elektronik Atama Başvuru Formunda yer alan “Diploma Notu” bölümüne; merkez teşkilatında adayların kadrolarının bulunduğu birimlerince, taşra teşkilatında ise kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince giriş yapılacaktır. Bu alana, adaylarca ibraz edilen mezuniyet notunu gösterir diploma/transkript belgelerindeki notunun “100”lük sisteme göre girişi yapılacak; mezuniyet notu “100”lük sistemin dışında olanların girişleri ise https://oyp.yok.gov.tr/esdegerlikler adresinde yer alan tablolardan yardım alınarak “100”lük sisteme göre eşdeğerliliği alındıktan sonra yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1. Ataması yapılanlar, yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadır; bu süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

2. İlgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar ile yukarıda yer verilen açıklamaya uyulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak; atananlardan gerekli şartları taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları ise iptal edilecektir.

4. Başarılı oldukları halde yapılan duyuruda tercihte bulunmayanlar atanma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Atanma hakkından vazgeçmiş sayılanlar ile göreve başlamama nedeniyle ataması iptal edilenlerin, görevde yükselme suretiyle atanabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’te öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

ATAMA

1. Atamalar, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’in 21’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde başarı puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınarak elektronik ortamda yerleştikleri yere yapılacaktır. Puanların eşitliği hâlinde atanacak aday sırasıyla; hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilmek suretiyle belirlenecektir.

2. Tercihleri dışında atanmayı kabul eden adaylardan tercihlerine yerleşemeyenlerin atamaları bilgisayar kurasıyla gerçekleştirilecektir.
3. Atama sonuçları, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. 

Tercih Başvuruları ve Onay Süreci 18-29 Mart 2024 tarihleri arasındadır. Atamaların Yapılması ve Sonuç İlanı 19 Nisan 2024 tarihindedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşra Atama Şubesi (Taşra Teşkilatı Şef – Memur - Sayman Kadroları İçin)
Tel: 0 (312) 413 18 35 - 413 28 64

Merkez Atama Şubesi (Merkez Teşkilatı Şef – Memur Kadroları İçin)
Tel: 0 (312) 413 17 53 - 413 17 59

İl/ilçe Yönetici Atama Şubesi (Taşra Teşkilatı Şube Müdürü Kadrosu İçin)
Tel: 0 (312) 413 17 30 - 413 17 32 

Duyuruya https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_03/08174718_kilavuz.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.