Öne Çıkanlar Yardımcı Hizmetli 16. Cüz Türkçe Meali

Uzayda Hayat Konulu Kısa Hikaye Yarışması (7 Mayıs 2024)

Ortaöğretim Genel Müdürü Bakan a. Halil İbrahim TOPÇU imzalı resmi yazıda ''Albayrak Medya tarafından Türkiye geneli Bakanlığımıza bağlı resmî/ özel ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik "Uzayda Hayat" konulu kısa hikaye yarışması düzenleme talebi Genel Müdürlüğümüz evrak sisteminde kayıtlı 29.03.2024 tarihli ve 99805252 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na, Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi'nin 5 inci maddesinin on birinci fıkrası hükümlerine ve yürürlükteki diğer tüm düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre, ücretsiz olarak yapılması ve etkinlik raporunun da etkinlik başvuru sahibi Albayrak Medya tarafından etkinlik bitimini takip eden 30 gün içerisinde http://meb.ai/rrp56 bağlantısında yer alan formata uygun olarak doldurulduktan sonra [email protected] adresine gönderilmesi hususunda; bilgilerini ve gereğini arz/ rica ederim.'' denilmiştir.

GENEL BİLGİLER

Projenin Adı: UZAYDA HAYAT KONULU KISA HİKÂYE YARIŞMASI

Başvuru Sahibinin Adı: ALBAYRAK YAYIN HOLDİNG (Albayrak Medya)

Projenin Süresi: Mayıs 2024– Temmuz 2024

Yararlanıcı: Türkiye’deki MEB Bünyesinde bulunan okulların (resmi ve özel okulların tamamı) 5.6.7 ve 8. Sınıf Öğrencileri

Proje:  Albayrak Medya ve Bilge Çocuk Dergisi

Proje Bütçe Kaynağı: Reklam Piri Medya İletişim A.Ş. tarafından sağlanacaktır.

Hedef Gruplar: Türkiye’deki Ortaokullar

Katılım Esası: Katılım gönüllük esasına göre yapılacaktır.

Beklenen Sonuçlar: Ortaokul öğrencilerin uzay hayallerini güçlendirmek ve ülkemizin bu alandaki çalışmalarına olan farkındalığı artırmak.

Ödül Töreni Tarih: 8.06.2024 Saat: 11.00 Yer: VIALAND Tema Park

Yarışma Ek Belgeleri: Veli İzin Belgesi, Telif Hakları Taahhütnamesi, Açık Rıza Onayı

İLETİŞİM

Fatih Emre Tuğrul- Kurumsal İletişim Reklam ve Etkinlik Müdürü

İletişim: 0 212 6122930

e-mail: [email protected]

Proje

Bu yarışma ile uzay bilimleri ve uzaya merakı olan ve bu konularda gelecekte çalışmak isteyen çocukların ideallerini onlardan toplayacağımız hikâyeler ile tespit ederek bu öğrencilerin hayal güçlerini ve fikirlerini yazıya dökmelerini hedeflenmiştir.

Projenin aşamaları

* Partner kuruluşlar ile mutabakat sözleşmesi imzalamak
* Millî Eğitim Bakanlığı tarafından il, ilçe ve köylere gönderilecek olan talimatname ile konu hakkında okulları haberdar etmek
* Öğrencilerin son başvuru tarihine kadar projeye başvurularını almak
* Okullarda oluşturulan seçici kurul vasıtasıyla seçilen hikayelerin online olarak belirlenen adrese gönderilmesi,
* Başvuruları ön elemeden geçirip kalan 50 hikâyeyi jüriye sunmak ve sıralamayı belirlemek.
* Jüri’nin kararını açıklayacağı bir etkinlik organize etmek.

Amaçlar

Bu projenin amacı, çocukların araştırma, yazma ve üretme becerilerini geliştirmenin yanı sıra, yerli ve milli şuurla ülke menfaatlerini ön planda tutan uzay bilimi meraklılarının yetişmesine olumlu katkı sağlamaktır. Katılımcılar, bu yarışma sayesinde bilim kurgu türüne ilgisi duyacak, teknolojik gelişmelere ilişkin bir yaklaşım geliştirecek ve hayal güçlerini geliştirerek düşüncelerini edebi bir türde yazıya geçireceklerdir.

Gerekçe

Bu proje ile uzay bilimlerine dikkat çekilmesi, geleceğin uzay bilimi meraklılarının yetişmesi için onları hayallerini yazmaları için teşvik etmek, bu yönde güncel tartışmaları takip etmeleri, okullar özelinde çocukların dimağlarında bu şuurun diri tutulması esas alınmıştır.

