Öne Çıkanlar Ercan AKSU Yapay Zeka Dersi 2024 Yılı DGUY Sınavı Soru ve Cevapları BİM 9 Nisan 2024 Aktüel Ürünler 2018 Yılı Ramazan Ayı İmsakiyesi

Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri (24 Ağustos 2023)

Söz konusu resmi yazıda ''Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 10/08/2023 tarih ve E-21658195-121.01-81255116 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinin 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf seviyelerinde ekli örneğine göre uygulanması, Kurulumuzun 19/02/2018 tarihli ve 56 sayılı kararı ekinde yer alan Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinin 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf seviyelerinde uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından E-21658195-121.01-82466380 sayılı 31 Ağustos 2023 tarihli Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri ve Seçmeli Ders Seçimi konulu Bakan Yardımcısı Ömer Faruk YELKENCİ imzalı resmi yazıda ''Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 24/08/2023 tarihli ve 37 sayılı kararı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması uygun görülen Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri ekte yer almaktadır. Haftalık Ders Çizelgelerine ilişkin iş ve işlemlerin ekte yer alan "Haftalık Ders Çizelgeleri" ve "Açıklamaları" doğrultusunda yapılması; ayrıca 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlık sınıfı ve 9-12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin seçmeli derslere yönelik ders seçimlerini kendi ilgi, ihtiyaç ve taleplerine göre ekte yer alan "Haftalık Ders Çizelgeleri" ve "Açıklamaları" doğrultusunda 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında yapmalarının, taleplerin elden veya elektronik ortamda eğitim kurumları müdürlüklerine teslim edilmesinin sağlanması ve süresi içerisinde e-Okul sistemine işlenmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.'' denilmiştir.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

* Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.

* Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği, dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.

* Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin seçmeli dersler bölümünde Metin Tahlilleri dersi (1) (2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler, bu dersi ya "1" ya da "2" ders saati olarak seçeceklerdir.

* Türk dili ve edebiyatı, seçmeli Türk dili ve edebiyatı; tarih ve seçmeli tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.

* Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.

* Öğrencilerin 9. ve 10. sınıf seviyelerinde "İnsan, Toplum ve Bilim", "Din, Ahlak ve Değer" ile "Kültür, Sanat ve Spor" seçmeli ders gruplarından her bir gruptan en az birer ders; 11. ve 12. sınıf seviyelerinde ise "İnsan, Toplum ve Bilim", "Din, Ahlak ve Değer" ile "Kültür, Sanat ve Spor" seçmeli ders gruplarının en az ikisinden birer ders seçmeleri zorunludur. Ancak ortak dersler kısmında yer alan İkinci Yabancı Dil dersi 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren 9. Sınıftan başlamak üzere kademeli olarak zorunlu dersler arasından kaldırılacağından Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler liselerinin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında 10. ve 11. sınıflarında, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ise 11. sınıfında eğitim ve öğretime devam eden öğrencilerin, seçmeli ders saatlerini tamamlamak kaydıyla, seçmeli ders gruplarının her birinden ders seçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

* Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan birinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.

* Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre işlem yapılır.

* Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.

* Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.

* Öğrenciler ilgi, istek ve okulun imkânları doğrultusunda “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar/müzik”, “görsel sanatlar/müzik”, “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar” veya “beden eğitimi ve spor/müzik” derslerinden sadece birini, Sosyal bilimler liselerinin hazırlık sınıfında ise söz konusunu derslerden farklı iki dersi seçer. Öğrenciler bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.

* Spor Eğitimi dersinde bireysel sporlardan halter, yüzme, güreş, kayak, tenis, masa tenisi, badminton, oryantiring, eskrim, bisiklet, okçuluk, judo, karate, boks ve tekvando ile takım sporlarından basketbol, voleybol, futbol ve hentbol eğitimi verilir. Öğrenciler Spor Eğitimi dersinde bireysel veya takım sporlarının alt branşlarından birini seçer .

* "Sanat Eğitimi müzik, görsel sanatlar,sahne sanatları, geleneksel Türk sanatları ve müze eğitimi alanlarından oluşur. Bu alanlar kapsamında her bir alanın alt modülleri ise;

* Müzik: Koro, piyano, bağlama, kaval, tar, kemane, ney, ut, kanun, keman, klarnet, gitar, flüt

* Görsel Sanatlar: Fotoğrafçılık, grafik tasarım, kısa film, animasyon

* Sahne Sanatları: Tiyatro, drama, halk oyunları

* Geleneksel Türk Sanatları: Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, ahşap oymacılık ve vitraydan oluşur.

