Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı MEB EYT memurlar Mahmut Özer

MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Şartnamesi

Toplumların kültürel anlamda kimliğini var eden birçok değer vardır ve mutfak kültürü bu değerlerin en önde gelenlerindendir. Türk mutfağı, tarih boyunca farklı kültürlerin etkileşimiyle şekillenmiş ve kendine özgü bir nitelik kazanmıştır. Binlerce yıllık geçmişiyle Türk mutfağı, Orta Asya'nın bereketli topraklarından Anadolu coğrafyasına kadar uzanan muhteşem bir lezzet yolculuğudur. Tarihten günümüze uzanan bu yolculuk, her lezzetin ardında tarihin izlerini taşıyan hikâyelerle doludur.

Türk mutfağının en önemli özelliklerinden biri coğrafi çeşitliliğidir. Karadeniz iklimiyle yetişen taze yeşilliklerden, Ege'nin zeytinyağlılarına, tahıl ambarı olarak bilinen İç Anadolu’nun lezzetlerinden Akdeniz'in taze deniz ürünlerine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun etli ve baharatlı yemeklerine kadar her bölgenin kendine özgü lezzetleri vardır. Ayrıca Türk mutfağı bir şifahane gibidir; birbirinden mahir aşçılar bedensel ve ruhsal bütünlüğe hizmet eden yüzlerce reçete oluşturmuştur. Mutfağımız lezzet ve görsel zenginliği bir arada sunarken israfa da asla müsaade etmez; kalan her yiyecek farklı bir şeye dönüştürülerek değerlendirilir. Bizim kültürümüzde mutfak yenilip içilen bir yer olmanın ötesinde nimete saygının, şükrün ve paylaşmanın öneminin anlaşıldığı bir yerdir.

Türk mutfağı, geleneksel, lezzetli ve sağlıklı birbirinden güzel tatlarıyla dünyanın sayılı mutfakları arasında yer almaktadır. Birçok lezzetimiz UNESCO tarafından da koruma altına alınmıştır. MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Projesi, tüm yönleriyle ele alınması gereken lezzet ve kültür mozaiği mutfağımızın daha iyi anlaşılması ve bu alanda meslek lisesi öğrencilerimizin yetkinliklerini gözler önüne sermesi amacıyla düzenlenmiştir.

Amaç

“MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması” ile öğrencilerimize meslekî eğitim yoluyla kazandıkları becerileri sergileme fırsatı sunmak ve zengin mutfağımızın lezzetlerini ortaya koymak hedeflenmektedir. Bu etkinlik, öğrencilerin mutfak sanatlarındaki ustalıklarını göstererek kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyacak ve meslek öğrenimlerinin ne kadar değerli olduğunu ortaya koyacaktır. Aynı zamanda, Türk mutfağının geleneksel tatlarını koruma ve tanıtma misyonuna da hizmet etmek amaçlanmaktadır. Bu yarışma vesilesiyle öğrencilerimizin Türk mutfağının mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki sorumluluklarını da daha iyi anlamaları hedeflenmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda Yiyecek İçecek Alanındaki öğretmen ve öğrencilerin yetkinliklerini ortaya koymaları ve kültürel mutfak mirasımıza katkı sunmaları amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin;

a) Sosyal etkinlikle kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamasını desteklemek,
b) Sektörle işbirliği içerisinde olup yeni deneyimler kazanmalarını sağlamak,
c) Üretkenliklerini ve yeterliliklerini ortaya çıkarmak,
d) Türk mutfağının zenginliklerini ve çeşitliliğini tanımasını sağlamak,
e) İşbirliği ve takım ruhuyla hareket etmesini teşvik etmek,
f) Yemek pişirme ve sunum becerilerini geliştirmek,
g) Geleneksel Türk mutfağına olan ilgilerini artırmak,
h) Gastronomi sektöründe kariyer fırsatları sunmak,
i) Gastronomi alanındaki potansiyeli ve önemini toplumsal açıdan vurgulamak,
j) Eğitim ve sektör arasında köprü kurarak iş hayatına geçişlerini desteklemek,
k) Kültürel mutfak mirasımızın koruması ve gelecek nesillere aktarmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Kapsam

