Öne Çıkanlar ŞOK 14 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Çalışanlar BİM 21 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Hayvan Sağlığı Kuralları ÖABT

30 Uzman Yardımcısı Alınacak (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 30 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, sözlü sınavla Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alınacaktır.

I- SÖZLÜ SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

c) İlanda yer alan kadrolar çerçevesinde ilgisine göre en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;

1. Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

2. İktisat, Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat ve Maliye bölümlerinden mezun olmak.

3. Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmak.

4. Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak.

5. Arkeoloji bölümünden mezun olmak.

6. Sanat Tarihi bölümünden mezun olmak.

7. Mimarlık bölümünden mezun olmak.

8. Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

9. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

10. İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında;

KTU.YRD.1- Hukuk Fakültesi mezunları için,

a) KPSSP4 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 2 (iki))

KTU.YRD.2- İktisat, Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat ve Maliye bölümleri mezunları için,

a) KPSS P17 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (Alınacak personel sayısı; 9 (dokuz))

KTU.YRD.3- Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları için.

a) KPSS P34 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az 'B' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 4 (dört))

KTU.YRD.4- Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için,

a) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak, b)Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde Çince Yabancı Dil Sınavından en az 'B' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 1 (bir))

KTU.YRD.5- Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için, 

a) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak, b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde Rusça Yabancı Dil Sınavından en az 'B' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 1 (bir))

KTU.YRD.6- Arkeoloji bölümü mezunları için,

a) KPSS P1 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 2 (iki))

KTU.YRD.7- Sanat Tarihi bölümleri mezunları için,

a) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 2 (iki))

KTU.YRD.8- Mimarlık bölümü mezunları için,

a) KPSS P1 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 2 (iki))

KTU.YRD.9- Makine Mühendisliği bölümü mezunları için,

a) KPSS P1 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 2 (iki))

KTU.YRD.10- Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri mezunları için,

a) KPSS P1 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 3 (üç))

KTU.YRD.11- İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları için,

a) KPSS P1 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 2 (iki)) kaydıyla, müracaat edenlerin KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı sayısının 4 (dört) katı aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular elektronik ortamda 02/10/2023-16/10/2023 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılabilecektir,

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

III- DİĞER HUSUSLAR:

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine bildirim ve Bakanlığın internet sayfası ile Kariyer Kapısı üzerinden duyuru yoluyla yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybeder, yarışma sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Kanun yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

IV- SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Yarışma sınavı sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, aşağıda belirtilen konu başlıkları yönünden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Mikro-Makro İktisat, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe Politikası, Türk Vergi Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku.

3) Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları için:

Türk Dış Politikası, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Politika, Strateji ve Güvenlik, İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci, Dış Politika Analizi, Uluslararası Ekonomi Politikaları, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri, Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim.

4) Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için:

Mikro-Makro İktisat, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Maliye Politikası, Türk Vergi Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku.

5) Arkeoloji bölümü mezunları için:

Genel Arkeoloji, Arkeolojik Tanımlama ve Terminoloji, Arkeolojik Kazı Teknikleri ve Alan Yönetimi, Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Mitoloji ve İkonografi.

6) Sanat Tarihi bölümü mezunları için:

Sanat ve Sanat Tarihi kavramları, Önasya Uygarlıklarında Sanat: Mezopotamya, Mısır ve Anadolu, İlkçağ Uygarlıklarında Sanat: Roma ve Yunan, Avrupa'da Ortaçağ Sanatı: Roman ve Gotik, Avrupa'da Yeniçağ Sanatı: Rönesans Maniyerizm ve Barok, Avrupa Sanatı: Neoklasik, Romantizm, Realizm,Empresyonizm, Sembolizm Akımları, Avrupa Sanatı Türk Sanatı Etkileşimi.

7) Mimarlık Bölümü mezunları için:

Mimarlık ve Sanat Tarihi, Çevresel Tasarım, Kentsel Yenileme ve Dönüşüm, Yapı Bilgisi, Bina Bilgisi, Şehircilik ve İmar Hukuku.

8) Makine Mühendisliği bölümü mezunları için:

Akışkanlar Mekaniği, Isı, Mekanizma, Statik ve Mukavemet, Makine Elemanları, Teknik Resim, İmalat, Konstrüksiyon, Ölçme ve Kontrol, Takım Tezgahları, Malzeme.

9) Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunları için:

Aydınlatma Tekniği, Enerji Dağıtımı, Enerji Verimliliği, İç Tesisat Projelendirme, Alçak-Orta Gerilim Tekniği, Profesyonel Sahne Sistemleri.

10) İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları için:

Geoteknik (Zemin Mekaniği ve Temel İnşaat), Yapı Malzemesi, Yapı Statiği, Betonarme, Hidrolik, Şantiye Bilgisi, Yapı Yönetimi, Yapı Maliyeti ve Metraj, Yapı Teknolojileri-Yapı Bilgisi. b) Bakanlığın görev alanına ait bilgi düzeyi,

Adaya mezun olduğu alanla ilgili ve Bakanlığın görev alanına giren aşağıdaki mevzuattan ilgisine göre soru sorulacaktır.

1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin bölümü (Onuncu bölüm),

2) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

3) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,

4) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

İLAN

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.