Öne Çıkanlar Transkript Bilgileri öğretmen Eren Bülbül Ankara MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3 bin kadro

Özel Güvenlik 2024 Yılı Sınav Talimatı

Özel güvenlik görevlisi/yöneticisi kimlik kartlarında ve sınava ait belgelerde, özel güvenlik eğitim kurumları tarafından taratılarak ÖGNET’e yüklenen kursiyer fotoğrafları kullanılacaktır.

Bu çerçevede;

 Sınavın yapılacağı binanın giriş bölümünde güvenlik gözetmeni tarafından adayların, sınava giriş belgeleri ile T.C. Kimlik Kartı veya kimlik yerine geçen belgelerinde yer alan fotoğraf ve bilgilerin kontrolü sağlanacaktır.

 Sınavın yapılacağı salonda görevli sınav gözetmeni tarafından adaya ait T.C. Kimlik Kartı veya kimlik yerine geçen belge, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraf ile karşılaştırılarak aynı kişi olup olmadığı kontrol edilecektir. Bu nedenle, özel güvenlik eğitim kurumlarının sınav giriş belgesi için ÖGNET’e yükleyeceği fotoğraflar ile ilgili;

 Arka fon rengi beyaz ve son altı ay içerisinde ön cepheden çekilmiş biyometrik fotoğraf olması,

 Fotoğrafın en az 400 DPI çözünürlükte, JPEG formatı ile özgün boyutta taranarak sisteme yüklenmesi,

 Fotoğrafların omuz hizasından, saç bitiminden ve kulak hizası bitiminden kırpılması gerekmektedir.

T.C. Kimlik Kartı veya kimlik yerine geçen belge, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi halinde aday sınava alınmayacak ya da tespit edilmesi halinde sınav salonundan çıkarılması sağlanacaktır. Konu ile ilgili gerekli tutanak tanzim edilerek Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına bildirilecektir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle ortaya çıkabilecek mağduriyet ve aksaklıklardan; öncelikle özel güvenlik eğitim kurumları olmak üzere, “Sınav Giriş Belgesi”ndeki fotoğrafı kendisine ait olmadığı veya kriterlere uygun olmayan fotoğraf olmasına rağmen “Sınav Giriş Belgesi”ni zamanında teslim alıp kontrol etmediğinden düzelttirmeyen adaylar da sorumlu olacak, meydana gelebilecek zararları da kendileri tarafından karşılanacaktır.

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından ÖGNET Sınav İşlemleri modülü Listeler bölümünden “Sınav Adı” ile “Aday Fotoğraf Listesi” seçilerek kursiyerlere ait fotoğrafların Sınav Talimatının Genel Hükümler başlıklı 1.1. maddesinde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edilerek özel güvenlik eğitim kurumlarına bildirilecektir.

Adaylar, sınav giriş belgelerini eğitim aldığı özel güvenlik eğitim kurumundan ya da İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden, sınav yeri değişikliği talebinde bulunan adaylar ise eğitim aldığı özel güvenlik eğitim kurumundan ya da İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerinden teslim alacaktır.

Banka entegrasyonu ile adayların sınav ücret kayıtları, ÖGNET sisteminde otomatik olarak oluşturulacaktır. Banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda sınav başvuru ücretini yatıran aday listeleri eğitim kurumları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne bildirecek olup; ÖGNET Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır.

İstanbul ilinde sınava katılacak adaylar, ilgili banka hesabına sınav giriş ücretini yatırırken hangi yakada (Avrupa-Anadolu) sınava katılacağını belirtecektir.

Aday Yerleştirme İşlemleri

ÖGNET’e okul ataması yapılırken her iki sınavında aynı okulda yapılmasına dikkat edilecektir.

ÖGNET’e sınıf kapasiteleri girilirken temel eğitim sınavı için silahlı, silahsız ve silah farkı, yenileme eğitimi sınavı için silahlı ve silahsız olmak üzere ayrı ayrı yapılacaktır. Silah farkı aday sayısı toplam 5 ve üzeri olan iller yeni bir sınıf açacak, ancak uygun sınıf olmaması durumunda sınıf kapasiteleri artırılacaktır. Örneğin; silahlı aday sayısı 42, silahsız aday sayısı 86, silah farkı aday sayısı 15 olan ilin ayarlaması; silahlı aday için 2 sınıf (21+21), silahsız aday için 4 sınıf (22+22+21+21), silah farkı sınavına girecek aday için 15 kişilik bir sınıf açılması şeklinde yapılacaktır.