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı bulunan okul/kurumlara yönelik yapılacak olan “MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması’’na başvuru şekli, aranacak şartlar, yapılacak işlemler, değerlendirme ölçütleri, ödüller ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yasal Dayanak

a. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
b. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
c. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
d. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
e. 2021/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi,
f. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,
g. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
h. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği
i. 06.07.2019 tarih ve 30823 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi,
j. Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu

Yarışmanın Yürütücüsü

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde 7 bölge 28 şehrimizde yapılacak olan iller düzeyindeki yarışmalar; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Mardin, Malatya, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Van İl Millî Eğitim Müdürlükleri yürütücülüğünde ve Bölge Koordinatörlerinin rehberliğinde gerçekleştirilecektir. İl birincilerinin katılım sağlayacağı final yarışması ise Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde ve Jumbo firması işbirliğinde gerçekleştirilecektir.

Adres : Millî Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok 06648 Bakanlıklar/ANKARA

Telefon : 0 (312) 4131252

Faks : 0 (312) 4251967

Başvuru ve Değerlendirme

“MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması” na katılacak ekipler, başvurularını belirlenen etkinlik takvimine göre https://gastrofest.meb.gov.tr adresine yapacaklardır. İl Yürütme Kurulu koordinesinde gerçekleştirilecek yarışmada il jüri ekibi tarafından değerlendirilerek il birincisi, ikincisi ve üçüncüsü ekipler belirlenecek ve il birincisi olan ekipler, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan final yarışmasına katılmaya hak kazanacaktır. Final yarışmasına katılacak ekipler Final Jüri Ekibi tarafından değerlendirilecek birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar belirlenecektir.

Yarışmaya Başvuru ve Eserlerde Aranacak Şartlar

7.1 Genel Şartlar

a. Bu yarışma katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür ve ücretsizdir.

b. Özel gereksinimli öğrenciler yarışma başvurusunda engel durumunu belirttiği takdirde etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler alınacaktır.

c. İl birincisi olan reçetelerin her türlü telif hakkı, Millî Eğitim Bakanlığına aittir.

d. Reçeteler, Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı olamayacağı gibi, millî iradeyi zedeleyici, moral yıkıcı, müstehcen, reklam ve politik içerik taşıyamaz. Tüm içerik “Türk Millî Eğitim Temel Kanunu” na uygun olacak ve katılımcı okulların idarelerinin kontrolü ve onayıyla yarışmada yer alacaklardır.

e. “MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması” Bakanlık Yürütme Kurulu gerekli gördüğü zaman katılım koşullarında ve yarışma tarihinde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.

f. Okul yönetimi tarafından öğrenci olduğu onaylanmayan (okuma hakkını kullanmayanlar dâhil) kişiler yarışmaya katılamaz.

g. Her okul yarışmaya, 1 danışman öğretmen ve en fazla 3 öğrenciden oluşan bir ekiple katılabilir.

h. Yarışmacılar, adına katıldıkları okulun öğrencisi olmak zorundadır.

i. Yarışma için hazırlanan reçeteler yarışma sonuçları açıklanana kadar herhangi bir dijital veya yerel platformda paylaşılamaz.

j. Reçeteler başka yarışmalarda kullanılamaz.

k. Yarışmaya katılan öğrenci, şartnamede belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.

l. Jüri ekiplerinin kararları kesin olup itiraz kabul edilmez.

7.2 Özel Şartlar

a. Yarışmaya kabul edilecek reçeteler yarışmanın yapılacağı bölgeye ait olmalıdır.

b. Yarışma başvuruları Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen https://gastrofest.meb.gov.tr adresine yapılacak ve kabul edilen okullar buradan açıklanacaktır.

c. Her ilden yarışmaya katılım sağlanabilecektir.

d. Yarışmaya 3 kişiden oluşan ekiplerle katılım gerçekleştirilecektir.

e. Yarışmaya katılacak ekiplerin reçeteleri; çorba, ana yemek ve tatlı şeklinde olacaktır.

