Öne Çıkanlar A101 17 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler 7467 Personel Alınacak Cumhuriyet başsavcı Kurban Bayramı 5393 sayılı Belediye Kanunu

Mali İstatistik Yönetmeliğinde Değişiklik (16 Şubat 2023)

Resmî Gazete

16 Şubat 2023 PERŞEMBE

Sayı : 32106

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MALİ İSTATİSTİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/2/2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali İstatistik Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5018 sayılı Kanunun 52, 53, 54 ve 80 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (f), (ı), (m), (r), (s) ve (ş) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”

“f) Eliminasyon: Alt sektörü oluşturan birimlerin veya genel yönetim sektörünü oluşturan alt sektörlerin birbirleri ile olan ilişkilerine ait tutarların ilgili hesaplardan karşılıklı olarak düşülmesini,”

“ı) İşlem: Birimler arasında karşılıklı anlaşma veya mevzuatın uygulanması sonucu gerçekleşen ekonomik olaylar ile bir birimin kendi içinde gerçekleştirdiği ve ekonomik olarak önem arz eden faaliyetleri,”

“m) Mahallî idareler alt sektörü: Belediyeler, il özel idareleri (Bozcaada ve Gökçeada İlçe Özel İdareleri dâhil) ve mahalli idare birlikleri ile Kanunun 52 nci maddesinde verilen yetkiye dayanılarak uluslararası standartlar esas alınıp belirlenen ve mahalli idare olarak kabul edilen diğer birimlerden oluşan alt sektörü,”

“r) Merkezi yönetim bütçe dışı kurumlar: Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde yer alan birimlere bağlı döner sermayeler, sosyal tesisler, bütçe dışı fonlar ile Kanunun 52 nci maddesinde verilen yetkiye dayanılarak uluslararası standartlar esas alınıp belirlenen ve merkezi yönetim bütçe dışı olarak kabul edilen diğer kurumları,

s) Merkezi yönetim bütçe içi kurumlar: Kanuna ekli I, II ve III (Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu hariç) sayılı cetvellerde yer alan birimler ile Kanunun 52 nci maddesinde verilen yetkiye dayanılarak uluslararası standartlar esas alınıp belirlenen ve merkezi yönetim bütçe içi olarak kabul edilen diğer kurumları,

ş) Metaveri: Mali istatistiklerin kapsamı, dönemselliği, zamanlılığı, bütünlüğü, kalitesi ve notları ile kamuoyunun bilgiye erişimini içeren kaynağı,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Genel yönetim sektörü kapsamı, uluslararası standartlar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle her üç yılda bir Bakanlıkça belirlenir. Gerekli görülmesi halinde bu süreye bağlı kalınmaksızın ilgili idarelerin de görüşünün alınması suretiyle kapsam güncellenebilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birimler; mizanlarını, mali tablolarını ve mali istatistik kapsamındaki diğer tüm bilgi ve belgelerini Bakanlıkça belirlenen şekil, yöntem ve sürede Bakanlığa göndermek zorundadır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Mali Durum Tablosu (Bilanço) (Örnek: 10-A/10-B)”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Net borç verme/net borç alma dengesinin, mali varlık ve yükümlülüklerin net değişimleri arasındaki farka eşit olması esastır. Eşit olmaması durumunda aradaki tutar farkı, tablo dipnotlarında gösterilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Nakit ve nakit benzeri varlıkları oluşturan unsurların dönem içi işlemlerden kaynaklanan değişim tutarları tabloda “nakit ve mevduatlardaki net değişim” olarak ifade edilir. Söz konusu değişim tutarının, nakit kullanımları ve kaynakları tablosunun düzenlenmesi sonucu ortaya çıkan nakit stokundaki net değişime eşit olması gerekmektedir. Eşit olmaması durumunda aradaki tutar farkı, tablo dipnotlarında gösterilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Stok durumu ve akış tablosu; mali ve mali olmayan varlıklar ile yükümlülüklerin dönem başındaki stok durumlarına, dönem içerisindeki akışların eklenmesi suretiyle dönem sonu stok durumuna ulaşılmasını sağlar. Dönem başı stok durumu ile dönem içerisindeki akışların toplamının dönem sonu stok durumuna eşit olmaması durumunda aradaki tutar farkı, tablo dipnotlarında gösterilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öz kaynakların dönem başındaki tutarı ile dönem içerisinde öz kaynakları etkileyen akımların toplamının, dönem sonu öz kaynak tutarına eşit olmaması durumunda aradaki tutar farkı, tablo dipnotlarında gösterilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mali Durum Tablosu (Bilanço)

MADDE 20- (1) Mali Durum Tablosu (Bilanço), varlıklar ve yükümlülüklerin belirli bir tarihteki stok durumlarının değerlerini gösteren tablodur.

(2) Mali Durum Tablosu (Bilanço); mali ve mali olmayan varlıklar, yükümlülükler ve öz kaynaklardan oluşur.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mali istatistiklerin kapsamı, dönemselliği, zamanlılığı, bütünlüğü, kalitesi ve notları ile kamuoyunun bilgiye erişimi Metaveri (Örnek:13) ile açıklanır. Metaveri, mali istatistik tablolarıyla birlikte yayımlanır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ana revizyonlara ihtiyaç duyulması halinde mali istatistikler revize edilir. Genel Müdürlük, ana revizyon ölçüm tablosunu (Örnek: 15-26) elektronik ortamda yayımlar.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasına “süresinde göndermeyenlere” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kanunun 53 üncü maddesine istinaden” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Örnek: 10-A, Örnek: 10-B, Örnek: 13, Örnek:18 ve Örnek: 24 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ekleri için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230216-10-1.pdf linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.