Öne Çıkanlar öğretmen Kamu Birliği Konfederasyonu Kurum Takip Sistemi Veri Girişi Hazine ve Maliye Bakanlığı engelli

1 Sözleşmeli Personel Alınacak (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı)

Başkanlığımızda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca sözleşmeli bilişim personeli ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesi uyarınca sözleşmeli çözümleyici, programcı istihdam edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

ÖZEL ŞARTLAR

1) Kıdemli Yazılım Mimarı (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Aranan Nitelikler

1. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak; lisans mezuniyetinden sonra olmak kaydıyla yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 8 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır. Çalışılan yerlerden alınacak ıslak imzalı veya elektronik-imzalı çalışma belgelerinde bilişim personeli olarak ilgili yerlerde çalışıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.)

2. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla biri Java olmak üzere güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelendirmek.

2) Kıdemli Bilişim Uzmanı (2 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aranan Nitelikler

1. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak; lisans mezuniyetinden sonra olmak kaydıyla yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır. Çalışılan yerlerden alınacak ıslak imzalı veya elektronik-imzalı çalışma belgelerinde bilişim personeli olarak ilgili yerlerde çalışıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.)

2. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla biri Java olmak üzere güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelendirmek.

3) Bilişim Uzmanı (9 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aranan Nitelikler

1. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği, matematik bölümlerinden ya da fen, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerinden veya bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak; lisans mezuniyetinden sonra olmak kaydıyla yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır. Çalışılan yerlerden alınacak ıslak imzalı veya elektronik-imzalı çalışma belgelerinde bilişim personeli olarak ilgili yerlerde çalışıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.)

2. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla biri Java olmak üzere güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelendirmek.

4) Çözümleyici (2 Kişi)

Aranan Nitelikler

1. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği, matematik bölümlerinden ya da fen, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerinden veya bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2. Biri Java olmak üzere güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelendirmek.

3. En az D düzeyinde YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş bu düzeyde yabancı dil belgesine sahip olmak.

4. Kamu veya özel sektördeki bilgi işlem merkezlerinde lisans mezuniyeti sonrası en az 1 yıl programcı olarak çalışmış olmak ve bu tecrübeyi belgelendirmek.

5. 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.

5) Programcı (2 Kişi)

Aranan Nitelikler

1. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yapay zeka mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği, matematik bölümlerinden ya da fen, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerinden veya bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2. Biri Java olmak üzere güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelendirmek.

3. En az D düzeyinde YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş bu düzeyde yabancı dil belgesine sahip olmak.

4. 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvurular www.yok.gov.tr adresinde yer alan ilandaki "Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte (Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA) adresine 22/03/2024-05/04/2024 tarihleri arasında (en geç son başvuru tarihinde) anılan adreste olacak şekilde şahsen, elden veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

a) Kıdemli Yazılım Mimarı, Kıdemli Bilişim Uzmanı ve Bilişim Uzmanı adayları için istenilen belgeler aşağıdadır.

1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı)

2. Lisans diploması veya e-Devlet kapısından alınan mezun belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi

3. 2022 KPSS P3 sonuç belgesi (KPSS sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilecektir.)

4. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS'den asgari (D) düzeyinde veya eşdeğeri bir puan almış olduğunu gösteren belge (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin 24.10.2023 tarihli "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı" esas alınacaktır. Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)

5. Aranan niteliklere uygun mesleki tecrübeyi gösteren SGK hizmet dökümü ve ıslak imzalı çalışma belgesi

6. Programlama dilini bildiğini belgelemek için yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin yükseköğretim kurumundan alınan onaylı belge (transkript ve ders açılım belgesi) veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası

7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

b) Çözümleyici ve Programcı adayları için istenilen belgeler aşağıdadır.

1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı)

2. Lisans diploması veya e-Devlet kapısından alınan mezun belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi

3. 2022 KPSS P3 sonuç belgesi

4. Programlama dilini bildiğini belgelemek için yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin yükseköğretim kurumundan alınan onaylı belge (transkript ve ders açılım belgesi) veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası.

5. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

6. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS'den asgari (D) düzeyinde veya eşdeğeri bir puan almış olduğunu gösteren belge (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin 24.10.2023 tarihli "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı" esas alınacaktır.)

7. Aranan niteliklere uygun mesleki tecrübeyi gösteren SGK hizmet dökümü ve ıslak imzalı çalışma belgesi

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunanlardan;

* Kıdemli Yazılım Mimarı, Kıdemli Bilişim Uzmanı ve Bilişim Uzmanı pozisyonuna başvuran adayların KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 kabul edilecektir) ile yabancı dil puanının (yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak bilişim personeli sayısının 10 katı kadar aday (bu sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

* Çözümleyici ve Programcı pozisyonu için KPSS P3 puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak sözleşmeli personel sayısının 10 katı kadar aday (bu sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü sınava katılacak adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyenlere herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre pozisyonlara atama yapılacak olup ilan edilen pozisyonlar için yedek aday belirlenebilecektir.

TEBLİGAT

Sözleşmeli bilişim personeli ile sözleşmeli çözümleyici ve programcı istihdamı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ait www.yok.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

YÖK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLETİŞİM TEL: (0312) 298 75 69-70-71

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.