f. Yapılan ürünleri tarifleri ve görselleri dosya şeklinde hazırlanarak yarışmada teslim edilecektir.

g. Yarışmada yapılan tüm ürünler için demirbaş haricinde gerekli olan malzemeler yarışmaya katılan ekip tarafından getirilecektir. (Demirbaş malzeme; ocak, fırın ve tezgâh yarışma alanında bulunacaktır.)

h. Hazırlanan yemekler 2 eşit tabak halinde ( 1 sunum 1 tadım) hazırlanacaktır.

i. Yarışma süresi 90 dakika olacaktır. Süre sonunda ürünlerin sunuma hazırlanmış ve mutfak temizliğinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

j. Yapılacak yemeklerde kullanılacak ürünler (kurubaklagil hariç) önceden işlem görmüş olmayacaktır.

k. Bu yarışmalarda derece alanlar İstanbul ’da yapılacak olan MEB Gastronomi festivalindeki final yarışmasına; bölgede hazırladıkları reçetede yer alan yemeklerle veya yarışma şartlarına uygun olmak şartıyla farklı reçeteler ile de katılabilirler.

l. Yarışma başvuruları için her bölgeye ayrı kontenjan sayıları belirlenmiş olup başvuru sayısı kontenjan sayısına ulaştığı takdirde yeni başvuru kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme Ölçütleri

Jüri Ekibi tarafından eserler incelenirken;

a) Ön Hazırlık :10 puan
b) Sunum ve Yöreye Uygunluk :20 puan
c) Teknik ve Yetenek :10 puan
d) Aslına Uygun Yapılması :5 puan
e) Lezzet :50 puan
f) Servis (Zamanlama ve Tabak Sıcaklığı) :5 puan
g) Toplam :100 puan ölçütlerine göre değerlendirilecektir.

Yapılacak İşlemler

9.1 Okullarda;

a) Meslekî ve Teknik Eğitim veren okul/kurumlarda okul müdürünün başkanlığında 1 müdür yardımcısı ve 1 öğretmenden oluşan “MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması” Okul Yürütme Kurulu kurulmalıdır.

b) Okul Yürütme Kurulu tarafından yarışma takvimine uygun olarak öğrencilere gerekli duyuru ve rehberlik yapılmalıdır.

c) Okul Yürütme Kurulu tarafından https://gastrofest.meb.gov.tr adresinde bulunan yarışma afişlerinden biri (35*50 cm) öğrencilerin göreceği alanlara asılmalıdır.

d) Yarışmaya gönüllü olarak katılacak öğrenciler, https://gastrofest.meb.gov.tr adresine başvurularını yapmalıdır.

e) Yarışma bilgileri e-Okul Sosyal Etkinlikler Modülüne işlenmelidir.

f) Reçeteler Okul Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilmeyecek olup; Okul yönetimince imzalanmış Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 formları ve her yarışmacının isminin belirtildiği “jpeg” formatında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı okulun bağlı olduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğüne iletilmelidir.

g) İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen yarışma yapılacak okullarda mutfağın planlaması yapılarak kullanılacak olan ocak, fırın, çelik tezgâh, çöp kutusu, temizlik gereci miktarı belirlenerek hazır bulundurulmalıdır.

h) Yarışma ürünlerinin sunulacağı alan hazırlanmalıdır.

i) Jüri üyelerinin tadım yapacağı masa ve masada bulunması gereken araç-gereç belirlenerek hazırlanmalıdır.

9.2 İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde;

a) İl Millî Eğitim Müdürlüğünde 1 müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında ve Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 1 okul müdüründen oluşan “MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması” İl Yürütme Kurulu oluşturulmalıdır.

b) İl Yürütme Kurulu tarafından yarışma takvimine uygun duyuru yapılarak, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile Okul Müdürlüklerine yarışma hakkında rehberlik yapılmalıdır.

c) İl Yürütme Kurulu tarafından yarışma takvimine uygun olarak okullara gerekli rehberlik yapılmalıdır.

