Öne Çıkanlar öğretmen 2024 Yılı Öğretmen Alım Sınav Duyurusu İç Güvenlik Fakültesi Giriş ve EğitimÖğretim Yönetmeliği Vergi İhbar Afet ve Acil Durum Tatbikatları Hakkında Yönetmelik

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ARBİS Kullanım Kılavuzu

Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS), 2004 yılından bu yana Türkiye'nin güncel araştırmacı veri tabanını oluşturmak amacıyla, TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı bir uygulamadır.

TÜBİTAK tarafından ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile milli teknoloji hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla destekleyici ve teşvik edici programlar ile etkinlikler yürütülmektedir. Bu çerçevede yürütülen 5-12. sınıf ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programının temel amaçları; öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilmesi, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla öğrencilere bilimsel süreç becerileri kazandırılmasına katkı sağlanması, farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması, öğrencilere bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin kazandırılması ve öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak öğrencilere takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanmasıdır.

Bu kılavuz, Bilim ve Toplum Başkanlığı Programlar Müdürlüğü tarafından yürütülen 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 10. Dönem 4006-A ve 4006-B çağrıları başvuru sürecinde, başvuru yapacak kişilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Başvuru sürecine ilişkin her bir adım detaylı açıklanarak dikkat edilmesi gereken konular belirtilmiştir.

ARBİS (Araştırmacı Bilgi Sistemi)

Bilim ve Toplum Başkanlığı Programlar Müdürlüğü tarafından yürütülen 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarlarına başvuru kapacak proje yürütücülerinin öncelikle ARBİS‟e kayıtlı olmaları gerekmektedir. ARBİS‟e kayıt olmadan http://bilimiz.tubitak.gov.tr üzerinden başvuru kaydı gerçekleştirilememektedir. Bunun sebebi ARBİS vasıtasıyla kişisel bilgilerin başvuru esnasında http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde bulunan Başvurular Sistemi‟ne aktarılmasıdır. Bu kılavuzda ARBİS‟e nasıl kayıt yapılacağı görsellerle açıklanmaktadır.

ARBİS Yeni Kullanıcı Kaydının Oluşturulması

Öncelikle bir internet tarayıcısı üzerinden https://arbis.tubitak.gov.tr adresine giriş yapılır. Ardından ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan “ARBİS‟e Giriş” butonuna tıklanır. ARBİS ana sayfa görüntüsü Şekil 2.1.‟de gösterilmiştir.

“ARBİS‟e Giriş” butonuna tıklandıktan sonra “Merkezi Kimlik Doğrulama Servisi” sayfası açılmaktadır. Bu sayfada hâlihazırda kaydı bulunan kullanıcılar için “T.C. Kimlik No ve Parola ile Giriş”, “Elektronik İmza ile Giriş”, “Mobil İmza ile Giriş” ve “EDevlet ile Giriş” olmak üzere dört adet ARBİS‟e giriş seçeneği bulunmaktadır. “Merkezi Kimlik Doğrulama Servisi” sayfası Şekil 2.2.‟de gösterilmiştir.

İlk defa kayıt yapacak olan kullanıcılar için “Yeni Kullanıcı Kaydı” seçeneği tıklanmalı ve yeni bir kayıt oluşturulmalıdır. “Yeni Kullanıcı Kaydı” butonuna tıklandıktan sonra açılan “Yeni Kullanıcı Kaydı” sayfası Şekil 2.3.‟te gösterilmiştir. Bu sayfada istenen tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

“Yeni Kullanıcı Kaydı” sayfasında T.C. vatandaşı olmayan başvuru sahipleri için “Yabancı” sekmesi seçilmeli ve bu seçenek sonrası açılan “Pasaport Bilgileri” eksiksiz doldurulmalıdır. Bu bölümde sıklıkla karşılaşılan sorun, e-posta bilgisinin hatalı girilmesi ve güvenlik sorusu cevabının unutulmasıdır. Bu tür durumlarla karşılaşmamak adına girilen e-posta adresinin doğruluğunun kontrol edilmesi ve güvenlik sorusunun ve cevabının gerektiğinde kontrol etmek adına mutlaka dijital ya da fiziksel olarak uygun bir şekilde kaydedilmesi gerekmektedir.

