Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı Maden Çalışanları Fatma AFYONCU öğretmen Murat Kurum

2024/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (1 Mart 2024)

Resmî Gazete

1 Mart 2024 CUMA

Sayı : 32476

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Avrupa Birliği Dayanışma Fonu’ndan Sağlanacak Mali Katkının Yönetimi

GENELGE
2024/3

1. AMAÇ

Bu Genelgenin amacı; 2023 yılının Şubat ayında meydana gelen depremlerin ardından Avrupa Birliği Dayanışma Fonu (Fon)'ndan ülkemize sağlanan mali katkının Avrupa Birliği (AB) ile akdedilen anlaşmalarla uyumlu olarak idari ve mali yönetim ilkeleri çerçevesinde etkin kullanılmasını sağlayacak kamu idarelerini belirlemek ve bu kurumlar arasındaki ilişkileri düzenlemektir.

2. YASAL DAYANAK

Fon kapsamında sağlanacak mali katkı;

a. Avrupa Birliği Dayanışma Fonu'nu Tesis Eden 11 Kasım 2002 tarihli ve (AB) 2012/2002 sayılı Konsey Tüzüğü,

b. 2022 Yılındaki Doğal Afetlerle İlgili Olarak Romanya ve İtalya'ya ve Şubat 2023'teki Depremlerle İlgili Olarak Türkiye'ye Yardım Sağlamak Amacıyla Avrupa Birliği Dayanışma Fonunun Harekete Geçirilmesine İlişkin 4 Ekim 2023 tarihli ve (AB) 2023/2192 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı,

c. Türkiye'de Şubat 2023'tc Meydana Gelen Depremlerin Ardından Acil Durum ve Toparlanma Operasyonlarını Finanse Etmek Amacıyla Avrupa Birliği Dayanışma Fonu'ndan Mali Katkı Sağlanmasına İlişkin 17 Kasım 2023 tarihli ve C (2023) 7975 sayılı Komisyon Uygulama Kararı çerçevesinde kullandırılacaktır.

3. KURUMSAL YAPILAR

Türkiye'de Şubat 2023'te Meydana Gelen Depremlerin Ardından Acil Durum ve Toparlanma Operasyonlarını Finanse Etmek Amacıyla Avrupa Birliği Dayanışma Fonundan Mali Katkı Sağlayan 17 Kasım 2023 Tarihli ve C(2023) 7975 Sayılı Komisyon Uygulama Kararının Uygulanmasına İlişkin Yetkilendirme Anlaşması (Anlaşma)'nda belirtilen görevleri yerine getirmek ve Fon'un daha etkin kullanımını temin etmek üzere aşağıdaki kurum, unvan ve sorumluluklar belirlenmiştir.

3.1 Uygulamanın Koordinasyonundan Sorumlu Kurum

Uygulamanın Koordinasyonundan Sorumlu Kurum olarak Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı görevlendirilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Uygulamanın Koordinasyonundan Sorumlu Kurum olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a. Fon'dan sağlanan kaynağın yönetimi, uygulanması, kontrolü ve izlenmesine ilişkin genel koordinasyonu sağlamak,

b. Fon'dan desteklenecek faaliyetleri ve Uygulamadan Sorumlu Kurumlan ilgili mevzuat ve Anlaşma hükümleri ile ulusal politikalar doğrultusunda tespit etmek,

c. Fon'dan desteklenmesine karar verilen faaliyetlerin usulüne uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç. (AB) 2012/2002 sayılı Tüzük ve Anlaşma uyarınca Uygulama Raporunu hazırlamak ve eki beyanname ve denetim görüşüyle birlikte Avrupa Komisyonuna sunmak.

Yukarıda sayılan görevleri yerine getirirken Uygulamanın Koordinasyonundan Sorumlu Kurumu desteklemek üzere aşağıdaki kurumlar görevlendirilmiştir.

1. Aşağıdaki görevi yerine getirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevlendirilmiştir:

a. Uygulamanın Koordinasyonundan Sorumlu Kurumla birlikte Fon'dan desteklenecek faaliyetleri ve Uygulamadan Sorumlu Kurumların seçim sürecini ilgili mevzuat ve Anlaşma hükümleri ile ulusal politikalar' doğrultusunda yönlendirmek.