d) Yarışmanın yapılacağı illerde yapılacak yarışmalar ile ilgili yarışma yapılacak okullardaki sorumlularla elektronik ortamda konuşulup genel bilgilendirme yapılmalıdır.

e) Yarışmalar esnasında profesyonel kamera ve fotoğraf çekimini yapacak ekipler belirlenmelidir.

f) Yarışmaya katılım sağlayan öğretmen ve öğrenciler için katılım belgesi hazırlanmalıdır.

g) Bakanlık tarafından belirlenen Bölge Koordinatörü rehberliğinde gerekli jüri üyeleri belirlenmeli ve oluşturulan jüri listesi Bakanlığa iletilerek onaya sunulmalıdır.

h) Yarışmaya katılacak öğrenciler ile öğrenciye refakat edecek veli, her ekibin okulundan bir yönetici ve bir öğretmeninin yarışmanın yapılacağı şehre ulaşım, iaşe ve ibate giderleri öğrencilerin yarışmaya katıldığı il müdürlüklerince karşılanmalıdır.

i) İllerde yapılan yarışmalarda birinci olan ekipler final yarışmasına katılacaklardır. Final yarışmasına katılmaya hak kazanan öğrenciler ile öğrenciye refakat edecek veli, her ekibin okulundan bir yönetici ve bir öğretmeninin yarışmanın yapılacağı şehre ulaşım, iaşe ve ibate giderleri öğrencilerin yarışmaya katıldığı il müdürlüklerince karşılanmalıdır.

9.3 İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünde;

a) Yarışmanın gerçekleştirileceği mutfakların kurulacağı alan belirlenmelidir.
b) Yarışmanın yapılacağı mutfağın planlaması yapılarak kullanılacak olan ocak, fırın, çelik tezgâh, çöp kutusu, temizlik gereci miktarı belirlenerek hazır bulundurulmalıdır.
c) Yarışmaya katılacak ekiplerin mutfak istasyonları ve yarışma saatleri belirlenerek sürecin takibi yapılmalıdır.
d) Yarışmalar esnasında ekiplerin profesyonel video ve fotoğraf çekimlerinin yapılması sağlanmalıdır.
e) Yarışmada tadım ürünlerinin sunulacağı alan hazırlanmalıdır.
f) Jüri üyelerinin tadım yapacağı masa ve masada bulunması gereken araç-gereç belirlenerek hazırlanmalıdır.
g) Yarışma ödül törenin yapılacağı alan hazırlanmalıdır.
h) Ödül töreni sunuş programı hazırlanmalıdır.
i) Misafirler için liste oluşturulmalı ve davetiyeler basılarak dağıtılmalıdır.
j) Davet edilecek konuklar için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır.
k) Festival alanında yapılacak söyleşi ve panel için gerekli alan planlamaları yapılmalıdır.
l) Festival alanında kısıtlı beslenme alanları oluşturulmalıdır.
m) Sağlıklı beslenme konusu ile ilgili pano, afiş, poster ve bilgilendirme broşürleri oluşturulmalıdır.

9.4 Bakanlıkta;

a) Millî Eğitim Bakanlığı “MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması” Yürütme Kurulu; Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığından oluşur.

b) Bakanlık Yürütme Kurulu tarafından yarışma takvimine uygun duyuru yapılarak, İl Millî Eğitim Müdürlüklerine yarışma hakkında gerekli rehberliğin yapılması amacıyla yarışmanın yapılacağı illere Bölge Koordinatörü tayin edilecektir.

c) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından başvurular için web adresi oluşturulacaktır. (https://gastrofest.meb.gov.tr )

d) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı başkanlığında; 7 bölgemiz için alanında uzman kişilerden “MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması” Bakanlık Bölge koordinatörü belirlenecektir.

e) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı başkanlığında; final yarışması için alanında uzman kişilerden oluşan “MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması” Jüri Ekibi kurulacaktır.

f) “MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması” Teknik Destek Ekibi ve BölgeKoodinatörleri;

Ceyda GÖK : Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

Selma Reşide ATAŞ : Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Büro Personeli

Kübra İrem YILDIZ : Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Büro Personeli

