Öne Çıkanlar 2024 Yılı Mayıs Ayı Yay Burcu İş Yorumu EBA TV İlkokul Uzaktan Eğitim Program Yayın Akışı NATO Antlaşmalan Muğla Arısı Milli Eğitim Bakanlığı

Asgari Ücret Desteği 2023/25 Genelge

2023/25 Genelgede ''Bilindiği  gibi,  14/7/2023 tarihli  ve  7456  sayılı  6/2/2023 Tarihinde  Meydana  Gelen  Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 17 nci maddesi ile 31/5/2006  tarihli  ve  5510  sayılı  Sosyal  Sigortalar  ve  Genel  Sağlık  Sigortası  Kanunu'na  geçici  96  ncı madde eklenmiştir.

Anılan madde ile;

“4  üncü maddenin  birinci fıkrasının  (a)  bendi kapsamında  haklarında uzun  vadeli  sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2022 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve  prim  hizmet  beyannamelerinde  prime  esas  günlük  kazancı  324  Türk  lirası  ve  altında  bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim  ve  hizmet  belgelerinde  veya  muhtasar  ve  prim  hizmet  beyannamelerinde  bildirilen  sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2023 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2023  yılı  Temmuz  ila  Aralık  ayları/dönemi  için  günlük  16,66  Türk  lirası  ile  çarpımı  sonucu bulunacak  tutar,  bu  işverenlerin  Kuruma  ödeyecekleri  sigorta  primlerinden  mahsup  edilir  ve  bu  tutar İşsizlik  Sigortası  Fonundan  karşılanır.  Ancak  (a)  bendinde  belirtilen  prime  esas  günlük  kazanç  tutarı 6356  sayılı Kanun  hükümleri  uyarınca toplu  iş  sözleşmesine tabi  özel  sektör işverenlerine  ait  işyerleri için 647 Türk lirası olarak esas alınır.

Bu  madde  kapsamında  destekten   yararlanılacak  ayda/dönemde,  2022  yılı  Ocak  ila  Aralık aylarında/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Mevcut  bir  işletmenin  kapatılarak  değişik  bir  ad  ve  unvan  altında  ya  da  bir  iş  birimi  olarak açılması  veya yönetim  ve  kontrolü  elinde bulunduracak  şekilde  doğrudan  veya dolaylı  ortaklık  ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların  prime   esas  kazançlarını   2023  yılı   Temmuz  ila  Aralık   ayları/dönemi  için   Kuruma bildirmediği veya  eksik bildirdiği tespit edilen  işyerlerinden İşsizlik Sigortası  Fonunca karşılanan tutar,
gecikme cezası  ve gecikme  zammıyla birlikte  geri alınır  ve bu işyerleri  hakkında bu  madde hükümleri uygulanmaz.  Ancak,  ilgili  ayda  2023  yılı  Temmuz  ila  Aralık  aylarına/dönemine  ait  aylık  brüt  asgari ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Kurumca  yapılacak  ihtar  üzerine  on  beş  günlük  süre  içinde  söz  konusu  eksikliği  gideren  işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaya devam eder.

İşverenlerin  çalıştırdıkları  sigortalılarla ilgili  2023  yılı  Temmuz ila  Aralık  aylarına/dönemine  ait aylık prim  ve hizmet belgelerini veya  muhtasar ve prim hizmet  beyannamelerini yasal süresi  içerisinde vermediği,  sigorta  primlerini  yasal  süresinde  ödemediği,  denetim  ve  kontrolle  görevli  memurlarca yapılan  soruşturma  ve  incelemelerde  çalıştırdığı  kişileri  sigortalı  olarak  bildirmediği  veya  bildirilen sigortalının  fiilen  çalışmadığı  durumlarının tespit  edilmesi,  Kuruma  prim,  idari  para cezası  ve  bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde birinci fıkranın (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu  tecil  ve  taksitlendirme  devam  ettiği  sürece  anılan  fıkra  hükmünden  yararlandırılır.  Bu  maddenin uygulanmasında bu Kanunun ek 14 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.

Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve  hizmet  belgesi  veya  muhtasar  ve  prim  hizmet  beyannamesi  verilmemiş  olması  hâlinde  bildirim yapılmış  takip  eden  ilk  aya  ilişkin  aylık  prim  ve  hizmet  belgesindeki  veya  muhtasar  ve  prim  hizmet beyannamesindeki bildirimler  esas alınır. 2022  yılından önce  bu Kanun kapsamına  alınmış ancak 2022 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.

Sigortalı  ve  işveren  hisselerine  ait  sigorta primlerinin  Devlet  tarafından  karşılandığı  durumlarda işverenin ödeyeceği  sigorta priminin İşsizlik  Sigortası Fonunca karşılanacak  tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

3213  sayılı  Kanunun  ek  9  uncu  maddesi  uyarınca  ücretleri  asgari  ücretin  iki  katından  az olamayacağı  hükme  bağlanan  “Linyit”  ve  “Taşkömürü”  çıkarılan  işyerlerinde  yer  altında  çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç 863 Türk lirası olarak  ve 2022  yılının aynı  ayına ilişkin  Kuruma verilen  aylık prim  ve hizmet  belgelerinde veyamuhtasar  ve  prim  hizmet  beyannamelerinde  bildirilen  prim  ödeme  gün  sayısının  bir  buçuk  katını geçmemek üzere, 2023 yılında cari aya  ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve  prim hizmet  beyannamelerinde bildirilen  sigortalılara  ilişkin toplam  prim  ödeme gün  sayısı dikkate alınır.

Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kamu idarelerine ait  kadro ve pozisyonlarda  4 üncü maddenin  birinci fıkrasının (a)  bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz.

4734 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c)  ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilerek Türkiye İş Kurumuna iade edilir.

2023 Temmuz ila Aralık aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.” hükümleri getirilmiştir. Söz konusu maddeye istinaden Kurumumuzca yürütülecek olan işlemler aşağıda açıklanmıştır.

GENELGE

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.