Öne Çıkanlar öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Hakmar Express 8 Mart 2024 Aktüel Ürünler 3600 ek gösterge Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan

Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokulu Başvuru ve Müzik Yeteneğine Göre Öğrenci Kabulü Kılavuzu

Millî Eğitim Bakanlığı e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (eokul.meb.gov.tr) Üzerinden Başvuru ve Randevu Ekranı 8 Mayıs 2024 tarihinde açıldı. Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulmasına İlişkin Randevular 8-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Komisyonlar 27-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında oluşturulacak. Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması 3-28 Haziran 2024 tarihleri arasındadır. Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması Sonuçları 1 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek. Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması’na İtiraz Başvuruları 2-5 Temmuz 2024 tarihleri arasındadır. Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması’na İtiraz Başvuruları 8-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında değerlendirilecek. Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri 16 Temmuz-6 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

GÜZEL SANATLAR MÜZİK İLKOKULU VE ORTAOKULU BAŞVURU VE MÜZİK YETENEĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ KABULÜ KILAVUZU

1. GENEL AÇIKLAMALAR

1.1 Bu kılavuzda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı güzel sanatlar müzik ilkokulu ve Ortaokuluna müzik yeteneğine göre öğrenci alım sürecine ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır.

1.2 Adayların kabul işlemleri, güzel sanatlar müzik ilkokulu 1. sınıf ve güzel sanatlar müzik ortaokulu 5. sınıf seviyeleri için başvurusu bulunanlar arasından kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

1.3 Güzel sanatlar müzik ilkokuluna 1. sınıf seviyesi için 30, güzel sanatlar müzik ortaokulu 5. sınıf için ise en fazla 15’i yatılı olmak üzere 30 öğrenci alımı yapılacaktır.

1.4 Kayıtlar, ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri dikkate alınmadan adayın Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması’nın sonucuna göre yapılacaktır.

2. BAŞVURULARIN ALINMASI

2.1 Başvurular, Millî Eğitim Bakanlığı e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden başvuruların başladığı tarihte “Sınav ve Nakil İşlemleri” başlığı altında açılacak başvuru ekranından alınacaktır.

2.2 Başvurular, başvuru ekranı üzerinden öğrencinin veli veya yasal vasisi tarafından yapılacak olup müzik yeteneği değerlendirme uygulama randevusu alınarak “Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması Giriş Belgesi” oluşturulacaktır.

2.3 Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak geçerli Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve ilkokul kademesine yönelik özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ya da ÇÖZGER sahibi adaylar, Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması’na belgeleriyle birlikte geleceklerdir.

2.4 Adaylar, Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması’na girmelerine engel teşkil edebilecek sağlık sorunlarının olup olmadığını varsa engel durumlarını ve özel gereksinim ihtiyaçlarını başvuru sırasında mutlaka bildirecektir. Bildirilmeyen sağlık sorunları, engel durumları ve özel gereksinim ihtiyaçları ile ilgili sorumluluk öğrenci velisine aittir.

2.5 Aday randevuları, takvimde öngörülen tarih aralığında (resmî tatil günlerinin dışında) randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır.

3. UYGULAMA ESASLARI

3.1 Müzik Yeteneği Değerlendirme Komisyonunun Oluşturulması

3.1.1 Güzel sanatlar müzik ilkokulu için Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde görevli ilgili 1 daire başkanı/personel başkanlığında; 3 alanında uzman puanlayıcı akademisyen/öğretmen, 1 alanında uzman uygulayıcı akademisyen/öğretmen, 2 alanında uzman yardımcı uygulayıcı akademisyen/öğretmen, 1 gözetmen sınıf öğretmeni ile 1 gözetmen rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenden oluşan (9 kişi) komisyon(lar) oluşturulur.

3.1.2 Güzel sanatlar müzik ortaokulu için Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde görevli ilgili 1 daire başkanı/personel başkanlığında; 3 alanında uzman puanlayıcı akademisyen/öğretmen, 1 alanında uzman uygulayıcı akademisyen/öğretmen, 1 gözetmen sınıf öğretmeni ile 1 gözetmen rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenden oluşan (7 kişi) komisyon(lar) oluşturulur.

3.1.3 Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulamalarında görev alacak komisyon üyelerine beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin uygulamalarında görev verilmeyecektir.