Şayet silah farkı sınavına girecek aday sayısı toplam 5 kişinin altında ise yeni bir sınıf açılmayıp bu kişileri silahsız gibi düşünerek sınıf kapasitesi ayarlanacaktır. Örneğin; silahlı aday sayısı 211, silahsız aday sayısı 150, silah farkı aday sayısı 4 olması halinde; silahlı aday için 11 sınıf (20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+11), silahsız aday için 8 sınıf (20+20+20+20+20+20+20+14 “10 silahsız+4 silah farkı adayı”) yapılacaktır.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınav yerleştirme listesi haricinde ek yerleştirme yapılmayacaktır.

Optik Cevap Kâğıtları Basım Komisyonu

Komisyon başkanı, komisyon üyelerinin görevleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapacaktır.

Aday/okul/salon yerleştirme listesine göre, sınavın yapılacağı okullara ait sınav evrakının (optik cevap formları, salon kontrol listeleri, il ve okul isimleri yazılı kağıtlarının) basım işlemleri ayrı ayrı yapılacaktır.

Sınav evrakının zarar görmemesi için sınavın yapılacağı okulun salonlarına ait optik cevap formları ve salon kontrol listeleri iki mukavva arasına, salon bilgileri bulunan evrak ise mukavva üzerine yerleştirilip lastik kullanılarak paketlenecektir.

Sınavın yapılacağı okulda sınava gireceklerin toplam sayısının % 10’u kadar boş optik cevap formu eklenerek kutu içerisine konulacaktır.

İl ve okul isimlerinin yazılı olduğu kâğıtlar, okula ait kolinin üst kısmına yapıştırılacaktır.

Basımı yapılarak paketlenen sınav evrakı, Sınav Sorularını Basım Komisyonuna tutanak ile teslim edilecektir.

Görevli personel, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan “Çalışma Kontrol Formu” doğrultusunda tüm işlemleri yaparak formu imza altına alacaktır.

Optik Cevap Kâğıtları Basım Komisyonu, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen talimatlara uygun hareket edecektir.

Sınav Sorularını Basım Komisyonu

Komisyonda görevli personele basımevinde kapalı bulunacakları süre zarfında yeterli gıda malzemesi ve diğer malzemeleri Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Müdürlüğünce; barınmaları, temizlik vb. işlemleri Matbaa-Basım ve Yayım Şube Müdürlüğünce yerine getirilecektir.

Basımevinin dışarı ile tüm kablolu ve kablosuz iletişim sistemleri Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı tarafından Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca belirtilen tarih aralığında kesilecektir.

Görevli personelin, elektronik cihazlar ve diğer iletişim cihazlarından arındırılması sağlanacaktır.

Komisyonda Polis Akademisi Başkanlığı kadrosunda görevli personel tarafından kapalı devre sistemine ait binada elektrik, doğalgaz, su vb. hususlarla ilgili herhangi bir olumsuzluğunun olup olmadığı ve soru basımında kullanılacak cihazların kontrolü yapılarak gerekli tedbirler alınacaktır.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından kapalı devre sisteminde bulunan kapı ve pencerelerin dışarıyla irtibatını kesecek bir şekilde gerekli tedbir alınacak ve bunların mühürleme işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.

Matbaada bulunan kapı ve pencerelerin mühürleme, haberleşme ve internet ağı imkanları ile iletişim ağının kesilmesi amacıyla yerleştirilen jammer cihazlarının kontrolü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Sınav İşlemleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılacaktır.

Komisyon başkanı, soru bankası, soru yerleştirme tablosu, sınav sorularının cevap anahtarı listesinin dijitalini içeren bilgisayar, mouse ve bu bilgisayara ait kablolar, projeksiyon cihazı ve bu cihaza ait kablolar, jammer cihazları, illere gönderilecek sınav evrakının olduğu kapalı kutular, baskı listesi, kurye torbaları, kurye bölgeleri listesi, plastik ve çelik tel mühürleri, özel güvenlik eğitim kitabı ve muhtelif kırtasiye malzemelerini Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Sınav İşlemleri Şube Müdürlüğü personelinden teslim alacaktır.

Kapalı devre süresince Ek’te yer alan “Çalışma Kontrol Formu” doğrultusunda tüm iş ve işlemleri yaparak, formu imza altına alacaktır.

Matbaa, Bakanlık tarafından görevlendirilen kuryeler için yazılı sınav tarihinden üç gün önce Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Sınav İşlemleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından açılacaktır. Komisyon tarafından kurye torbaları tutanakla kuryelere teslim edilerek tekrar kapatılacaktır.

Komisyonun görevi yazılı sınav günü sınavın bitiş saatinde sona erecektir.