Barış ONDAŞ : Yıldırım Beyazıt Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi – GenelKoordinatör

Mine ŞANLI : Nene Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi - Genel Koordinatör

Ali Rıza TÜNAY : Samsun Altınkum Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi – Karadeniz Bölgesi Bölge Koordinatörü

Aytaç YAVER : TEV-Mübeccel-Albay Şerafettin Gezgiç Meslekî Eğitim Merkezi – Marmara Bölgesi Bölge Koordinatörü

Emrah Köksal SEZGİN : Aydın Adnan Menderes Üniversitesi – Ege Bölgesi Bölge Koordinatörü

Fatih ONUR : Antalya Manavgat Meslekî Eğitim Merkezi – Akdeniz Bölgesi Bölge Koordinatörü

Mehmet DALYAN : Aliye Yahşi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi – İç Anadolu Bölgesi Bölge Koordinatörü

Hüseyin DENİZ : Batman Üniversitesi Hasankeyf Yüksekokulu – Doğu Anadolu Bölgesi Bölge Koordinatörü

Hüseyin GÜL : Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu – Güney Doğu Anadolu Bölgesi Bölge Koordinatörü

g) Şartnamede belirtilen 28 İl Millî Eğitim Müdürlüğünde kurulan İl Jüri Ekibi tarafından il birincileri seçilerek, il birincisi olan ekipler Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde ve Jumbo firması işbirliğinde düzenlenen final yarışmasına katılmak üzere İstanbul’a geleceklerdir. İllerinde birinci seçilen ekiplerin katılacağı final yarışması sonucunda Jüri Ekiplerince Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan yarışmacılar belirlenecektir.

h) Final yarışmasında ödüle layık görülen ekiplere, İstanbul’da düzenlenecek olan ödül töreninde ödülleri verilecektir.

i) Jüri Ekipleri tarafından Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü seçilen yarışmacılara ait ödüller ile her ilin birincisi olan yarışmacılara ait ödüllerin duyurusu Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün resmî elektronik sayfalarından yapılacak ve Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan yarışmacılara Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi gönderilecektir.

j) Yarışmada derece alan yarışmacılara ait tarifler derlenerek yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere değerlendirilecektir.

k) Yarışmalar ile atölye çalışmaları esnasında çekilen video ve resimler bir araya getirilerek derlenecektir.

l) Atölye çalışmaları için gelecek firmalar ve ustalar belirlenerek davet edilecektir.

m) Festival alanında söyleşi ya da panel yapmak üzere alanında deneyimli şefler belirlenerek davet edilecektir.

Ödüller

Yarışmada verilecek ödüller

a. Türkiye Birincilik ödülü :Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Jumbo işbirliğinde birincilik için belirlenecek olan ödül verilecektir.
b. Türkiye İkincilik ödülü :Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Jumbo işbirliğinde ikincilik için belirlenecek olan ödül verilecektir.
c. Türkiye Üçüncülük ödülü :Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Jumbo işbirliğinde üçüncülük için belirlenecek olan ödül verilecektir.
d. İl Birincisi Ekip Üyelerine : Altın Madalya (Madalya Beratı), Altın Kupa (Kupa Beratı)
e. İl İkincisi Ekip Üyelerine :Gümüş Madalya (Madalya Beratı), Gümüş Kupa (Kupa Beratı)
f. İl Üçüncüsü Ekip Üyelerine :Bronz Madalya (Madalya Beratı), Bronz Kupa (Kupa Beratı)
g. İl Birincisi Okullara : Altın Kupa (Kupa Beratı)
h. İl İkincisi Okullara : Gümüş Kupa (Kupa Beratı)
i. İl Üçüncüsü Okullara : Bronz Kupa (Kupa Beratı)
j. İl Birincisi olan ekiplerin danışman öğretmenine Valiliklerce Başarı Belgesi verilecektir.
k. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından Katılım Belgesi ve madalya verilecektir. 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ : https://gastrofest.meb.gov.tr/dokumanlar/sartname.pdf

YARIŞMA YAPILACAK İLLER VE TARİHLERİ : https://gastrofest.meb.gov.tr/dokumanlar/iller_ve_tarihler.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.