3.2 Genel Uygulama Esasları

3.2.1 Başvurusu bulunan adayların Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması, e-Okul Yönetim Sistemi başvuru ekranından alınan randevu tarihi ve saatinde; Yukarı Dikmen, Turan Güneş Bulvarı, Neşet Ertaş Caddesi, No: 4, 06550 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

3.2.2 Aday, randevu verilen saatten en az 30 dakika önce veli veya yasal vasisi ile birlikte belirtilen adreste bulunacaktır.

3.2.3 Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması’na “Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması Giriş Belgesi” ile aday ve adayın veli/yasal vasisinin (vasilik belgesi ibraz edilecektir) kimlik kartlarının aslı ve bir adet fotokopisi ile gelinmesi gerekmektedir.

3.2.4 Komisyon üyelerince ilkokul 1. sınıf adayları için oyun temeli üzerine kurgulanmış bir yapıda yaklaşık 30 dakika boyunca grup içerisinde bireysel olarak, ortaokul 5. sınıf adayları için ise bireysel olarak Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması gerçekleştirilecektir.

3.2.5 Adayın velisi veya yasal vasisi Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması’nın yapılacağı alana alınmayacaktır.

3.2.6 Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması sırasında kamera kaydı alınarak uygulamanın içeriğine yönelik elde veri bulunması sağlanacaktır.

3.2.7 Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması’nda adayların uygulamaya telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.

3.2.8 Adayın piyano dışında çaldığı herhangi bir çalgı veya çalgılar var ise Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması randevusuna gelirken mutlaka yanında getirmesi gerekmektedir. Piyano çalacak olan adaylar için uygulama alanında bir adet piyano hazır bulundurulacaktır.

4. MÜZİK YETENEĞİ DEĞERLENDİRME UYGULAMASI BİREYSEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

4.1 Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu Bireysel Değerlendirme Kriterleri

4.1.1 Güzel sanatlar müzik ilkokulu müzik yeteneği değerlendirme ölçeği “Müziksel Bellek”, “Müziksel Farkındalık” ve “Çalma ve Söyleme” olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır.

4.1.2 Adaylardan piyano çalgısı ile kendilerine dinletilen bir adet “tonal” ve bir adet “makamsal” olmak üzere dörder ölçüden oluşan iki ezgiyi kendi sesi ile “na” veya “la” hecesi kullanarak tekrar etmesi istenecektir.

4.1.3 Adaylardan kendilerine dinletilen dört ölçüden oluşan bir adet “basit” ve iki ölçüden oluşan bir adet “aksak” olmak üzere iki ritim kalıbını uygulamada kendilerine verilecek olan ritim çubukları ile vuruş yaparak tekrar etmeleri istenecektir.

4.1.4 İlkokul yaş grubuna uygun olarak hazırlanan ve adaylara uygulama esnasında verilecek olan materyaller ile adaylardan dinlediği müzikte kalın/ince, hafif/kuvvetli sesleri ve yavaş/hızlı tempoyu ayırt etmeleri istenecektir.

4.1.5 Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması’na katılacak olan adaylar Ek3’te notaları bulunan aşağıdaki şarkılardan birini seçerek seçtiği şarkıya hazırlanması gerekmektedir. Seçilen şarkı yardımcı uygulayıcı tarafından piyano ile çalınarak adaydan iki farklı tonda söylemesi istenecektir.

* Postacı
* Yaşasın Okulumuz
* Neşeli Ol
* Dumlupınar
* 23 Nisan

4.1.6 Adaylardan çaldığı herhangi bir çalgı var ise kendilerinin seçtiği bir eseri çalgısıyla seslendirmesi istenecektir.

4.2 Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu Bireysel Değerlendirme Kritlerleri

4.2.1 Güzel sanatlar müzik ortaokulu müzik yeteneği değerlendirme ölçeği “Müziksel İşitme”, “Müziksel Bellek”, “Müziksel Farkındalık” ve “Çalma ve Söyleme” olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır.

4.2.2 Adaylardan piyanodan çalınan dört adet tek sesi kendi sesi ile “na” ya da “la” hecesi kullanarak tekrar etmesi istenecektir.

4.2.3 Adaylardan piyanodan aynı anda çalınan dört adet iki sesi kendi sesi ile “na” ya da “la” hecesi kullanarak ayrıştırıp tekrar etmesi istenecektir.

4.2.4 Adaylardan piyanodan aynı anda çalınan üç adet üç sesi kendi sesi ile “na” ya da “la” hecesi kullanarak ayrıştırıp tekrar etmesi istenecektir.