Bu kısımda belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus, kişinin doğum yeri bilgisinin doğru şekilde kaydedilmesidir. Kişinin doğum yeri bilgisi, bir ilçe olmasına rağmen ilgili kişi bu kısma il ismini yazabilmektedir. Bu bilgi sistem tarafından Merkezi Nüfus İdare Sistemi‟nden (MERNİS) kontrol edildiği için doğum yeri bilgisinin hatalı olması sebebiyle kayıt tamamlanamamaktadır. Dolayısıyla kişinin doğum yeri bilgisinin MERNİS‟te kayıtlı olduğu şekliyle girilmesi gerekmektedir. Yurt dışı doğumlu olan kişiler, doğum yeri bilgilerini “Şehir/Ülke” olarak herhangi bir boşluk vermeden girmelidir.

Bu aşamada sorun yaşayan kişilerin [email protected] adresine “İsim-Soy İsim, T.C. Kimlik No, Baba Adı, Doğum Yeri ve Doğum Tarihi” bilgilerini eksiksiz olarak yazıp durumlarını anlatan bir açıklama ekleyerek e-posta göndermeleri halinde en kısa sürede ilgili Kurum personeli tarafından kendilerine dönüş yapılacaktır.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kayıt esnasında girilen e-posta adresine aktivasyon e-postası gelecektir. Bu aktivasyon e-postası vasıtasıyla kullanıcı kaydı aktif hale getirilmelidir. Aktivasyon bağlantısı bazı durumlarda kayıt esnasında belirtilen e-posta adresinin “SPAM” kutusuna da gelebilmektedir. Bu sebeple spam kutusunun da kontrol edilmesi önemlidir.

Aktivasyon bağlantısının belirtilen e-posta adresinin gelen kutusunda ya da spam kutusunda bulunmadığı durumlarda tekrar aktivasyon bağlantısının gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda “Merkezi Kimlik Doğrulama Servisi” (Şekil 2.2.) sayfası üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve kayıt esnasında kişi tarafından belirlenen parola girilerek “Giriş” butonuna tıklanmalıdır. Aktif hale getirilmeyen kayıtlarda Şekil 2.4.‟te gösterilen uyarı mesajı görülecektir. Uyarı mesajının gelebilmesi için parola bilgisinin mutlaka doğru girilmesi gereklidir. 

Gelen uyarıdaki “tıklayınız” butonuna tıklandığında kayıt esnasında girilen kullanıcı adı (T.C. Kimlik No) ve e-postanın girilebileceği bir alan açılmaktadır (Şekil 2.5). İstenen bilgiler doğru şekilde girildikten sonra “Hesap Aktifleştirme E-postası Gönder” seçeneği tıklanarak aktivasyon e-postasının belirtilen e-posta adresine gönderilmesi sağlanmalıdır.

Sistem, kayıt esnasında hatalı bir e-postanın girilmesi durumunda ilgili kişinin e-posta değişimi yapmasına imkan tanımaktadır. Bu durumda yapılması gereken işlem “Merkezi Kimlik Doğrulama Servisi” sayfasında bulunan “Kayıtlı E-postamı Değiştirmek İstiyorum” butonuna tıklamaktır (Şekil 2.6.).

“Kayıtlı E-postamı Değiştirmek İstiyorum” butonuna tıkladıktan sonra Şekil 2.7.‟de belirtilen sayfada T.C. kimlik numarası ya da pasaport numarası ile güvenlik kodu girilmeli ve “İleri” butonuna tıklanmalıdır.

Şekil 2.7.‟deki işlem tamamlandıktan sonra “Güvenlik Sorusu” ve “Mernis Doğrulama” talep edildiği sayfa açılacaktır.  Şekil 2.8‟deki işlemde güvenlik sorusu seçeneğinden güvenlik sorusu yanıtı girilerek ya da “MERNİS Doğrulama” seçeneğinden kimlik kartı seri numarası girilerek „İleri‟ butonuna tıklanmalıdır. Şekil 2.8.‟deki işlem tamamlandıktan sonra “Güvenlik Sorusu” ve “Güvenlik Sorusu Cevabı”nın talep edildiği sayfa açılacaktır. Bu bölümde istenen bilgiler girilmeli ve yine “İleri” seçeneğine tıklanmalıdır (Şekil 2.9.).