2. Aşağıdaki görevleri yerine getirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi görevlendirilmiştir:

a. Talep edilmesi halinde Fon'dan desteklenecek faaliyetlerin tespiti aşamasında ilgili mevzuat ve Anlaşma hükümleri doğrultusunda gerekli uygunluk incelemesini yapmak ve görüş vermek,

b. Fon'dan desteklenmesine karar verilen faaliyetler kapsamında yapılan harcamaların ilgili mevzuat ve Anlaşma hükümleri doğrultusunda kontrol ve doğrulamasını yapmak; bu çerçevede gerekli idari ve yerinde kontrolleri yapmak,

c. Kontrol ve doğrulaması yapılan ve uygun bulunan harcamaları Uygulamanın Koordinasyonundan Sorumlu Kuruma iletmek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Anlaşma'nın imzalandığı tarihte ihale süreci başlatılmamış projelere ilişkin aşağıdaki görevleri yerine getirir:

d. Uygulamadan Sorumlu Kurumlar tarafından yapılacak ihale çağrısı ve teklif çağrısı için Anlaşma'da öngörülen usul ve esaslara uygun olarak kontrol ve ön onay sağlamak,

e. Uygulamadan Sorumlu Kurumlar tarafından yapılacak sözleşmeler ve zeyilnamelerin akdedilmesinde kontrol ve ön onay sağlamak,

f. Fon'dan desteklenmesine karar verilen operasyonlar kapsamında yapılan harcamaların ilgili mevzuat ve Anlaşma hükümleri doğrultusunda kontrol ve doğrulamasını yapmak; bu çerçevede gerekli idari ve yerinde kontrolleri yapmak,

ç. Kontrol ve doğrulaması yapılan ve uygun bulunan harcamaları Uygulamanın Koordinasyonundan Sorumlu Kuruma iletmek.

3. Aşağıdaki görevleri yerine getirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir:

a. Fon hesabım açmak ve yönetmek,

b. Kontrol ve doğrulaması yapılarak uygun bulunan harcamaların ödenmesine yönelik işlemleri yapmak,

c. Usulüne uygun veya süresi içinde harcanmayan tutarların Avrupa Komisyonuna iadesini sağlamak,

ç. Ödemenin yapılacağı Uygulamadan Sorumlu Kurumların genel bütçe kapsamında olması durumunda ödemenin doğrudan genel bütçeye, genel bütçe kapsamı dışında olması durumunda ilgili kuruma yapılması için gerekli işlemleri yapmak,

d. Gerekli mali kayıtları tutmak, ve raporlamak.

3.2 Uygulamadan Sorumlu Kurumlar

Uygulamadan Sorumlu Kurumlar, Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında yaptığı ya da yapacağı harcamaların tamamı ya da bir kısmı Fon'dan karşılanan kurumlardır.

Uygulamadan Sorumlu Kurumlar. Fon kapsamında yapılan harcamaların uygunluğu ile yürürlükteki tüm AB mevzuatına ve ulusal mevzuata uygunluğunu teminen faaliyetlerini Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Merkezi Finans ve ihale Birimiyle eşgüdüm içerisinde yürütmekten sorumludur.

Uygulamadan Sorumlu Kurumlar Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Merkezi Finans ve İhale Birimine, yardımın ülkemizde kullanılmasına yönelik görev ve sorumluklarını yerine getirmelerini teminen gerekli her türlü bilgi, belge ve veriyi sağlamakla görevlidir.

3.3 Bağımsız Denetim Kuruluşu

Avrupa Birliği Dayanışma Fonu'nun yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliğini denetlemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.

Uygulama Raporuna; uluslararası kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak hazırlandığını, harcamayı gerekçelendiren bildirimin doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm verdiğini, gerçekleştirilen harcamaların hukuka ve usule uygun olduğunu ve tesis edilen yönetim ve kontrol sistemlerinin düzgün bir şekilde çalıştığını tespit eden Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşü eklenir. Söz konusu görüş, bir denetim raporu ile desteklenir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu, Anlaşma kapsamındaki yönetim ve kontrol mekanizması içerisinde yer alan kişi ve kuramlardan hiçbir şekilde talimat almaz ve işlevsel olarak bağımsızdır. Bağımsız Denetim Kuruluşu, tüm yönetim ve kontrol sistemlerini, faaliyetleri, işlemleri, hesapları, yükümlülükleri (vergi, resim, harç vb. ile diğer mali yükümlülükler), harcamaların uygunluğunu ve mali tabloları denetler. Bu kapsamdaki kamu idareleri de dâhil olmak üzere her türlü gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından yönetim ve kontrol sistemlerine ilişkin istenilen her türlü bilgi, belge, kayıt, rapor ve bilgi sistemlerini sunmak ve bu bilgileri Anlaşma'da belirlenen süre boyunca denetime hazır bulundurmak zorundadırlar.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.