Öne Çıkanlar ŞOK 14 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Çalışanlar BİM 21 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Hayvan Sağlığı Kuralları ÖABT

Güzel Sanatlar Liseleri Haftalık Ders Çizelgeleri (24 Ağustos 2023)

Söz konusu resmi yazıda ''Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 10/08/2023 tarih ve E-59917357-101.03-81312691 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Güzel Sanatlar Liseleri Haftalık Ders Çizelgelerinin 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren 9’uncu sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneklerine göre uygulanması, Kurulumuzun 26/04/2022 tarihli ve 34 sayılı kararıyla kabul edilen Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar ile Tiyatro Bölümleri Haftalık Ders Çizelgeleri ile 28/04/2022 tarih ve 35 sayılı kararıyla kabul edilen Güzel Sanatlar Lisesi Müzik, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Bölümleri Haftalık Ders Çizelgelerinin 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren 9’uncu sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

GÖRSEL SANATLAR, TİYATRO, MÜZİK, TÜRK HALK MÜZİĞİ VE TÜRK SANAT MÜZİĞİ HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

• Öğrencilerin 9, 10, 11 ve 12. sınıf seviyelerinde "İnsan, Toplum ve Bilim" ile "Din, Ahlak ve Değer" seçmeli ders gruplarından en az bir ders seçmeleri zorunludur.

• Spor Eğitimi dersinde bireysel sporlardan halter, yüzme, güreş, kayak, tenis, masa tenisi, badminton, oryantiring, eskrim, bisiklet, okçuluk, judo, karate, boks ve tekvando ile takım sporlarından basketbol, voleybol, futbol ve hentbol eğitimi verilir. Öğrenciler Spor Eğitimi dersinde bireysel veya takım sporlarının alt branşlarından birini seçer.

• "Sanat Eğitimi müzik, görsel sanatlar, sahne sanatları, geleneksel Türk sanatları ve müze eğitimi alan ve alt alanlarından oluşur.

Bu alanlar kapsamında her bir alanın alt modülleri ise;

• Müzik: Koro, piyano, bağlama, kaval, tar,kemane, ney, ut, kanun, keman, klarnet, gitar, flüt
• Görsel Sanatlar: Fotoğrafçılık, grafik tasarım, kısa film, animasyon
• Sahne Sanatları: Tiyatro, drama, halk oyunları
• Geleneksel Türk Sanatları: Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, ahşap oymacılık ve vitraydan oluşur.

• Müze Eğitimi

Öğrenciler müzik, görsel sanatlar, sahne sanatları, geleneksel Türk sanatlarının alt alanlarından birini ya da müze eğitimini seçerler."

• "Öğrenciler ""İnsan, Toplum ve Bilim"" alanında yer alan ""Bilişim Teknolojileri ve Yazılım"" dersinde oluşturulan modüllerden; programlamaya giriş ve algoritma, robotik kodlama, programlama dilleri, mobil uygulama geliştirme, yapay zekâ uygulamaları modüllerinden birini seçerler. Programlama Dilleri modülünde; Java, C++, C#, Dart, PHP, JavaScript, Python dillerinden birisi seçilir. Programlamaya giriş ve algoritma modülü alınmadan; robotik kodlama, mobil uygulama geliştirme ve programlama dilleri modülleri seçilemez. Programlama dilleri modülü alınmadan yapay zekâ uygulamaları modülü seçilemez."

• Program Dışı Etkinlikler alanında yer alan "Sosyal Sorumluluk Programı" kapsamında; her öğrenci ders dışı zamanlarda gerçekleştirmek üzere mezun olana kadar en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı görevi yapmak zorundadır. Öğrencilerin bu çalışmalara katılım durumları ilgili resmi kurum/kuruluş/yetkili merciler tarafından belgelendirilir ve ilgili belgeler okul yönetimince öğrencinin e-portfolyosuna işlenir. Sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütülecek çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Bakanlık tarafından yayımlanan Sosyal Sorumluluk Programı Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

• Program Dışı Etkinlikler alanında yer alan "Hayatboyu Öğrenme/Sertifikasyon" kapsamında öğrenciler gönüllü olarak; Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK Akademi) tarafından oluşturulan uzaktan ve yüz yüze eğitim modülleri içinde yer alan paket beceri setlerinden alacakları kursları belgelendirerek okul idaresine sunarlar. Hayatboyu Öğrenme/Sertifikasyonla ilgili öğrencilere yönelik planlama okul yönetimi tarafından yapılır ve ilgili belgeler okul yönetimince öğrencinin e-portfolyosuna işlenir.