Güvenlik sorusu ve cevabı girilip “İleri” butonuna tıklandıktan sonra açılacak olan sayfa Şekil 2.9.‟da belirtildiği gibi mevcut e-postanın ve yeni e-postanın girileceği sayfadır. Bu bölümde istenen bilgiler girildikten sonra “Değiştir” butonuna tıklanmalıdır. Bu işlem sonrasında e-posta adresi değiştirilmiş olacaktır.

E-posta değişimi yapıldıktan sonra mevcut hesabın aktif hale getirilmesi için Şekil 2.2.‟de gösterilen “Merkezi Kimlik Doğrulama Servisi Sayfası” vasıtasıyla “T.C. kimlik numarası ve parola girilmeli ve Şekil 2.4.‟te belirtilen bağlantı tıklanarak Şekil 2.5.‟te gösterilen yol izlenmelidir.

Hesap oluşturulduktan ve aktif hale getirildikten sonra parola değişikliği yapılmak isteniyorsa “Merkezi Kimlik Doğrulama Servisi Sayfası” üzerinden “Parolamı Unuttum” seçeneği tıklanmalıdır (Şekil 2.12.). Bu işlem sonrası açılacak sayfada istenen bilgiler doldurulmalı ve “Parola Değişim Bağlantısı Gönder” seçeneğine tıklanmalıdır (Şekil 2.13.). Kayıtlı e-posta adresine gelen bağlantı vasıtasıyla mevcut parola yenisiyle değiştirilebilmektedir.

ARBİS’te Kimlik Bilgilerinin Güncellenmesi

ARBİS kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Şekil 2.2. gösterilen “Merkezi Kimlik Doğrulama Servisi” sayfasında bulunan “T.C. Kimlik No / Pasaport No ve parola ile ARBİS ana sayfasına giriş yapılmalıdır (Şekil 2.14).

ARBİS‟te ilk yapılması gereken işlem kimlik bilgilerinin güncellenmesi işlemidir. Proje yürütücüsünün bireysel olarak bu işlemi yapması gerekmektedir. Kimlik bilgilerinin güncellenmesi için ARBİS ana sayfasında bulunan “Kişisel Bilgiler” butonuna tıklanmalı ve açılan sayfada kişisel bilgiler başlığı altında bulunan “Kimlik Bilgileri” butonuna tıklanmalıdır. Açılan sayfada “Kimlik Bilgileri Güncelle” butonuna tıklandığında işlem tamamlanmış olacaktır (Şekil 2.15.).

ARBİS’te İletişim Bilgilerinin Kaydedilmesi

Kimlik bilgileri güncellendikten sonra başvuru yapabilmek için mutlaka “İletişim” bilgileri sayfasında yer alan “E-posta”, “Telefon” ve “Adres” bölümlerinin kaydedilmiş olması gerekmektedir. Bu kısımda “Faks” bilgisinin eklenmesi zorunlu değildir. Yukarıda bahsedilen bölümlerden herhangi birinin boş olması durumunda başvuruya devam edilememektedir (Şekil 2.16.).

ARBİS’te Banka Bilgilerinin Kaydedilmesi

4006 Programı kapsamında değerlendirme süreci sonrasında desteklenmesine karar verilen okulların proje yürütücülerine proje destek miktarının ödenmesi için mutlaka kendi adlarına açılmış bir hesaba ait IBAN bilgilerini “Kişisel Bilgiler” sayfasında yer alan “Banka Hesap ve Ödeme Bilgileri” sayfasına kaydetmelidirler. Bilim Fuarları proje destek tutarı proje yürütücülerinin bu kısımda belirtilen IBAN bilgilerine gönderilmektedir. Bu kısımda “Hesap Adı” kısmına isim soyisim yazılabilir (Şekil 2.17.).

KILAVUZ : https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/arbis_basvuru_kilavuzu_bt4006.pdf

Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAKARBİS
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.