Öne Çıkanlar 2024 Yılı Mart Ayı Yay Burcu İş Yorumu Yatırım Fonları Sivrihisar Seçim Sonuçları 2024 Yılı Mart Ayı Balık Burcu İş Yorumu BİLSEM Bireysel Değerlendirme

Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranına İlişkin Yönetmelik Değişikliği

Resmî Gazete

10 Aralık 2022 CUMARTESİ

Sayı : 32039

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON/ÖZKAYNAK STANDART ORANININ BANKALARCA KONSOLİDE VE KONSOLİDE OLMAYAN BAZDA HESAPLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yer alan “finansal kurumlar topluluğuna dahil” ibareleri “kredi kuruluşu ve/veya finansal kuruluş niteliğindeki” şeklinde, (f) bendi aşağıdaki şekilde, (g) ve (l) bentlerinde yer alan “Yeni Türk Lirası” ibareleri “Türk Lirası” şeklinde, (i) bendinde yer alan “Özkaynakları Hakkında” ibaresi “Özkaynaklarına İlişkin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) Konsolide özkaynak: 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğe göre hesaplanan konsolide özkaynağı,”

“n) Delta: 23/11/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan oranı,

o) Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS): Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Türkiye Muhasebe Standardı, Türkiye Finansal Raporlama Standardı, Türkiye Muhasebe Standardı Yorum ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorum adlarıyla yayımlanan standartları,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı, bankalarca, Kurulca belirlenen bildirim cetvelleri ile ikinci fıkrada belirtilen açıklamalara uygun olarak, her iş günü itibarıyla hesaplanır. Bildirim cetvellerinde yer alan tutarların Türk Lirası karşılıklarının hesaplanmasında, hesaplama tarihi itibarıyla, TFRS ile Kanun uyarınca yürürlüğe girmiş düzenlemelerde belirtilen değerleme esasları uygulanır. İş günleri üzerinden hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının mutlak değerlerinin haftalık basit aritmetik ortalaması yüzde beşi aşamaz.

(2) Bankalar 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ayırdıkları genel karşılıklar ile özel karşılıkların tamamını Kurulca belirlenen bildirim cetvellerine ilişkin açıklamalar çerçevesinde yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı hesaplamasına dahil eder.

(3) Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının hesaplanmasında bankalar para opsiyonunun nominal değeri ile delta değerini çarpmak suretiyle delta eşdeğerlerini dikkate alır. Bu hesaplamada, alım opsiyonlarının alınması ve satım opsiyonlarının satılması vadeli döviz alım taahhüdü, alım opsiyonlarının satılması ve satım opsiyonlarının alınması vadeli döviz satım taahhüdü olarak değerlendirilir.

(4) Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının hesaplanmasında faiz tahsilatı ve ödemesi içeren türev finansal araçlarda tahsil edilen ve ödenen faizler ilgili para birimi dikkate alınarak türev finansal varlıklar ve türev finansal yükümlülükler olarak, türev finansal araçlara ilişkin anapara değişimleri ise ilgili para birimi dikkate alınarak vadeli döviz alım taahhüdü ve vadeli döviz satım taahhüdü olarak değerlendirilir.

(5) İş günleri üzerinden hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranlarını içerecek şekilde haftalık olarak düzenlenen bildirim cetvelleri, Kurulca belirlenen sürelerde Kuruma gönderilir.

(6) Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının hesaplanmasında, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğe göre hesaplanan son dönem özkaynak tutarı dikkate alınır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Kanun uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere göre ana ortaklık niteliğine sahip olan ve konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan bankalarca, konsolide yabancı para net genel pozisyon/konsolide özkaynak standart oranı bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Kurulca belirlenen bildirim cetvelleri ile üçüncü fıkrada belirtilen açıklamalara uygun olarak, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen konsolide özkaynak hesaplama dönemleri itibarıyla hesaplanır. Bildirim cetvelinde yer alan tutarların Türk Lirası karşılıklarının hesaplanmasında, hesaplama tarihi itibarıyla, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen değerleme esasları uygulanır. Konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının mutlak değeri yüzde beşi aşamaz.

(2) Konsolide yabancı para net genel pozisyon/konsolide özkaynak standart oranı hesaplayacak bankaların, konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve/veya finansal kuruluş niteliğindeki ortaklıklarının tüm yabancı para aktif hesaplarını, dövize endeksli varlıklarını, vadeli döviz alım taahhütlerini, tüm yabancı para pasif hesaplarını, dövize endeksli yükümlülüklerini, vadeli döviz satım taahhütlerini Kurulca belirlenecek bildirim cetvellerinde yer alan hesaplar altında konsolide etmeleri gereklidir.

(3) Bankalar Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ayırdıkları genel karşılıklar ile özel karşılıkların tamamını Kurulca belirlenen bildirim cetvellerine ilişkin açıklamalar çerçevesinde konsolide yabancı para net genel pozisyon/konsolide özkaynak standart oranı hesaplamasına dahil eder.

(4) Konsolide yabancı para net genel pozisyon/konsolide özkaynak standart oranının hesaplanmasında bankalar para opsiyonunun nominal değeri ile delta değerini çarpmak suretiyle delta eşdeğerlerini dikkate alır. Bu hesaplamada, alım opsiyonlarının alınması ve satım opsiyonlarının satılması vadeli döviz alım taahhüdü, alım opsiyonlarının satılması ve satım opsiyonlarının alınması vadeli döviz satım taahhüdü olarak değerlendirilir.

(5) Ana ortaklık niteliğine sahip bankalarca konsolide özkaynak hesaplama dönemleri itibarıyla hazırlanan bildirim cetvelleri hesaplama dönemini takiben Kurulca belirlenen sürelerde Kuruma gönderilir.

(6) Konsolide yabancı para net genel pozisyon/konsolide özkaynak standart oranının hesaplanmasında, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğe göre hesaplanan son dönem konsolide özkaynak tutarı dikkate alınır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Standart oranlarda değişiklik yapma yetkisi

MADDE 5/A- (1) Kurul, 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen standart oranları dört katına kadar artırmaya veya dörtte birine kadar indirmeye yetkilidir. Standart oranların artırılmasına ilişkin uygulama Kurulun bu yönde alacağı karar tarihi itibarıyla, oranların azaltılmasına ilişkin uygulama en erken Kurulun bu yönde alacağı karar tarihini müteakip bir ay sonra yürürlüğe girer.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “bir defadan” ibaresi “iki defadan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü, 7 nci ve 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 9/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.