Ödül verilecek öğrenciler

İl Birincilik Ödülü : Çocuk Kitap Seti
Türkiye Birincilik Ödülü : 50.000 TL Eğitim Bursu
Türkiye İkincilik Ödülü : 25.000 TL Eğitim Bursu
Türkiye Üçüncülük Ödülü : 15.000 TL Eğitim Bursu
Türkiye Mansiyon Ödülleri : 10.000 TL Eğitim Bursu

Hedef grubun seçilme nedenleri

Projenin amaçlarına ve Bilge Çocuk dergisinin hitap ettiği kitleye en uygun yaş grubu 5.6.7.8. sınıf öğrencileri olduğu için bu grup seçilmiştir.

Eserlerin yayınlanması

Yarışmaya gönderilen öykülerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak Bilge Çocuk dergisine geçmiş olduğunu, yarışmaya katılanlar kabul ve beyan ederler. Bilge Çocuk Dergisi yarışmaya katılan öyküler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz Bilge Çocuk dergisine ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir. Gönderilen eserlerin hukuki mesuliyeti yazara aittir.

Yöntem (Şartname)

1. Yarışmaya Türkiye genelinde, 2023-2024 öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıfta okuyan öğrenciler katılabilir.

2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir. Yarışmaya katılan her öğrenci Veli İzin Belgesi, Telif Hakları Taahhütnamesi, Açık Rıza Onayı belgelerini doldurarak başvuruya eklemelidir.

3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.

4. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.

5. Öykünün uzunluğu 1.5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olamaz.

6. Öykünün bir kapak sayfası olmalı, bu kapak sayfasında;

Öykü adı:
Öğrencinin Adı-Soyadı:
Velisinin Adı-Soyadı:
Velisinin telefon numarası (kişinin açık rızası ile):
Velisinin e-posta adresi (kişinin açık rızası ile):
Danışman Öğretmen Adı-Soyadı:
Danışman Öğretmen telefon no (kişinin açık rızası ile): Danışman Öğretmen e-posta adresi (kişinin açık rızası ile): Okulun adi:
Okulun adresi: (il ve ilce bilgileri yer almalıdır.)

7. Başvuru için önce , http://www.bilgecocuk.com/yarisma üzerinden yarışma katılım formu doldurulacaktır. Eserlerin matbu halleri okul müdürlüklerine teslim edilerek başvuru tamamlanacaktır. Okullarda kurulan Komisyon, açılan sayfada yer alan yönlendirmeleri dikkate alarak, öğrencilerden gelen tüm eserleri sisteme yükleyecek, (Bilgisayarda yazılmış eserler word formatında) öğrenci tarafından okula teslim edilmiş ancak sisteme girişi yapılmamış eserlerden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.

8. Yarışmada dereceye giren eserler http://www.bilgecocuk.com/yarisma adresindeki sistem üzerinden okul, ilçe ve il komisyonlarınca belirlenen tarihlerde belirlenecektir.

9. Başvuruların başlaması ile birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlükleri http://www.bilgecocuk.com/yarisma adresine giriş yaparak sayfanın sağ üst kısımda bulunan “Yarışmaya Katıl” butonuna tıklayıp sisteme giriş yapacakları sayfaya erişeceklerdir. Bu sayfada yer alan yönlendirmeleri takip ederek sisteme giriş yapıp, il ve ilçedeki başvurularla ilgili istatistikî veriler görülebilecektir. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri okulların yarışmaya katılım durumunu sürekli kontrol ederek katılımın az olduğu ya da olmadığı bölgelere gerekli duyuru ve yönlendirmeleri yapacaklardır.

10. Okul birincisi seçim işlemi sırasında, komisyonda görevli öğretmenlere ait bilgiler sol menüde yer alan “Jüriler” bölümündeki form doldurulup sisteme girilecektir. Bunun ardından “Tutanak Dosyasını Oluştur” butonuna tıklanarak sistem tarafından tutanak dosyası oluşturulacaktır. Dosya indirilip çıktısı alınarak ilgili komisyon üyelerince imzalandıktan sonra taratılıp sisteme yüklenecektir.

11. İlçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından ilçe birincileri seçilecektir. İlçe birincisi seçilen eserler, İlçe Birincisi Ortaokul Edebi Eser butonuna tıklanarak komisyonca http://www.bilgecocuk.com/yarisma adresi üzerinden il millî eğitim müdürlüğünün değerlendirme ekranına gönderilecektir. İlçe birincisi seçilen edebi eserler, sadece sistemden seçimi yapılacak olup eserlerin orijinal hali il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmeyecektir.

12. İlçe birincisi seçim işlemi sırasında, komisyonda görevli öğretmenlere ait bilgiler sol menüde yer alan “Jüriler” bölümündeki form doldurulup sisteme girilecektir. Bunun ardından “Tutanak Dosyasını Oluştur” butonuna tıklanarak sistem tarafından tutanak dosyası oluşturulacaktır. Dosya indirilip çıktısı alınarak ilgili komisyon üyelerince imzalandıktan sonra taratılıp sisteme yüklenecektir.