Komisyonda görevli personel, yazılı sınav gününden sonraki gün istirahatli olacaktır.

Komisyon, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatlara uygun hareket edecektir.

Sınav Evrakı Dağıtım ve Toplanmasında Görevliler (Kuryeler)

Bakanlık tarafından görevlendirilen kuryeler;

Kurye görevini, 5.3’üncü maddede belirtilen iller çerçevesinde yerine getirecektir.

Kurye aracına görevli personel dışında kimseyi almayacaktır.

Sınav evrakının bulunduğu torbaları (sınav kitapçıkları, optik cevap formları, salon kontrol listesi), sınav talimatında belirtilen yer ve tarihte sınav sorularını basım komisyonundan tutanak ile teslim alacaktır.

Sınav evrakının bulunduğu torbaları, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine tutanak ile teslim edecektir.

Sınav sonrasında sınav evrakının bulunduğu torbaları, sınav talimatında belirtilen tarihte İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerinden tutanak ile teslim alacaktır.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerinden teslim alınan sınav evrakının bulunduğu torbalar, sınav değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim edecektir.

Trafik kurallarına riayet edecektir.

Acil durum ve ihtiyaç haricinde duraklamayacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, görev süresince sınav evrakının bulunduğu sınav torbalarından sorumlu olarak görev yapacaktır.

Belirtilen tarih ve yerde görevleri ile ilgili toplantıya katılım sağlayacaktır.

Sınav evrakının içinde bulunduğu mühürlü torbalar, yazılı sınav tarihinden üç gün önce Polis Akademisi Başkanlığı Matbaa-Basım ve Yayım Şube Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 218 (Ankara Bölge Trafik Müdürlüğü yanı) Yenimahalle Ankara adresinde yer alan Soru Basım Komisyonundan tutanak karşılığı teslim alacaktır.

Görev süreleri boyunca görevlendirildikleri bölgede konaklayacaktır. (Örnek; Antalya bölgesi kuryesi Antalya ilinde konaklayacaktır.)

Yazılı sınav tarihinden sonraki gün Ankara iline hareket edecek ve aynı gün sınav torbalarını, Sınav Değerlendirme Komisyonuna teslim edeceklerdir. Ancak sınav torbalarını olumsuz hava koşulları, kaza vb. durumlarda teslim edemeyen kuryeler Ankara iline intikaline kadar görevlendirilmiş sayılacaktır.

Ankara iline intikalini takip eden gün istirahatli olacaktır. Kurye görevlileri, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından kuryelerin yapması gereken işlerle ilgili düzenlenen talimatlara uygun hareket edeceklerdir.

Valilikler tarafından görevlendirilen kuryeler;

Kurye aracına görevli personel dışında kimseyi almayacaktır.

Sınav Talimatı doğrultusunda, Bakanlık tarafından görevlendirilen kuryelerin doğrudan sınav torbalarını ulaştırmadığı il kuryeleri, kurye bölgelerinde belirtilen, bağlı bulunduğu İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden, sınav evrakının bulunduğu mühürlü sınav torbalarını tutanak ile teslim alacak ve sınav günü tutanak ile teslim edecektir.

Trafik kurallarına riayet edecektir.

Acil durum ve ihtiyaç haricinde duraklamayacaktır.

3’üncü maddede belirtilen kurye bölgeleri çerçevesinde, parantez içerisinde belirtilen iller sınav evrakını koyu renk ile belirtilmiş illerden alacaklardır. (Örnek; Mardin ili, Diyarbakır ilinden Mardin ve Şırnak illerine ait sınav evrakını alacaktır. Şırnak ili ise Mardin ilinden kendi iline ait sınav evrakını teslim alacaktır.)

Valilik tarafından görevlendirilen kuryeler (Bingöl ve Muş illeri hariç) olumsuz hava koşulları, kaza vb. durumlar dışında sınavın yapıldığı tarihte sınav torbalarını, kurye bölgelerinde belirtilen bağlı bulunduğu ile teslim edecektir.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, sınav evrakına ait mühürlü torbaları yazılı sınav tarihinden üç gün önce Polis Akademisi Başkanlığı Matbaa-Basım ve Yayım Şube Müdürlüğü'nden teslim alacak, yazılı sınav tarihinden sonraki gün Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen yerleşkesinde yer alan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’na ait optik okuma odasında bulunan değerlendirme komisyonu görevlisine teslim edecektir. 

2024 Yılı Sınav Talimatına https://www.egm.gov.tr/kurumlar/egm.gov.tr/IcSite/ozelguvenlik/2024-YILI-SINAV-TALIMATI.PDF linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.