4.2.5 Adaylardan kendilerine dinletilen bir adet “basit” ve bir adet “aksak” olmak üzere dörder ölçüden oluşan iki ritim kalıbını el ile alkış yaparak ya da kalem ile vuruş yaparak tekrar etmesi istenecektir.

4.2.6 Adaylardan kendilerine dinletilen bir adet “tonal” ve bir adet “makamsal” olmak üzere dörder ölçüden oluşan iki ezgiyi kendi sesi ile “na” ya da “la” hecesi kullanarak tekrar etmeleri istenecektir.

4.2.7 Ezgisel, artikülasyon ve tonal farkındalık bölümlerinde adaylardan her bölüm için kendilerine sırasıyla dinletilen üç adet ezgi arasından hangi ezginin diğer ikisinden farklı olduğunu belirtmesi istenecektir.

4.2.8 Adaylardan çaldığı herhangi bir çalgı var ise kendilerinin seçtiği bir eseri çalgısıyla seslendirmesi istenecektir. Seçilen eser, adayın bireysel çalgı icrasını en iyi biçimde segileyecek nitelikte olmalıdır.

4.2.9 Adaylardan kendilerinin seçtiği bir eseri seslendirmesi istenecektir. Seçilen eser, adayın ses sınırlarını ve bireysel ses icrasını en iyi biçimde sergileyecek nitelikte olmalıdır.

5. DEĞERLENDİRME ESASLARI

5.1 Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması’nda 50 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacaktır. Puan eşitliği durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin devamı durumunda kura çekme yoluna gidilecektir.

5.2 Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması’nda en yüksek puanı alan adaydan başlanarak Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması’ndan;

* Güzel sanatlar müzik ilkokulu 1. sınıf için 30 öğrenci kesin kayıt için kabul hakkı kazanacaktır. İhtiyaç halinde kontenjanın 3 katına kadar yedek öğrenci belirlenecektir.

* Güzel sanatlar müzik ortaokulu 5. sınıf için en fazla 15’i yatılı 30 öğrenci kesin kayıt için kabul hakkı kazanacaktır. İhtiyaç halinde kontenjanın 3 katına kadar yedek öğrenci belirlenecektir.

5.3 Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak geçerli Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve ilkokul kademesine yönelik özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ya da ÇÖZGER sahibi adaylar, Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması’nda kendi aralarında puan üstünlüğüne göre sıralanacaktır. Bu adaylar, Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması’nda başarılı olmaları kaydıyla 1 ve 5. sınıf seviyeleri için ikişer adayı geçmeyecek şekilde mevcut kontenjana dahil edilmeden kabul edilecektir.

5.4 İlkokul 1. sınıf ile ortaokul 5. sınıf seviyelerinde öğrenci alımına ilişkin kullanılacak olan müzik yeteneği değerlendime ölçekleri Ek-1 ve Ek-2’de yer almaktadır.

5.5 Sonuçlar, e-Okul sisteminden ilan edilecektir.

6. İTİRAZ BAŞVURULARININ ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1 İtirazlar, aday öğrencinin veli veya yasal vasisi tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne “Ek-4 İtiraz Başvuru Formu” ile takvimde belirtilen süre içerisinde yapılacaktır.

6.2 İtirazlar, komisyon tarafından takvimde belirtilen süre içerisinde değerlendirilecektir. Değerlendirme sonunda komisyonca verilen kararlar kesin olup yeniden itiraz edilemeyecektir.

7. KABUL HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYIT İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

7.1 Güzel sanatlar müzik ilkokulu ve ortaokuluna kesin kayıtlar, Müzik Yeteneği Değerlendirme Uygulaması neticesinde kabul hakkı kazanan adayların veli veya yasal vasinin yazılı başvurusu üzerine yapılacaktır.

7.2 Kesin kayıt hakkı kazanan adayların velileri veya yasal vasileri kesin kayıt yaptırmak için güzel sanatlar müzik ilkokulu ve ortaokulu müdürlüğüne, ilan edilecek olan belgelerle başvuruda bulunarak, takvimde belirtilen süre içerisinde kesin kayıtlarını yaptıracaktır. Süresi içerisinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar, güzel sanatlar müzik ilkokulu ve ortaokulu asıl kayıt haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

Kılavuza https://tegm.meb.gov.tr/dosya/guzelsanatlarmuzikilkokuluveortaokulubasvuruvemuzikyeteneginegoreogrencikabulukilavuzu.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.