Öne Çıkanlar öğretmen Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Avukat Cahit Özkan TRT EBA TV 3600 ek gösterge Hakmar Express 8 Mart 2024 Aktüel Ürünler

MEB'den 2024 Yılı Seviye Tespit Sınavı Duyuru

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu (VKVİO) 3. ve 5. Sınıflarında Öğrenim Görecek Öğrencilerin Belirlenmesi Amacıyla Yapılacak Olan Seviye Tespit Sınavı ücreti, KDV dâhil 3.350,00 (üçbinüçyüzelli) TL MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının; şube, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM kanalları aracılığı ile 01-22 Nisan 2024 (saat: 16.00’ya kadar) tarihleri arasında sınavın adı seçilerek öğrencinin T.C. kimlik numarası ile yatırılacaktır. Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden ödeme yapılabilecektir.

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde öğrencinin katılacağı ilgili sınav adıyla ücret yatırılması gerekmektedir.

Ödeme esnasında bildirilmesi gereken telefon numarasının güncel olması zorunludur.

Sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti veya benzeri gider ödenmeyecektir.

Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katılacağı sınavın adı bulunacaktır.

Sınav ücreti yatırma işlemi tamamlandıktan sonra, sınav başvurusu 01-22 Nisan 2024 (saat: 16.00’ya kadar) tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve bu duyuruda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından veli sorumlu olacaktır.

Sınav başvurusunun tamamlanması için sınav ücretinin yatırılmış olması yeterli değildir. Velisi tarafından sadece sınav ücreti yatırılıp www.meb.gov.tr internet adresinden başvurusu tamamlanmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Sınav yerleştirme işlemi tamamlanan öğrenci, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemez. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan öğrencilerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusunu tamamlamayan/başvurusu onaylanmayan öğrencilere ait ücretler ile yanlış yatırılan ücretler, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın öğrencilere iade edilir.

Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

Sınav 09 Haziran 2024 Pazar günü saat 10.00’da yapılacaktır. Öğrenciler sınav binasına 09.30’da alınacaklardır.

SINAV YERİ

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu Kampüsü-Tuzla/İSTANBUL

GENEL AÇIKLAMALAR

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu (VKVİO) 3. ve 5. Sınıflarında Öğrenim Görecek Öğrencilerin Belirlenmesi Amacıyla Yapılacak Olan Seviye Tespit Sınavı, VKVİO’nun talebi üzerine 2024-2025 eğitim öğretim yılında Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu 3. ve 5. sınıflarında öğrenim görecek öğrencilerin puan sıralamasına göre belirlenmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından gerçekleştirilecektir.

VKVİO’da, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik program ve özel sınıf uygulaması bulunmamaktadır.

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu (VKVİO) 3. ve 5. Sınıflarında Öğrenim Görecek Öğrencilerin Belirlenmesi Amacıyla Yapılacak Olan Seviye Tespit Sınavı’na başvuran öğrenciler, bu duyuruda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURU ŞARTLARI

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu (VKVİO) 3. ve 5. Sınıflarında Öğrenim Görecek Öğrencilerin Belirlenmesi Amacıyla Yapılacak Olan Seviye Tespit Sınavı’na, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler başvurabileceklerdir.

Sınava katılmak için 2023-2024 eğitim öğretim yılında;

2. sınıfta okumakta olan öğrenciler 3. sınıf,

4. sınıfta okumakta olan öğrenciler 5. sınıf, Seviye Tespit Sınavına başvurabilecektir.

2023-2024 eğitim öğretim yılında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki ilkokul ve ortaokulların hangi sınıfına eş değer olduğunun tespit edilmesi amacıyla alınan denklik belgesinde belirtilen sınıfa göre VKVİO öğrenci işlerine başvuracaklardır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

SINAV KONULARI

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu (VKVİO) 3. ve 5. Sınıflarında Öğrenim Görecek Öğrencilerin Belirlenmesi Amacıyla Yapılacak Olan Seviye Tespit Sınavı’na, ait sorular ÖDSGM tarafından hazırlanacaktır.

Sınava 3. sınıf grubunda girecek öğrenciler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirtilen 2. sınıf kazanımlarının tamamından, 5. sınıf grubunda sınava girecek öğrenciler ise Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirtilen 4. sınıf kazanımlarının tamamından sorumlu olacaktır.

Müfredat programına bağlı olarak hazırlanacak alt testlerin soru sayısı ve sınav süresi tabloda belirtildiği gibidir.

3. Sınıflar için Türkçe'den 20, Matematik'ten 20, Hayat Bilgisi'nden 20 soru sorulacak olup 80 dakika süre verilecek.

5. Sınıflar için Türkçe'den 20, Matematik'ten 20, Fen Bilimleri'nden 20, Sosyal Bilgiler'den 20, İngilizce'den 20 soru sorulacak olup 120 dakika süre verilecek.

SINAV UYGULAMASI

Sınav; 09 Haziran 2024 Pazar günü VKVİO binalarında gerçekleştirilecektir. 3. sınıfa başlayacakların sınavı saat 10.00’da başlayıp 80 dakika, 5.sınıfa başlayacakların sınavı ise saat 10.00’da başlayıp 120 dakika sürecektir.

Öğrenciler 09.30’da sınav salonunda hazır bulunacaktır.

Her iki sınıfın soruları çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacak, kitapçıklar A-B türünde hazırlanacaktır.