* Müze Eğitimi

Öğrenciler müzik, görsel sanatlar, sahne sanatları, geleneksel Türk sanatları alt alanlarından birini ya da müze eğitimini seçerler.

* "Öğrenciler ""İnsan, Toplum ve Bilim"" alanında yer alan ""Bilişim Teknolojileri ve Yazılım"" dersinde oluşturulan modüllerden; programlamaya giriş ve algoritma, robotik kodlama, programlama dilleri, mobil uygulama geliştirme, yapay zekâ uygulamaları modüllerinden birini seçerler.

* Programlama Dilleri modülünde; Java, C++, C#, Dart, PHP, JavaScript, Python dillerinden birisi seçilir.

* Programlamaya giriş ve algoritma modülü alınmadan; robotik kodlama, mobil uygulama geliştirme ve programlama dilleri modülleri seçilemez. Programlama dilleri modülü alınmadan yapay zeka uygulamaları modülü seçilemez."

* Program dışı etkinliklerde Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

* Program Dışı Etkinlikler alanında yer alan "Sosyal Sorumluluk Programı" kapsamında; her öğrenci ders dışı zamanlarda gerçekleştirmek üzere mezun olana kadar en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı görevi yapmak zorundadır. Öğrencilerin bu çalışmalara katılım durumları ilgili resmi kurum/kuruluş/yetkili merciler tarafından belgelendirilir ve ilgili belgeler okul yönetimince öğrencinin e-portfolyosuna işlenir. Sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütütülecek çalışmalar Sosyal Sorumluluk Programı Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

* Program Dışı Etkinlikler alanında yer alan "Hayatboyu Öğrenme/Sertifikasyon" kapsamında öğrenciler gönüllü olarak Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK Akademi) tarafından oluşturulan uzaktan ve yüz yüze eğitim modülleri içinde yer alan paket beceri setlerinden alacakları kursları belgelendirerek okul idaresine sunarlar. Hayatboyu Öğrenme/Sertifikasyonla ilgili öğrencilere yönelik planlama okul yönetimi tarafından yapılır ve ilgili belgeler okul yönetimince öğrencinin e-portfolyosuna işlenir.

* Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak mevcut programlar doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

* Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.
* Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Türk dili ve edebiyatı” dersidir.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Tarih dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 26.04.2023 tarih ve 13 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 38 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 37 sayılı Kararları ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 45 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Coğrafya dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 26 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Hazırlık Sınıfı Matematik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 22.06.2016 tarih ve 36 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Matematik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 32 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. (11 ve 12. sınıflarda seçmeli matematik dersini seçen öğrenciler temel matematik dersini seçemez.)

Fen Lisesi Matematik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 33 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Fizik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 28 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Fen Lisesi Fizik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 29 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Kimya dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 30 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Fen Lisesi Kimya dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 31 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Biyoloji dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 34 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Fen Lisesi Biyoloji dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 35 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Felsefe dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 27 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Beden Eğitimi ve Spor dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 24 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Görsel Sanatlar dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 25 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Müzik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 22 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 43 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Yabancı Dil;

İngilizce (9 -12. Sınıf) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 40 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

İngilizce (Hazırlık -12. sınıf) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 29.07.2016 tarih ve 53 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Almanca (9 -12. Sınıf) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 41 sayılı Kararı ile dersi öğretim programı uygulanır.

Fransızca (9 -12. Sınıf) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 42 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Arapça (9 -12. Sınıf) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.05.2017 tarih ve 60 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

İkinci Yabancı Dil;

Almanca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 41 sayılı Kararı ile dersi öğretim programı uygulanır.

Arapça dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.05.2017 tarih ve 60 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Farsça dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 01.11.2017 tarih ve 151 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Fransızca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 42 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

İngilizce dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 40 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Korece dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 01.11.2017 tarih ve 152 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Urduca dersinde; Öğretim programı hazırlık çalışmaları sonuçlandırıldığında duyurulacaktır.

Osmanlı Türkçesi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 29.07.2016 tarih ve 54 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Peygamberimizin Hayatı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 19 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Temel Dini Bilgiler (İslam 1 -2) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 20 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

İslam Bilim Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 05.07.2017 tarih ve 66 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde; Talim ve Terbiye Kurulu’nun 19.01.2018 tarih ve 23 sayılı karar ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

TEBLİĞLER DERGİSİ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.