Öne Çıkanlar A101 20 Haziran 2024 Aktüel Ürünler öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Salih Tanrıkulu il dışı yer değiştirme

Onaylanan Yeni Müfredat

26 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında kamuoyunun görüş ve önerisine sunulan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin öğretim programı (yeni müfredat) Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından onaylandı.

Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

1- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 26/04/2024 tarihli ve E-21658195-101.02-101123899 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen ve hazırlanan/hazırlanacak olan tüm öğretim programlarının çerçevesini belirleyen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni”nin kabulü;

2- Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 16/05/2024 tarihli ve E-45123216-101.02-102436366 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen;

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nın; 2027-2028 eğitim ve öğretim yılında ilkokullarda 4. sınıfta doğrudan, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 5. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 Peygamberimizin Hayatı Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 5. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 Kur’an-ı Kerim Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 5. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması, 

 Peygamberimizin Hayatı Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 Kur’an-ı Kerim Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ekli örneğine göre uygulanması ile;

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 2 sayılı kararı ile kabul edilen İlkokul (4. Sınıf), Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu (5-8. Sınıflar) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın; 2027-2028 eğitim ve öğretim yılında ilkokullarda 4. sınıfta doğrudan, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 5. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (9-12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 3 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 5. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması, 

 Talim ve Terbiye Kurulunun 24/08/2012 tarihli ve 136 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Kur’an-ı Kerim Dersi Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 5. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Peygamberimizin Hayatı Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 31/08/2012 tarihli ve 143 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Kur’an-ı Kerim Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 21 sayılı karar ekinde yer alan Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Temel Dinî Bilgiler Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılması;

3- Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 17/05/2024 tarihli ve E-43769797-101.01.01-102580449 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen;

 Okul Öncesi Eğitim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren anasınıflarında ekli örneğine göre uygulanması,

 Hayat Bilgisi Dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ilkokullarda 1. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 Türkçe Dersi (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ilkokullarda 1. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 Matematik Dersi (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ilkokullarda 1. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Dersi (4. Sınıf) Öğretim Programı’nın 2027-2028 eğitim ve öğretim yılından itibaren ilkokullarda ekli örneğine göre uygulanması,

 Sosyal Bilgiler Dersi (4, 5, 6 ve 7. Sınıflar) Öğretim Programı’nın; 2027-2028 eğitim ve öğretim yılında ilkokullarda 4. sınıfta doğrudan, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 5. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nın; 2026-2027 eğitim ve öğretim yılından itibaren ilkokullarda 3. sınıftan, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 5. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 Türkçe Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 5. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 5. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi (8. Sınıf) Öğretim Programı’nın 2027-2028 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ekli örneğine göre uygulanması ile; 

 Talim ve Terbiye Kurulunun 05/02/2024 tarihli ve 3 sayılı kararı ile kabul edilen Okul Öncesi Eğitim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren anasınıflarında uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen ve Kurulumuzca 26/04/2023 tarihli ve 14 sayılı kararı ile değişiklik yapılan İlkokul Hayat Bilgisi Dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ilkokullarda 1. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 06/05/2019 tarihli ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen İlkokul (1-4. Sınıflar), Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu (5-8. Sınıflar) Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın; 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ilkokullarda 1. sınıftan, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 5. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması;

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen İlkokul (1-4. Sınıflar), Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu (5-8. Sınıflar) Matematik Dersi Öğretim Programı’nın; 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ilkokullarda 1. sınıftan, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 5. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programı’nın 2027-2028 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılması, 

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 12 sayılı kararı ile kabul edilen ve Kurulumuzca 26/04/2023 tarihli ve 15 sayılı kararı ile değişiklik yapılan İlkokul (4. Sınıf), Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu (5-8. Sınıflar) Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın; 2027-2028 eğitim ve öğretim yılında ilkokullarda 4. sınıfta doğrudan, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 5. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen İlkokul (3-4. Sınıflar), Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu (5-8. Sınıflar) Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın; 2026-2027 eğitim ve öğretim yılından itibaren ilkokullarda 3. sınıftan, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 5. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı’nın 2027-2028 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılması, 

4- Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 17/05/2024 tarihli ve E-21658195-101.02-102573441 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen;

 Matematik Dersi (Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında hazırlık ve 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 Fizik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 Kimya Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 Biyoloji Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 Tarih Dersi (9, 10 ve 11. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 Coğrafya Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 Felsefe Dersi (10 ve 11. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2025-2026 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 10. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması, 

 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında hazırlık ve 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi (12. Sınıf) Öğretim Programı’nın 2027-2028 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında ekli örneğine göre uygulanması ile;

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 32 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 22/06/2016 tarihli ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Hazırlık Sınıfı Matematik Dersi Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 33 sayılı kararı kabul edilen Fen Lisesi Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Fizik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 29 sayılı kararı kabul edilen Fen Lisesi Fizik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Kimya Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 31 sayılı kararı kabul edilen Fen Lisesi Kimya Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Biyoloji Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 35 sayılı kararı kabul edilen Fen Lisesi Biyoloji Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması, 

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen ve Kurulumuzca 26/04/2023 tarihli ve 13 sayılı kararıyla değişiklik yapılan Ortaöğretim Tarih Dersi (9, 10 ve 11. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 26 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Coğrafya Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Felsefe Dersi (10 ve 11. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2025-2026 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 10. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 27/06/2018 tarihli ve 92 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Hazırlık Sınıfı Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında uygulamadan kaldırılması,

 Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 45 sayılı kararı ile kabul edilen Ortaöğretim T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı’nın 2027- 2028 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında uygulamadan kaldırılması hususları ile, 

Okul Öncesi Eğitim Programına göre Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından öğretmen kılavuz kitapları ile eğitim araç gereçleri hazırlanması ve kullanılması ayrıca mezkûr derslerin öğretim programlarının ilk uygulamaya başlandığı eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere ilgili genel müdürlüklerce hazırlanacak eğitim araçlarının kullanılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.

Anahtar Kelimeler:
Yeni MüfredatYusuf Tekin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.