• Ortak dersler, öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.

• Yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders (*) “Türk dili ve edebiyatı” dersidir. Bu dersin yanı sıra güzel sanatlar görsel sanatlar bölümü haftalık ders çizelgesinde (*) “desen”; tiyatro bölümü haftalık ders çizelgesinde (*) “oyunculuk” müzik bölümü haftalık ders çizelgesinde (*) “Batı müziği teori ve uygulaması” dersi; Türk halk müziği bölümü haftalık ders çizelgesinde (*) “Türk müziği teori ve uygulaması” ile (*) “Türk halk müziği teori ve uygulaması” dersleri; Türk sanat müziği bölümü haftalık ders çizelgesinde (*) “Türk müziği teori ve uygulaması” ile (*) “Türk sanat müziği teori ve uygulaması” dersleri yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

• Güzel sanatlar lisesi öğrencileri; ilgi, istek ve okulun imkânları doğrultusunda “beden eğitimi ve spor”, “görsel sanatlar” ve “müzik” derslerinden sadece birini seçerler. Öğrenciler, bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.

• Güzel sanatlar liseleri haftalık ders çizelgesi bireysel ve grup derslerinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’in ilgili hükümleri doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre grup derslerinde 10 saate kadar, bireysel derslerde ise 6 saate kadar ilave ders yapılır. İlave ders saatlerine müzik, görsel sanatlar ve tiyatro bölümlerinin alan zümre öğretmenler kurulunun önerisi doğrultusunda okul yönetimince karar verilir. Bu dersler okulda yapılan ders dışı aktiviteleri içermez.

• Görsel sanatlar bölümünde “desen, iki boyutlu sanat atölye, üç boyutlu sanat atölye, imgesel resim, temel sanat eğitimi, grafik tasarım” dersleri; tiyatro bölümünde “ oyunculuk, hareket, ses ve konuşma, oyun çalışması” grup dersleridir. Gruplar belirlenirken bir şube üçten fazla gruba ayrılamaz ve her grup 8 öğrenciden az olamaz.

• Müzik bölümlerinde “Batı müziği teori ve uygulaması”, Türk müziği teori ve uygulaması”, “Türk halk müziği teori ve uygulaması”, Türk sanat müziği teori ve uygulaması”, “çalgı toplulukları“ dersleri zümre öğretmenlerinin önerisi doğrultusunda okul yönetimi kararı ile grup dersi olarak yapılabilecek derslerdir. Gruplar belirlenirken bir şube üçten fazla gruba ayrılamaz ve her grup 8 öğrenciden az olamaz.

• Müzik bölümlerinde; öğrencinin ilgisi doğrultusunda “bağlama”, “kanun” ve “piyano” derslerinden sadece biri seçilir. Öğrenciler, bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.

• Çalgı Eğitim derslerinde müzik bölümü “keman, viyola, çello, kontrbas, flüt, gitar, klarnet, bağlama, kemane, tar, kaval, tambur, ut, kanun, klasik kemençe, ney, ritim” çalgılarını kullanır. Türk halk müziği bölümü “bağlama, kemane, tar, kaval” Türk sanat müziği bölümü “tambur, ut, kanun, klasik kemençe, ney, ritim” çalgılarını kullanır.

Bölümler ve Çalgı Eğitimi Dersinde Eğitimi Verilecek Çalgılar:

• Müzik: Keman, viyola, çello, kontrbas, flüt, gitar, klarnet, bağlama, kemane, tar, kaval, tambur, ut, kanun, klasik kemençe, ney, ritim

• Türk Halk Müziği: Bağlama, kemane, tar, kaval

• Türk Sanat Müziği: Tambur, ut, kanun, klasik kemençe, ney, ritim "

• Müzik bölümlerinde "bağlama", “kanun”, “piyano”, “çalgı eğitimi”, “bireysel ses eğitimi” dersleri öğrencinin öğretmen ile bire bir (en az 2, en fazla 3 öğrenci) yaptığı derslerdir. Ancak çalgı eğitimi hariç diğer ilgili dersler yeterli öğretmen olmaması durumunda grup olarak da yapılabilir.

GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Görsel Sanatlar bölümünde;

• Desen, imgesel resim, temel sanat eğitimi, estetik, Türk İslam sanatı tarihi, sanat eserlerini inceleme, iki boyutlu sanat atölye, üç boyutlu sanat atölye, grafik tasarım, müze eğitimi, temel desen, desen çalışmaları, dijital grafik ve fotoğraf derslerinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 22/07/2022 tarihli ve 55 sayılı kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanacaktır.

• Geleneksel Türk sanatları ve genel sanat tarihi derslerinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17/02/2023 tarihli ve 06 sayılı kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanacaktır.

Tiyatro bölümünde;

• Oyunculuk, hareket, ses ve konuşma, oyun çalışması derslerinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 22/07/2022 tarihli ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanacaktır.

• Tiyatro tarihi ve dramaturji derslerinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17/02/2023 tarihli ve 07 sayılı kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanacaktır.

• Bireysel Ses Eğitimi dersinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 22.07.2022 tarihli ve 54 sayılı kurul kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanacaktır.

Müzik, Türk Halk Müziği ve Türs Sanat Müziği bölümlerinde;

• Bağlama (9-12. Sınıflar), Batı Müziği Teori ve Uygulaması (9-12. Sınıflar), Bilişim Destekli Müzik, Bireysel Ses Eğitimi, Çalgı Bakım ve Onarımı, Çalgı Eğitimi Bağlama (9-12. Sınıflar), Çalgı Eğitimi Çello (9-12. Sınıflar), Çalgı Eğitimi Flüt (9-12. Sınıflar), Çalgı Eğitimi Gitar (9-12. Sınıflar), Çalgı Eğitimi Kaval (9-12. Sınıflar), Çalgı Eğitimi Keman (9-12. Sınıflar), Çalgı Eğitimi Kemane (9-12. Sınıflar), Çalgı Eğitimi Klarnet (9-12. Sınıflar), Çalgı Eğitimi Klasik Kemençe (9-12. Sınıflar), Çalgı Eğitimi Kontrbas (9-12. Sınıflar), Çalgı Eğitimi Ney (9-12. Sınıflar), Çalgı Eğitimi Ritim (9-12. Sınıflar), Çalgı Eğitimi Tambur (9-12. Sınıflar), Çalgı Eğitimi Tar (9-12. Sınıflar), Çalgı Eğitimi Ut (9-12. Sınıflar), Çalgı Eğitimi Viyola (9-12. Sınıflar), Çalgı Toplulukları (Batı Müziği) (11 ve 12. Sınıflar), Çalgı Toplulukları (Türk Halk Müziği) (11 ve 12. Sınıflar), Çalgı Toplulukları (Türk Sanat Müziği) (11 ve 12. Sınıflar), Çok Sesli Koro (10-12. Sınıflar), Halk Dansları ve Müzikleri, Kanun (9-12. Sınıflar), Müzik Kültürü, Piyano (9-12. Sınıflar), Seçmeli Batı Müziği Teori ve Uygulaması (11 ve 12. Sınıflar), Seçmeli Piyano (11 ve 12. Sınıflar), Seçmeli Türk Halk Müziği Koro, Seçmeli Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması (11 ve 12. Sınıflar), Seçmeli Türk Sanat Müziği Koro, Seçmeli Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması (11 ve 12.Sınıflar), Temel Piyano (11 ve 12. Sınıflar), Toplu Ses Eğitimi, Türk Dünyası Müzikleri, Türk Halk Müziği Koro (10-12. Sınıflar), Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması (11 ve 12. Sınıflar), Türk İslam Musikisi, Türk Müziği Tarihi, Türk Müziği Teori ve Uygulaması (9-12. Sınıflar), Türk Sanat Müziği Koro (10-12. Sınıflar), Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması (11 ve 12. Sınıflar), Türk ve Batı Müziği Tarihi Dersi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 22.07.2022 tarihli ve 54 sayılı kurul kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanacaktır.

• Çalgı eğitimi kanun dersinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17/02/2023 tarihli ve 08 sayılı kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanacaktır.

TEBLİĞLER DERGİSİ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.