13. İl birincisi seçim işlemi sırasında; il millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından İl Birincisi Ortaokul Edebi Eser butonuna tıklanarak ilgili komisyonca http://www.bilgecocuk.com/yarisma adresinden sistem üzerinden Bilge Çocuk Dergisinin değerlendirme ekranlarına gönderilecektir. İl birincisi seçilen Edebi eserlerin sadece sistemden seçimi yapılacak olup eserlerin orijinal hali Bilge Çocuk Dergisine gönderilmeyecektir.

14. İl birincisi seçim işlemi sırasında, komisyonda görevli öğretmenlere ait bilgiler sisteme girilecektir. Bunun ardından “Tutanak Dosyasını Oluştur” butonuna tıklanarak sistem tarafından tutanak dosyası oluşturulacaktır. Dosya indirilip çıktısı alınarak ilgili komisyon üyelerince imzalandıktan sonra taratılıp sisteme yüklenecektir.

15. Türkiye dereceleri; Bilge Çocuk Dergisi tarafından aşağıdaki isimlerden teşekkül ettirilen komisyon tarafından ülke genelinde birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler belirlenecektir.

16: Türkiye Dereceleri Seçici Kurulu: Bestami YAZGAN, Melih TUĞTAĞ, Tuğba COŞKUNER, Osman TURHAN, Mehmet Hilmi AYGÜN, Metin KARAKUZU, Emine Rana KARABALI

17. Yarışmaya son başvuru tarihi 24.05.2024 Salı günüdür.

18. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen öyküler, seçici kurul tarafından aşağıdaki takvime göre değerlendirilir.

Süreç ve Takvim

Başvuru Tarihleri : 13 Mayıs-24 Mayıs 2024
Okul Değerlendirmesi : 26- Mayıs 2024
İlçe Değerlendirmesi : 29-Mayıs 2024
İl Değerlendirmesi : 1 Haziran 2024
Türkiye Değerlendirmesi : 3 Haziran 2024

19. Yarışmaya katılan öykülerin, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

20. Seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

21. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

22. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öykü Değerlendirme Kriterleri

1. Hikâyenin bir baslığı olmalıdır.
2. Hikâyedeki olaylar oluş sırasına göre yazılmış olmalıdır.
3. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri arasında anlamlı bağ kurulmuş olmalıdır.
4. Hikâye konu dışına çıkılmadan yazılmış olmalıdır.
5. Hikâyede sebep sonuç ilişkileri kuru1muş olmalıdır.
6. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakılmış olmalıdır.
7. Anlamlı ve kurallı cümleler kurulmuş olmalıdır.
8. Noktalama işaretleri doğru ye yerinde kullanılmış olmalıdır.
9. Sayfa içeriğine ye düzene dikkat edilmiş olmalıdır.
10. Kurgu orijinal ve özgün olmalıdır.
11. Dili kullanma becerisi ve akıcılık dikkate alınacaktır.

Değerlendirme Usulü

Yarışmanın Okul birincileri okullarda bulunan "okul eser inceleme komisyonu" tarafından seçilecektir. İlçe birincileri İlçe milli eğitim müdürlüğü bünyesindeki İlçe eser inceleme komisyonu" tarafından belirlenecektir. İl birincileri il milli eğitim müdürlüğü bünyesindeki "il eser inceleme komisyonu" tarafından belirlenecektir. Türkiye dereceleri yarışma özel jürisi tarafından belirlenecektir.

Beklenen Sonuçlar

* Projeye katılan öğrencilerin hayatları boyunca uzay bilimleri konusunda meraklarını korumaları ve bunu edebi bir tür ile ifade etmeleri,
* Projeye katılan öğrencilerin proje sonucunda uzay bilimleri konusunda bilgili olmaları.

Hedef Gruplar üzerinde etkileri

* Öğrencilerde uzay bilimleri alanında şuur oluşturmak,
* Öğrencileri bu alanlarda çalışmaları konusunda cesaretlendirmek,
* Uzay bilimleri konusunda onların gelecekteki zihin dünyalarını açığa vurdurmak,
* Kişisel gelişimlerine katkı sağlamak.

Çarpan Etkileri

Proje sonunda öğrencileri çevrelerindeki aile bireyleri ve tanıyanlarına bilgilendirme yapabilecek ufuklarına katkı sağlayabilecektir. Bu sayede projeye dâhil olmayan öğrencileri de cesaretlendireceklerdir.

Sürdürülebilirlik

Proje olumlu sonuçlanması halinde başka temalarla tekrarlanacaktır.

NOT: Yarışma ile ilgili merak edilen sorulara, http://www.bilgecocuk.com/yarisma sitesinde “yarışma hakkında” bölümünün altında “sıkça sorulan sorular” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Eser seçimin nasıl yapılacağı ile ilgili videoya http://www.bilgecocuk.com/yarisma sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Detaylara https://yenisehir33.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_05/16153713_uzaydahayat.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.