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya yetersizliği olanlara ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araç bulunan öğrenciler sınav binasına alınmayacaktır.

Öğrenciler sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı ya da geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan öğrenciler, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

* Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
* Öğrenciler, sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınavın bitimine son 15 dakika kala sınav salonundan çıkamayacaklardır.
* Salon görevlileri öğrencilere, soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacak, eksik sayfa veya baskı hatası varsa soru kitapçığı/cevap kâğıdını değiştirecektir.
* Öğrenciler, soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

Sınav bitiminden sonra;

Öğrenciler, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesini imzalayacaklardır. Salon görevlileri, cevap kâğıtlarını, salon yoklama listesini ve varsa diğer sınav evrakını (sınav sırasında tutulan tutanak /tutanaklar), sınav evrakı dönüş zarfına yerleştirir. Sınav evrakı dönüş zarfını kapalı olarak ve soru kitapçıklarıyla birlikte Bina Sınav Komisyonuna imza karşılığında teslim eder. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav evrakı dönüş zarflarını ait oldukları sınav kutularına/çantalarına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Sınav soru ve cevap anahtarları 11 Haziran 2024 tarihinde www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Sınav sonuç bilgileri 01 Temmuz 2024 tarihinde www.meb.gov.tr ve http://www.koc.k12.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır. Sınav sonuçlarıyla ilgili olarak telefonla bilgi verilmeyecek ve adrese bildirim yapılmayacaktır.

Yetersizliği Olan Öğrenciler

Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan öğrenci/öğrenciler var ise VKVİO tarafından ÖDSGM’ye bildirilecektir.

Beyan edilen yetersizlik (engel) durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan veli/vasi, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

Yetersizliği olan öğrenciler, yetersizlik durumları ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte salonlara yerleştirilecektir. Öğrencinin başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda, salonlarda görevli öğretmenler, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünce önceden bilgilendirilecektir.

Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu öğrencilerin hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup, şans başarısından arındırılmış net puanları hesaplamak için; 4 (dört) seçenekli sorularda 3 (üç) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecektir.

Yazılı sınava giren öğrencilerin sınav puanına göre yapılacak başarı sıralaması standart puanlar üzerinden olacaktır. Net puanların standart puana dönüştürülmesinde aşağıdaki basamaklar izlenecektir.

Her soru eşit puan değerine sahiptir.

Her bir alt testin net puan ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanacaktır.

Hesaplanan bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların her bir alt test için net puanları standart puanlara dönüştürülecektir. Standart puan hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır.

T(SP) = [{(adayın alt test net puanı – alt test ortalaması)/alt test standart sapması} x 10] + 50

Alt test net puanı 0 (sıfır) veya daha düşük olan adaylar için alt test standart puanı 0 (sıfır) kabul edilecektir.

Öğrencilerin başarı sıralaması alt testlerin standart puanlarının toplamı üzerinden yapılacaktır. Standart puanların toplamının eşitliği durumunda aşağıda belirtilen alt testlerdeki standart puanlar üzerinden yapılan başarı sıralaması dikkate alınacaktır.

i. 3. sınıflar için; alt testlerden hesaplanan standart puanlar üzerinden yapılan başarı sıralamasına göre sırasıyla Türkçe, matematik, hayat bilgisi dersleri standart puanı daha yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir. Tüm bunlara rağmen eşitlik bozulmadığı takdirde yaş faktörü dikkate alınacaktır. Yıl, ay, gün olarak yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir.

ii. 5. sınıflar için; alt testlerden hesaplanan standart puanlar üzerinden yapılan başarı sıralamasına göre sırasıyla Türkçe, matematik, fen bilimleri dersleri standart puanı daha yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir. Hâlen eşitlik bozulmazsa sosyal bilgiler, yine bozulmazsa İngilizce alt testinden hesaplanan standart puan üzerinden yapılan başarı sıralamasına göre puanı daha yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir. Tüm bunlara rağmen eşitlik bozulmadığı takdirde yaş faktörü dikkate alınacaktır. Yıl, ay, gün olarak yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

Öğrenciler, sınav soruları ve/veya cevap anahtarlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) takvim günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların http://www.meb.gov.tr ve http://www.koc.k12.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde VKVİO’ya yapacaktır.

Öğrenciler, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının; ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden herhangi birine KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile banka dekontu/ATM fişi, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Yapılan bu itirazları VKVİO değerlendirerek ÖDSGM’ye kapalı zarf içerisinde toplu olarak gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 3 (üç) iş günü içerisinde sonuçlandırarak VKVİO’ya bildirecektir. ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. VKVİO itirazlarla ilgili sonuçları 5 (beş) takvim günü içerisinde öğrencilere bildirecektir.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar öğrencilere VKVİO tarafından bildirilecektir.

Sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmayan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca sorulara ve cevap anahtarlarına yapılacak itirazlar sorular ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından, sınav sonucuna yapılacak itirazlar sonuçların http://www.meb.gov.tr ve http://www.koc.k12.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.

İLETİŞİM VE DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

Millî Eğitim Bakanlığı: İletişim Merkezi "444 0 632”

0 (312) 413 3265 - 413 5686 - 413 5687

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu Öğrenci İşleri

0 (216) 585 62 00 - Dâhilî: 6339 - 6355 numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.

Duyuruya https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_03/18142609_Vehbi_KOC_VakfY_SYnav_Duyurusu.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.